Çalışma hayatı Covid-19 öncesi ve sonrası diye ikiye bölündü

banner37

Çalışma Bakanlığı, son bir yıl içinde hayata geçirdiği faaliyetleri açıkladı. Buna göre; ülkede son bir yıl içerisinde çalışma hayatını etkileyecek birçok karar alındı, yeni uygulamalar başlatıldı ve yeni tüzükler yürürlüğe girdi

Çalışma hayatı Covid-19 öncesi  ve sonrası diye ikiye bölündü
banner90
banner99

DESTEKLER VERİLDİ… Ülkede Covid-19 vakaları görülmeden önce Sigorta Affı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Asgari Ücret, kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi konular üzerinde çalışma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede Covid-19 vakalarının görülmesinin ardından ağırlıklı olarak işletmelere ve çalışanlara yönelik kararlar aldı. Bu kararlar arasında ise çalışanlara bin 500 TL destek verilmesi, küçük işletmelere nakdi destek verilmesi, sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişilere sosyal yardım yapılması yer aldı. Ayrıca yine aynı dönemde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet gibi konular için ihbar hatları oluşturuldu.

Ceren ÖZBİL-Eniz ORAKÇIOĞLU

   Ülkede son bir yıl içerisinde çalışma hayatını etkileyecek birçok karar alındı ve bu doğrultuda da yeni uygulamalar başlatıldı.

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son bir yıl içerisinde aldığı karar ve uygulamaya koyduğu yeni hizmetler hakkında KIBRIS Gazetesi’ne bilgi verdi.

   Buna göre; ülkede Covid-19 vakaları görülmeden önce Sigorta Affı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Asgari Ücret ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi konular üzerinde çalışma yapıp, çeşitli mutabakatlara imza atan bakanlığın ülkede Covid-19 vakalarının görülmesinin ardından işletmelere, çalışanlara, süreç nedeniyle oluşabilecek sosyal sorunlara yönelik kararlar alması dikkat çekiyor.

   Bu karar arasında ise çalışanlara bin 500 TL destek verilmesi, küçük işletmelere nakdi destek verilmesi, sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişilere sosyal yardım yapılması yer alıyor.

   Ayrıca yine bu dönemde uygulamaya geçen hizmetler arasında çeşitli ihbar hatları ve online işlemlerin uygulamaya geçmesi de var.

 

Bakanlıktan verilen bilgiler şöyle:

Covid-19 vakalarının görülmesinin ardından alınan kararlar:

Çalışanlara bin 500 TL ücret desteği verildi…

   25 Mart 2020 tarihinde Covid -19 tehdidiyle mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından alınan ekonomik önlem ve destekler çerçevesinde, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdam Destekleme Merkezi tarafından işletmelerin devamlılığının ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışanlara bin 500 TL ücret desteği sağlandı.

   Son olarak da yapılan düzenleme ile otel, casino, seyahat acenteleri ve toplu taşıma ile taksi işletmelerine bin 500 TL ücret desteği ödemelerine başlandı.

Küçük işletmelere nakdi destek veriliyor…

   Covid-19 salgınından etkilenen ve Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine ara verilen işletmelerden Aralık 2019 veya Ekim 2020 Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik primleri ile ihtiyat sandığı prim ve depozitleri ile yerel işgücü prim borçlarını ödeyen işverenler dahil 5 ve daha az çalışan istihdam eden işletmeler için 2020 yılı Temmuz ayı içinde temmuz, ağustos ve eylül, ekim ayları için 4 ay boyunca 2000 TL işletme katkı ödeneği verilecek.

Çalışanların işverene ait sigorta primleri

iki bakanlık tarafından karşılanıyor

   Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların mevcut işyerlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal sigorta primlerinin belli bir oranının karşılanması ihtiyacı doğdu.

   Bu çerçevede işverenlere, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalı çalışanları için ödenecek prim oranlarının işverenlere ait olan kısmına 7 ay boyunca prim desteği sağlanıyor.

Tüm çalışanlara ihtiyat sandığı

birikimlerinden 2 bin TL kısmı ödeme yapıldı

   İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından, iştirakçisi olan tüm çalışanlara talep etmeleri halinde; Mayıs, Haziran ve Temmuz 2020 ayları için aylık 2000 TL Kısmi Ödeme yapılmaktadır.

Sosyal güvenlik kapsamında olmayan

kişilere sosyal yardım yapıldı…

   Sosyal Yardımlar Tüzüğü uyarınca, içerisinde bulunduğumuz Covid -19 salgını nedeniyle, gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iki ay boyunca tek kişi için 900 TL ve evli kişiler için 1,200 TL sosyal yardım ödemesi yapıldı.

Yabancıların çalışma izinleri tüzüğünde değişiklik yapıldı

   Tüm dünyanın ve ayrıca ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 salgınından dolayı yasal mevzuat çerçevesi içerisinde yürütülen bazı işlemler, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan önlemler neticesinde aksamış olup, işlemlerin yürütülmesinde uygulama sıkıntısı ile karşılaşıldı.

   Bu çerçevede yer alan ön izin ile günübirlik ön izin işlemleri, yurtdışı giriş ve çıkışlarının yapılamamasından dolayı uygulanamamakta ve çalışma hayatında yer alacak kişiler kayıt altına alınamamaktaydı.

   Bu bağlamda, bahse konu kapsamda bulunan çalışma izni iptal edilip son işyerinde altı aylık süresini tamamlamış olan ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 ve sonrası bitmiş olan; ülkemize 14 Mart 2020 tarihinden önce turist vizesi ile giriş yapıp vize bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olan; ve öğrenci olup okuldan mezun olan veya okul ile ilişkisini kesen ve mezun olduktan veya ilişkiyi kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi 14 Mart 2020 ve sonrası olan çalışma hayatında yer almak isteyen kişilerin kayıt altına alınması ve ayrıca işverenlerin ülke içinden işçi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla tüzük değişikliği yapıldı.

Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat

Sandığı Dairelerinde online ödeme dönemi başlatıldı…

   Ülkemizde yaşanan Koronavirüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkımızın sağlığını korumak adına dairelerimiz tarafından halkımızın işlemlerinin online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlatıldı.

Kısmi çalışma uygulaması hayata geçirildi…

   22/1992 sayılı İş Yasası kapsamında istihdamda sürekliliğin ve işyerlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla işyerlerinde çalışma süreleri geçici olarak yeniden düzenlenmiş olup, 4 ay boyunca sürdürülecek olan kısmi çalışma uygulamasına geçildi.

30 Haziran’a kadar işten durdurmaya yasak getirildi…

   Covid-19 virüsünün neden olduğu, dünyanın birçok ülkesine yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü’nce de Pandemi olarak tanımlanan hastalık, ülkemizi de etkilemiş ve bu nedenle bu hastalık ile mücadele kapsamında 14 Mart 2020 tarihinden itibaren KKTC Bakanlar Kurulu özel sektörde, birçok iş yerinin faaliyetlerini durdurdu ve kapalı olmasına karar verildi.

Whatsapp ihbar hatları oluşturuldu…

   Covid-19 virüsü dolayısıyla çalışma hayatında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek adına Çalışma Bakanlığı Whatsapp Mesajla İhbar Hatları hizmete sunuldu.

İşsizlik ödeneğinde düzenleme yapıldı…

   Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Koronavirus nedeniyle olumsuz yönde etkilenen ülkemiz ekonomisi ve çalışma hayatında oluşan olağanüstü koşulların oluşması sebebiyle sosyal sigortalar fonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması, ayrıca işveren ile çalışan ilişkisinin korunması amacıyla 14 Mart 2020 tarihinden sonra işsizlik sigortasından yararlanma koşulları 22 Ağustos 2020 tarihine kadar 4 ay süresince uygulamada olacak şekilde geçici olarak yeniden düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında işyerlerinde

Covid-19’a yönelik alınması gereken önlemler belirlendi

   35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. Maddesi uyarınca virüs salgınına (COVİD-19) karşı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için asgari uyulması gereken hususlar belirlenmiştir.     

   Bu asgari hususların yerine getirilmesinde gerek işverenlere gerekse iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına alacakları önlemler konusunda yol göstermesi için kontrol listeleri oluşturuldu.

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası tahtında hazırlanan genel işyerleri, kapalı ortam işyerleri, otel, plaj ile restoranlar, pazar yerleri, spor salonları ve inşaat şantiyelerinde Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken önlemler çerçevesinde, Çalışma Dairesi’ne bağlı tüm bölge amirlikleri tarafından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ile ilgili olarak denetimler yapıldı.

   Çalışma Dairesi tarafından yapılan bu denetimler ülke genelinde rutin olarak yapılmaya devam edilmektedir.

Covid-19 süreci öncesinde:

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma hayatında yapılan icraatlar:

   Sosyal yardım alanlara bayram öncesi 250 TL ek yardım verildi.

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Sosyal Yardımlar Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 3,566 kişi ile; Çalışma Dairesi’nden Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 4,789 kişi olmak üzere toplam 8,355 kişiye bayram öncesinde 250 TL tutarında ek katkı verildi.

   İSG hizmeti veren kişilerin sertifikalandırılması ve kuruluşların yetkilendirilmesi tüzüğü, işyerinde risk değerlendirilmesi esasları tüzüğü ile inşaat işlerinde İSG Tüzüğü yürürlüğe girdi.

   KKTC ve SGK arasında sosyal güvenlik anlaşması için görüşme yapıldı.

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla protokol imzalandı.

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

   Çalışma affı yürürlüğe girdi.

   Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi protokolü imzalandı.

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

   Cezaevinde ayrıca 2019 yılında 21 yaş altı mahkumların topluma kazandırılması adına etkinlik ve eğitimler de verildi.

   TC-KKTC arasında Sağlık Mutabakatı imzalandı.

   İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, resmen yürürlüğe girdi.

   İşçi ve işvereni buluşturmayı amaçlayan isbul.gov.ct. tr web portalının lansmanı yapıldı.

   2020 yılının ilk asgari ücreti brüt 3,820 TL olarak belirlendi.

   Sigorta affı yürürlüğe girdi.

   Serbest çalışan doktorlar sosyal sigortalar otomasyon sistemine alındı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Vatandas
Vatandas - 9 ay Önce

Yahu yaz yaz bitmez 1500 tl calisana destek veriliyormus bu parayi is veren calisanina vermiyor ki kendine alyor bu hakkmi calisan almiyor bir yetkili kontrol eden ceza yazan yok nasil devlet daha da avrupaya gidecegiz hakkimiz yeniyor

Komik
Komik - 9 ay Önce

Hersey.guzel ama rensturant.neden yok bizlerinde bir ailesi var ve ihtiyacımız:var Komik

Mağdur
Mağdur - 9 ay Önce

Ya çalışma izini olan kktc ye giriş yapabiliyor ama çalışma izini bitmiş olan işçiler giriş yapamıyor ön izin bekliyor ama ön izin çıkmıyor lütfen açın artık işimize gidelim

SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75