Bakanlıklara bağlı daireler, kurum ve kuruluşların listesi

banner37

Bakanlıklara bağlı daireler, kurum ve kuruluşların listesi
banner90
banner99

BAĞLI DAİRELER

Başbakanlığa Bağlı Daireler

(1)Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
(2) Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
(3) Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
(4) Başbakanlık Denetleme Kurulu
(5) Devlet Planlama Örgütü
(6) Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
(7) Personel Dairesi
(8) Merkezi Mevzuat Dairesi
(9) Devlet Basımevi
(10) Gençlik Dairesi
(11) Spor Dairesi

(12) Bütçe Dairesi

(13) Hazine ve Muhasebe Dairesi


Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Dışişleri Dairesi
(2) Tanıtma Dairesi
(3) Enformasyon Dairesi


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Talim ve Terbiye Dairesi
(2) Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
(3) Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
(4) Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
(5) İlköğretim Dairesi
(6) Genel Ortaöğretim Dairesi
(7) Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
(8) Kültür Dairesi
(9) K.T. Devlet Tiyatroları
(10)Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu


Maliye Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu
(2) Gelir ve Vergi Dairesi
(3) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
(4) Gümrük ve Rüsumat Dairesi
(5) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

İçişleri Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Mülki Yönetim ve Bölümleri
(2) İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
(3) Tapu ve Kadastro Dairesi
(4) Merkezi Cezaevi
(5) Nüfus Kayıt Dairesi
(6) Muhaceret Dairesi
(7) Harita Dairesi
(8) Şehir Planlama Dairesi


Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Karayolları Dairesi
(2) Planlama ve İnşaat Dairesi
(3) Posta Dairesi
(4) Telekomünikasyon Dairesi
(5) Limanlar Dairesi
(6) Sivil Havacılık Dairesi
(7) Trafik Dairesi

(8) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

(9) Meteoroloji Dairesi


Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi
(2) Ticaret Dairesi
(3) Sanayi Dairesi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
(2) Turizm Planlama Dairesi
(3) Çevre Koruma Dairesi


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Tarım Dairesi

banner134
(2) Hayvancılık Dairesi
(3) Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
(4) Su İşleri Dairesi
(5) Jeoloji ve Maden Dairesi
(6) Veteriner Dairesi
(7) Orman Dairesi
(8) Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
(2) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
(3) İlaç ve Eczacılık Dairesi
(4) Devlet Laboratuvarı Dairesi
(5) Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı Daireler


(1) Çalışma Dairesi
(2) Sosyal Sigortalar Dairesi
(3) Sosyal Hizmetler Dairesi
(4) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi 

İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar


1. Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar


1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
2. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi
4. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
5.  K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.
6. Yayın Yüksek Kurulu
7.  Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
8. E-Devlet Yürütme-Kurulu
9.  Piyangolar Birimi


2. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum
Kuruluşlar:
1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

2. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

3. Kalkınma Bankası

4. Lefke Avrupa Üniversitesi

5. Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.


3. Maliye Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. KKTC Merkez Bankası
2. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.


4. İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. İskan Komitesi

5. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şiî.
3. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)
5. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu

6. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu


6Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
2. Atatürk öğretmen Akademisi


7. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB’-TEK)
2. Rekabet Kurulu
3. Kıbrıs Türk Petrolleri-Ltd.
4. Serbest Liman ve Bölge İdaresi
5. Yenilenebilir Enerji Kurulu
6. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

8. Turizm Ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Ltd.


9. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Toprak Ürünleri Kurumu
2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
3. Genel Tarım Sigortası Fonu

4. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.

5. Cypruyex- Ltd.


10.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve
Kuruluşlar:
1 . İhtiyat Sandığı
2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 18:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75