banner6

Denktaş: DAÜ'nün 570 milyon TL vergi borcu var

banner37

Maliye Bakanı Denktaş, DAÜ’nün mükellefiyetlerini yerine getirmediğini, aftan da yararlanmak için başvuruda bulunmadıklarını söyledi ve ekledi:

Denktaş: DAÜ'nün 570 milyon TL vergi borcu var
banner151 banner143

Bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 733 milyon 762 bin 300 TL olarak öngörülen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi.

Görüşmeye Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in yanı sıra bakanlık bürokratları da katıldı.

Bütçe üzerine ilk sözü UBP milletvekili Ersin Tatar aldı

Tatar, bütçede bu bakanlığa ayrılan payın büyüklüğüne işaret ederek, bu rakamın büyük bölümünün personel giderlerine aktarıldığını söyledi.

Tatar, bakandan devletin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, iyi eğitim verilmesini sağlamasını istediklerini belirtti.

Ülkede 40 bin devlet, 15 bin de özel okul öğrencisi bulunduğunu söyleyen Tatar, devlet okulları ve öğretmenlerinin sahiplenilmesi, meslek okullarına da önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, burslarla ilgili de bilgi talep ederek, ihtiyaca yönelik burs verilmesini talep etti.   

Tam gün eğitime geçilmesi için para ayrılması gerektiğini dile getiren Tatar, YÖDAK’ın da daha etkin çalışma yapması, ülkeye gelen öğrencilerin denetlenmesi, kontrol yapılması gerektiğini belirtti.

AMCAOĞLU

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, bütçede eğitime ayrılan miktara bakıldığında, çok daha iyi bir eğitim sağlanabileceğini belirtti.

Amcaoğlu, taşımacılık sistemini de eleştirerek bir ilerleme kaydedilemediğini, ödemelerin gününde yapılamadığını söyleyerek, rakamlarla ilgili bilgi verdi.

Sistemde sıkıntı olduğunu belirten Amcaoğlu, ortak paydada buluşularak tarafları üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, burs tüzüğünün yeniden düzenlendiğini, üçüncü ülkelerde okuyanlara burs verilmeye başlandığını dile getirdi.

Üniversitelerde kaliteli eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, Devlet Tiyatrosu için de kaynak yaratılmasını istedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları, toplu taşımacılık sözleşmelerinin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmaması gerektiğini, geciken ödemelerin sorun yarattığını kaydetti.

Hamzaoğulları, taşımacılığa ilişkin özellikle kırsal bölgelerde sıkıntılar yaşandığını söyledi.

190 TL ödenen taşımacıların nasıl çalışabileceğini, nasıl kar edeceğini soran Hamzaoğulları, Bakan Özyiğit’e taşımacılık sözleşmesinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesini istedi.

Hamzaoğulları, üniversitelerin öğrenci başına sağlık fonuna yatırım yapması gerektiğini söyleyerek, bu paranın yatırılmadığını kaydetti.

Hamzaoğulları, toplu taşımacıların ve belediyelerin dahil olması ile üniversite öğrencileri başında alınacak bir miktarla sorunun çözülebileceğini ifade etti.

Mehmetçik Ortaokulunun liseye dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Hamzaoğulları, merkezileştirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

AKANSOY

CTP milletvekili Asım Akansoy, hükümet programında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın koyduğu hedeflerin çağdaş bir eğitim sistemi içerdiğini söyleyerek, bu hedeflere ulaşabilmek adına toplumsal konsensüs yaratılması gerektiğini belirtti.

Eğitimde stratejik planlamanın önemine işaret eden Akansoy, devlet politikası oluşturularak, konsensüs da sağlayarak bir eğitim sistemi oluşturmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bütçenin eğitim açısından yeterli olmadığını, üniversitelere verilen desteğin azaltıldığını söyleyen Akansoy, bu haliyle güçlü eğitim yatırımları yapılamayacağını öngördüğünü kaydetti.

Eğitimin farklı kökenden vatandaşların uyumu konusunda etkin olamadığını dile getiren Akansoy, Karpaz gibi bazı bölgelerde toplum bilincini sağlayacak bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

DAÜ için ayrılan bütçede bu yıl kesinti yapıldığını söyleyerek, vergi yükümlülükleri konusuna değinen Akansoy, üniversitede istikrar sağlanması adına bütçe gerilemesinin nasıl düzeltilebileceğini sordu.

BEROVA

UBP milletvekili Özdemir Berova, kendi döneminde negatif algılara rağmen bakanlığın birçok başarıya imza attığını söyleyerek, gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Berova, yüzde 13 buçuk planlanan bütçenin 12 buçuk civarına geldiğini söyleyerek, hükümet programında yer alan hedeflerin, bütçede karşılığını göremediğini kaydetti.

Eğitimde tam güne karşı olan kesimin bahaneler ürettiğini söyleyen Berova, öğle yemeği konusunun da bunlardan biri olduğunu belirtti. Berova, 50-55 milyon TL’ye catering şirketlerinin okula yemek götürüp, dağıtıp, toplayabileceğini ifade etti.

Bu 50 milyon TL’nin bulunması halinde en kısa sürede tam gün eğitime geçilebileceğini dile getiren Berova, teneffüs saatlerini uzatılması ve sportif faaliyetlerin artırılmasıyla tam günün dizayn edilebileceğini belirtti.

Dipkarpaz bölgesinde sıkıntılar olduğunu söyleyen Berova, sıkıntının aşılması adına Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulunun farklı bir formata dönüştürülerek, öğrencilerin Erenköy Lisesi’ne entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.

Berova konuşmasının devamında, mesleki teknik eğitim, koleje giriş sınavları, açık lise, hane halkına yapılan yardım, burslar konularında Bakan Özyiğit’e sorular yöneltti.

Denetim yapılması istendiği halde ülkede denetmen açığı bulunduğunu ve giderilemediğini söyleyen Berova, yasal olarak da hiçbir okul müdürünün denetlenemeyeceğini, eğitim bakanlığının etkin denetim yapabilmesine olanak sağlayacak yasal yapının oluşturulması gerektiğini belirtti.

DAÜ ile ilgili uyarılarda bulunan Berova, bu yapıyla üniversitenin batma riski bulunduğunu söyledi.

TAÇOY

UBP milletvekili Hasan Taçoy, teknopark oluşması gerektiğini söyleyerek, buna yönelik atılması gereken adımlar bulunduğunu bunların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Özel eğitim konusundaki önerdiği yasanın kadük olduğunu söyleyen Taçoy, bunun geçirilmesi gerektiğini, çocuk izlem merkezi kurulması yönünde de adım atılmadığını ifade etti.

Çocuk esirgeme Kurumu’nun durumuna değinen Taçoy, konunun incelenmesi, tespitler yapılması, ihtiyaçların saptanması gerektiğini söyledi.

Taçoy, bir süreliğine yeni üniversite açılamamasına yönelik bir karar alınabileceğini, bu sırada etkin denetim yapacak bir yapının oluşturulabileceğini, var olan üniversitelerin kalitesine yönelik çalışma yapılabileceğini belirtti.

Taçoy, DAÜ’nün 10 milyon TL’lik ödeneğinin 20 milyon TL’ye çıkarılması hem de LAÜ’nün ödeneğinin 10 milyon TL’ye çıkarılması önerisinde bulundu.

Taçoy, Tatar, Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’na yeni bir bina sağlamak adına 1milyon TL ödenek konmasını önerisinde bulundu.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitime bazı dokunuşlar ve güzel hamleler yapıldığını, bunlara dokunmayacaklarını, eksiklikleri gidererek devlet politikası oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

En geniş konsensüsle eğitimin şeklini netleştireceklerini söyleyen Özyiğit, her hükümet döneminde değişmesinin engellenmesini amaçladıklarını belirtti.

Özyiğit, genel eğitim alanında örneklerin inceleneceğini, bütçenin ideal bir bütçe olmadığını söyleyerek, DAÜ’de de proje bazlı atılımların destekleneceğini kaydetti.

Merkezileşme kavramına inandığını söyleyen Özyiğit, 4-5 yaş grubunun ise yeniden devreye konacağını belirtti.

Taşımacılık sorununa da değinen Özyiğit, çocukların sağlığına uygun, güvenli şekilde taşımacılık yapılması gerektiğini, buna uymayan durumlarla karşılaştığını, denetim eksikliği yaşandığını kaydetti.

Özyiğit, bazı bölgelerde öğrenci taşımacılığında karışıklık yaşandığını, bu konuda da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşeceklerini ifade etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda müdür olduğu dönemde uyguladığı tam gün sistemini anlatan Özyiğit, bu projenin iki buçuk yıl devam ettiğini ancak kendinin ayrılmasıyla trilyonluk yatırım yapılarak uygulanan mutfağın sökülerek bilmediği bir yere aktarıldığını söyledi.

Özyiğit, bu konuda çalışma yapacaklarını belirtti.

Toplumu birleştirici bir eğitimin önemine vurgu yapan Özyiğit, ötekileştirmeden, kaynaştırıcı düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

Özyiğit,  YÖDAK’ın tam anlamıyla görevini yerine getiremediğini söyleyerek, hak ettiği değeri görmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Denetmen sayısının artırıldığını söyleyen Özyiğit, üniversitelerin ülke için önemli eğitim kurumları olduğunu bir müsteşarlık oluşturulması hedefleri bulunduğunu kaydetti.

SANER

UBP milletvekili Ersan Saner, kara para, fuhuş, madde bağımlılığının ciddi sorunlar olduğunu, öğrencilerin faaliyetlerinin izleneceği bir sistem oluşturduklarını kaydetti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, önerilerle ilgili konuştu.

Kültür Sarayı oluşturulması adına TC’den kaynak alınabileceğini söyleyen Denktaş, LAÜ’nün ödeneğini 6 milyon TL’ye çıkarıldığını vergi borçları ile ilgili de düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

DAÜ’nün mükellefiyetlerini yerine getirmediğini, 570 milyon TL vergi borcu bulunduğunu söyleyen Denktaş, aftan da yararlanmak için başvurmadıklarını, bir önceki yönetimden kaldığının söylendiğini ve anlaşmaya yaklaşılmadığını kaydetti.

Denktaş, yönetimin gayrı ciddi yaklaşımlar içinde olduklarını, borçların ödeneceğinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi.

Denktaş, önerilerin geri çekilmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine, Denktaş, Taçoy, Saner, Akansoy, Berova DAÜ’ye ilişkin görüşlerini aktardı.

Taçoy konuşmaların ardından önerileri geri çektiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2018, 22:53
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104