banner6

Denetimsizlik işverene cesaret, işçiye ölüm kapısını açıyor

banner37

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Mimar Zeliş Demirkıran, ülkemizde yaşanan iş kazalarına dikkat çekerek, bu alandaki denetim eksikliklerinin işverenleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi için yüreklendirdiğini, kazaların ve meslek hastalıklarının yaşanma riskini de artırdığını söyledi

Denetimsizlik işverene cesaret, işçiye ölüm kapısını açıyor
banner151

Eniz ORAKCIOĞLU

“KAPSAMLI DENETİMLER YAPILMIYOR”… İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Mimar Zeliş Demirkıran, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ülkemizdeki durumu değerlendirerek, “Son dönemlerde ülkemizde yaşanan iş kazalarını üzülerek gözlemlemekteyiz. Bakanlığın etkin işyeri iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı denetimlerini yapamadığını gözlemliyoruz” dedi. Demirkıran, denetim eksikliğinin işverenleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi için yüreklendirdiğini vurgulayarak, kazaların ve meslek hastalıklarının yaşanma riskini de artırdığına dikkat çekti.

“İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ RİSK 10 KAT FAZLA”… İş sağlığı ve güvenliğinin en fazla göz ardı edildiği ve en büyük riskleri taşıyan sektörlerden bir tanesinin inşaat sektörü olduğuna vurgu yapan Demirkıran, “ILO verilerine göre gelişmiş ülkelerde inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama riski altındadır” şeklinde konuştu. Demirkıran, gelişmekte olan ülkelerde bu riskin 6 kata kadar çıktığına işaret ederek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ülkemizdeki gibi gelişmemiş yerlerde ise bu oranın 10 kata kadar çıktığını kaydetti.

Ülkemizde birçok alanda çalışmayan denetim mekanizması, aksaklıkları da beraberinde getiriyor ve bunun faturası da çok ağır oluyor.

İş güvenliğiyle ilgili de denetim mekanizmasının tam anlamıyla çalışmaması, birçok canların gitmesine yol açıyor.

Özellikle inşaat sektöründe yıllarca kangrenleşmiş sorunlardan biri halini alan denetimsizlik, bugüne kadar birçok iş kazasının yaşanmasına neden oldu, onlarca can kaybı yaşandı, yaralanmalar oldu.

Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği noktasında nerede olduğunu KIBRIS’a değerlendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Mimar Zeliş Demirkıran, iş kazalarını önlemek, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için neler yapılabileceğini anlattı.

İş sağlığı ve güvenliğinin en fazla göz ardı edildiği ve en büyük riskleri taşıyan sektörlerden bir tanesinin inşaat sektörü olduğuna vurgu yapan Demirkıran,“ILO verilerine göre gelişmiş ülkelerde inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama riski altındadır” şeklinde konuştu.

Demirkıran, gelişmekte olan ülkelerde bu riskin 6 kata kadar çıktığına işaret ederek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ülkemizdeki gibi gelişmemiş yerlerde ise bu oranın 10 kata kadar çıktığını kaydetti.

“Kapsamlı denetim yapılmıyor”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Mimar Zeliş Demirkıran, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ülkemizdeki durumu değerlendirerek, bu konuda geri kaldığımızı kaydetti.

“Son dönemlerde ülkemizde yaşanan iş kazalarını üzülerek gözlemlemekteyiz” diyen Demirkıran, bakanlığın etkin işyeri iş sağlığı ve güvenliği kapsamlı denetimlerini yapamadığını gözlemlendiklerinden bahsetti.

Demirkıran, denetim eksikliğinin işverenleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi için yüreklendirdiğini vurgulayarak, kazaların ve meslek hastalıklarının yaşanma riskini de artırdığına dikkat çekti.

“İnşaat işçilerinin kaza riski oranı daha yüksek”

İş sağlığı ve güvenliğinin en fazla göz ardı edildiği ve en büyük riskleri taşıyan sektörlerden bir tanesinin inşaat sektörü olduğuna vurgu yapan Demirkıran,“ILO verilerine göre gelişmiş ülkelerde inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama riski altındadır” şeklinde konuştu.

Demirkıran, gelişmekte olan ülkelerde bu riskin 6 kata kadar çıktığına işaret ederek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ülkemizdeki gibi gelişmemiş yerlerde ise bu oranın 10 kata kadar çıktığını kaydetti.

Demirkıran, sözlerine şu şekilde devam etti:

“OSHA tarafından yapılan istatistiklerde ortalama 3.4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların yüzde 85’inin hayatını kaybettiği görülmektedir. Bu veriler ışığında ülkemizde gerek inşaatlarda çalışanların, gerek işverenlerin gerek devletin, inşaatlarda çalışma koşullarına ilişkin olarak çok ciddi güvenlik tedbirleri alınması gerekmektedir.”

Özellikle inşaat iş kolu ve yüksekte çalışma, özel eğitim, özel talimat ve özel kontrole tabi olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Demirkıran, yüksekte çalışmanın en önemli unsuru olan iskele sistemlerinin de bir standarda göre kurulması ve sürekli kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Demirkıran, yüksekte çalışmanın tüm dünyada özel sağlık kontrollerinden geçen insanlar tarafından yapıldığını ancak ülkemizde ne yazık ki tehlikeli iş kollarında özel çalışma koşulları ve meslek hastalıklarına ilişkin hiçbir şart, sağlık raporu aranmadığını söyleyerek, hiçbir tedbir de alınmadığını vurguladı.

Risk değerlendirme ve kontrol çalışmalarından beklenen olumlu gelişmenin sağlanabilmesi için katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması gerektiğini ifade eden Demirkıran, “Yönetim ve iş gücünün katılımı ile, tehlike ve risklerin ortak algılama ile belirlendiği, çalışmanın gerekli ve işe yarar olduğu, istenmeyen durumları önlemede başarılı olunacağı fikri herkes tarafından kabul edilir hale gelebilecektir” dedi.

“Tedbir kazaların önüne geçmek için önemli”

Çalışma izni ile kaçak işçi konularına da değinen Demirkıran, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çalışma izni, kaçak işçi vb. konular ile ilgili çalışmalara İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve güvenlik birimleri dahil edilmeli ve Çalışma Dairesi müfettişlerinin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine daha çok zaman ayırabilmesi sağlanmalıdır. İlgili makamların iş birliği ile yeni düzenlemeler hayata geçmeli ve inşaat ruhsatı, işletme izni, işyeri açma izni gibi belgeler alınıp veya yenilenmesi esnasında İşyeri Risk Değerlendirme Raporu talep edilmelidir. İnşaat veya şantiye tescili için başvuruda bulunanlara Risk Değerlendirme Raporu hazırlanması zorunlu hale getirilmelidir. Çalışma Dairesi’nde odağı İSG olan bir birimin kurulması ve yasada belirtilen yaygın ve hızlı denetim yapacak yazılım programının hazırlanması ve yerel yönetimlerle birlikte hareket edilmesi sağlanmalıdır.”

Demirkıran, kaçak ve kayıt dışı yapılan inşaatlar ve birçok çalışma alanlarındaki yetersiz, eğitimsiz ve mesleki yetkinliği olmayan kaçak işçi gücünün olduğuna dikkat çekerek, bu konuda da ilgili makamların derhal kalıcı önlem ve tedbirleri almakla yükümlü olduklarını belirtti.

Demirkıran, aksi takdirde, bu yaşanan iş kazalarının önüne geçmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği konularının kaçak yapılan iş ortamlarında ve kaçak çalışanların olduğu bir ortamda olmasını beklemek hayalperestlikten öteye geçemeyeceğini kaydetti.

Kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir kazalar olduğunu ve çok basit tedbirler, talimatlar, kontrol ve denetimlerle kazaların önüne geçmenin mümkün olduğuna işaret eden Demirkıran, bu tür üzücü olayların yaşanmaması için, devletimizi, işverenleri ve çalışanlarımızı yapmaları gereken görevleri yerine getirip gerekli denetim ve yatırımlarını yerine getirilmeleri gerektiğini söyledi.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104