Anastasiadis: İsteğim işlevsel bir çözüm

banner37

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, desantralize federasyon konusundaki önerisinin ana fikrinin “çıkmazların çözümüne ilişkin etkin bir mekanizmayla birlikte, yetkilerin gündelik konularda desantralize edilmesi ve kendilerini etkileyen konularda Kıbrıslı Türklerin olumlu oyu olduğunu” açıkladığı ifade edildi.

Anastasiadis: İsteğim işlevsel bir çözüm
banner87

Alithia gazetesi “İsteğim İşlevsel Çözüm- Henüz Başlangıçtayız” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Economist toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis’in, diyaloğun yeniden başlama çabasının ilk aşamalarda bulunduğunu söyleyerek, önemli olanın, özlü bir diyaloğun sağlıklı bir temel üzerinde başlaması için gerekli koşulların meydana getirilmesi çabası olduğunu vurguladığını aktardı.

“Her seferinde, diyaloğun üzerinde hareket edeceği bir çerçeve veya belirli bir referans noktası şekillendirilmesi için çaba gösterildiğini” ifade eden Anastasiadis, “temellerin bilindiğini ve aslında konunun, bazı temel ilkelerin çözümde dikkate alınmaları için, daha net hale getirilmeleri olduğunu” söyledi.

Anastasiadis’in dünkü açıklamalarında yine desantralize federasyon konusundaki önerisi üzerinde durduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in bu önerisinin ana fikrinin “elbette doğal olarak, çıkmazların çözümüne ilişkin etkili bir mekanizmayla, vatandaşların günlük hayatıyla ilgili yetkilerin desantralize edilmesi ve kendilerini etkileyebilecek olan konularda Kıbrıslı Türklerin olumlu oyunun kabul edilmesi olduğunu” izah ettiğini belirtti.

Bir noktada, her iki toplumun da endişelere sahip olduğunun farkında olunması gerektiğini ifade eden Anastasiadis, “Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların çoğunluk olmalarından dolayı hakları kötüye kullanıp Kıbrıs Türk toplumu üzerinde dayatma yapabilecekleri konusunda endişelendiklerini; Kıbrıslı Rumların ise, Kıbrıslı Türklerin kendi haklarını korumak için istedikleri haklarla birlikte, bulunacak olan çözümün hiçbir zaman işlemeyeceği konusunda büyük endişeleri olduğunu” dile getirdi.

Anastasiadis bir diğer ifadeyle “Kıbrıslı Türklerin gerek hükümet, gerek devletin kurumsal organlarının her kararına ilişkin olumlu oyunun, çıkmazlara yol açabileceğini ve bu çıkmazların da en nihayetinde yeni durumun çökmesine sebep olacağını” öne sürdü.

Anastasiadis devamla “bu sebepten dolayı, gündelik hayatla ilgili yetkilerin desantralize edilmesi ve Kıbrıslı Türk toplumunu olumsuz anlamda etkileyebilecek herhangi kararlara ilişkin, Kıbrıs Türklere yönelik olumlu oyun kabul edilmesi fikrinin, işlevselliğin temelini oluşturduğunu” söyledi.

Habere göre “bu noktada herkesi, barışı getirecek olanın herhangi bir çözüm olmadığını fark etmeye çağıran Anastasiadis, “bulunacak olan çözümün Kıbrıslı Türklerin endişelerini koruyup dikkate alması, fakat aynı zamanda Kıbrıslı Rumların makul endişelerini de göz ardı etmemesi gerektiğini” sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise Anastasiadis’in Economist toplantısında yaptığı açıklamalara “Ortak Çerçeve Aranıyor- Başkan: Gündelik Hayat Konularına İlişkin Yetkilerin Desantralizasyonu- Herhangi Bir Çözüm Değil, Hem Kıbrıslı Rumların, Hem de Kıbrıslı Türklerin Endişelerini Göğüsleyecek Bir Çözüm Arıyoruz” başlığıyla yer verdi.

Gazeteye göre Anastasiadis, Kıbrıs sorununa işlevsel, kalıcı aynı zamanda vatandaşların tümünün insanlık hakları ve güvenliği için AB normlarına tam anlamıyla saygı gösterecek ve uluslararası boyutlarla alakalı olarak da bağımsız ve tam anlamıyla egemen bir devlet ortaya çıkaracak bir çözüm istediğini söyledi.

Anastasiadis, iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelindeki bir federasyon çözümünü tartıştıklarını da sözlerine ekledi.

Anastasiadis’in açıklamaları Politis gazetesinde “Olumlu Oyla Desantralizasyon- Başkan: Çıkmazların Çözümü Mekanizmasıyla Birlikte Kıbrıslı Türkler İçin Olumlu Oy- Başkan Yetkilerin Desantralizasyonunun Gündelik Hayatla İlgili Konularla Alakalı Olduğunu ve Olumlu Oyun da Kıbrıslı Türkleri Olumsuz Etkileyebilecek Kararlarla İlgili Olduğunu İzah Etti- Ortak Çerçeve Arıyoruz”, Haravgi’de ise “Başkan Referans Noktası Arandığını Savunuyor” başlığıyla yer buldu.

SPEHAR: “ÇÖZÜMLE İLGİLİ UMUT YETERLİ DEĞİL”

Fileleftheros gazetesine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da Economist toplantısında yaptığı konuşmada “Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili umudun var olmaya devam ettiği, fakat bunun yeterli olmadığına” dair bir mesaj gönderdi.


Gazeteye göre konuşmasında, Crans Montana konferansının ardından meydana gelen güven eksikliği üzerine duran Spehar, karşılıklı bir sorumluluk yükleme süreci döneminden de söz etti.

“Bunu kabul ederek, Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunabilecek yolları araştırma ve rollerini üstlenmelerinin bu meseleyle ilgilenen herkese kalmış bir şey olduğunu” ifade eden Spehar, BM olarak kendilerinin, net bir zaman ufku içerisinde kalıcı bir anlaşmaya varılmasına ilişkin sonuç odaklı yaklaşımla, tarafların özlü müzakerelere yeniden başlamaya birlikte karar verdikleri zaman, buna yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un kısa zaman önceki temaslarına da atıfta bulunan Spehar, bunların sonuç verdiğini söyledi.

Tarafların “BM Genel Sekreterinin mevcut durumun (statüko) yaşayabilir olmadığına dair görüşünü paylaştıklarını” dile getiren Spehar, öte yandan BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs sorunuyla ilgili taahhüdünün de ümit meydana getirdiğini ifade etti.

BM’nin, uluslararası toplumun ve özellikle de garantör ülkelerin süreci desteklemeleri ve çözüme ulaşılmasına olumlu katkıda bulunmaları gerektiğini anladığını da dile getiren Spehar, Genel Sekreter de dahil olmak üzere BM’nin, sürecin gelecekte izleyeceği güzergâhın belirlenmesinin, öncelikle Kıbrıslılara ve özellikle de iki lidere bağlı olduğunu açıklığa kavuşturduğunu da kaydetti.

Spehar gelecekteki bir süreçte, iki toplumun çözüm için hazırlanması amacıyla daha çok şey yapılması gerekeceği gibi, çözümün faydalarının izah edilmesi, zihniyetlerin değişmesi ve gelecek için ortak bir vizyon meydana getirilmesi gerekeceğine de işaret etti.

Spehar halkın bilgilendirilmesinin, toplumların hazırlanması açısından anahtar teşkil edeceğini de vurguladı.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kısa zaman önce bir araya gelmesi ve iki yeni sınır kapısının daha açılmasının açıklanmasıyla birlikte, son haftalarda meydana gelen cesaret verici gelişmelere de değinen Spehar, bunun birtakım ümitler meydana getirdiğini söyledi.

Spehar, iki liderin başka Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) ileriye götürmelerini umduğunu da sözlerine ekledi.

Spehar’ın konuşması Alithia gazetesinde “Lute’un Temasları Sonuç Verdi”, Politis’te “Halkın Bilgilendirilmesi Lazım”,  Haravgi’de ise “Kıbrıs Sorununda Umut Var Olmaya Devam Ediyor, Ancak Yeterli Değil- Net Bir Zaman Ufku İçerisinde Özlü Müzakere” başlıklarıyla yer buldu.

HRİSTODULİDİS

Fileleftheros’a göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Economist toplantısında yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi’nin dış politikasının, jeostratejik pozisyonu aynı zamanda ülkenin AB içerisindeki rolünün de değerlendirilmesiyle, çok boyutlu olduğunu söyledi.

Konuşmasında dış politikalarının üç ana eksene dayandığını söyleyen ve bunu izah da eden Hristodulidis, Rum Dışişleri Bakanlığının, Avrupa konularıyla ilgili olarak daimi bir sekreterlik kurulmasını ileriye götürmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 12:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER