banner6

Çevre Mühendisleri Odası: Ülkede su politikasına ve özerk su kurumuna ihtiyaç var

banner37

Çevre Mühendisleri Odası: Ülkede su politikasına ve özerk su kurumuna ihtiyaç var
banner99

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yaparak, ülkede su politikasına ve özerk su kurumuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu yılki Dünya Su Günü temasının “Su İçin Doğa” olduğunu kaydeden Oda, bu temayla su sorunlarına doğa kaynaklı çözümler bulunmasına dikkat çekileceğini belirtti.

Çevre Mühendisleri Odası, “Çözüm Doğada Mı Gizli Yoksa Bizde Mi?”başlıklı açıklamasında, sağlıklı ve temiz suya erişimin ekonomik kaygılardan bağımsız bir hak olduğunu kaydetti.

Ekolojik sistemin bir parçası olan suyun devletin yönetiminde olduğunu vurgulayan Oda, bu konudaki bilincin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. 
Bu mücadelenin tek günle ya da bir haftayla sınırlı kalmayacağı belirten Çevre Mühendisleri Odası, sürdürülebilir su yönetimiyle ilgili tüm konulara katkı koyacağını vurguladı.

Açıklamada şunlara işaret edildi:

“Dünya genelinde aşırı yüksek su stresi seviyesinde olan 37 ülke arasında yer alan ülkemizde su kaynaklarımızı etkin biçimde yönettiğimiz söylenemez. KKTC’nin, su yönetimi ilgili tüm sorunların ortaya konacağı, ulaşılmak istenen hedeflerin belirleneceği, izlenmesi gereken yolların gösterileceği, mali kaynakların yıllara göre belirleneceği geniş kapsamlı bir Stratejik Plana ve yasal çerçeveye oturtulmuş bir su politikasına ihtiyacı bulunmaktadır. Ülkesel su politikasına ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ülkedeki bütün su kaynakların kalite ve miktar olarak sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamak maksadıyla, belediyeler, sulama birlikleri, sivil toplum kuruluşları (özellikle KTMMOB) ve merkezi hükümetin yönetimde temsil edildiği özerk “Su Kurumu” kurulması şart olmuştur. Bu anlamda Çevre Mühendisleri olarak bizler de, çevre için, sağlıklı yaşamak ve gelecek nesillere de yaşatabilmek için, su için, su hakkı için çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz.
 

Ülkemizde Çevre Yasası’nın kabulünden bu yana 6 yıl geçmesine rağmen, nüfus eşdeğeri 2000 ve üzerinde olan 23 belediyeden sadece 5’inde atık su toplama ve arıtma sistemi mevcuttur. Ancak, atık su toplama sistemleri bulunan belediyelerde dahi nüfusun tümüne bu hizmet götürülemediği için halen büyük altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde arıtma sularını tarımsal amaçla kullanmanın önünü açamamış olmamızın yanı sıra atıksu arıtma tesisi sayısının ve kapasitesinin yetersizliği sebebiyle oluşan evsel kaynaklı atıksular doğrudan denize deşarj edilmektedir. Kentsel Atıksuların Arıtılması Tüzüğü çalışmalarının Çevre Koruma Dairesi tarafından en kısa sürede tamamlanıp bu tüzüğün yasal çerçevede yerini alması gerekmektedir.

Yasal mevzuat ve düzenlemelerde su kaynakları yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi, merkezi ve yerel idare ile birlikte, meslek odaları ve diğer paydaşlarla kamu yararı çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Doğa ile barışık projelerin hayata geçirilmesi savunulması gerekirken maalesef ekonomik kaygılar dikkate alınan ülkemizde ekosistem tehdit altında bırakılmaktadır. Kıyı şeritlerimize evsel atık suların deşarjları engellenmeli, denetimler sıklaştırılmalı, düzeltici-önleyici tedbirler görünürde değil gerektiği şekilde uygulanmalıdır.”

Çevre Mühendisleri Odası’nın açıklamasında, 2010 yılında TC hükümeti ile KKTC hükümeti arasında su konusunda imzalanan anlaşmaya ve sonrasındaki sürece de işaret edildi. 

Açıklamada, “50 yıllık su ihtiyacı probleminin çözümüne seyirci kalmak yerine ivedilikle sürece müdahil olunmalı, İçme Suyu ve Atık Su Master Planı’na ek olarak Tarım Master Planı da hazırlanmalı” denildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2018, 11:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104