banner6

Belirsiz bekleyiş sürüyor

banner37

Ülkede çalışma izinli, iş kurma izinli ya da turist olarak bulunup, izni bitmesi nedeniyle cezalı duruma düşen kişiler ile ailelerini yakından ilgilendiren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı da Cumhuriyet Meclisi’ndeki nisap sorundan nasibini aldı

Belirsiz bekleyiş sürüyor
banner8

Ceren ÖZBİL

Ülkede işçi, çalışma izinli, iş kurma izinli ya da turist olarak bulunup, izni bitmesi nedeniyle cezalı duruma düşenleri yakından ilgilendiren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı da Cumhuriyet Meclisi’ndeki nisap sorununa takıldı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden oy çokluğuyla geçen yasa tasarısı, haziranın son haftasında Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirilmiş, ancak nisap sağlanamadığından bir türlü görüşülememişti.

Ekim ayının bitmesine sayılı günler kala devam eden nisap sorunu nedeniyle söz konusu tasarı hâlâ yasalaşamadı. Muhaceret affı bekleyen birçok kişinin gözü kulağı ise tasarının bir an önce yasalaşmasına odaklandı.

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ülkede izinsiz bulunmaları sebebiyle aleyhlerine para cezası tahakkuk etmiş yabancıların durumu, ülkeden çıkış yapmayanlara ziyaretçi izni verilmesi ve yurt dışından ülkeye giriş yapıp da 60 günlük vize verilmesi halinde ön izinden muaf tutularak işlem yapılması, izinsiz ikamet ettiğinin ve/veya izinsiz çalıştığının tespit edilmesi üzerine hakkında ihraç kararı verilen veya cezalı çıkış yapan yabancıların durumu, bunların eş ve çocuklarının durumu, cezalı durumda oldukları sonradan tespit edilen izinli yabancı kişiler ile işlemleri tamamlanamayanların durumu ve mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı yapılması ile ilgili düzenlenmeler içeriyor.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteden haziran ayında geçtiğini, ancak nisap olmadığı için haziranın son haftasında tasarının meclisten geçirilemediğini ifade etti.

Bu nedenle tasarıyla ilgili oylamayı ekime bıraktıklarını kaydeden Öztürk, ekim ayında yine nisap sağlanamadığından tasarının yine meclisten geçemediğine dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa tasarısı şunları içeriyor:

Aleyhlerine para cezası veya ihraç kararı alınıp uygulanamayan yabancıların durumu

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişte kendisine verilen ‘Ziyaretçi İzni’ bitmiş olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılmayan veya İkamet İzni, Çalışma İzni veya İş Kurma izni almak için işlemlerini tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayan ve bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihte, bu sebeplerle aleyhlerine para cezası tahakkuk etmiş bulunan yabancı uyruklu kişiler, bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak doksan gün içerisinde Muhaceret Dairesi’nin ilgili web portalına çevrimiçi başvuru yapmak ve değerlendirme sonucu işlemin uygundur şeklinde onaylanması durumunda verilen onay ile birlikte Gelir ve Vergi Dairesi’nin Gelirler Veznesi’ne veya çevrimiçi sistem üzerinden on gün içerisinde yürürlükteki aylık asgari ücret tutarındaki miktarı yatırmak kaydıyla bu (Değişildik) Yasası’ndan faydalanmaya hak kazanmış olurlar ve cezanın geri kalanından sorumlu tutulmazlar.

Bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak ikamet ettiğinin ve/veya izinsiz olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine Muhaceret Dairesi tarafından aleyhinde tutuklama-ihraç kararı alınan, ancak aleyhlerinde alınan bu karar herhangi bir sebeple uygulanamayan yabancı uyruklu kişiler, bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak doksan gün içerisinde Muhaceret Dairesi’nin ilgili web portalına çevrimiçi başvuru yapar.

Baş Muhaceret Memuru kişi ile ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaptıktan sonra, eğer talep olumlu olarak değerlendirilirse on gün içerisinde yürürlükteki aylık asgari ücret tutarındaki para cezasını Gelir ve Vergi Dairesi’nin Gelirler Veznesi’ne veya çevrimiçi sistem üzerinden yatırmaları halinde, aleyhlerine alınmış olan tutuklama-ihraç kararı kaldırılır ve Muhaceret Dairesi tarafından hiçbir harç alınmadan altmış günlük ziyaretçi izni verilir. Ancak, ziyaretçi izni süresi içerisinde işverenin başvurusu halinde bu Yasa’nın Geçici 12’nci maddesinde belirtilen kurallardan faydalanabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak bulunduğu tespit edilerek Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği memur tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişine engel konulan yabancı uyruklu kişiler, bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak doksan gün içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapmaları ve giriş esnasında yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezasını ödemeleri halinde, cezanın geri kalanından sorumlu tutulmazlar ve ülkeye girişlerinde altmış günlük ziyaretçi izni verilir.

Ancak, ziyaretçi izni süresi içerisinde işverenin başvurusu halinde bu Yasa’nın Geçici 12’nci maddesinde belirtilen kurallardan faydalanabilir.

Bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak ikamet ettiğinin ve/veya izinsiz olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine tutuklanarak ülkeden ihraç edilen yabancı uyruklu kişilerin;

Yurt dışında olan yabancıların durumu

Bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak doksan gün içerisinde şahsen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki elçiliklerine, konsolosluklarına veya temsilciliklerine yazılı olarak başvurmaları; başvurulan mercii tarafından bakanlığa iletilen başvuruların Muhaceret Dairesi tarafından kamu düzeninin ve ailenin korunması yönünden incelenerek bir olumsuzluğun bulunmaması ve neticenin başvurulan merciye bildirilmiş olması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki elçilikleri, konsolosluklar veya temsilcilikler tarafından başvuru sahibine, başvurusunun onaylandığının tebliğ edildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapmaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişleri esnasında yürürlükteki aylık asgari ücret tutarında para cezasını ödemeleri koşuluyla, ülkeye girişlerinde altmış günlük ziyaretçi izni verilir.

Ülkeden çıkış yapmayanlara ziyaretçi izni

Ülkeden çıkış yapmadan bu (Değişiklik) Yasası’nın Geçici 10’uncu maddesinden yararlananlara Muhaceret Dairesi tarafından hiçbir harç alınmadan altmış günlük Ziyaretçi İzni verilir. Bu maddeden ziyaretçi izni süresi içinde, çalışma izni almak amacıyla işvereni tarafından müracaat edilmesi halinde, bu müracaat, başka herhangi bir Yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 23’üncü maddesi uyarınca yapılan Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde öngörülen ön izin işlemlerinden muaf tutulur.

Ancak, herhangi bir yasal muhaceret izni almayan yabancı uyruklu kişi altmış günlük ziyaretçi izni sona ermeden ülkeden çıkış yapmak zorundadır.

Eş ve çocukların durumu

Bu yasanın Geçici l0’uncu ve Geçici 14’üncü maddesi kapsamındakilerin yapılması gereken tüm işlemleri tamamlayıp, altmış günlük ikamet izni alması halinde, ülkedeki eşleri, yirmi beş yaşından küçük olan bekar çocukları ve on sekiz yaşından büyük olan engelli çocukları altmış gün içerisinde Muhaceret Dairesi’nin çevrimiçi web portalına çevrimiçi başvuru yapmaları ve sistem tarafından onay verilmesi durumunda kendi aleyhlerinde tahakkuk etmiş olan para cezalarından muaf tutulurlar ve kendilerine altmış günlük vize verilir.

Geçici madde işlemlerini tamamlayamayanların durumu

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası kapsamında bulunup belirtilen süre içerisinde tanınan muafiyetlere hak kazanarak, başvuru yapan ve harcını ödeyip de işlemini sonuçlandıramayan kişiler ile bunların eşleri, yirmi beş yaşından küçük olan bekar çocukları ve on sekiz yaşından büyük olan engelli çocukları bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak doksan günlük süre içerisinde bu (Değişiklik) Yasası’ndaki tüm haklardan faydalanır ve harçlardan muaf tutulurlar.

Mücbir sebeplerden dolayı süre uzatması

Bu (Değişiklik) Yasası kapsamında olan işlemlerin ülkede yaşanan herhangi bir mücbir sebep (salgın hastalık, doğal afet, deprem, sel vb. durumlar) nedeniyle devlet dairelerinin veya kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olmasından veya işlemlerini sürdürememesinden dolayı tamamlanamaması durumunda devlet dairelerinin veya kamu kurum ve kuruluşlarının açılmasından itibaren işlemlerin tamamlanabilmesi amacıyla, Muhaceret Dairesi tarafından kaybedilen süre kadar, ek süre verilir.”

banner134

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104