Apartmanda yaşamak zor

banner37

Birlikte yaşama kültürüne sahip olmayan insanlarla aynı yerde yaşamanın zorluğunu herkes bilir… Ama ister ev sahibi isterse kiracı olsun apartmanda yaşayan herkesin uyması gereken kurallar var

banner87
Apartmanda yaşamak zor
banner90
banner99

APARTMANDA HER İSTENİLEN YAPILAMAZ… Apartmanda yaşayan birçok kişi, her gün yüksek ses, çevre kirliliği, kanalizasyon sorunu, araba park yeri gibi daha birçok sorun nedeniyle sürekli belediyelere veya kaymakamlıklara şikayetlerde bulunuyor. Ülkemizde henüz bir Apartman Yasası yok ancak apartman hayatının kurallarını belirleyen yasa ve tüzük var. Bu tüzüğe göre apartman sakinleri, apartmanda her istediğini her an yapamıyor.

AKCAN: KANALİZASYONA BAĞLI OLMASI GEREKTİĞİ YASADA YOK… LTB Belediye Meclisi Üyesi, Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü ve avukat Öykü Akcan, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’nın çok eski olduğunu belirtti. Yeni ve çağın gereklerini karşılayacak derecede modern bir yasal düzenlemenin şart olduğunun altını çizen Akcan, yasalarımızda her konutun kanalizasyona bağlı olması gerektiği konusunda herhangi bir madde bulunmadığını ifade etti.

BENSEN: YASA TEFERRUATLI… Avukat Mehmet Kaptan Bensen, apartman hayatını düzenleyen yasanın altında yapılan tüzük olduğunu belirterek yasanın teferruatlı ve yeterli olduğunu belirtti. Bensen, cezai suçları kapsayan Ceza Yasası, Haksız Fiiller Yasası ve Taşınmaz Mallar Yasası gibi Fasıl 148 ve 149’a bağlı yasaların da konuyla direkt bağlantılı olduğunu söyleyerek “Konuya dair rahatsızlıkların ‘şayet dava yoluna gidilmişse’ çözümü, zannedildiği kadar zor değil” dedi.

ATLI: DEĞİŞEN SOSYOKÜLTÜREL YAPI DAHİLİNDE ADIM ATILMALI… Avukat Mine Atlı, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’nın bir yandan çevreye ilişkin, bir yandan da büyüyen toplum ve sayıları artan farklı kültürlerdeki öğrencilere yönelik ihtiyaçları karşılaması konusunda denge sağlaması gerektiğini ifade etti. Atlı, değişen ve büyüyen sosyokültürel yapı dahilinde adım atılmasının önemine değindi.

CANSIZ: YASA ELDEN GEÇİRİLMELİ YOKSA ÇÖZÜM OLANAKSIZ… Avukat Aslı Babayiğit Cansız, mevcut yasaların eski olduğuna değinerek mutlaka elden geçirilip, düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Cansız, bunlar yapılmadığı takdirde sorunların üstesinden gelmenin olanaksız olduğunu ifade ederek apartman hayatına dair hak ve görevleri düzenleyen, bunlara aykırı davranılması durumunda karşı karşıya kalınacak yaptırımları kapsayan yasada revizyon gerektiğini belirtti.

Ali ÇATAL

Ülkemizde nüfus arttıkça, konut sayısına olan ihtiyaç da artıyor. Hem talep fazlalığı hem de arsa fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ülke genelinde daha çok dikey büyüme tercih ediliyor. Bu da her yerin apartmanlarla dolması anlamına geliyor.


10 kata hatta daha fazla yükseklikte olan apartmanları, her yerde görmek mümkün. Ancak apartmanda yaşamanın da kuralları olduğu her zaman unutuluyor.


Apartmanda yaşayan birçok kişi, her gün yüksek ses, çevre kirliliği, kanalizasyon sorunu, araba park yeri gibi daha birçok sorun nedeniyle sürekli belediyelere veya kaymakamlıklara şikayetlerde bulunuyor.


Ülkemizde henüz bir apartmanyasası yok ancak apartman hayatının kurallarını belirleyen Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası ve bu yasa tahtında oluşturulan Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tüzüğü var.

Bu tüzüğe göre apartman sakinleri, apartmanda her istediğini her an yapamıyor.


Örneğin kat malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına itina göstermeye ve ana taşınmazın güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdur. Kat malikleri kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere hiçbir şey bırakamazlar ve arabalarını park edemezler.


Kat malikleri kurulunca kendilerine ayrılan yerler ve tayin edilen günler dışında çamaşır yıkama ve kurutma gibi işler yapamazlar. Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim, v.s. silkemezler, su ve benzeri şeyler dökemez, çöp atamazlar. Radyo, müzik aletleriyle benzeri diğer şeyleri kat maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.


Yasa ve tüzük, kuralları belirliyor ama apartman yaşamı için buradaki kurallar yeterli mi? Bazı hukukçular yeterli olduğunu belirtirken bazıları da yasanın günümüze göre güncellenmesi özellikle kanalizasyon bağlantılarıyla ilgili kuralların maddelere eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Ana yapıya zarar verecek onarım, tesis yasak


Ülkemizde apartman yaşamının kurallarını net olarak anlatan bir yasa yok… Ancak Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası ve bu yasa tahtında oluşturulan Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tüzüğü, apartman yaşamına dair bazı kuralları belirliyor.


Tüzükte yer alan bazı kuralları:


Kat malikleri, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası ve sözleşmelerle, yönetim planındaki haklar saklı kalmak şartıyla; kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Fasıl 224 Taşınmaz Mal (tasarruf kayıt ve kıymet takdiri) Yasası’nın maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.


Kat malikleri, ana taşınmazın bütün ortak yerlerine, Fasıl 224 Taşınmaz Mal (tasarruf kayıt ve kıymet takdiri) Yasası’nın müşterek mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve bu yerlerden; yasa, sözleşme ve yönetim planı hükümlerine göre faydalanma hakkına sahiptirler.

Kat malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına itina göstermeye ve ana taşınmazın güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Bütün kat maliklerinin rızası alınmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler ile dış badana veya boya yaptıramazlar.

Ortak alan araba dahil bir şey bırakılamaz


Kat malikleri kurulunca kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere hiçbir şey bırakamazlar ve arabalarını park edemezler. Kat malikleri kurulunca kendilerine ayrılan yerler ve tayin edilen günler dışında çamaşır yıkama ve kurutma gibi işler yapamazlar.

Balkon ve pencereden halı silkelemek, su dökmek yasak


Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümleriyle eklentileri ve gerekse ortak yerleri kullanırken, hüsnüniyet kaidelerine uymak zorundadırlar. Özellikle aşağıdaki işleri ve şeyleri yapamazlar:

a) Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri yer gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

b) Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim, v.s. silkemezler, su ve benzeri şeyler dökemez, çöp v.s. atamazlar.

c) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş yeri veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde, hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuvarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde ancak ilgili yasalara uygun olarak gerekli izinlerin alınması ve kat malikleri kurulunca oy birliğiyle karar verilmedikçe; sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu gibi eğlence yerleri ile fırın, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri gibi yerler açamazlar.

d) Dükkan malikleri dükkanlarını diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikteki işler için kullanamaz ve başkalarına da kullandıramazlar.

Kat sahiplerinin izni

yoksa hayvan beslenemez

e) Kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile ortak yerlerde kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe; kedi, köpek ve tavuk gibi hayvan besleyemezler.

f) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar tertip edemezler. Nişan, düğün gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi kat malikleri kurulu müsaade etmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamazlar.

g) Radyo, müzik aletleriyle benzeri diğer şeyleri kat maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.

h) Bağımsız bölümleriyle eklenti ve ortak yerlerde, patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar ve diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapmak, koku, duman, toz çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadırlar.”

Akcan: Hukuk sistemi tamamıyla çağ dışı


Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Meclisi Üyesi, Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü ve avukat Öykü Akcan, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’nın çok eski olduğunu belirtti.

Akcan, yasanın, 1950’lerden yani İngiliz kolonisi olduğumuz dönemden kaldığını ifade ederek o dönemlerdeki apartman hayatını düzenleyebilecek kuralların bugün için yetersiz kalmasının kabul edilebilir olduğunu fakat ‘sanki yasa çok yeterliymiş gibi’ davranmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.


Yeni ve çağın gereklerini karşılayacak derecede modern bir yasal düzenlemenin şart olduğunun altını çizen Akcan, müstakil bir Apartman Yasası’nın şart olduğunu vurguladı.


Akcan, Apartman Yasası oluşturulsa dahi bunun da sorunlara çözüm olmayacağını savunarak“Çünkü ahbap- çavuş ilişkileri, her yerine sirayet etmiş bir toplumuz. Marifet, yasaları işletebilmek. Bunun yolu da Avrupa Birliği üyesi federal bir yapı” dedi.


Akcan, hukuk sistemimizi aldığımız İngiltere’nin suçları, cinsel, mülke yönelik, hırsızlık olarak tasnif ettiğini ve bunların her biri için ayrı kaideler koyduğunu söyleyerek hukuk sistemimiz ve ceza yasamızın bütünüyle çağ dışı olduğunu belirtti.

“Yasal boşluktan dolayı belediyevatandaşı

polise, polis de belediyeye yolluyor”


Lefkoşa Belediyesi’ne yapılan şikayetleri, belediye olarak değerlendirdiklerini ancak çevre ve toplum sağlığını ciddi anlamda tehdit eden bir durum olmadığı sürece yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söyleyen Akcan, örnekler verdi:


“Diyelim ki, bir apartman sakininin çamaşır astığı yerde komşunun tavuk kümesi var ve çamaşır asan sakin, kümese gelen sineklerden şikayetçi. Yapabileceğimiz tek şey, olayı yerinde incelemek ve şikayet temelsiz değilse, söz konusu şahsı uyarmak. İşin büyümesi durumunda da şikayetçi kişiyi polise yönlendirmek.

Polisin yaptığı da bahse konu şahsı ‘O işlere belediye bakıyor’ diyerek tekrar bize yollamak. Halbuki Belediyeler Yasası’na göre de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Belediye ile polis arasında can sıkıcı paslaşmanın kaynağı da yasal boşluklar.”

“Yasalar, özel mülke müdahaleyi engelliyor”


Akcan, sokağa çöp atan birisine yaptırım uygulayabildiklerini ama kendi bahçesini çöplüğe çeviren birine yapabilecekleri hiçbir olmadığını söyleyerek yasaların, özel mülke müdahaleyi engellediğini belirtti.


Yaygın kanının aksine, belediyelerin uhdesindeki konuların son derece sınırlı olduğunu ifade eden Akcan, özel mülklere yönelik hiçbir yaptırım uygulayamayacaklarını yineledi.


Akcan, yasalarımızda her konutun kanalizasyona bağlı olması gerektiği konusunda herhangi bir madde bulunmadığını ifade ederek apartman hayatını düzenleme iddiasını taşıyan ilgili yasanın, günümüz standartlarının çok uzağında olduğunu söyledi. Akcan, “Mevcut yasaya baktığımızda, ‘Kat maliklerinin beşte dördünün onayı olmaksızın apartmanda badana yapılamaz, yetkililerin onayı olmadan şöyle böyle işleri yapmak yasaktır’ gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. Ama kimdir bu yetkililer” dedi.

Apartman hayatının kurallarının, sakinlerin de hak ve ödevlerinin yasalarda açıkça belirtilmesinin yanı sıra bunlara aykırı davranılması durumunda da cezai yaptırımla karşılaşılacağının da bilinmesi gerektiğini belirten Akcan, Güney Kıbrıs’ta bu konuda yapılan çalışmaları örnek gösterdi.

Bensen: Soruna şekilci yaklaşılmamalı


Avukat Mehmet Kaptan Bensen ise, apartman hayatını düzenleyen yasanın altında yapılan tüzük de olduğunu belirterek yasanın teferruatlı ve yeterli olduğunu belirtti.


Yasanın kat malikleri için geniş bir hukuk sisteminden söz edildiğini ifade eden Bensen,“Yapılan sözleşmelerle pek çok hak ve görev, kayıt altına alınabilir” dedi.

Bensen, cezai suçları kapsayan Ceza Yasası, Haksız Fiiller Yasası ve Taşınmaz Mallar Yasası gibi Fasıl 148 ve 149’a bağlı yasaların da konuyla direkt bağlantılı olduğunu söyleyerek “Konuya dair rahatsızlıkların ‘şayet dava yoluna gidilmişse’ çözümü, zannedildiği kadar zor değil” dedi.


Anglosakson hukuk sisteminin, ülkemizde halen işlediğinin unutulmaması gerektiği uyarısında bulunan Bensen, her şeyi sadece yasaya bakarak da anlamanın mümkün olmadığını belirtti.


Bensen, her meselenin farklı yasaların da yardımıyla halledilebildiği gibi argümanlar yoluyla da sonuca ulaşmanın mümkün olduğunu ifade ederek soruna şekilci yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Mahkemelerin hantallığı nedeniyle yargıya taşınması gereken pek çok olayın üzerine ne yazık ki gidilemediğini ifade eden Bensen, asıl sıkıntının bitmek bilmeyen davalar olduğunu belirtti.


Bensen,“Bunu üzülerek söylemeliyim ki sadece avukatları değil; savcı ve yargıçları da kapsayan ‘hizmet içi eğitimler’ mutlaka ve zorunlu olacak şekilde uygulanmalı” dedi.

Atlı: Yasa ‘denge’ sağlamalı


Avukat Mine Atlı, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’nınbir yandan çevreye ilişkin, bir yandan da büyüyen toplum ve sayıları artan farklı kültürlerdeki öğrencilere yönelik ihtiyaçları karşılaması konusunda denge sağlaması gerektiğini ifade etti. Atlı, değişen ve büyüyen sosyokültürel yapı dahilinde adım atılmasının önemine değindi.


“Her şeyden önce devletler, kat yasalarına dokunmadan, mevcut yapıların yenilenmesi ve sağlıklı birer konut haline gelmesi için teşvikler sağlamalı ki, kat mülkiyetine yönelik yasalar, sağlıklı olabilsin” ifadeleriyle hükümetlere düşen görevi vurgulayan Atlı, toplumun güncel ihtiyaçlarına cevap verecek türden bir Apartman Yasası’nın ancak ‘sürekli değişen toplumsal yapı gözetilerek’ yapılabileceğini söyledi.

Cansız: Yasalar çok eksik ve eski


Avukat Aslı Babayiğit Cansız, mevcut yasaların eski olduğuna değinerek mutlaka elden geçirilip, düzenlenmesi gerektiğini söyledi.


Cansız, bunlar yapılmadığı takdirde sorunların üstesinden gelmenin olanaksız olduğunu ifade ederek apartman hayatına dair hak ve görevleri düzenleyen, bunlara aykırı davranılması durumunda karşı karşıya kalınacak yaptırımları kapsayan yasada revizyon gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019, 11:28
YORUM EKLE
YORUMLAR
ayşe ipciler
ayşe ipciler - 9 ay Önce

tüzük türkiye hukuğundan alınıp kopyalanmış.
kopyadanlar zahmet edip burdaki kurallara uygun olmayanları çıkarsalardı hiç olmazsa.
Kat irtifakı yasası 2010 yılında yürürlüğe girdi.eski sayılmaz.
Bir de Yasada olmayan kurallar tüzüğe konamaz.

SIRADAKİ HABER

banner75