Arazi artık Eşdeğer Mal Yasası kapsamında

banner37

Girne’de dağın eteğindeki arazinin askeri bölge kapsamından çıkarılıp, Güven Yapı Ltd.'e kiralanmasına ilişkin 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı da iptal edilerek, Resmi Gazete’de yayımlandı

Arazi artık Eşdeğer Mal Yasası kapsamında
banner8

Site inşaatı yapılması için onlarca ağacın katledildiği Beşparmak dağlarının eteklerindeki arazi, Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden “İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası” kapsamına alındı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tahsisinde bulunan Girne bölgesinde yer alan parselin askeri bölge kapsamından çıkarılarak Güven Yapı Ltd.'e kiralanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 2017 yılında aldığı karar da iptal edilerek, 18 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda eşdeğer mal hak sahiplerinin yaptığı şikayetlerin değerlendirildiği, söz konusu arazinin Anayasa Mahkemesi’nin “19/87 D.8788” sayılı kararında ve ayrıca bahse konu taşınmazların İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nda belirtilen maksatlar dışında kiraya verilemeyeceği belirtildi.

Böyle bir kiralama yapılmasının eşdeğer hak sahipleri açısından Anayasa'nın 8. maddesinde yer alan “eşitlik” ilkesine aykırılık teşkil edeceği ifade edilen kararda, 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan benzer bir kararın Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'na aykırı ve usulsüz olarak alındığı ve iptal edildiği de anımsatıldı.

İş makineleri araziyi talan etti

Hatırlanacağı üzere dağın yamacında bulunan ağaçlar ve maki bitki örtüsüyle bezenmiş arazi, 2017 ve 2018 yıllarında alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla “askerlerin motivasyonunu yükseltmek adına” Güven Yapı’ya

105 konutlu site yapmak için kiralandı.

Site inşaatının başlatılmasıyla ağaçlar katledildi, bitki örtüsü yok edilerek iş makineleri yeşil alana girdi.

Çevreciler tepkisi sonrası arazideki inşaatın durdurulması için Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalandı. Mahkemenin ara emri kararını vermesinin ardından Girne Belediyesi söz konusu inşaatı mühürledi, çalışmayı durdurdu.

Konunun Bakanlar Kurulu’nda tartışılmasının ardından açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edildiğini duyurdu.

Araziyle ilgili 2017 ve 2018 yıllarında alınan kararların iptali de 17 ve 18 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Yasada belirtilen maksatlar dışında kiraya verilemez”

banner134

Resmi Gazete’de yayımlanan karar aynen şöyle:

“H(K-I)2961-2017 SAYI VE 31.10.2017 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARININ İPTAL EDİLMESİ

Bakanlar Kurulu, aşağıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda,

1- Eşdeğer mal hak sahiplerinin haklarına ilişkin yapılan şikâyetler değerlendirildiği zaman, Anayasa Mahkemesinin 19/87 D.8788 sayılı kararında ve ayrıca bahse konu taşınmazların 41 /1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nda, yasanın belirlemiş olduğu maksatlar dışında kiraya verilemeyeceğinden ve verilmesi halinde eşdeğer hak sahipleri açısından Anayasa'nın 8. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden dolayı bu husustaki öncelik hakkının eşdeğer mal hak sahiplerinde olduğu,

2- Daha önce de benzer meseleler ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından alınan Siber(K-I)17-2013 sayı ve 19.6.2013 tarihli karar ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'na aykırı ve usulsüz olarak alınan K(ll)1379-2013 sayı ve 27.5.2013 tarih ile K(ll)1380-2013 sayı ve 27.5.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarının iptalinin yapıldığı,

3- Anayasa'nın "Hakların Korunması " başlığını taşıyan Geçici 2. (2) maddesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının Devlet sınırları dışında, Kıbrıs'ta kalan taşınmaz malları için Devletten, eşdeğerde taşınmaz mal isteme hakları saklıdır, bu hak Yasa ile düzenlenir ve bu Anayasa'nın 159'uncu maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamına giren taşınmaz malların hak sahiplerine mülkiyetinin devri öncelikle gerçekleştirildiği dikkate alınarak;

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Tahsisinde Bulunan Girne Bölgesinde Yer Alan Parselin Askeri Bölge Kapsamından Çıkarılarak Güven Yapı Ltd.'e Kiralanması'na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu H(K-I)2961 -2017 sayı ve 31.10.2017 tarihli kararın iptal edilmesine ve mezkur taşınmaz malın yeniden 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamına alınmasına karar verdi”.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75