banner6

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Ekonomik datalara bakıldığında bugün turizm, yükseköğretim ve tarım başta olmak üzere ekonomi, pandemi öncesi boyutlarını yakalamıştır”

banner37

Ekonomik datalara bakıldığında bugün turizm, yükseköğretim ve tarım başta olmak üzere ekonomi, pandemi öncesi boyutlarını yakalamıştır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Ekonomik datalara bakıldığında bugün turizm, yükseköğretim ve tarım başta olmak üzere ekonomi, pandemi öncesi boyutlarını yakalamıştır”
banner99

“2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın ekim ayı sonu itibarı ile yüce meclisin gündemine geldiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Devlet işlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi, halkımızın hak ettiği devlet hizmetlerine erişimi açısından temennim, bütçe görüşmelerinin ivedilikle tamamlanarak Cumhuriyet Meclis’inin değerli milletvekilleri tarafından bütçenin onaylanmasıdır.
Başbakan olarak görev yaptığım dönemde bilimsel veriler ve ekonomik dinamikler göz önünde bulundurularak aldığımız akılcı tedbirler sonrasında ekonomideki daralma asgariye indirilmiş, ekonomik datalara bakıldığında bugün turizm, yükseköğretim ve tarım başta olmak üzere ekonomi, pandemi öncesi boyutlarını yakalamıştır. Bu, önemli bir başarıdır.

Pandemi ve döviz krizinin kamu maliyesi üzerindeki azımsanmayacak etkilerine rağmen, zamanında alınan doğru tedbirlerle birlikte devleti ayakta tutmaya, bütün mükellefiyetlerin yerine getirilmesine devam edilmiş; ticaret insanına, sanayiciye, memura, işçiye, emekliye ödemeler gerçekleşmiştir. Anavatan Türkiye’nin desteği ve aramızdaki ekonomik ve mali iş birliği protokolleri de kamu maliyesini disipline etme yönünde büyük katkı sağlamıştır.

Kıbrıs siyasetinde ortaya koyduğumuz kararlı irade sonucu oluşan yeni konjonktüre binaen atılan siyasi adımlar, bilhassa Maraş açılımıyla yaratılan siyasi kazanım ve ekonomik potansiyel, ilerleyen dönemlerde birçok ekonomik kazanımı da beraberinde getirecektir.
Resmi veriler ışığında ülkemiz yükseköğretime yönelik öğrenci sayısında yaşanan artış, turizm sektörüne yönelik oluşan yoğun talep ve doluluk oranı, Maraş’ın yaptığımız açılımla bir cazibe merkezine dönüşerek özelde Gazimağusa daha genel ölçekte ise KKTC ekonomisine yarattığı katma değer, KKTC’nin gelecekte yolunun ne kadar aydınlık olduğunun göstergesidir. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye alışverişe yönelik oluşan ve artmakta olan talep; ekonomiye sıcak para akışına sebebiyet vermiş, ekonominin daralmasının önüne geçmiştir. Buna ek olarak gerçekleştirilen ihracata ilaveten ülkeye gelip nüfusu artıran kesime de ürettiğimizi sunmaya odaklanmak, ülkemizin mukayeseli üstünlüğüne endeksli çalışmalara yoğunlaşmak, KKTC ekonomisinin rekabet gücünü yükseltirken, hane halkının alım gücünü düşürmemek adına fiyatları normal seviyelere oturtmak da önceliğimiz olmalıdır. İç ekonomik dinamiklerinin devreye konarak ekonomik istikrarın yeniden sağlanması ve kapsayıcı büyümeye geçişin kolaylaştırılması için ekonomik çevrelerle sürekli fikir alışverişinde bulunmaya, gerek duyuldukça devam edeceğim.

Jeopolitik gelişmelere endeksli olarak emtia fiyatlarındaki belirsizlik, akaryakıt fiyatlarındaki oynaklıklar, döviz kurlarındaki durum ve negatif enflasyonist beklentilerin ülke ekonomisine etkisini asgariye indirmek için devlet yetkilileriyle ekonomik çevreler arasında yürüttüğüm istişare ve çalışmalara devam edeceğimi ifade etmekte fayda görüyorum.
Ticaret insanlarımızın faaliyetlerine ek olarak KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması ve kendi kendine yeterli olabilmesi için mal ve hizmet üretimlerinin arttırılması da ayrıca önemlidir.
Kıbrıs konusunda ortaya konmakta olan yeni siyaset, pandemi sürecinin zamanında ve doğru yönetilmesi, ekonominin daralmasının önüne geçmesinin, doğru siyasi hamlelerle birlikte hiç kuşkusuz içerisinden geçmekte olduğumuz enflasyonist ortamın yarattığı negatif etkiler, siyasi popülizmden uzak kalarak alınacak olan doğru ekonomik tedbirlerle önümüzdeki dönemde asgariye indirilecektir.
KKTC kamu kuruluşlarının kurumsal kapasitesini güçlendirilmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınmasını hedefleyen KKTC-TC 2023 İktisadi Mali İş Birliği Protokolü’nün imzalanıp yaşama geçirilmesiyle birlikte kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikalarının çok daha sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dönüşeceğine dikkat çekmekte fayda görüyorum.”

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104