Av günleri açıklandı, avcılar heyecanlı

Bakanlar Kurulu’nun onayıyla İkinci İnce Av 2, 5 ve 9 Eylül’de; Büyük Av 4 Kasım’dan 30 Aralık’a; Birinci İnce Av ise 6 Ocak 2019-3 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak

Av günleri açıklandı, avcılar heyecanlı
  • 19 Ağustos 2018, Pazar 11:24

Ahmet İLKTAÇ

Bakanlar Kurulu, İkinci İnce Av, Büyük Av ve Birinci İnce Av tarihlerini belirledi.

Kamuoyunda açılması ciddi tartışmalara neden olan İkinci İnce Av; 2, 5 ve 9 Eylül 2018 tarihlerinde toplam 3 av gününde yapılacak. Bu avda, üveyik, fassa, yaban güvercini, karga ve saksağan avlanabilecek.

Avcıların her yıl büyük heyecanla bekledikleri Büyük Av ise 4, 11, 18, 25 Kasım 2018 ve 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık 2018 tarihlerinde toplam 10 av gününü kapsayacak.

Birinci İnce Av; 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak 2019-3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 ve 27 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 günleri olmak üzere toplam 17 av günü olacak.

Sürekli Av Koruma Bölgeleri’nin av mevsiminde avlanmaya kapalı olacakları açıklandı.

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos Kilisesi'ne, oradan doğu istikametine asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği'ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek bariyerlere oradan güney istikametine doğru bariyerleri takiben Zafer Burnu'na giden asfalt yola, oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölgenin avlanmaya açık olduğu belirtildi.

Avlanmaya kapalı bölgeler

1. Av. Haritasının; 1, 8.22.23.24, 25, 28, 29, 30,31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41,42, 43.46.48, 54, 55 ve 56 numaralı Av Bölgeleri avlanmaya kapalıdır.

2. 2 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Sipahi’deki Karpaz Gate Marina’dan Dipkarpaz’a giden asfalt ana sahil yolunun kuzeyinde kalan bölge,

3. 2 numaralı av bölgesi içinde kalan Dipkarpaz köyündeki Girne Amerikan Üniversitesi’nden kuzeye doğru giden stabilize toprak yolu takip edip Dipkarpaz-Yenierenköy asfalt yoluna, oradan batıya doğru yolu takip edip Dipkarpaz köy meydanına gelmeden Kaleburnu tabelasından sağ tarafa güneye dönüp Dipkarpaz Belediyesi’nin yeni yaptığı düğün salonuna gidip, oradan tekrar sağ tarafa toprak yolu dönüp yaklaşık 1 km. gittikten sonar yol kavşağından kuzey batıya dönerek Girne Amerikan Üniversitesini bulunca içeride kalan bölge.

4. 7 ve 4 numaralı av bölgeleri içerisinde kalan deniz kenarındaki Harup Ambarları’ndan başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy’e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinde Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek Sipahi köyü içerisinden geçip Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanı’nı da kapsayacak şekilde bölge,

5. 5 numaralı av bölgesi içinde kalan Kaleburnu köy mezarlığının yanından güneye denize doğru giden toprak yolu takip edrek yolun bitiminden sağ tarafa kuzeye batıya doğru dönerek Kuruova köyüne, oradan asfalt yolu doğuya doğru takip edip başlangıç noktasına gelince,içeride kalan bölge.

6. 7 numaralı av bölgesi içinde kalan Yeşilköy’den Esenköy’e giden asfalt yolu takip edip Esenköy’e oradan ayni istikamete doğru yolu takip edip Dipkarpaz’a giden anayoldaki çembere, oradan anayolu takip edip Dipkarpaz’a doğru giderken Yeşilköy’deki başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

7. 9 numaralı av bölgesi içinde kalan, Balalan köyünden Ziyamet’e giden eski asfalt yolu doğuya doğru takip edip, Balalan-Ziyamet yeni anayolunu bulunca, oradan anayolu batıya doğru takip edip Balalan köyüne dönen kavşaktan güneye Balalan köyüne dönüp başlangıç noktasını bulunca, içerisinde kalan bölge.

Bafra bölgesi

8. 9 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Mehmetçik’ten Yedikonuk’a doğru asfalt yolu giderken Mehmetçik çöplüğünü yaklaşık 300 metre geçince sağdaki toprak yola dönüp yaklaşık 800 metre gittikten sonra tekrar sağa dönüp toprak yolu takip ederek Mehmetçik köyündeki başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

9. 10 numaralı av bölgesi içerisinde kalan İskele- Karpaz anayolundan Kalecik’e dönen asfalt yolu takip edip köyün içine, oradan kuzey istikametine doğru giden yolu takip edip Tuzluca kavşağına, oradan anayolu batıya doğru takip edip başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

10. 10 numaralı av bölgesi içerisinde; Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge doğu sınırı ile Bafra Köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge,

11. 13 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Yarköy mezarlığına dönen toprak yoldan yaklaşık 1 kilometre doğu istikametine, oradan toprak yolu takiben 500 metre kuzey istikametine, oradan 1 kilometre batı istikametine Yarköy-Turnalar asfalt yoluna, oradanda 500 metre güney istikametine giderek Yarköy mezarlığının oradaki başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

12. 13 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Büyükkonuk çemberi yanından batı istikametine giden toprak yolu takiben Kilitkaya köyüne, oradan tekrar doğu istikametine Büyükkonuk’a giden asfalt yolu takip edip başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

13. 14 numaralı av bölgesi içerisinde; Turnalar Köyü mezarlığını geçtikten sonra sağa kuzeye Arno Tepe diye bilinen tepenin kuzeyinden, kuzey doğuya dönerek yaklaşık 1 kilometre sonra doğuya dönerek Ergazi köyüne giden stabilize yoldan Ergazi’ye, oradan Turnalar’a, oradan başlangıç noktası olan mezarlık arasında kalan bölge,

14. 15 numaralı av bölgesi içinde kalan, kaplıcadan Kantara’ya çıkan asfalt yolun doğusu.

15. 16 numaralı av bölgesi içinde kalan İskeleden-Yarköy’e giden toprak yolun doğusunda, deniz taraf’ında (yol üzerinde su deposu var) kalan bölge.

16. 16 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, mandıralar bölgesindeki asfalt yolu takip eden toprak yolun, İskele köpek barınağı olarak bilinen noktaya vardığı yerde yolun güneyinde kalan ve köpek barınağından doğu istikametine doğru giden havara yolu takip edip Karpaz anayoluna bağlanan yolun güneyinde kalan bölge

17. 16  numaralı av bölgesi içerisinde kalan İskeleden Ardahan’a giden asfalt yolun sağında bulunan çöplüğün dışından doğuya doğru Yarköy’e giden toprak yolu takip edip, çöplüğü geçtikten sonra sola Ardahan’a kuzey doğuya doğru giden toprak yola dönüp yolu takip ederek, yolun çatallandığı yerden tekrar sola batıya dönerek, Ardahan- İskele asfalt yolunu bulunca, oradan güneye,sola doğru dönüp yolu takip ederek başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

18. 18 numaralı av bölgesi içinde kalan, Altınova’dan Topçuköy’e giden stablize toprak yolu takip ederek soldaki mandıraları geçtikten sonra sola doğru dönen iki adet çatallanmış yolların sol taraftakini kuzey batıya Ağıllar köyüne doğru dönerek yolu takip edip Ağıllar-Altınova asfalt yolunu bulup oradan Altınova’daki başlangıç noktasına gidince, içeride kalan bölge.

19. 19 numaralı av bölgesi içerisinde; Topçuköy’den Güneye doğru “Çavuş'un suyu” denilen yere giden toprak yolu takip edip oradan Topçuköy-Altınova stabilize yola giden toprak yolu bulup, oradan stabilize yolu takip ederek Topçuköy'deki başlangıç noktasına gidince, içeride kalan bölge.

20. 20 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Geçitkale’nin köy merkezinden Tatlısu’ya kuzey istikametine giden eski asfalt yol ve Geçitkale’nin doğusunda bulunan, Geçitkale – Tatlısu yeni asfalt yolunun arasında kalan üçgen bölge.

21. 20 numaralı av bölgesi içerisinde; Akova’dan Altınova’ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,

22. 21 numaralı av bölgesi içinde kalan, Boğaziçi Lapetos köyünün girişinden toprak yolla başlayıp güney istikametinde, Atlılar yönünde yaklaşık 3 kilometre gidildiğinde, Kuzucuk ile Yıldırım köylerini bağlayan toprak yol (yol kavşağında büyük bir ambar var)kavşaktan güney yönüne dönülerek yaklaşık 1 kilometre ilerleyince yolun sağ tarafındaki eski seralar, eski karanfil bahçesinin oradan geçilerek Boğaziçi’nin mandıralar bölgesine, oradan başlangıç noktasına gidince, içeride kalan bölge.

23. 25 numaralı av bölgesi içinde kalan, Çayönü kavşağından Ağıllar bölgesine giden asfalt yolu takip edip, Düzce köyüne giden dördüncü toprak yolu bulup toprak yolu takip ederek Düzce köyüne oradan tekrar doğuya, Yeşilada çiftliğine giden toprak yolu takip edip Yeşilada çiftliğinde biten yol kavşağı arasında kalan bölge.

24. 26 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Beyarmudu köyünden güney Mesarya Sosyal Tesisleri’ne, oradan sağa dönen toprak yoldan İncirli köyü barajına, oradan tekrar sağa dönerek Beyarmudu-Türkmenköy anayolundaki başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

25. 26 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, İncirli göletinden İncirli köyündeki Narin ekmek fırınını yol kavşağına giden yolun güneyi, oradan asfalt yolu güneye doğru takip edip düzce köyüne giden asfalt yolun batı kısmı.

26. 27 numaralı av bölgesi içinde kalan, Kurudere’den – Mağusa istikametine anayolu yaklaşık 1 kilometre gidince, yolun sağındaki etrafı toprak yolla (en yakın toprak yol) çevrili orman.

27. 27 numaralı av bölgesi içinde kalan, Vadili köy meydanındaki çemberden, kuzeye Turunçlu köyüne doğru yaklaşık 250 metre gidip toprak yolu bulup, toprak yolu takip edip Turunçlu köyüne, oradan güneye doğru Vadili – Paşaköy asfalt yoluna, oradan asfalt yolu takip ederek Vadili’deki başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

28. 32 numaralı av bölgesi içerisinde kalan Esentepe’den Antifonidis Kilisesi kavşağına kadar olan yolun güneyi ile batı istikametine giden ve Alevkaya yoluna bağlanan yolun Esentepe arasında kalan bölge.

Ercan Havalimanı’nın batısında kalan bölge

29. 36 numaralı av bölgesi içerisinde; Balıkesir Yonca kavşağından Ercan Havalimanı çemberine giden asfalt yolun batısında kalan bölge.

30. 36  numaralı av bölgesi içinde kalan, Cihangir köy içinde bulunan Atatürk büstünden güney batı istikametine gidip Lefkoşa-İskele anayoluna,(kavşakta Akaraltı restoran var)oradan dereyi bulup güney’e doğru takip edip Lefkoşa-Mağusa anayoluna, oradan anayolu Mağusa’ya doğru takip edip Cihangir kavşağına, oradan kuzey yönüne (sola)dönüp başlangıç noktasına gidince,içeride kalan bölge.

31. 36 numaralı av bölgesi içinde kalan, Ercan Havaliman’na giden eski ve yeni asfalt yolların arasında kalan bölge.

32. 36  numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Meriç köyü eski mezarlığından başlayarak kuzey istikametine yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra, köprüyü geçince batı istikametine dönen ilk toprak yoldan dönerek batı istikametine doğru yolu dereye paralel bir şekilde takip ederek, yaklaşık 1 kilometre gidince derenin güney tarafına geçerek toprak yolu güneye doğru yaklaşık 1 kilometre takip edip Meriç köyünün asfalt yoluna oradan da başlangıç noktasına gidince, içeride kalan bölge.

33. 36  numaralı av bölgesi içinde kalan, Aslanköy’ün Paşaköy çıkışından başlayarak Paşaköy istikametine doğru asfalt yolu takip ederek Kanlı dere üzerindeki köprüye, köprüden yaklaşık 100 metre güneyde bulunan toprak yoldan batı istikametine dönerek Kanlıdere’ye paralel bir şekilde yaklaşık 1.5 kilometre batıya, oradan derenin kuzey yamacına geçerek kuzey doğuya doğru giden toprak yolu takip edip başlangıç noktasına varınca, içeride kalan bölge.

34. 39 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan Arapköy'den Alagadi kavşağına, oradan Beşparmak köyüne dönen kavşaktan, Beşparmak köyüne, oradan güney yönünde Beşparmak dağının altındaki yol kavşağından güney batı istikametine, oradan köpek barınağından geçerek anayola, oradan da başlangıç noktası arasında kalan bölge,

35. 39 numaralı av bölgesi içinde kalan, Girne istikametinden doğuya Esentepe’ye doğru anayolu takip edip Korineum Golf & Contry Club’a gelmeden önceki sağa dönen asfalt yola dönüp, yol bitimine kadar devam edip daha sonra asfalt yolun bitimindeki villaların oradan toprak yolu takip ederek Korineum Golf & Country Club’ın çevresini dönecek şekilde en yakın toprak yolu takip edip tekrar Esentepe-Girne asfalt yolundaki başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

36. 39 numaralı av bölgesi içinde kalan, Girne dağyolu üzerinde bulunan Beşparmak Bufavento Restoran’tan başlayarak Girne istikametine doğru asfalt yolu yaklaşık 1 kilometre takip ederek köpek barınağına dönen kavşağa, oradan köpek barınağına doğru dönüp barınağın yanından (güneyinden)geçerek doğu istikametine giden toprak yolu yaklaşık 2 kilometre takip edip Alevkayası asfalt yoluna, oradan batıya dönerek yolu takip edip başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

37. 44 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Şirinevlerden Hisarköye giden asfalt yolun güneyi.

38. 44 numaralı av bölgesi içinde kalan, Akçiçek köyünün girişinden batıya doğru asfalt yolu yaklaşık 500 metre takip ederek köyün çıkışındaki sola dönen ilk toprak yolu bulup, toprak yolu güneye doğru yaklaşık 1.5 kilometre gittikten sonra Kozan – Şirinevler stablize yolunu bulunca oradan sola dönüp stablize yolu yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra, asfalt yolu bulup sola Akçiçek köyüne doğru gidip başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

39. 45 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Akçiçek köyünden kuzey doğu istikametine, dağın üzerindeki anıt tank-St. Hilarion asfalt yoluna bağlanan yolun doğusu.

40. 49 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Tepebaşı köyünden batıya Akdeniz köyüne giden asfalt yolu yaklaşık 2.5 kilometre gittikten sonra, sağ tarafa dönen toprak yolu takip ederek yaklaşık 1300 metre sonra, sola batıya dönerek 2 kilometre gidip sola güneye asfalt yolu bulana kadar toprak yolu takip edip, yolu bulunca sola doğuya asfalt yolu takip edip başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

41. 49 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Tepebaşı köyünden Koruçam’a dogru asfalt yolu yaklaşık 3.5 kilometre gittikten sonra, sola güney batıya giden toprak yolu yaklaşık 100 metre gittikten sonra tekrar sağa kuzeye doğru yaklaşık 100 metre gittikten sonra, sağa doğuya doğru giderek asfalt yolu bulunca, oradan güneye asfalt yolu takip edip başlangıç noktasını bulunca, içeride kalan bölge.

42. 50 numaralı av bölgesi içerisinde;

a)  50 numaralı av bölgesi içerisinde etrafı tellerle çevrili Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin olduğu bölge,

b)  50 numaralı av bölgesinde; başlangıç noktası olarak ODTÜ Kampüsü girişindeki çemberden sola batı istikametine giren stabilize yolu takip ederek Güzelyurt eski çöplüğüne oradan batıya stabilize yolu devam ederek sola Güneye doğu yönüne giden toprak yolu takip ederek demirli köprüye çıkan asfalt yola oradanda Biren Tarım'a oradanda Güzelyurt anayolunu alarak başlangıç noktası arasında kalan bölge,

43. 50 numaralı av bölgesi içerisinde; Kalkanlı’da telle çevrili “Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları”’nın olduğu bölge,

44. 50 numaralı av bölgesi içerisinde kalan, Caretta Restaurant ve geniş yolda’ki kum ocakları arsında kalan ikiz villaları iki kilometre etrafını dönen toprak yolun, içerisinde kalan bölge.

45. 51 numaralı av bölgesi içerisinde; Kılıçaslan'dan Kalkanlı-Tepebaşı anayoluna giden asfalt yolun

güneyinde kalan bölge.

46. 53 numaralı av bölgesi içerisinde; Güzelyurt Polis karakolu önünden güneye eski Güzelyurt Lefke yolunu takip ederek Elektrik Kurumu ambarlarının önündeki kavşağa oradan doğu yönünde anayolu takip ederek Güzelyurt otobüs terminali önüne oradan da Güzelyurt çevre yolunu alarak başlangıç noktası içerisinde kalan bölge.

47. 53 numaralı av bölgesi içerisinde kalan Gaziveren Anaokulu yanından asfalt yolu batı yönünde takip ederek köy merkezindeki kahvehanelere, oradan batı yönüne devam ederek yaklaşık 50 metre sonraki 3 yol kavşağına, oradan sağ taraftaki asfalt yolu takip eerek ağıllar bölgesine (eski domuz mandıraları), oradan stabilize yolu takip ederek ağılların çıkışındaki yoldan sağa doğu yönüne dönerek yaklaşık 1.5km gittikten sonra sola dönerek kuzey istikameti yönünde 2km giderek kum köyü su tesisleri asfalt yoluna, oradan su tesislerinin önünden geçerek TOPEL portakal fabrikasının önünden geçerek stabilize yolu takip edip yaklaşık 2.5km sonra sola batı istikametine dönerek 1 km gidip tekrar sağa dönüp stabilize yolu takip edip Yayla köy merkezine, oradan tekrar batı yönüne dönerek asfalt yolu takip edip mezarlığın önünden geçerek stabilize yolu bulup oradan aynı yönde devam edip yolun denizde bittiği yere kadar olan bölümün iç kısmı (güneyi).

48. Mevcut av haritasında kırmızı renkle taralı olarak belirtilen Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgelere 500 metre, Taşkent köyü üzerinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağının bulunduğu bölge, Meteoroloji İstasyonları, yerleşim yerlerinin 300 metre çevresi, piknik alanlarının 300 metre çevresi, Taşkent Doğa Parkı'nın 200 metre çevresi, tüm Baraj ve göletlerin 500 m çevresi, Atlılar, Sandallar, Muratağa Şehitlikleri’nin ve Katliam Çukurları’nın 300 metre çevresi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 1

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 22 17 3 2 41 54
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 22 17 2 3 37 53
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 22 15 0 7 21 45
4 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 23 12 4 7 4 40
5 ÇETİNKAYA TSK 23 11 5 7 8 38
6 CİHANGİR GSK 23 11 4 8 2 37
7 LEFKE TSK 22 10 4 8 5 34
8 GÖNYELİ SK 23 10 3 10 2 33
9 TÜRK OCAĞI LİMASOL 22 9 4 9 6 31
10 BAF ÜLKÜ YURDU 23 8 6 9 3 30
11 GENÇLİK GÜCÜ TSK 22 8 4 10 -4 28
12 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 23 5 8 10 -24 23
13 BİNATLI YSK 23 6 3 14 -24 21
14 ESENTEPE KKSK 23 6 1 16 -22 19
15 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 23 3 7 13 -30 16
16 GİRNE HALK EVİ 23 3 2 18 -25 11
yukarı çık