banner6

'Engelli  statüsünde  çalışanların  hakları daha  fazla  gasp  edilmemeli'

banner37

Kıbrıs  Türk  Kamu  Görevlileri  Sendikası  ( KAMU – SEN )  Örgütlenme  sekreteri  Ramadan  ÖCAL   2013  yılından  beri  özlük  hakları  gasp  edilen ‘’engelli ‘’  kamu  görevlilerinin  haklarının  gecikilmeden  verilmesinin,  vicdani  olduğu  kadar  Yasal  ve  Anayasal  bir  gereklilik  olduğunun  belirtti.

'Engelli  statüsünde  çalışanların  hakları daha  fazla  gasp  edilmemeli'
banner151

Hafızaların  tazelenmesi  adına  şu  noktayı  hatırlatmak  istediğini  belirten  Öcal  söyle  devam  etti.  Kamu  Görevlileri  Yasası  olarak  bilinen  7 / 79  sayılı  yasada  2012  yılında  yapılan  tadil  ile  kamu  görevlilerinin  özlük  hak’ larından  olan  Barem  tabloları  üzerinde  olumlu  yönde  bir  açılım  yapılmıştı. Bu  tarihte  yapılan  açılımda  ilk  ve  orta  eğitim  gerektiren  kadrolarda  görev  yapan  çalışanların  taban  ve  tavan   Baremleri  ‘ 4 ’ den ‘ 9 ‘ a  iken , yapılan  tadil  ile ‘ 4 ‘ den ‘ 12 ’ ye   yine  lise  mezuniyeti  gerektiren  kadroların  taban  ve  tavan  baremleri  ‘ 6 ‘dan‘ 14’ e  iken  ‘ 6 ‘dan   15’e  çıkarılmıştı.  Ve  o  dönemden  itibaren  kamuda  çalışan  ilk /orta  ve  lise  mezuniyeti  kadrolarında  çalışan  tüm  kesimlerin  bu  hak’ dan  yararlanmaktadır.  Ancak  o  dönemde  Kamu  Görevlileri  Yasası’nda  ( 7 / 79 ) yapılan  olumlu  yöndeki  bu  açılımdan  halen  yararlanamayan  bir  kesim  vardı  ki  o  kesim  de  maalesef   64 / 1993  sayılı  ‘’ Engellileri  Koruma, Rehabilite  ve  İstihdam  Yasası ‘’  altında  kamuda  çalışan  engellilerimizdir.

Anayasamızın   8’ci Md.  ‘’ Eşitlik ‘’  ve   58’ci Md.  ‘’ Güçsüzlerin  Esenlendirilmesi ‘’ başlıkları  altında şu  düzenlemeleri  içermektedir. Özetle  ;

  •  Herkesin  Anayasa  ve  Yasalar  önünde  eşit  olduğunu ,
  • Devlet  organlarının  ve  yönetim  makamlarının  tüm  işlemlerinde  ‘’ eşitlik  ‘’ ilkesine  uygun  hareket  etmek  ve  ayrıcalık  yapmamak  zorunda  olduğunu ,
  • Ekonomik  bakımdan  güçsüz  olanların  Anayasa  ve  Yasa’larla  elde  ettikleri  kazanımların  bu  madde  ileri  sürülerek  ortadan  kaldırılamayacağını ,
  • Devletin  sosyal  ve  ekonomik  bakımdan  güçsüz  olanların  esenlendirilmesi, kendilerine,  ailelerine  ve  topluma  yararlı  bir  konuma  getirilmeleri  için  gerekli  sosyal, ekonomik, mali  ve  diğer  önlemleri  alır.

Ne  acıdır  ki  Anayasanın  8’ci  ve  58’ ci  Md’lerinde  çok  açık  bir  şekilde  belirlenmiş  olan  bu  ibarelere  rağmen  halen  Yasa  koyucunun  konu  üzerine  gereğini  yapmamış  olduğu  da  çok  net  ortadadır. 

ÖCAL  açıklamalarının  devamında,  toplum  içerisinde  özel  bir  yere  ve  öneme    sahip  olması  gereken  ‘’ Engellilerimizin   Yasal  olarak  en  temel  hakları  olan  ‘’ Barem ‘’  ve  diğer  özlük  haklarını  alabilmeleri  için  hazırlanmış  olan  ve  çok  uzun  bir  zamandan  beridir  Cumhuriyet  Meclisinin  İdari, Kamu  ve  Sağlık  İşleri  Komitesinde  bekletilmekte   olan  ‘’ 64 / 1993 ‘’ Engellileri  Koruma, Rehabilite  ve  İstihdam  ( Değişiklik )  Yasa  Tasarısının  erken  genel  seçimler  bahane  edilip  de  Yasalaştırılmaması  ne  etik  açıdan,  ne  vicdanen  ne  de  Yasal  ve  Anayasal  olarak  kabuledilebilir  değildir  dedi..

Bu  noktadan  hareketle  tüm  paydaşları  Cumhuriyet  Meclisinde  bekletilen  konu   ‘’ 64 / 1993 ‘’ değişiklik  Yasa  Tasarısı  üzerine  yoğunlaşmaya, birlik  olmaya  ve  birlikte  hareket  etmeye  davet  eden   Öcal,  diğer  taraftan  da  başta  Meclis  Başkanı  Sibel  Siber’i  ve  İdari, Kamu  ve  Sağlık  İşleri  Komite  Başkan  ve  üyelerini  konu  Yasa’yı  ( 64 / 1993 Değişiklik Yasa  Tasarısı.)  Meclis  Genel  Kuruluna  taşıması  ve  oylamaya  sunması  için  sorumluluk  üstlenmeye  çağırdı.

 Aksi  takdirde  bu  Yasa  kapsamı  altında  çalışan  tüm  ‘’ engellilerin ‘’ hak’ ları  uzun  bir  süre  daha  gasp  edilmeye  devam  edilecektir  dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2017, 11:03
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner75

banner88

banner110