Engellilerin önündeki engeller kalkıyor

banner37

Engellilerin gerek istihdam, gerek serbest dolaşma, gerekse de eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi konularda karşılaştığı sorunların aşılması için Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu kurulması kararı alındı

Engellilerin önündeki engeller kalkıyor
banner90
banner8

Ceren ÖZBİL

Ülkede, istihdamdan tutunda, serbestçe dolaşma, sağlık hizmetlerinden yaralanma, eğitim alma hakkına kadar her konuda sorunlarla karşılaşan engellilerin önündeki engellilerin kaldırılması için düğmeye basıldı.

Bu doğrultuda Başbakanlık bünyesi altında Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu kurulması kararı alındı. Söz konusu karar Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanarak 17 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kurulun resmen devreye girebilmesi için atamalar ve kurulda görev alacak sivil toplum örgütü temsilcilerinin yerleri ile ilgili çalışma yapıldığı öğrenildi.

Bu kurul ile engelli bireylerle ilgili yapılmakta olan ve gelecekte yapılacak olan yasalar, yasal değişiklikler ve engelli istihdamı gibi diğer adımların koordine edilmesi planlanıyor. 

Ayrıca bu kurulun yapacağı çalışmalar doğrultusunda da ülkede Engelli Dairesi’ne ihtiyaç olup olmadığı belirlenecek ve ona göre yol haritası çizilecek.

 

Kalabalık bir ekip görev yapacak

Söz konusu kurul, Başbakanlık Temsilcisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi, Çalışma Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi, Bütçe Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi, Yerel Yönetimler Müdürlüğü Temsilcisi, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi, Engelli Dernekleri Temsilcisi ve Başbakanlık Tarafından Atanan iki üyeden oluşacak.

 

Engellilerin birçok konuda önü açılacak

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun tüm kamu kurumu ve kuruluşlarının engellilere yönelik hizmetlerini koordine etmesi, hizmetlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlayıp denetlemesi, tüm birimlerin eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlaması, iş planlarını ve standartları belirleyip hazırlaması, engellilerle ilgili ulusal veri tabanının oluşmasını sağlaması ve izleme ve değerlendirmeler yapması hedefleniyor.

banner134
Ayrıca kurulun görevleri arasında engellilere ilişkin politikalar ve stratejilerin geliştirilmesi ile ilgili görüşler

sunmak, yeni yasalar yapmak veya mevcut yasaları güncellemek, engellilerin kamuda veya özel sektörde istihdamına yönelik öneriler sunmak, tüm engelli derneklerinin katılımı ile ortak bir komite kurmak ve kurulun gerekli görmesi halinde çeşitli konularda alt komiteler kurmak yer alıyor.

 

Ayda bir toplanacak

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu en az ayda bir kez toplanacak. Toplantı çağrısı tarih detayları bildirilerek Başkan tarafından yazılı ve/veya elektronik posta ile toplantı tarihinden en az 3 (Üç) gün önce yapılacak. Ancak, ivedi durumlarda çağrı 3 (Üç) günlük süreye bakılmaksızın da yapılabilecek.

Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında Başkan Yardımcısı seçilecek. Kurul başkanının mazeretli olarak toplantıya katılamaması halinde başkan yardımcısı toplantıya başkanlık edecek.

Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak. Kararlar oy çokluğu ile alınacak, eşitlik olması halinde Başkan'ın oyu ayırt edici olacak.

Engelli Dernekleri komitesi ayda bir kez toplanıp görüş ve önerilerini Koordinasyon Kurulu'na sunacak.

 

Kibrit: Önemli bir adım

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Başbakanlık bünyesi altında Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluşturulması için düğmeye basıldığını ve bu kararın Bakanlar Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de de yayınlandığını anlattı.

Bu kurulun göreve başlayabilmesi için şu anda atamaların yapıldığını ifade eden Kibrit, ayrıca derneklerin de yerlerinin hazırlandığını kaydetti.

Kibrit, bu kurulun oluşmasının engelliler için son derece önemli olduğunu söyledi ve bu kurulda yapılacak olan denetimler doğrultusunda da ülkede Engelli Dairesi’ne ihtiyaç olup, olmadığının belirleneceğini ve ardından da gerekli adımların atılacağını anlattı.

Kibrit, “bizim için son derece önemli bir adım. Kurulun göreve başlaması için çalışmalar yapılıyor. Bu konuyla ilgili Başbakanlıkta sık sık toplantı yapıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 08:57
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75