banner6

Bir kınama da Dev-İş'ten

banner37

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak'ın isteklerini eleştirdi. Açıklama şöyle:

Bir kınama da Dev-İş'ten
banner99

Kıbrıs Türk Sanayi Odası başkanı Sn Mustafa Kaymak’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Ersan Saner’i ziyaretini ve Oda adına isteklerini, kızgınlık ve üzüntü ile takip ettik.

Yabancı iş gücünün, geldikleri ülkelerdeki asgari ücret karşılığında çalıştırılması istemi,18. Yüzyıl başlarında sanayi devrimi döneminde yaratılan gönüllü kölelikle aynı mantığı taşımaktadır.  Aynı zamanda, (istisnalar kaideyi bozmaz) sermayenin işçi, emekçi sınıfına bakış açısını net olarak ortaya koymaktadır. Kısacası insanlıktan ve vicdandan yoksun, doymak bilmez bir kar hırsının göstergesi ve ırkçılıktır.

 Sn Bakanın asgari ücretin, üretim maliyetlerinde önemli bir yer tuttuğunu ve konunun bakanlar kurulunda görüşüleceğini söylemesi ise daha da vahimdir.  İşçileri, emekçileri insan olarak görmemek, üretimin paydaşı olarak saymamak, yalnızca düşürülmesi gereken bir girdi maliyeti olarak görmektir.

banner134

Tabi ki bu istem dün oluşmamıştır. 2004 yılında Avrupa birliğinin genişleme sürecinin en hızlı yaşandığı yıllarda, direktife de adını veren, Alman komisyon üyesi Frederik (Frits) Bolkinshtein’ın resmi adıyla, Hizmetler ve İç Pazar Yönergesine, yabancıların geldikleri ülkelerin asgari ücretleri ile çalıştırılması önerisi ile başlamıştır. Fakat gerek insan hakları komisyonu gerekse sendikaların sert tepkisine maruz kalmış, özellikle Fransa ve İngiltere’de yüz binler sokağa inmiş ve netice olarak 2006 yılında bu öneri yönergeden çıkarılarak onaylanmak zorunda kalınmıştır.

Komisyonda yaşanan bu tartışmaların ardından, bizim sanayiciler ve odaları bu fikir üzerinden bugüne kadar gelip giden tüm hükümetlere bazen yüksek, bazen alçak tonda baskı yapmaya başlamışlar fakat başta DEV-İŞ olmak üzere tüm sendikal çevrelerden gördükleri tepkiden ötürü, bu fikri hayata geçirecek hükümet bulamamışlardır.

Gerek yönetsel, gerekse işverenler nazarında, işgücü piyasasındaki rekabet, yalnızca ucuz işgücü olarak algılanmaktadır, özel sektör büyük ölçüde yabancı (ucuz) işgücüne terk edilerek yerel işgücü ve gençler göç etmeye, geleceklerini başka ülkelerde aramaya zorlanmaktadır. Buna birde ek olarak mevzubahis istekler doğrultusundaki düzenlemeler eklendiği takdirde, özel sektör tamamen yabancı (ucuz) işgücüne terk edilecek ve gençlerimizin ülkelerine tutunma şansları tamamen ortadan kalkacaktır. 

Bugün itibarı ile UBP-DP azınlık hükümeti Sn Bakan Ersan Saner önderliğinde, bu düzenlemeleri yapacak kudreti kendilerinde görüyorlarsa, işçi sınıfına, emeğe, emekçiye ve insana saygı duyan tüm kesimler ve DEV-İŞ adına hodri meydan diyoruz. Aynı zamanda bu istemlerinden ve söylemlerinden ötürü hem Sn Kaymağı hem de Sn Saner’i şiddetle kınayarak işçi sınıfından özür dilemeye çağırıyoruz.

Koral Aşam

DEV-İŞ

Gn Sekreter

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2017, 12:14
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104