Doğayı, sap ve samandan kurtulma uğruna feda ediyoruz

banner37

Ülkede yasal olarak 2004 yılından beri anız yakılması yasak... Ancak birçok üretici bu yasağa uymayarak anız yakmaya devam ediyor. Her anız yangınıyla birlikte toprak verimliliğini daha da kaybediyor ve biyolojik çeşitlilik azalıyor

Doğayı, sap ve samandan  kurtulma uğruna feda ediyoruz

Ceren ÖZBİL

Ülkede, Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası kapsamında çıkartılan Arazi Yangınları ile Mücadele ve Önlemler Tüzüğü’nde 2004 yılında yapılan değişiklikle anız yakmak yasaklandı.

Bu tüzük doğrultusunda sadece her yılın eylül ayı içerisinde tarım ile ilgili bakanlığın kuru tarım faaliyeti yapılacak arazilerde (Pafta, Parsel belirtilecek) zararlı bitki ve bitkisel hastalıklardan temizlenmesi amacıyla anız yakılması ile ilgili vereceği uygunluk raporuyla üreticiler ilçe kaymakamlıklarından “Anız Yakma Özel İzni” talebinde bulunabiliyor.

Üreticilerin talebini değerlendiren kaymakam, uygun bulması halinde Anız Yakma Özel İzni verebiliyor.

Ancak anız yakacak kişiler, verilen izin üzerindeki kayıt ve koşullara uygun hareket etmek ve bu tüzükte yer alan ateş yakmak ile ilgili kurallara uyulmak zorunda...

Her ne kadar özel durumlar haricinde anız yakılması Arazi Yangınları ile Mücadele ve Önlemler Tüzüğü ile yasaklanmış olsa da, yine bazı çiftçilerin kaçak olarak anız yaktığı biliniyor.

Çevre örgütleri ise anız yakılmasının hem çok ciddi yangınlara neden olabileceği, hem toprağın verimini düşürdüğü hem de biyolojik dengeyi bozduğu yönünde uyarı yapıyor.

Ateş yakmak için başvuru şart...

Herhangi bir kişi arazisinde topladığı ve küçük kümeler halinde yığdığı ot, diken, çalı ve dalları yakmak için arazisinin bulunduğu köyün kır bekçisi veya muhtarından verilen başvuru dilekçesi ile 10 gün önceden izin almak için başvuruda bulunmak zorunda.

Kır bekçisi veya muhtar ateş yakılmazdan önce alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını kontrol eder ve alınan önlemleri ateş yakmak için yeterli görürse, izin belgesini verir ve birer suretini de bilgi vermek amacıyla ateş yakma tarihinden 48 saat önce ilçe kaymakamlığına ve bölge polis karakoluna, göndermekle yükümlü.

Ateş yakmak için zorunlu önlemler...

Ateş, rüzgârsız ve durgun havada sabah saat 05.00 ile 10.00 arasında yakılmalıdır. Yakılacak ot, diken, çalı ve dal kümelerinin etrafındaki şerit tamamen diri ve ölü bitki örtüsünden arınacak ve mineral toprak açığa çıkacak şekilde temizlenecek veya şerit tarımsal araçlarla sürülecek.

Yangını anında etkisiz hale getirebilecek insan gücü ile araç ve gereç bulundurulmalıdır.

Ayrıca, ateş yakmak için aynı bölgede günde 2 kişiden fazla kişiye izin verilemez. Tüm bunlara ek olarak telefon ve elektrik direkleri ile ağaçların yakınına ot, diken, çalı ve dal kümeleri yığılamaz, bu gibi yerlere yakın yığılan ot, diken, çalı ve dal kümelerinin yakılmasına kesinlikle izin verilmesi de yasak...

Askeri birlik yakınında ateş yakmak yasak...

Yine aynı tüzüğe göre; iskân edilmiş bölgelerde, askeri birlik ve tesislerin bulunduğu bölgeler ile elektrik santralleri ve yakıt depolarının bulunduğu çevrede kesinlikle ateş yakılamaz.

Belediyelerin de, çöp toplama yerlerindeki çöpleri yakmak suretiyle imha etmeleri kesinlikle yasak. Belediyeler, çöpleri büyük çukurlara kapatmak suretiyle imha yoluna gitmek zorunda.

Türkseven: Biyolojik denge bozuluyor

Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven, anız yakılmasının birçok zararı olduğunu söyledi ve bu yangınların orman yangınlarına, elektrik direklerinin ve bahçelerin de yanmasına sebep olabileceğini anlattı.

Anız yangınlarının tek zararının bunlarla kısıtlı kalmadığına da dikkati çeken Türkseven, arazi içerisindeki hayvanların, hayvan yuvalarının, bakterilerin, besinlerin de yok olduğunu ifade etti.

Türkseven anız yangınlarının çiftçiler için de büyük bir felaket olduğuna dikkati çekerek, toprağın veriminin düştüğünü söyledi.

Anız yakılmasına kesinlikle izin verilmemesini belirten Türkseven, zararının düşünülenden çok çok fazla olduğunun altını çizdi.

“İhbarlar bile dikkate alınmıyor”

Ülkede anız yakmanın şu anda yasak olduğunu kaydeden Türkseven, ancak bu konuda da yeterli denetim yapılmadığını ifade etti.

Türkseven, polislerin herhangi bir arazide duman gördüğü zaman olaya müdahale etmesi ve eğer anız yakılıyorsa yasal işlem başlatması gerektiğini kaydetti ve ne yazık ki anız yangını konusunda giden ihbarların bile dikkate alınmadığını söyledi.

Sahir: Yasa kadar denetim de önemli

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, anız yakılmasının ülkede yasak olduğunu ve ancak özel durumlarda Bakanlar Kurulu kararı ile izin verildiğini anlattı.

Ancak bazı çiftçilerin yine de anız yakmaya devam ettiğini kaydeden Sahir, önemli olanın yasa koymak değil, denetlemek olduğunun altını çizdi.

Sahir, yasada saat sabah 10.00’dan sonra ateş yakılmasının ve ormanlık alanlara 0 mesafede ekim yapılmasının da yasak olduğunun belirtildiğini fakat bunlara da uyulmadığının açıkça görüldüğünü söyledi.

“Belli hastalık durumlarında izin veriliyor”

Doğan Sahir, anız yakılmasına sadece arazide belli hastalıklar oluşması durumunda izin verildiğini anlattı. Buna rağmen bazı çiftçilerin, izin almadan anız yaktığını ve çoğu zaman da anız yakılmasına kaza süsü verdiğini ifade etti.

“Anız yangınlarının tek nedeni çiftçiler değil”

Anız yangınlarının tek nedeninin çiftçilerin yakması olmadığını söyledi ve çoğu zaman arabalardan atılan sigara izmaritlerinin de yangınlara neden olduğunu söyledi.

Sigara izmaritleri dışında yanlış tarım yapılmasının ve bakımsız iş makinelerinin de yangına neden olabileceği konusunda uyaran Sahir, vatandaşları da yetkilileri de bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2018, 08:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER