Bilişim suçlarının cezası ağır olacak

banner37

“Kredi kartları veya banka kartlarında sahtecilik yapma” ve “Çocuk pornografisi” ile bağlantılı suçlarda ciddi cezalar öngören “Bilişim Suçları Yasası” için düğmeye basıldı

Bilişim suçlarının cezası ağır olacak
banner87

Ceren ÖZBİL

Ülkede, uzun bir süreden beri beklenmekte olan ve bilişim suçlarının önüne geçilmesini amaçlayan  “Bilişim Suçları Yasası” için düğmeye basıldı.

Bu doğrultuda hazırlanan yasa tasarısı, Resmi Gazete'de de yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarının kısa süre içerisinde Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

Tasarı, “Bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık”, “Bilişim sistemleri kullanılarak kredi kartları ve/veya banka kartlarında sahtecilik yapma”, “Çocuk pornografisi” gibi suçlar için ciddi cezalar içeriyor.

Bu tasarıya göre,  bir çocuğa veya çocuk gibi görünen veya çocuk olduğu izlenimi veren bir kişiye ait gerçek veya temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren pornografik ürünleri tanıtan, sunan, kiraya veren veya satışa arz  eden bir kişiye, 12 yıla kadar, kredi kartı bilgilerini ele geçiren ve/veya ele geçirmek amacıyla eylemde bulunan, bu bilgileri kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlayanlara, 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bilişim sistemine hukuka aykırı erişim suç

Bilişim Suçları Yasası Tasarısı'na göre, bir bilişim sisteminin veya bilişim verisinin tamamına veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak ve kasten erişen veya kasten erişme teşebbüsünde bulunan kimse bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin altı katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ayrıca, kamuya açık olmayan bilişim verisinin iletimi sırasında, bilişim sisteminden elektromanyetik dalgalar

yayılması da dahil olmak üzere, teknik yöntemler kullanarak, başka bir bilişim sistemi veya verisinin bulunduğu bilişim sistemi üzerinden veri iletimine hukuka aykırı olarak müdahale eden ve/veya sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen ve/veya görüntüleyen bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin on katına kadar para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası veya her iki ceza birden verilebilecek.

Engelleme, bozma ve yok etmenin cezası ağır...

Hukuka aykırı olarak bilişim verilerine zarar veren, bilişim verilerini silen, tahrip eden, değiştiren veya bilişim verilerine erişimi engelleyen bir kişi bir suç işlemiş olur.

Bu suçu işlemiş kişiye mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin yirmi katına kadar para cezası veya iki yıla kadar hapis cezası veya her iki ceza birden verilebilecek.

Bilişim sisteminin işleyişini engellemeye iki yıla kadar hapis cezası

Hukuka aykırı olarak bilişim sistemlerine veri girişi yapan, bu verileri ileten, bilişim sistemi verilerine zarar veren, bunları silen, tahrip eden, değiştiren veya bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen bir kişi bir suç işlemiş olur.

Söz konusu kişi için mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin yirmi katına kadar para ceza veya iki yıla kadar hapis ceza veya her iki cezaya birden uygulanabilecek.

Bilişim verisi üzerinde sahteciliğe 5 yıla kadar hapis

Bilişim verisi üzerinde hukuka aykırı bir şekilde, işlem yaparak, orijinal bilişim verisiymiş gibi kullanılması amacıyla ve başkalarını aldatacak şekilde, bilişim verisini değiştiren, silen, erişilemez kılan veya bu veriye yeni veriler ilave eden, bir kişi, verinin doğrudan doğruya okunabilir ve anlaşılabilir nitelikte olması aranmaksızın, bir suç işlemiş olur.

Bu suçu işleyen kişi mahkumiyeti halinde, aylık brüt asgari ücretin elli katına kadar para cezasına veya beş yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ayrıca mevcut bir bilişim verisi üzerinde hukuka aykırı bir şekilde işlem yapmaksızın, orijinal bilişim verisi görünümüne sahip sahte veri yaratılması amacıyla ve başkalarını aldatacak şekilde bilişim verisi oluşturan bir kişi, verinin doğrudan doğruya okunabilir ve anlaşılabilir nitelikte olması aranmaksızın, bir suç işlemiş olur.

Bu suçu işleyen kişiye mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin elli katına kadar para cezası veya beş yıla kadar hapis cezası veya her iki ceza birden verilebilecek.

Bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılığa 2 yıla kadar hapis

Bilişim sistemlerine veri girişi yapma, bilişim sistemlerinden veri nakli yapma, bilişim verilerini değiştirme, silme veya engelleme ile bilişim sisteminin işleyişine müdahalede bulunup, herhangi bir başka kişinin zarara uğramasına sebep olan bir kişi bir suç işlemiş olur.

Bu kişi mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Banka veya kredi kartı bilgilerini ele geçirmenin cezası 6 yıl

Yasalarca suç teşkil eden bir fiille, bilişim sistemleri kullanılarak, başkasına ait bir banka veya kredi kartı bilgilerini ele geçiren ve/veya ele geçirmek amacıyla eylemde bulunan, bu bilgileri kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlayan bir kişi bir suç işlemiş olur.

Bu kişi mahkumiyeti halinde altı yıla kadar hapis cezasına veya aylık brüt asgari ücretin on katına kadar para cezana veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ancak söz konusu kredi kartının, sahibinin rızası ile kullanıldığının kanıtlanması halinde suç oluşmaz.

Çocuk pornografisi ile bağlantılı suçların cezası 12 yıla kadar

Bilişim sisteminde, bir çocuğa veya çocuk gibi görünen veya çocuk olduğu izlenimi veren bir kişiye ait gerçek veya temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren pornografik ürünleri tanıtan, sunan, kiraya veren veya satışa arz eden bir kişi bir suç işlemiş olur.

Bu kişi mahkumiyeti halinde on iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ayrıca aynı kapsamına giren ürünleri, bilişim sisteminde kendisi veya başkaları için temin eden veya bulunduran bir kişi bir suç işlemiş kabul edilir.

Bu kişiye de mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin yirmi katına kadar para cezası veya beş yıla kadar hapis cezası veya her iki ceza birden verilebilecek.

Fikri hakların bilişim sistemleri aracılığıyla ihlali suç kapsamına alınıyor

Bir fikir ve sanat eseri (bilişim veya veri tabanı ürünleri dahil) üreten gerçek veya tüzel kişiliğin ürünü üzerindeki hakları, hak sahibi gerçek veya tüzel kişinin izni olmaksızın bilişim sistemleri aracılığıyla; işleyerek, çoğaltarak, değiştirerek, dağıtan, yayımlayan veya hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan fikir ve sanat eserini satışa arz eden, satan, kiralayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden bir kişi bir suç işlemiş olur.

Bu kişi mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin altı katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ancak hukuka uygun kullanım kapsamında yapılan eylemler veya işlemler bu madde kapsamı dışındadır ve suç teşkil etmez.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2018, 09:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER