banner6

“Bankanın parası şirkete aktarıldı” iddiası

banner37

KKTC Merkez Bankası, Bir yerel bankada dönemin Yönetim Kurulu Başkanı H.K ve Genel Müdürü İ.Y, ve banka hissedarı E.B’nin, söz konusu bankaya yakıt alınmadığı halde banka kaynaklarından hissedar E.B’nin benzin istasyonuna 532 bin TL ödeme yaptığını tespit etti 

“Bankanın parası şirkete aktarıldı” iddiası
banner150

banner150

banner99

KIBRIS GAZETESİ ÖZEL HABER

KKTC Merkez Bankası,  Bir yerel bankada dönemin Yönetim Kurulu Başkanı H.K ve Genel Müdürü İ.Y, ve banka hissedarı E.B’nin, bankaya yakıt alınmadığı halde banka kaynaklarından hissedar E.B’nin benzin istasyonuna 532 bin TL ödeme yaptığını tespit etti 

 Bir yerel bankada dönemin Yönetim Kurulu Başkanı H.K ve Genel Müdürü İ.Y, ve banka hissedarı zanlı 3 E.B., ısıtma gideri kaleminden yakıt alınmadığı halde, 6 adet fatura düzenlenerek, usülsüz şekilde hissedara ait ilgili şirketin hesabına 532 bin TL ödeme yaptığı gerekçesiyle teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı. 
   KKTC Merkez Bankası’nın yerel bankada gerçekleştirdiği ısıtma giderlerindeki astronomik artışla ilgili hazırlanan denetim raporunda; mazot gideri olmasına karşın, benzin alındığı ve ödeme olarak toplam 501 bin TL meblağ üzerinde malikmiş gibi bankaya ait meblağın hileli olarak ilgi şirketin hesabına aktarılmasını sağladıkları iddia edildi. 
    Zanlı 1 H. K., “Fasıl 154 Ceza Yasası Zimmet, Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesine Tahrik”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından, zanlı 2 İ.Y., “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapmak, Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesine Tahrik”, “62/2017 sayılı Bankacılık Yasası ve 39/2001 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından, zanlı 3 E.B. ise “Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesine Tahrik ve 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. 

Isıtma giderinin 35 bin TL’den 
370 bin TL’yi aşması dikkat çekti  

   Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 26.08.2021 tarihinde PGM Adli Polis Müdürlüğünü kanalıyla teslim alınan, KKTC Merkez Bankası’nın bir yerel bankada gerçekleştirdiği Isıtma Giderleri Kalemi Altında Muhasebeleştirilen Genel Müdürlük katları için alınan mazot giderlerindeki Muvazaalı İşlemlerle İlgili olarak hazırlanan denetim raporunda; Bankanın ısıtma giderlerinin 2017 yılı içerisinde 67 bin 087 TL ve 2018 yılı içerisinde de 35 bin 417 TL iken, 2019 yılı içerisinde ısıtma giderlerinin artış göstererek 295 bin 485 TL ve 2020 yılı içerisinde de artış göstererek 370 bin 298 TL olduğunu anlattı.
   Yıldıran, ayrıca bazı faturaların muhasebe kaydının geriye dönük yapıldığı, yine bazı faturalarda da bankanın mazot olan ısıtma altyapısına rağmen mazot yerine benzin harcaması yapıldığının görüldüğü ve banka yetkililerinin de KKTC Merkez Bankasına ısıtma giderlerinin artma sebebi olarak “Covid 19 salgını dolayısıyla hem çalışma ortamlarının havalandırılması temelinde pencerelerin açık tutulması hem de eş zamanlı olarak sistemin de çalışıyor olmasından kaynaklanmıştır” şeklinde bir yazı ile cevap verdiklerinin öğrenildiğini kaydetti. 

Yönetim kurulu kararı olmadan 100 bin TL’yi aşkın faturaları imzaladılar 

   Hüseyin Yıldıran, mesele ile ilgili olarak söz konusu bankadan “Isıtma Giderleri” kalemi altında muhasebeleştirilen ve zanlı 3 E.B.’nin direktörü olduğu ilgili şriketin ait ve banka tarafından bahse konu benzin istasyonuna ödeme yapılması için üzerleri yerel bankanın o dönemki Yönetim Kurulu Başkanı Zanlı 1 H.K. ve Banka Genel Müdürü zanlı 2 İ.Y. tarafından imzalanan,  100 bin TL, 97 bin TL, 100 bin TL, 101 bin TL, 103 bin TL ve 31.000 TL meblağlı faturaların ve bankaya ait ısıtma gideri hesap ekstresi ve ilgili şirkete ait hesap ekstresi teslim alınıp emare olarak alındığına vurgu yaptı. 
    Yıldıran,  yürütülen soruşturma neticesinde bahse konu faturaların 20 bin TL’den yüksek meblağlı olduklarından banka tarafından konu faturaların ödenmesi için Yönetim Kurulu kararı gerekirken, böyle bir karar alınmadan o dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Zanlı 1 ve bankanın Genel Müdürü zanlı 2 tarafından 5 adet faturanın üzerinin ve yine 5 adet faturadan ayrı 1 adet başka faturanın da banka tarafından ödenmesi için zanlı 2 tarafından imzalandığı ve bu 6 adet fatura için banka tarafından zanlı 3’ün direktörü olduğu ilgili şirketin toplam 532 bin TL ödeme yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekti. 
 
Isıtma altyapısı mazot ile çalışırken benzin alındı!

   Polis memuru Hüseyin Yıldıran, mesele ile ilgili olarak bankanın ısıtma altyapısının mazot ile çalıştığına vurgu yapıp, bankanın toplam 2 ton olan 2 adet mazot deposu olduğu ancak bazı ısıtma gideri faturalarının hem ısıtmaya gerek olmayan yaz ayına ait olduğu hem de fatura üzerinde mazot yerine kurşunsuz benzin yazdığının tespit edildiğini kaydetti.  


Alınmayan yakıta karşılık 532 bin TL ödendi 

   Hüseyin Yıldıran, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde soruşturmaya konu ilgili şirketee ait 6 adet fatura karşılığında bankaya mazot ve/veya benzin alınmadığı halde banka tarafından ilgili şirketee ödeme yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekti.
   Yıldıran,  2019- 2020 tarihleri arasında söz konusu bankanın o dönemin  Yönetim Kurulu Başkanı olan zanlı 1 H.K.’nin bankadaki görevi nedeniyle koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu bankaya ait Isıtma Giderleri hesabından, bankaya gerçekte mazot alınmadığı halde mazot alınmış gibi sahte olarak düzenlenen ilgili şirkete ait 5 adet faturayı yetkisi olmadığı halde ödenmesi için imzalayıp, toplam 501 bin TL meblağ üzerinde malikmiş gibi bankaya ait meblağın hileli olarak ilgili şirketin söz konusu bankadaki hesabına aktarılmasını ve zanlı 3 E.B.’nin direktörü olduğu ilgili şirketin tasarrufuna geçmesine olanak sağlayıp, konu suçlara methaldar olduğunu anlattı. 
    Yıldıran, mesele ile ilgili olarak 2019- 2020 tarihleri arasında yerel bankanın  Genel Müdürü olan zanlı 2 İ.Y.’ nin söz konusu bankada, ilgili şriketten den gerçekte mazot alınmadığı halde bankaya mazot alınmış gibi düzenlenen ilgili şrikete ait 6 adet faturanın banka tarafından 532 bin TL’nin zanlı 3 E.B.’nin direktörü olduğu ilgili şirkete ödenmesini sağlayıp Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesine Tahrik etme ve Banka kaynaklarını hileli olarak kullanarak 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket ettiği tespit edildiğini anlattı. 

Sahte bir fatura da Mali Şube tarafından belirlendi 

   Yıldıran, KKTC Merkez Bankasının tespitinden ayrı olarak Mali Şube tarafından yürütülen soruşturmada neticesinde 2017 yılında yine ısıtma giderlerinden söz konusu bankanın, personeline prim ödemesi yapabilmek ve yapılacak işlemin Merkez Bankası tarafından tespit edilememesi için bankaya gerçekte mazot alınmadığı halde mazot alınmış gibi düzenlenen ilgili şirketee ait 4 adet toplam 18 bin 20 TL meblağlı faturanın banka tarafından ödemesi yapılması için Genel Müdür olan zanlı 2 İ.Y. tarafından imza edilip,  ilk önce zanlı 3 E.B’nin direktörü olduğu ilgili şirkete gönderilmesini, daha sonra da bahse konu meblağın ilgili şirketten geri bankaya gönderilmesini sağladığının tespit edildiğine vurgu yaptı. 
   Yıldıran, ilgili şirketin direktörü ve banka hissedarı zanlı 3 E.B.’nin, sözü geçen bankanın, gerçekte mazot vermedikleri halde bankaya mazot vermişler gibi ilgili şirketee ait 6 adet sahte faturayı düzenledikleri ve banka kaynaklarından hileli bir şekilde toplam 532 bin TL’nin şirketleri ilgili şirketin tasarrufuna geçmesini sağlayıp, konu suçlara methaldar olduğuna vurgu yaptı.  
   Zanlıların methaldar olduğu suçların Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren ve 10 yıla kadar hapis cezası öngören ağır suçlardan olduğuna dikkat çeken Yıldıran, meseleyle bağlantılı olan ilgili şirketin diğer direktörü  H.B.’nin ise Yoğun Bakım servisinde tedavi gördüğünden mahkeme huzuruna getirilemediğini aktardı. 
    Her üç zanlının aleyhinde yerel bankada yapılan usulsüz işlemler ve aynı bankanın ismini taşıyan sigorta şirketinde yapılan usulsüz işlemler ve mazot alımları ile ilgili olarak da yürütülen soruşturma bulunduğunu belirten Yıldıran, Zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 
   Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20’şer bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 350 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 günde bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023, 17:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104