Eğitim Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor

banner37

Eğitim Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor
banner90
banner99

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak 1 milyar 18 milyon 182 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ele alındı.

İNCİRLİ

Bütçeyle ilgili ilk sözü CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli aldı. Yükseköğrenimin ülke ekonomisi için önemine işaret eden İncirli, yaşanan sorunlar nedeniyle bu durumun tehdit altında olduğunu dile getirdi. Eğitim Bakanlığı baştan olmak üzere diğer bakanlıklar ve yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluğu olduğunu kaydeden İncirli, eğitimin lokomotif sektörlerden biri olarak kalması için atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar devletin yükseköğretim konusunda üzerine düşeni yapmadığını dile getiren İncirli, ülkede üniversitelerin hikâyesinin Cumhuriyetin kuruluşuyla başladığına işaret etti.

Ülkede yükseköğretimde 103 bin öğrenci 21 üniversite olduğunu ancak çoğunda binden az öğrenci bulunduğunu dile getiren İncirli, bunun üniversitenin kalitesi ve sürdürülebilirliği konusunda soru işareti yarattığını kaydetti. 

Ülkede bin 500 -2 bin öğretim görevlisi varken öğrenci sayısının oldukça fazla olduğunu dile getiren İncirli, bilim yuvası olması beklenen üniversitelerde öğretim görevlilerinin büyük yük altında kaldığını, üniversitelerde bilimsel araştırma yapılamadığını dile getirdi.

Üniversitelerde kalite sorunu yaşandığında öğrencilerin kalitesinde de sıkıntı olacağını belirten İncirli, ülkedeki üniversitelerin çoğunun maddi kazanç üzerine kurgulanmış olduğunu savundu.

Üniversitelerin kalitesinin artması ve altyapılarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen İncirli nicelik değil niteliğe yönelmek gerektiğini anlattı.

İncirli, ülkeye gelen yabancı öğrencilerle daha iyi iletişim kurulabilmesi için ülkedeki İngilizce eğitiminin artırılması gerektiğini, bu bağlamda yaşam boyu eğitime gereken önemin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Üniversitelerin AB fonlarından yararlanabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade eden İncirli, çevre sorunları ve ulaşım konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu anlattı.

İncirli, Bolonya sürecinden kopulmasına asla izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Üniversitelerin birbirlerine karşı acımasız rekabete yerine işbirliğine gitmesi gerektiğini dile getiren İncirli, YÖDAK’ın güçlendirilmesi ve özerkleştirilmesi gerektiğini ayrıca YÖDAK’ın gerekli kapasiteye ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

İncirli, önerilerinin yükseköğretimde tüm unsurların öğrenci sayısı üzerinden değerlendirilmemesi ve üniversite izinleri verilirken doğru bir değerlendirme yapılması olduğunu kaydetti.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros da, eğitimin şahsen ilgi duyduğu bir alan olduğunu dile getirdi.

Bu konunda şahsi tespitlerini paylaşmak istediğini söyleyen Toros, öncelikle devlet okullarındaki öğrenci profiline değindi. Devlet okullarında farklı ülkelerden farklı etnik kökenlerden bir öğrenci profili olduğunu söyleyen Toros, ilkokullarda Türkçe konuşan öğrenci sayısının gittikçe azaldığını dile getirdi. Toros bu konuyla ilgili Bakanlığın ne gibi projeleri olduğunu sordu.

İlkokullarda öğrenci sayısının standartların oldukça üzerinde olduğunu anlatan Toros, bakanlık yetkililerine eğitim standartlarını yükseltmek için neler yapıldığını sordu.

Yükseköğretim konusunda başta Türkiye olmak üzere yakın coğrafyada gittikçe artan bir rekabet ortamı oluştuğunu dile getiren Toros, ülkedeki öğrenci kayıtlarında son 3 yıldır istikrarlı bir düşüş yaşandığını söyledi.

İnsan ticareti sorununun eğitim sektörüyle ilişkisi olduğunu savunan Toros, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda ve kayıt dışı çalışma anlamında ne gibi önlemler alındığını sordu.

Öğrenci dostu bir çevre yaratılmasının önemine işaret eden Toros, eğitimde rekabet için çeşitlilik konusuna önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akreditasyon sorunlarının çözülmesine ihtiyaç olduğunu belirten Toros, bu konuda ne gibi adımlar atılmasının planlandığını sordu.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise yükseköğrenimi bir sektör olarak görmeseler de yükseköğrenimin hizmet verdiği sektör sayısının oldukça fazla olduğunu dile getirdi.

Piyasaya ciddi para akışı sağlayan yükseköğrenimde yapılan yatırımların önemli bölümünün kredilerle yapıldığına değinen Şahiner, yurtlar konusuna da değindi.

Şahiner, çok düşük fiyatlara konaklama KYK yurtlarının çok insanın batmasına neden olduğunu dile getirdi. Şahiner zor durumda olan öğrenciler için KYK konaklaması gerekse de genel anlamda bir fiyat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yükseköğretim için yapılan yatırımların yıllar içinde batmış işletmeler olarak karşımıza çıkabileceğini ifade eden Şahiner, bunun yatırım öncesi gerekli fizibilite çalışması yapılmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Şahiner bu noktada devletin bilirkişi gibi hareket etmesi gerektiğini anlattı. Şahiner devlet desteklerinin sadece fizibl projelere yapılması gerektiğini ifade etti.

Şahiner, Lefke bölgesinde kolej konusunda ne gibi açılımlar planlandığını sordu.

İNCİRLİ

Yeniden söz alan İncirli, YÖDAK’ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için neler yapılacağını, Yüksek Öğrenim Denetim Tüzüğünün durumu, ölçme değerlendirme uygulamalarının merkezi şekilde yapılması için neler öngörüldüğünü sordu.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da bu konuların artık büyük toplantılar yapılarak koordineli şekilde ele alınması gerektiğini anlattı.

Bu sene Devlet Tiyatroları bina inşasına para ayrılmış olmasının çok sevindirici olduğunu dile getiren Manavoğlu, başka bazı kalemlerin de sevindirici olduğunu dile getirdi.

Özellikle yükseköğrenim sektörünün çok önemli olduğunu belirten Manavoğlu, çok güzel amaçlarla başlayan sektörün gerekli düzenleme ve denetleme yapılmadığı için kaos içinde olduğunu belirtti.

Teşvikler nedeniyle bazı yatırımcıların olayı ticarete dönüştürdüğünü anlatan Manavoğlu, gerekli düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Manavoğlu özel eğitim konusunda ne gibi düzenlemeler yapılmasının planlandığını sordu.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Bunlar gerçekten sektör mü yoksa üniversite mi?” diye sordu.

Hamzaoğulları eğitimde kalite konusunun önemine işaret etti.

“Üniversiteler toplu taşımacı mıdırlar üniversite midirler?” sorusunu da soran Hamzaoğulları, üniversitelerin taşımacılık faaliyetlerinden vergi alınıp alınmadığını sordu.

“Bana göre eğitim şu anda fakirler ve zenginler arasındadır. Zenginler ikiye ayrılır biri kolej diğeri sektörler” diyen Hamzaoğulları, eskiden köylü şehirli olan ayrımının şehirdeki iki kutup olarak ayrıldığını dile getirdi.

Hamzaoğulları bu kutuplaşmanın giderilmesi için herhangi bir adım atılıp atılmayacağını sordu.

Özel eğitim konusuna gereken önemin verilmediğini söyleyen Hamzaoğulları, kendi kızının disleksi olduğunu ve süreci birebir yaşadığını anlattı.

Hamzaoğulları okullardaki rehber öğretmenlere hizmet içi eğitim verilebileceğini dile getirdi.

Gelecek sene öğretmen akademisinin hiç mezun vermeyeceğini dile getiren Hamzaoğulları, bunun siyasetçinin işine geleceğini ancak “darbeyi Karpaz halkının yiyeceğini”savundu.

Hamzaoğulları köy okullarıyla ilgili adımlar atılmasını da istedi.

İskele’nin hızla geliştiğini ifade eden Hamzaoğulları, bölgede yeni okul ihtiyacı olduğunu kaydetti. Mehmetçik Ortaokulu konusunda gerekli adımların atılmasını isteyen Hamzaoğulları “Karpaz Ortaokulu’nun kapanması gerekir” ifadelerini kullandı.

banner134
Erenköy’de özel eğitim okuluna ihtiyaç olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, Yeşilköy İlkokulu’nun özel eğitim okulu olması için gerekli adımların atılmasını istedi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının en zor görevlerden birini yürüttüğünü ifade etti.

Bakanlığın tüm üst kademe yöneticilerinin oldukça deneyimli isimler olduğunu söyleyen Berova, kendilerine doğru hedefler ve kaynak sağlandığı zaman çok iyi işler yapılabileceğini dile getirdi.

Eğitim alt yapısına gerekli yatırımların yapılmasının önemine işaret eden Berova, öte yandan Bakanlık bütçe artışının yüzde 4 olduğunu söyledi.

Berova bakanlığa gerekli kaynağın aktarılması gerektiğini belirtti.

Bu yılki bütçede elektrik  harcamaları için 6 milyon TL ayrıldığını dile getiren Berova, bunun altyapı yatırımlarıyla neredeyse denk olduğunu ifade etti. Berova solar enerji kaynaklarının okul çatılarında kurulması konusuna da değindi.

Bakanlığın kültür ayağına da değinen Berova, Kültür Dairesi’nde çok güzel işler yapıldığını anlattı.

Bütçede Devlet Tiyatroları tiyatro binası için 3 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını kaydeden Berova, bütçenin Şubat’ta açılacağını hemen ardından seçim yasaklarına gidileceğini bu nedenle eper proje tamamlandıysa derhal ihaleye çıkılması gerektiğini dile getirdi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, ülkede uzun yıllardır eğitimin sağlıklı bir şekilde planlanamadığını kaydetti.

Eğitim Bakanlığının bütçeden ciddi pay aldığını ancak bunun neredeyse tamamının personel giderlerine gittiğini söyleyen Özdenefe, yatırım için anlamlı bir rakam bulunmadığını dile getirdi.

Yeni okulların yapılmasına, reform nitelikli yapısal değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdenefe, son dönemde çok sayıda ana dili Türkçe olmayan çocuğun eğitiminden sorumlu olunduğunu da dile getirdi.  

Girne’de sadece bir anaokulu bulunduğunu ifade eden Özdenefe, eğitimde geriye gidildiğini savundu.

Yeni okulların sisteme kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Özdenefe, söylemin ötesine bir türlü geçilemediğini anlattı.

Girne’de en az bir ana okul bir ilkokul ve bir ortaokula ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdenefe, bunun için daha anlamlı rakamlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ülke genelindeki okullarda yüzde 6, Girne’de yüzde 12 anadili Türkçe olmayan öğrenci olduğunu dile getiren Özdenefe, bu konuda bir planlamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Okul müfredatları konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Özdenefe, müfredatın toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yeniden düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

Özdenefe, uyuşturucuyla mücadele ve eğitim konusunda da gereken adımların atılmasını istedi.

Özdenefe, çocukların yarışmacı bir yapı içerisinde şiir okumaktan, kitap okumaktan uzaklaştırıldığını anlattı.

Etkin bir dil eğitimi için özel okula gidilmesi gerekir algısından uzaklaşarak tüm sistemin bu açıdan iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Özdenefe, bugün çok sayıda insanın tam gün eğitimi ya da İngilizce eğitim için borç harçla çocuklarını özel okula gönderdiğini kaydetti.

Özdenefe bazı okullarda paskalya, noel dönemlerinde tatil verildiğine de işaret etti.

Okul öncesi eğitim konusuna da değinen Özdednefe, öğretmen yardımcısı istihdamları konusunda ne gibi adımlar atıldığını sordu.

Özdenefe, yükseköğrenim konusunda değerlendirmenin öğrenci sayısından yapılmayacağını dile getirdi.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan da yurt dışında eğitim gören Kıbrıslı öğrencilerin yaşadığı sorunlara değindi.

Önemli sayıda öğrencinin İngiltere’de eğitim gördüğüne işaret eden Candan, Brexit konusunun bu öğrenciler üzerinde nasıl bir etki yapacağının henüz belli olmadığını kaydetti.

Kendi aldığı bilginin Brexit sonrası da öğrencilerin aynı şartlarda eğitime devam edeceği olduğunu ifade eden Candan, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda bir bilgisi olup olmadığını sordu.

Yurt dışı eğitim konusunda bazı danışmanlık şirketlerinin ortaya çıktığını dile getiren Candan, öğrencilerden para alındıktan sonra sonuç almayacak başvurular ve yanlış işlemler yapıldığını dile getirdi.

Candan, Eğitim Bakanlığı’nın bu gibi danışmanlık şirketlerine denetim yapması gerektiğine işaret etti.

Candan, yurt dışında gittikleri okullarda hazırlık sınıfı olmadığı için dil eğitimi almak durumunda kalan öğrencilerin Asal Şube ile olan sorunlarına eğilmek gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler dışındaki ülkelerde eğitim alan öğrenci sayısının arttığını dile getiren Candan, bu konuda liselerde bilgilendirme çalışmaları yapılması gerektiğini söyledi.

AB burslarına da değinen Candan, kursiyer sayısının artması için çalışılabileceğini söyledi

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Eğitimde Vizyon 2030 çalışması devam ettirildiği için teşekkür etti.

Olası bir Brexit konusunda kendi yaptıkları temaslarda 2021’de ne olacak bilmiyoruz yanıtı aldıklarını dile getiren Özyiğit, olası bir Brexit açısından Almanya Fransa gibi ülkelerde eğitim konusuna kendi dönemlerinde eğildiklerini dile getirdi.

Kendi dönemlerinde döviz krizi nedeniyle tiyatro binası konusundaki projelerinin yarım kaldığını dile getiren Özyiğit, orada bir yasal çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu yasal çalışmanın tiyatrolar ve Devlet Opera ve Balesini içerdiğini ifade eden Özyiğit, Devlet Senfoni Orkestrası konusunda attıkları adımlardan da bahsetti.

Özyiğit, yaptıkları çalışmalar sayesinde Arap Ali Destanı’nın hayata geçtiğini dile getirdi.

Yükseköğrenimin hayatı öneme sahip olduğunu söyleyen Özyiğit, bu çerçevede YÖDAK ile ilişkilerin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Özyiğit kendilerinden önceki dönemde başlayan kitap çalışmasına değindi.

İskele’de Bekirpaşa Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren maarif kolejinin başka bir yere taşınması konusunda yaptıkları çalışmalara değinen Özyiğit, kolejin taşınacağı yerin Vakıflara devredilip devredilmediğini sordu.

Özyiğit eğitim bütçesindeki artışın neden az olduğunu sordu.

Taşımacılık konusunda ne gibi adımlar atıldığını soran Özyiğit taşımacılık konusunda hiçbir tarafın memnun olmadığını söyledi.

Özyiğit öğretmen yardımcılığı sorununu giderilmesini öngören projelerinin devam ettirilmesini istedi.

Bölgelerde gerçekten öğrenci sayısı azalan okullar olduğunu söyleyen Özyiğit, bu konuda kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmalara değindi.

Dipkarpaz Recep Tayyip Ortaokulu binasının bütün okul binaları arasında ciddi bir donanıma sahip olduğunu söyleyen Özyiğit bunun en verimli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit Kumyalı Meslek Lisesi’yle ilgili yaptıkları çalışmalara da değindi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75