banner6

Dürüst: Telekomünikasyon'u özelleştirmeyeceğiz

banner37

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlar Kurulu’nun; Telekomünikasyon Dairesi’nin gelir paylaşımlı, kamu-özel iştiraki kapsamında yeniden yapılandırılması için karar ürettiğini açıkladı.

Dürüst: Telekomünikasyon'u özelleştirmeyeceğiz
banner99

Dürüst, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması sürecinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Para Kambiyo İnkişaf Dairesi Müdürlüğü’nde yasanın emrettiği şekilde oluşturulacak komite tarafından yürütüleceğini belirterek, “Biz Telefon Dairemizi özelleştirmeyeceğiz, biz telefon dairemizi daha hızlı, kaliteli ve iş yapabilir bir noktaya ulaştıracağız” dedi.

“Telekomünikasyon Dairesi çalışanları bizim namusumuzdur” ifadelerini de kullanan Dürüst, “Telekomünikasyon Dairesi personel ve çalışanları bizim devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır. Hiçbir koşulda çalışanlar mağduriyet yaşamayacaklardır” diye konuştu.

Dürüst, Bakanlar Kurulu’nda 4,5G çalışmalarının başlatılması yönünde karar üretildiğini de belirterek, Elektronik Haberleşme Yasası’nın 14. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ihaleye çıkılacağını ve ihale sürecini bağımsız bir kuruluş olan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun yürüteceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Dürüst, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yer alan basın toplantısında, Bakanalar Kurulu’nda bugün Telekomünikasyon Dairesi ve 4,5G ile ilgili alınan kararları açıkladı. Dürüst’e bürokratlar ile bakanlığa bağlı daire müdürleri de eşlik etti.

Bugünü bakanlığı ve hükümet açısından “son derece önemli bir gün” olarak niteleyen Dürüst,  Bakanlar Kurulu’nda ülke için önemli adımlar atıldığını söyledi.

Toplu taşımacılık master planı

Toplu Taşımacılık Master Planı’nın bugün Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu ancak geçirilmediğini, bu yöndeki çalışmaların Kar-İş ile yapılacak görüşmelerin ardından tamamlanacağını ifade eden Dürüst, bu çalışmanın, ülke toplu taşımacılığı için bir reform hareketi olacağını kaydetti.

Dürüst, iletişim ve bilgi teknolojileri açısından dünyada artık en teknolojik hizmet olan 4,5G vizyonunu ülkeye taşımak için uzun süredir çalışmalar yaptıklarını ve gelinen noktada bütün çalışmaların tamamlandığını işaret etti.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bünyesinde yürütülen çalışmaların neticelendiğini ve bugün Bakanlar Kurulu’nda 4,5G çalışmalarının başlatılması yönünde karar üretildiğini ifade eden Dürüst, 4,5G ihale sürecinin çalışmalarının hemen başlatılacağını kaydetti.

Elektronik Haberleşme Yasası’nın 14. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ihaleye çıkılacağını işaret eden Dürüst, ihale sürecini bağımsız bir kuruluş olan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun yürüteceğini belirtti. 
Dürüst, amaçlarının; ülkede internet alanında daha hızlı erişimi sağlamak ve ülkede dünyayla kucaklaşmayı en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirterek, 4,5G teknolojisini ülkeye getirirken de bu lisanslardan en önemlisini, en kaliteli olanını da Telekomünikasyon Dairesi’nin kullanabilmesini sağlayacaklarını söyledi.

4,5G ihalesinin tamamlanabilmesi için bir sürecin gerekeceğine dikkat çeken Dürüst, 4,5G açısından en önemli lisansın Telekomünikasyon Dairesi’ne saklanacağı ifadesini ısrarla vurgulamak istediğini dile getirdi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin altyapısının güçlendirilmesi ve en üst seviyede en kaliteli hizmeti vermesi için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Dürüst, 4,5G çalışmalarını ve mevzuatlarının ne olacağına Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun karar vereceğini anlattı. Dürüst, kurumun, Merkezi İhale Komisyonu ve Başsavcılık ile birlikte çalışacağını belirtti.  
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, ikinci önemli açılımın da Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ile ilgili olduğunu söyledi.

Dürüst, dairenin yeniden yapılandırılmasının uzun yıllardır konuşulduğunu, ancak bu yeniden yapılandırmanın daha çok “özelleştirme” ile anıldığını, ancak bunun doğru olmadığını belirterek, “Biz Telefon Dairemizi özelleştirmeyeceğiz, biz Telefon Dairemizi daha hızlı, kaliteli ve iş yapabilir bir noktaya ulaştıracağız ve artan nüfusumuza, eğitim adamıza ve en ücra yerlerimize hizmet götüreceğiz” dedi.

Böyle bir yapılandırmanın adına “özelleştirme” denmesine karşı olduklarını ve asla öyle bir vizyonlarının olmadığına vurgu yapan Dürüst, bunu gelir paylaşımı, kamu-özel iştiraki olarak nitelediklerini söyledi.

Kemal Dürüst, burada yapılacak yeniden yapılandırma ile gelirin paylaşılacağını, altyapı yatırımı ve hizmetlerin sağlanacağını, tüm altyapı yatırımlarının da sahibinin devlet olacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması, gelir paylaşımına gidilebilmesi ve kamu-özel iştiraki için karar üretildi, düğmeye basıldı.

Bu konuda şu hassasiyetin gösterilmesini istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan Ekonomik Protokolde de Telekomünikasyon dairemizin yeniden yapılandırılması mutlaka öngörülmektedir. Bu yeniden yapılandırmanın içeriğinde neler olacaktır?

Telekomünikasyon Dairesi, yeniden yapılandırma süreci kararın Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Para Kambiyo İnkişaf Dairesi Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır. Orada yasanın emrettiği şekildeki gibi komite oluşturulacak. 
En önemli vurgum şudur; Telekomünikasyon Dairesi çalışanları bizim namusumuzdur. Personel ve çalışanlar bizim devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır. Bu kardeşlerimizin zaten Özelleştirme Yasası gereğince hiçbir şekilde mağduriyetlerinin olamayacağı ortadadır. Hiçbir koşulda çalışanlar mağduriyet yaşamayacaklardır. Çalışanların ne olacağı konusunda Özelleştirme Yasası açıktır. Esasen biz ana omurganın devlette olduğu, bütün fiber yapının devlette olduğu, devletçi bir anlayışla adım atarak bu yeniden yapılandırmayı yapacağız.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 3. GSM Operatörünün ülkeye gelip gelemeyeceğini bilemeyeceğini, ancak 3. Operatörün de ülkeye gelecekse bunu rekabet, ucuzluk ve kaliteli hizmet için istediklerini söyledi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleyi yapacağını ve burada önemli olanın ihaleye katılıp ülkeye yatırım yapacak tüm şirketlerin kuracağı altyapının sahibinin devlet olacağını ifade eden Dürüst, yani ana omurga ve ana fiber optik yatırımlarının devlete, dolayısıyla Telekomünikasyon Dairesi’ne ait olacağını kaydetti.

Dürüst, komitede tüm bunların değerlendirileceğini ancak devletin denetçi anlayışıyla tüm yatırımın da devlete ait olacağı anlayışıyla çalışacaklarını, bu yüzden kimsenin “ürkmesine korkmasına” gerek olmadığını vurguladı.

Bakanlığının bugün bu çerçevede yaptığı önergeyi Bakanlar Kurulu’nun onayladığını ve karara bağlandığını belirten Dürüst, bugünden sonra yapılacak çalışmalarda Telefon Dairesi’nde örgütlü Tel-Sen ile de çalışacaklarını, bütün toplantılara çağıracaklarını ve özellikle personel ile çalışanların geleceği konusunda kararları birlikte üreteceklerini kaydetti. 
Gelir paylaşımı olarak gördükleri bu yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların asla mağdur edilmeyeceğini, tek hedefin daha kaliteli ve hızlı hizmeti ülkeye ve vatandaşlara taşımak olduğunu belirten Dürüst, özel-kamu ortaklığı, gelir paylaşımı ve altyapı yatırımlarının ülkeye devlete hayırlı olmasını temenni etti.

Kemal Dürüst, bir “reform” olarak nitelediği çalışmaların Bayındır ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından değil kurulacak komisyon tarafından yürütüleceğini de vurguladı. Bu adım atıldığı zaman çok daha güçlenmiş bir Telekomünikasyon Dairesi ortaya çıkacağını vurgulayan Dürüst, yatırımın ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2017, 21:52
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104