Birçok yasal eksiklik ortaya çıktı

banner37

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi Başkanı Salahi Şahiner, komite gündeminde bulunan Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki 30 bin TL’lik açık ve Lapta Belediyesi’nin 2006 yılına ait kesin hesaplarında “uygunluk bulunmadığı” yla ilgili Sayıştay Raporları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi

Birçok yasal eksiklik ortaya çıktı
banner90

YASALARDA CİDDİ EKSİKLER VAR… Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi’nin gündeminde bulunan, 2012 yılında Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tespit edilen 30 bin TL’lik açık konusundaki rapor da, Lapta Belediyesi’nin 2006 yılına ait kesin hesaplarında “uygunluk bulunmadığı” yla ilgili raporda yasal eksiklikleri ortaya çıkardı. Komite ise bu sorunların aşılması için ilgili mercilerden yeniden görüş istedi ve yasal eksikliklerden oluşan sorunların aşılması için de yasal değişiklik önerileri sunma kararı aldı.

DURUMU KAPSAYAN MADDE BULUNMUYOR… Şahiner, Lapta Belediyesi’nin 2006 yılına ait kesin hesaplarıyla ilgili Sayıştay Raporu’nda yer alan ve suç unsuru olabilecek maddelerin, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda belediyelerle ilgili söz konusu durumu kapsayan bir madde bulunmaması nedeniyle sonuçlandırılamadığını açıkladı. Şahiner, ayrıca Güzelyurt Sigortalar Dairesi’ndeki 30 bin TL’lik açıkla ilgili raporun da, konuyla ilgili polis soruşturmasının akıbetinin komitenin gündemine getirilmemesi nedeniyle sonuçlandırılamadığını anlattı.

“YASAL SIKINTILAR ORTAYA ÇIKTI”… Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki 30 bin TL’lik açıkla ilgili raporu incelediklerinde Sayıştay Yasası’ndaki bir sıkıntının da farkına vardıklarını söyleyen Şahiner, bunun da “eğer hesaplarda bir açık çıkarsa bundan sorumlu çalışanlar o parayı arasında toplar ve öder” yönündeki madde olduğunu belirtti. Bunun kabul edilemez bir şey olduğunu kaydeden Şahiner, zaten ödenmemesi durumunda da cezai bir yatırım öngörülmediğini belirtti.

Ceren ÖZBİL

Sayıştaylık tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi’ne iletilen raporlarla ilgili görüşmeler yasal eksiklikler nedeniyle tıkanıyor.


Komitenin gündeminde bulunan ve 2012 yılında Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tespit edilen 30 bin TL’lik açık konusundaki rapor da, Lapta Belediyesi’nin 2006 yılına ait kesin hesaplarında “uygunluk bulunmadığı” yla ilgili rapor da yasal eksiklikleri ortaya çıkardı.

  Komite ise bu sorunların aşılması için ilgili mercilerden yeniden görüş istedi ve yasal eksikliklerden oluşan sorunların aşılması için de yasal değişiklik önerileri sunma kararı aldı.


KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Sayıştay Komitesi Başkanı Salahi Şahiner yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Şahiner, Lapta Belediyesi’nin 2006 yılına ait kesin hesaplarıyla ilgili Sayıştay Raporu’nda yer alan ve suç unsuru olabilecek maddelerin, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda belediyelerle ilgili söz konusu durumu kapsayan bir madde bulunmaması nedeniyle sonuçlandırılamadığını açıkladı.


Salahi Şahiner ayrıca Güzelyurt Sigortalar Dairesi’ndeki 30 bin TL’lik açıkla ilgili raporun da konuyla ilgili polis soruşturmasının akıbetinin komitenin gündemine getirilmemesi nedeniyle sonuçlandırılamadığını anlattı.

Şahiner: Bulgu var, ceza yok


Salahi Şahiner Lapta Belediyesi’nde 2006 yılına ait kesin hesap denetimiyle ilgili rapor konusunda çok ilginç bir durumla karşılaşıldığını anlattı. Bu raporda yer alan tespitlerin cezasının yasada yer almadığını ifade eden Şahiner şu şekilde konuştu:


“Orada çok ilginç bir durum var. Sayıştaylık yaptığı mali denetimler doğrultusunda hazırladığı raporda ‘uygunluk verilmemiştir’ diye bir ibare kullanıldı. Detaylar uzun bir şekilde raporda verildi. Ancak orada tabi ki bu iş Sayıştaylığın verdiği rapor neticesinde ileri götürüldü. En son Hukuk Dairesi’nden bir görüş geldi ve bu görüşte de çok ilginç bir ibare var. Bu da ‘bu bir suçtur. Büyük ihtimalle başka yasalarda bu suç olarak nitelendiriliyor. Ancak ceza yasalarında belediyelerdeki bu şekildeki davranışlar için herhangi bir suç ihdas edilmiştir. Bu nedenle yargılayamaya kalksanız bile bir sonuç alamayacaksınız’ şeklindedir. Bu kesinlikle kabul edilebilir değildir. Sayıştay Komitesi olarak bizim bundan sonraki davranışımız, incelediğimiz Sayıştay Raporlarında yasal bir düzenleme yoksa bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için yasa değişiklik önerisi olacak. Kabul edilirse komite olarak, kabul edilmezse ben kendi şahsım adına bu önerileri sunacağım. Çünkü bir denetim yaparsınız bu denetim sonucunda yüksek riskli bir bulguya rastlarsınız, fakat bunu yargılayamıyorsanız bunlar ülke tarihinde tekerrür eder. Bu da kabul edilebilir değildir. Önemli olan suiistimale açık noktaların yasal olarak kapatılabiliyor olmasıdır. Yoksa meclis olarak görevimizi yerine getirmemiş oluruz. O yüzden farklı bir mekanizma gerçekleştireceğiz bu yıl komitede… Raporların ışık tutuğu alanlardaki yasal değişiklikleri de hayata geçireceğiz. Zaten yasa yapıcı olan meclistir. Biz de burada raporların teker teker üzerinden geçeceğiz.”  

“Davası devam eden konuları görüşemiyoruz”


Şahiner, Sayıştay Komitesi’nde bir raporu görüşebilmeleri için o rapor hakkında aktif bir davanın olmaması gerektiğini söyledi ve polisin soruşturmasının da tamamlanmış olması gerektiğini ifade etti.


Hiçbir zaman meclisin bir yargı organı olmadığını söyleyen Şahiner, “ilgili soruşturmalar, kovuşturmalar yapılır yargı kararını verir, görüşünü bildirir ondan sonra komite görüşebilir” dedi.


Şahiner, bunun sonucunda da komite tarafından o dosyanın kapanacağını ya da yeterli bulunmayacağını kaydetti.

“Yasal değişiklik talep edeceğiz”


Şahiner, komitenin önceki günkü gündeminde iki rapor bulunduğunu ve bunlardan biri Lapta Belediyesi ile ilgili rapor diğerinin de Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 30 bin TL’nin kaybolması ile ilgili rapor olduğunu kaydetti.

  Bir komitenin bir raporu almadan önce polisten ve savcılıktan görüş istediğini belirten Şahiner, bu konuda da “aktif mi”, “bir soruşturma ya da ceza davası var mı” diye araştırdığını söyledi.


Şahiner eğer bunlardan biri söz konusuysa da görüşmediklerini ifade etti ve Lapta Belediyesi ile ilgili raporda da bu yöntemin izlendiğini ifade etti. Salahi Şahiner şu şekilde konuştu:

banner9

“Lapta Belediyesi ile ilgili bize “görüşebilirsiniz” denmesine rağmen daha sonra Hukuk Dairesi’ni çağırdığımız zaman bize geri döndüler ve “görüşmeyin” dediler. Bize bununla ilgili polisten ek bir soruşturma istediklerini ve henüz akıbetini almadıklarını bildirdiler. “O sonuçlansın siz sonra bu raporu görüşün” denildiği için görüşemedik. Söz konusu rapor 2006 yılından kalan bir rapor ve belediye yönetimi içerisinde çok ciddi suiistimallerin olduğunu içeriyor. Bugün hâlâ soruşturma devam ediyor. Bu çok ciddi bir aksaklıktır. Daha hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Bu nedenle de komite gündeminden düştü.”

“Sayıştaylık Yasası paranın ödenmesini  öngörüyor, ancak ceza öngörmüyor”


Şahiner, Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki konuya gelince de aslında burada Sayıştaylığın kendilerine bildirdiği bir görüş olduğunu ve bu doğrultuda neredeyse dosyanın kapatılacağını ifade etti.


Ancak dosyanın kapatılmadığını kaydeden Şahiner, “Sayıştaylıktan bize gelen görüş ‘30 bin TL’lik bir açık var. Bu para üç kişi arasında bölünüz ve ödenir’ yönündeydi. Biz de kapandığını düşünmüştük. Ancak ben bu iki arkadaşla da görüştüm, bu para ödenmedi ve dava kapanmadı” dedi.

“Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki soruşturmanın akıbeti ile ilgili bilgi komite gündeminde yok”


Salahi Şahiner, Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki açıkla ilgili hazırlanan rapor hakkında da bilgi verdi ve olayı şu şekilde anlattı:


“Veznedarlar bir sosyal sigorta affının olduğu dönemde parayı topluyor. Çok yoğun toplanan bir para var. Günlük 2-3 milyon TL’ye kadar varıyor. Banka kapansa da mesai saatleri dahilinde Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yatırım işlemleri devam ediyor. O süre zarfında toplanan para kasada tutuluyor ve ertesi gün yatırılıyor. O gün de 671 bin TL toplanıyor ve iki veznedar tarafından kasaya konuluyor. Tabi ki amirin önünde bu paranın sayılması gerekiyordu. İş yoğunluğundan amir “eğer saymışsanız tamamdır, kasaya koyun” diyor. 671 bin TL kasaya konup kilitleniyor. Veznedar anahtarı alıp götürüyor. Ertesi gün sabah geliyor. Kasayı açtığı zaman içerisinden 30 bin TL’nin eksik olduğunu görüyor. 671 bin TL yerine 641 bin TL buluyor kasada. Hemen polisi arıyor ve genel merkezi arıyor ve bu işin soruşturulmasını istiyor. Tabi ki soruşturma maksatlı 3 gün 4 gün tutukluluk emri veriliyor. İşin sonunda Sayıştaylık çağrılıyor. Tabi ki bu arada hesaplara kabataslak bakılıyor, toplanması gereken bir para toplanmadı mı diye inceleniyor. Ancak öyle çıkmıyor. Yüzlük banknotlarda 3 tane yüzlük tomar para kasada yok. Bunu gündeme almamız çok iyi oldu. Sayıştay Yasası’nda bir madde var ve “bu para tahsilatlarında eksik çıkması durumunda parayı korumakla görevli kişiler arasında bu meblağ toplanır ve yerine konur. Bu meblağı 3 ay içerisinde ödemekle yükümlüdürler” şeklinde öngörüyor. Ancak toplanmaması durumunda bir ceza öngörmüyor. Burada çok ciddi bir açık var orada… Bu yetkilendirmenin bile Sayıştaylığa bu şekilde verilmesi yanlıştır. Büyük ihtimalle iyi niyetli bir karardır. Bu büyük bir ihtimalle kasada oturan bir arkadaş 50 TL yerine 20 TL almışsa bu onun sorumluluğudur ve açığı kapatsın diyedir. Günün sonunda 200 TL, 300 TL gibi küçük meblağlar çıkarsa bunu kendi cebinizden ödeyin ve polis soruşturmasıyla uğraşmayın diyedir. Ancak bu durum ortada bariz bir hırsızlık var. Parayı kasaya koyan arkadaşlar iyi niyetli olarak polisi ve merkezi arıyor. Soruşturma açılıyor. Soruşturmanın akıbetinin ne olduğu komite gündeminde yok. Bu raporda da yer almıyor. Bunun yanında tek anahtar olması gerekiyordu. İkinci bir anahtar amirin odasında kilitsiz çekmecede duruyordu. Bu aslında gece o kasa olduğu gibi alınıp kaçılsa Sayıştay Yasası’na göre sorumlu 3 kişi olacak. Üç kişi arasında o para toplanıp, yerine konacak. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bunun görüşmemiz iyi oldu. Bu dosyayı kapatmayacak olsak bile bir yasa değişiklik önergesi getirip bunu tekrar komite gündeminde görüşülmesini isteyeceğiz.”

 

“Yasal eksiklik buldukça değişiklik isteyeceğiz”


Şahiner, Lapta Belediyesi ile ilgili Raporu okudukları zaman Belediyeler Yasası’nda değişiklik öngördükleri gibi Sayıştaylık Yasası’nda da değişiklik isteyeceklerini söyledi.


Okudukları her raporda eğer bir açık bulurlarsa Sayıştay Komitesi olarak yasal değişiklik isteyeceklerini ifade eden Şahiner, “Bu düzenlemeler yapılmazsa bu suiistimaller yıllarca raporlara yansımaya devam edecek ancak hiç bir şey yapılamayacak. Polisin, Sayıştaylığın, Başsavcılığın üzerinde ciddi bir iş yükü olacak. O yüzden yasaların tam ve eksiksiz olması gerekir” dedi.

“Görüştüğümüz dosyaları kamuoyu ile paylaşacağız”


Salahi Şahiner, komite olarak normalde kapatabilecekleri dosyaları almaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda da görüş alıp, genel kurula rapor sunup, genel kuruldan da geçmesi durumunda kapattıklarını söyledi.


Ancak burada daha farklı bir yöntem seçmeyi öngördüklerini söyleyen Şahiner, Sayıştay Komitesi’nin çalışmalarının, faaliyet raporlarının onaya sunuş olarak değil, bilgiye sunuş olarak sunmayı istediklerini belirtti.

 


Şahiner, görüştükleri her dosyayı kamuoyu ile, basın ile, yüce meclis ile paylaşacaklarını belirtti.

“Suç kendilerine kalmasın diye ödemediler”


Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki iki veznedarın 30 bin TL’yi ödemediğini söyleyen Şahiner, çünkü ödedikleri zaman kendilerinin suçlu duruma düşeceklerini belirtti.


Aslında yasanın “sorumluluk sahibi sensin. Bu sorumluluğu yerine getirmedin diye ödemen gerekiyor” diye öngördüğünden söz eden Salahi Şahiner, “Bunlar o şekilde düşünüp parayı ödemiyorlar. Bunlardan o para isteniyor ve ödemedikleri her yıl için faiz geldiği belirtiliyor. Faizi ile birlikte o para şu anda kat kat arttı” dedi.

“Bilgi talep ettik”


Şahiner, Başsavcılık’tan “Lapta Belediyesi için istediğiniz ek soruşturma nedir” diye bilgi talep ettiklerini söyledi ve şu şekilde konuştu:


“Detaylı olarak bunu istedik. Amacımız süreyi hızlandırmak. Sosyal Sigortalar konusunda da Savcılık bir görüş verdi ve dedi ki “Sosyal Sigortalar Müdürüne demiş ki sen işbu konuda avukatların vasıtası ile bu işi ileriye götürmek zorundasın” fakat bu yerine getirilmemiş. Bunu araştıracağız. O savcılık görüşünün Savcılıktan kimden çıktığını, kime teslim edildiğini, teslim alan şahsın neden bunu ilgili birimlere aktarmadığını ve neden cezai bir hukuk süreci başlatılmadığını inceleceğiz. Bu süreçleri hızlandırabilecek bir mekanizma kazandırmak içindir. Bugün bilindiği üzere Lefke Bölgesi’yle ilgili çok ciddi Sayıştay Raporları var. Bunlar henüz yayınlanmadı ve görüşmeye almamız da kolay olmayacak. Çünkü cezai bir soruşturma başlatılacak. Piyangolarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kamuoyu vicdanını ilgilendiren durumlar. Bunları incelemeye almak istiyoruz. Bütün yaz boyunca komiteyi toplayıp, bütün raporları teker teker ele almayı hedefliyoruz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner96

banner108