Elektrik borçlarına da af geliyor

banner37

Hükümet, muhaceret affından sonra elektrik borçlarının ödenebilmesi için de af getiriyor. İlgili yasa tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi

Elektrik borçlarına da af geliyor
banner99

YASA GEÇTİKTEN SONRA 45 GÜN İÇİNDE BAŞVURU ŞART… Ülkemizde çeşitli konularda hayata geçirilen “af” uygulaması, bu kez elektrik borçlarına yönelik olacak. UBP-HP hükümeti “muhaceret affından” sonra şimdi de elektrik borçlarına “af” uygulamasını gündeme getirdi. KIB-TEK’in kasasına kısa sürede para akışını sağlayacak aftan yararlanmak isteyenler, yasa yürürlüğe girdikten sonra 45 gün içinde Elektrik Kurumu’na başvurmak zorunda. Af, borçlu kişiye indirimle beraber “peşin” veya “taksitli” ödeme kolaylığı sağlıyor.

PEŞİN ÖDEMEDE GECİKME ZAMMININ YÜZDE 20’Sİ VERİLECEK… Birikmiş tüketim borcu ve gecikme zamları için taksitli ödeme planını tercih etmeyen tüketim borçluları, tek bir defada ve peşin olarak anaparanın tamamını, bu anaparaya ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş olan gecikme zamlarının yüzde 20’sini ödemeleri halinde, birikmiş anapara ve gecikme zamlarının tümünü ödemiş sayılacak.

24 AYA KADAR TAKSİT İMKANI…  Taksitli ödemede, ödenecek anapara ve gecikme zammı toplamının en az yüzde 30'u ödeme planının imzalandığı gün peşin olarak ödenmek zorunda. Taksitlendirilen toplam miktar, ödeme planında belirtilen sürede, düzenli ve eşit aylık taksitler halinde, en fazla 24 ayda kuruma ödenecek. Ardı ardına 3 taksitin veya bir yıl içinde herhangi beş taksitin zamanında ödenmemesi halinde, borçlunun elektriği kesilecek, eski borcuna geri dönülecek ayrıca yükümlü aleyhine mahkemede yasal işlem başlatılacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) hükümeti, yeni bir affı yürürlüğe koymak için çalışma yaptı.

Kayıt dışı işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde, sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma yaşamında oluşan sorunların giderilmesi hedefiyle çıkarılan “muhaceret affından” sonra şimdi de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borcu olanlara af gündemde.

Vatandaşa kolaylık sağlayan ayrıca devletin veya kurumların kasasına para girişini hızlandıran “af” uygulaması, ülkemizde dönem dönem uygulanıyor.

Şimdiki af ise, gerçek veya tüzel kişilerin elektrik borçlarına yönelik.

Hükümet, elektrik borçlarına af sağlayacak, Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na Olan Elektrik Borçlarının Tahsili İle İlgili Mali Düzenleme (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı hazırladı.

Meclisin gündeminde olan tasarı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Tasarı, elektrik tüketiminden dolayı ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarının ve bu alacaklara ilişkin gecikme zamları ile faizlerin tahsil edilmesine olanak sağlayacak.

Düzenleme, gerçek veya tüzel kişi tüketicilerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan birikmiş elektrik tüketim borçlarının ve gecikme zamlarının ödenmesine ilişkin yapıldı.

Taksitli ödemede gecikme zammının yüzde 35’i, peşin ödemede yüzde 20’si alınacak

Birikmiş olan alacakların tahsiliyle ilgili kurallar şöyle:

“Bu Yasa kurallarına bağlı olmak kaydıyla,

(1) Vadesi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmeyen elektrik tüketiminden doğan asli alacak miktarının tümü,

(2) Vadesi geldiği halde ödenmeyen ve Yasa kurallarından 24 (yirmi dört) ay taksitli olarak yararlanmak için yapılan müracaatta, bu Yasa’nın diğer kurallarına bağlı olarak peşin ödemenin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zamlarının yüzde 35’i, bu yasa kurallarından bir defada ve peşin ödeme olarak yararlanmak için yapılan müracaatta, peşin ödemenin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zammının yüzde 20’si

tahsil edilir.

Kurum tarafından davalı olanlar

banner134
Yasadan yararlanmak isteyen tüketim borçlularının, geçici kurallar yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde Elektrik Kurumu’na başvurması gerekiyor.

Başvurunun diğer esas, usul ve şartları ile bu yasanın diğer uygulama kuralları Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte tüketim borcundan dolayı dava

edilmiş ancak mahkemede karara bağlanmamış olan gerçek veya tüzel kişi tüketicilerine yasanın uygulanabilmesi için yüzde 30 peşinatın ödendiği anda kurumun dava masraflarının öncelikle ödemesi koşuldur.

Borcu peşin ödemek isteyenler

Birikmiş tüketim borcu ve gecikme zamları için taksitli ödeme planını tercih etmeyen tüketim borçluları tek bir

defada ve peşin olarak anaparanın tamamını ve bu anaparaya ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş

olan gecikme zamlarının yüzde 20’sini ödemeleri halinde birikmiş anapara ve gecikme zamlarının tümü

ödenmiş olur.

Borcu taksitli ödemek isteyenler

Yasadan taksitli olarak yararlanmak için başvuran tüketim borçluları, elektrik tüketiminden doğan kamu alacaklarına ilişkin, ödenecek olan anapara ve gecikme zammı toplamının en az yüzde 30'unu ödeme planının imzalandığı gün peşin olarak öder.

Taksitlendirilen toplam miktarın ödenme koşulları ve tahsili, bu Yasa kurallara uygun olarak alacaklı Kıbrıs

Türk Elektrik Kurumu ile tüketim borçlusu arasında imzalanan ödeme planı mucibince yerine getirilir.

Taksitlendirilen toplam miktar, tüketim borçlusu tarafından, ödeme planında belirtilen sürede düzenli

ve eşit aylık taksitler halinde ve en fazla 24 ayda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ödenir.

Müstehlik tarafından ardı ardına 3 taksitin veya bir yıl içinde herhangi beş taksitin zamanında ödenmemesi

halinde, elektrik enerjisi kesilir ve yükümlülerin bu yasanın kurallarından yararlanma hakları kalkar ve bu

şekilde yararlanma hakları kalkan yükümlülere yararlanma ile ilgili, peşinatı yatırdığı tarihten önceki

birikmiş kamu alacağı ana para ve birikmiş gecikme zamlarının toplamına geri dönülür ve Kamu

alacağının tümü muaccel hale gelir.

Ödeme planının imzalandığı tarihten itibaren gecikme zamları uygulamaya girer. Yükümlüden bu Yasa uyarınca tahsil edilen peşinat ve ödenen taksit miktarları dahil tüm meblağların iadesi yapılmaz ve ödeme tarihleri itibarı ile, muaccel hale gelmiş olan hesapta işleme girer. İşlem sonrası Kurum yükümlü aleyhine

Mahkemede yasal işlem başlatır.”

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2019, 12:50
YORUM EKLE
YORUMLAR
abdulkadır demir
abdulkadır demir - 2 yıl Önce

EVET FAKIR FUKARA ELEKTRİK BORCUNU ÖDESIN BORCU OLMASIN

HOTELLERİN KAZINOLARIN ÜNÜVERSTELERİN YURTLARIN VE BİRCOK TORPİLLİ İŞLETMELERİN ELEKTRİK BORCUNU DÜZENLEMEYLE SİLİN YAZIKLAR OLSUN

MİDEM ÖYLE YAPACAGINIZA ELEKTRİK FIYATLARINI MAKUL BİR SEVİYEDE TUTUN HERKEZ YARARLANSIN UYGUN FİYATLARLA ELEKTİK ÜÇRETİNDEN

SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75