Av tartışmaları sürüyor

banner37

AB’nin nesli tehlike altında olduğu gerekçesiyle üveyik türü kuşların avlanmasına yasak getirmesiyle ilgili konuşan AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Basın Müşaviri Dr. Kezban Akansoy, AB’nin bahsettiği yasaklamanın bir karar değil, öneri olduğunu belirtti

Av tartışmaları sürüyor
banner90
banner99

Ahmet KARAGÖZLÜ

AB’nin nesli tehlike altında olduğu gerekçesiyle üveyik türü kuşların avlanmasına yasak getirdiği konusuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Basın Müşaviri Dr. Kezban Akansoy, AB’nin tehlike altında olduğu gerekçesiyle bahsettiği üveyik türü kuşların avlanmasına yasak getirmesi konusunun bir karar olmadığını belirterek, bahsedilenin aslında bir öneri mevzuatı olduğunu ifade etti.

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, AB Komisyonu’nun nesilleri tehlike altında olduğu için avlanmasına yasak getirdiği üveyik türü kuşların ülkemizden geçen üveyiklerden olmadığını belirterek, ülkemizden geçen üveyik kuşlarıyla ilgili kimsenin elinde veri olmadığını ve AB’nin yaptığı çalışmanın tamamen yanıltmaya yönelik olduğunu iddia etti.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, AB’nin yapmış olduğu çalışmanın aslında bütün bölgelerdeki sivil toplum örgütleri ve avcılık federasyonlarının katkısıyla oluşturulan Üveyik Aksiyon Planı olduğunu belirterek, söz konusu plan içerisinde üveyik türü kuşla ilgili çalışmaların yapılabilmesi için çalışmalar tamamlana kadar avlanmasının yasaklatılmasın yer aldığını ifade etti.

 

II. İnce Av’ın eylülde başlaması öngörülüyor

KKTC Avcılık Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda kulüplerin genel yönetim kurulu toplantısında karar aldığı II. İnce Av tarihlerinin 2-5-9 Eylül 2018; Büyük Av tarihlerinin de 4, 11, 18, 25 Kasım ile 2, 9, 16, 23, 26, 30 Aralık 2018 olacak şekilde, 11 Temmuz 2018 tarihli Merkezi Av Komisyonu (MAK) toplantısında, komisyon üye tam sayısının Oy Birliği ile karara bağlandığı duyuruldu.

Şu an kararın Bakanlar Kurulu’ndan onaylanması bekleniyor.

Federasyonun açıklaması şöyle:

“Özellikle II. İnce Av’da üveyik kuşunun Avrupa ülkelerinde, üveyik kuşu için Avrupa ülkelerinin eylem planını uygulamadığından dolayı, yasaklanıp yasaklanmayacağının tartışıldığı bu dönemde, Güney Kıbrıs üveyik avını 19 Ağustos’ta açmış ve pazar, çarşamba bazı bölgelerde ise hergün olacak şekilde 28 gün avlayacak, ayrıca birçok Avrupa ülkeside de yasaklamayacağını açıklamıştır.

Türkiye’de de 19 Ağustos’ta başlayacak olan üveyik avı haftada 4 gün olacak şekilde aralık sonuna kadar toplamda 56 gün, Ege bölgesinde ise 10 Ocağa kadar avlanılıp toplamda çok daha fazla gün avlanılabilecektir.

Ülkemizde ise II. İnce Av tarihleri, kulüplerimizin önerisi ile Merkezi Av Komisyonu’nda toplamda sadece 3 gün olarak oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Bilindiği gibi üveyik kuşu, ülkemizdeki II. İnce Av’da avlanılan av hayvanlarından sadece bir tanesidir. Genel olarak Fassa avı yapılan ülkemizde II. İnce Av’ın üveyik kuşunun yoğun göç dönemine denk gelmediğinden üveyik kuşunun popülasyonunun azalmasına hiçbir etkisi olmamasına rağmen, Federasyonumuz ve M.A.K haritada 14 faal göletin 200’den fazlada suni ve doğal pınarın olduğu bölgeler yıllardır kapalı tutarak, bununla birlikte yılda 3 ve 4 gün ile sınırlı olan II. İnce Av tarihleri kararlaştırarak Avrupa ülkelerine örnek teşkil edecek şekilde kendi eylem planını yıllardır uygulamakta ve bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Bu konuda devlet ve federasyonun dışındaki diğer çevre örgütlerinin de üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır”.

 

Akansoy: AB’nin bahsettiği karar değil, bir öneridir

AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Basın Müşaviri Dr. Kezban Akansoy, AB’nin tehlike altında olduğu gerekçesiyle bahsettiği üveyik türü kuşların avlanmasına yasak getirmesi konusunun bir karar olmadığını belirterek, bahsedilenin aslında bir öneri mevzuatı olduğuna vurgu yaptı.

Söz konusu önerinin AB Komisyonu ve parlamentodan geçmesi durumunda yasallaşacağını ifade eden Akansoy, “Komisyonun böyle bir önerisi oldu, ancak henüz yasallaşmadığı için karar bağlayıcı değildir” şeklinde konuştu.

Akansoy, AB’nin aldığı kararların kiminin tüm üye devletlerin onayından geçmesi, kimininse üye devletlerin salt çoğunluğunun onayını alması gerektiğini belirterek, söz konusu önerinin AB’ye üye devletlerden de henüz destek görmediğini ifade etti.

 

Keser: AB’nin yaptığı çalışma tamamen yanıltmaya yönelik

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, AB Komisyonu’nun nesilleri tehlike altında olduğu için avlanmaya yasaklattığı üveyik kuşunun ülkemizden geçen göç yollarında bulunan üveyiklerden olmadığını belirterek, AB’nin almış olduğu karara tüm üyelerinin uyması durumunda kendilerinin de uymaya hazır olduğunu ifade etti.

banner134
Keser, ülkemiz üzerinden geçen göç yolundaki üveyik türü kuşlarla ilgili kimsenin elinde veri olmadığını belirterek, AB’nin yaptığı çalışmanın tamamen yanıltmaya yönelik olduğunu iddia etti.

Ülkemizde ince av süresinin üç gün, güneyde ise 67 gün olduğunu belirten Keser, “Göçmen kuş olan üveyikler eylülün ortasından sonra geri dönüş yaparlar. Bu yüzden de ülkemizde avlandığı tarihlerde zaten pek fazla üveyik bulunmaz” ifadelerini kullandı.

 

“AB’nin aldığı karara tüm üyeler uyarsa bizde uyarız”

Keser, AB’nin almış olduğu karara tüm üyeleri uyarsa, federasyon olarak kendilerinin de bu karara seve seve uyacaklarını, ancak AB’ye üye ülkelerin yarıdan fazlasının bu karara uymadığını ve karara uyup uymayacaklarının da henüz belli olmadığına dikkat çekti.

Keser, üveyik avının Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta açılmasına karar verildiği belirterek, Güney Kıbrıs’ta üveyik avının 19 Ağustos’ta başlayacağını söyledi.

Ayrıca ülkemizde yapılan ikinci ince avın, üveyik türü kuşların neslinin tükenmesine hiçbir katkısı olmadığını belirten Keser, “Ülkemizin yarısı ava kapalıdır. Zaten bizde ikinci ince av üç gündür” şeklinde konuştu.

Keser, ince av süresinin üç günlük olmasının sebebinin federasyonun tüm kuş türlerini korumak için yaptığı çalışmadan kaynaklandığına vurgu yaparak, “Üveyikler genellikle ülkemizde faal olan 14 sulak alanda yaşıyor. O bölgeler de ava kapalı olduğundan üveyik otomatik olarak korunmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

 

“İkinci ince av, üveyiğin olmadığı zamanlarda açılıyor”

Ülkemizde bir avcının başka tür kuş vurmaması durumunda 40 tane üveyik vurabileceğine dikkat çeken Keser, ülkemizde ikinci ince avın açıldığı dönemde üveyiğin pek fazla bulunmadığını, çünkü üveyiğin göçmen kuş olduğundan dolayı ava açıldığı tarihlerde Afrika’dan Avrupa’ya doğru göçtüğünü ifade etti.

Keser, ikinci ince avın ülkemizde üveyiğin bulunmadığı zamanlarda açıldığını belirterek, avcıların bu nedenle çok az üveyiğe rast geldiğini dile getirdi.

Federasyon olarak kendilerinin en çok eleştirildikleri konunun yaz avı konusu olduğunu belirten Keser, “Bize göllerin başında, su kenarlarında avlandığımızı söylüyorlar. Hâlbuki ikinci ince av haritasını inceleseler ülkemizde faal olan 14 gölet ile 200’den fazla doğal ve suni pınarın olduğu bölgenin ava kapalı olduğunu görecekler. Ancak bunlar bilinçli olarak göz ardı ediliyor. Çünkü onların ana hedefleri üveyik kuşunu korumak değil, Avrupa Birliği’nden yaptıkları bazı çalışmalara maddi kaynak sağlamak ve büyük bir camia olan avcı camiası üzerinden ses getirip, kendi istediklerini yapmaktır. Samimi değildirler” ifadelerini kullandı.

 

Basat: AB’nin yapmış olduğu çalışma aslında Üveyik Aksiyon Planı’dır

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, AB’nin kuş direktifine göre, üveyik türü kuşların, avlanılabilir kuşlar arasında yer aldığını belirterek, AB’nin yapmış olduğu çalışmanın aslında bütün bölgelerdeki sivil toplum örgütleri ve avcılık federasyonlarının katkısıyla oluşturulan Üveyik Aksiyon Planı olduğunu ifade etti.

Basat, geçtiğimiz yıl söz konusu çalışma hakkında seminer de düzenlediklerini belirterek, planın ülkemizde de uygulanmasını istediğini dile getirdi.

Söz konusu planın yalnızca Avcılık Federasyonu’nun uygulamakta olduğu bir yükümlülük olmadığının altını çizen Basat, bahse konu planın tüm hükümetlere, bakanlıklara, eğitim ve araştırma merkezlerine ve federasyonlara yükümlülük getirdiğini söyledi.

 

“Ülkemizde doğu göç yolu üzerindeki üveyikler bulunuyor”

Basat, Üveyik Aksiyon Planı’nda üveyik türü kuşla ilgili belli başlı çalışmaların yapılabilmesi için çalışmalar tamamlanan kadar avlanmasının yasaklatılmasının da yer aldığını belirterek, söz konusu planın ana amacının üveyik türünün genelinin korunması olduğunu ifade etti.

“Herkes üveyik konusuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilirse üveyikle ilgili çalışmalar yapılabilir” şeklinde konuşan Basat, KKTC’de ince avda avlanan hayvan sayısının global üveyik sayısına oranla az olduğuna dikkat çekti.

Basat, ülkemizde bulunan üveyik türünün doğu göç yolu üzerinde yer aldığını belirterek, doğu göç yolunda bulunan üveyiklerle ilgili verilerin çok az olduğuna dikkat çekti.

AB’nin yaptığı çalışmanın ise batı göç yolu üzerinde bulunan üveyiklerle ilgili olduğunu kaydeden Basat, yapılan araştırmalara göre batı göç yolu üzerinde bulunan üveyik popülasyonunda ciddi azalma olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 08:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75