“Atlas Jet’in iddialarının hiçbir dayanağı yok”

banner37

Altınbaş Petrol Ltd., şirket Direktörü Vakkas Altınbaş ve bazı çalışanlarının teminata bağlanmasıyla ilgili açıklama yaptı

banner87
“Atlas Jet’in iddialarının hiçbir dayanağı yok”
banner90
banner99

Altınbaş Petrol Ltd., Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve şirket Direktörü Vakkas Altınbaş ile bazı çalışanlarının, Atlas Jet’in uçaklarına yapılan yakıt ikmaliyle ilgili bazı suçlamalarla mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanması hakkında bir basın açıklaması yaptı ve Atlas Jet’in bu açıklamalarının hiçbir dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman kanıtlanamayacağını belirtti.

Altınbaş Petrol Ltd.’nin konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Atlas Jet Havacılık Anonim Şirketi takriben 2014 yılı sonlarında, Altınbaş Petrol Ltd.’in Ercan Havalimanı’nda, Atlas Jet uçaklarına vermiş olduğu yakıtlardan daha fazla faturalandırma yapıldığı hususunda KKTC Genel Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunmuş ve o tarihlerde Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Polis tarafından gerekli tahkikat yapıldıktan sonra, dosya KKTC Başsavcılığı’na, görüş için gönderilmiştir. Başsavcılık da dosyadaki deliller ve tüm emareleri inceleyerek Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak gönderdiği 23/06/2015 tarih ve Sav 9/2015 sayılı bir yazı ile “uçaklara yapılan gerçek yakıt ikmalinin, her yakıt ikmali yapılırken yapılacak net ölçümler sonucu tespit edilebileceği, dolayısıyla geçmiş tarihlerde yapılan yakıt ikmallerinin tam olarak tespitinin yapılmasının mümkün olmayacağı, dolayısıyla herhangi bir suç tespit edilemeyeceğini” bu yüzden de dosyanın kapatılması gerektiğini Polis Genel Müdürlüğü’ne bildirmiştir.
   Polis Genel Müdürlüğü ise Başsavcılığın bu görüşünü Altınbaş Petrol Ltd’yi o tarihte temsil eden Seroydaş Hukuk Bürosu’na gündemli, olduğu 08/07/2015 tarihli ve 03/1-1-15-2114 sayılı bir yazıyla ve özetle “meselede cezai suç bağlamında herhangi bir suç tespit edilemediğinden” Atlas Jet A.Ş. Yetkilisi Yüksel Atak’ın şikayeti üzerine başlatılan tahkikat ile ilgili dosyanın “MESELE YOK” olarak tasnif edildiği bildirmiştir.
   Atlas Jet’in o tarihte Altınbaş Petrol Ltd.’e olan faturalı takriben 1,027,675.- ABD Doları borcunu mezkur şikayeti mazeret göstererek ödemekten imtina etmesi üzerine, Altınbaş Petrol Ltd. Türkiye’de Bakırköy 4., 5. ve 7. Asliye Mahkemeleri’nde açtığı davalar ile mezkur alacaklarını talep etmiş ve ayrıca Davalı Atlas Jet Anonim Havacılık Şirketi’nin iflasına da karar verilmesini talep etmiştir. Atlas Jet söz konusu davalarda da sair şeyler meyanında KKTC Polisi’ne yapmış olduğu şikayet kapsamındaki iddialarını tekrarlamış ve TC 7. Asliye Mahkemesi’nin Kararı’ndaki ifadeyle “kendilerine verilen yakıtın, düzenekte oynamalar yapılarak kayıtlarda gösterilenden daha az verildiğini” müdafaa olarak ileri sürmüş ve aleyhine ikame edilen davaların reddini talep etmiştir. Atlas Jet’in bu iddiası Mahkeme tarafından “her ne kadar Davalı tarafından kendilerine verilen yakıtın düzenekte oynamalar yapılarak kayıtlarda gösterilenden daha az verildiği ileri sürülmekte ise de tacir olan Davalı (Atlas Jet) tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 21. ve 23. Maddeleri’nde öngörülen surette usulüne uygun herhangi bir ayıp ihbarında bulunulmadığı, böyle bir iddianın ispatlanamadığı, KKTC Adli Makamları’ndan da bu yönde herhangi bir kesin hüküm oluşturulacak bilgi ve belgenin ibraz edilmediği” ifade ve gerekçeleriyle reddedilmiş, bir başka ifade ile Atlas Jet, uçaklarına faturalarda gösterilenden daha az yakıt verildiğine mütedair iddialarını yukarıda belirtilen Ticaret Mahkemeleri’nde dahi kanıtlayamamış ve her üç dava da Atlas Jet aleyhine ve Altınbaş Petrol Ltd. lehine neticelenmiştir. Atlas Jet mezkûr davaları kaybettikten sonra temyiz yoluyla Yargıtay’a da başvurmuş ancak 4 ve 7. Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi kararları Yargıtay kararlarıyla da kesinleşmiş, Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi kararından yapılan temyiz süreci ise devam etmektedir. Yargıtay’da neticelenen davalara konu alacaklar Atlas Jet’ten tahsil edilmiş ve/veya tahsil edilme sürecindedir.
   Hal böyle olmasına rağmen Atlas Jet’in KKTC’de yeniden ve aynı iddialarla ve/veya asılsız ve mesnetsiz iddialarla ve/veya bir hukuk mahkemesinde bile kanıtlayamadığı iddialar ile yeniden şikayetçi olması üzerine bu defa da Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube tarafından yeni bir cezai yargı süreci başlatılarak Altınbaş Petrol Ltd. Direktörü Vakkas Altınbaş ve Şirketimizin bazı çalışanlarının teminata bağlanması Altınbaş Petrol Ltd. yetkilileri ve çalışanları tarafından esefle karşılamıştır. Atlas Jet’in hiçbir zaman kanıtlayamayacağı mesnetsiz ve asılsız iddiaları ile başlatılan bu yargı sürecinin bir an önce sonlandırılmasını umut etmekte, adaletin er veya geç KKTC’de de teselli edeceğine inanmaktayız.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108