Ev karantinası kurallarına aykırı hareketin cezası, iki asgari ücret

banner37

Meclis, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden oybirliği ile geçen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”,bugün Genel Kurul’da görüşülecek. Karantina kurallarına uymayanlara verilecek cezalar hatırı sayılır oranda artırılıyor

Ev karantinası kurallarına aykırı  hareketin cezası, iki asgari ücret
banner99

Ceren ÖZBİL

HEM İKİ ASGARİ ÜCRET PARA CEZASI, HEM DE KARANTİNA ÜCRETİ…Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasalaşması halinde, ev karantinası kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin iki (2) katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, ev karantinası kurallarına aykırı davranan kişi ve/veya kişiler, bakanlığın belirlediği merkezi karantinaya yerleştirilip, uygulanan karantina ücretini de kendisi karşılayacak

- “BELEDİYELERE DE CEZA YAZMA YETKİSİ” Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Faiz Sucuoğlu, söz konusu tasarının, ev karantinası ve yetki paylaşımı konusunda maddeler içerdiğini belirtti. Denetleme anlamında belediyelere de yetki verildiğini kaydeden Sucuoğlu, bu tasarının komiteden oybirliği ile geçtiğini söyledi

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan önlemlere uyulmaması halinde belediyelerin de ceza yazabilmesinin önünü açan ve ev karantinası ile ilgili düzenlemeler içeren “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden oybirliği ile geçti.

Söz konusu tasarı, bugün, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Tasarı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde asgari ücretin 10’da biri kadar para cezası verilmesini, izolasyon ve karantina kurallarına uyulmaması durumunda ise asgari ücretin 5 katı kadar para cezası ya da bir yıl hapis ya da her iki cezanın birden verilmesini öngörüyor.

Tasarı ayrıca, ev karantinası kurallarına uyulmaması halinde asgarin ücretin iki katına kadar para cezası ve  kural uymayan kişinin merkezi karantinaya yerleştirilmesini de içeriyor.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Faiz Sucuoğlu, söz konusu değişiklik yasa tasarısının ev karantinası ve yetki paylaşımı konusunda maddeler içerdiğini belirtti. Yani denetleme anlamında belediyelere de yetki verildiğini kaydeden Sucuoğlu, bu tasarının komiteden oybirliği ile geçtiğini söyledi.

Sucuoğlu, tasarının bugün mecliste görüşüleceğini ifade ederek, “Tasarı, caydırıcı cezai yaptırımlar, belediyelere cezai uygulama yetkisi verilmesini içeriyor. Yani belediyeler de artık ceza kesebilecek ve cezayı da kendileri alacak” dedi.

Resmi gazetede yayımlanacak

Toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletme yetkilisi, işyeri yetkilisi ve eğlence yeri yetkilisi bu tür işletmelerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişi yetkilileri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyen yetkililer, yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirlenen kararlara uymak, uyulmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca, ev karantinası kuralları ile ev karantinası kuralları dışında uygulanacak olan merkezi karantina kurallarına, hastalığın bulaşıcılığını önlemek ve hastalığı tespit edip takibini yapabilmek amacı ile yurttaşların alınan kararda belirtilen süre içerisinde yapması gereken PCR testi ve/veya hastalığın tespiti için yapılması gerekli görülen tanı ve tarama testleri sonucunda hasta olduğu tespit edilen kişiler ve temas ettikleri kişilere uygulanacak olan karantina koşulları ve alınan diğer önlemlere ilişkin kararlar Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanır.

Cumhuriyet Meclisi web sitesinde yer alan tasarı şunları içeriyor:

Maske ve sosyal mesafe kuralına

uymamanın cezası asgari ücretin 10’da biri

Bu Yasanın 36’ncı maddesinin (2)’nci fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle maske ve/veya sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin 1/10 (onda biri)’u tutarında idari para cezası uygulanır.

İzolasyon kurallarına uymamanın cezası

5 asgari ücret ya da bir yıl hapis, ya da ikisi de

Bu yasanın 36’ncı maddesinin (2)’nci fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, Bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezasına veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

banner134
Ev karantinası kurallarına uymamanın

Cezası, iki asgari ücret ve Merkezi Karantinaya yerleştirilme

Bu Yasanın 36’ncı maddesinin (4)’üncü fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, ev karantina kurallarına uymaması halinde aylık brüt asgari ücretin iki (2) katı tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca, ev karantinası kurallarına aykırı davranan kişi ve/veya kişiler Bakanlığın belirlediği Merkezi Karantinaya yerleştirilir ve uygulanan karantina ücretini kendisi karşılar.

Gerekli testlerin gerekli sürede

yapılmamasının cezası 5 asgari ücret

Bu Yasanın 36’ncı maddesinin (4)’üncü fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, PCR testi ve/veya hastalığın tespiti için yapılması gerekli görülen tanı ve tarama testleri yapılması gereken sürede yapılması gerektiği ile ilgili yayınlanan karara uyulmaması halinde yurttaşlara aylık brüt asgari ücretin beş (5) katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu Yasanın 36’ncı maddesinin (4)’üncü fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, hastalığın tespiti ve bulaşıcılığını önlemek amacı ile yapılacak olan testler sonucunda hasta olduğu tespit edilen kişi ve temaslılarına uygulanacak olan karantina koşullarına ile ilgili yayınlanan karara uyulmaması halinde kişi ile işverene aylık brüt asgari ücretin altı (6) katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Kurallara uymayan

işletmelere 8 asgari ücret ceza

Bu Yasanın 36’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasında belirtilen kurallara aykırı hareket eden toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletme yetkilisi, iş yeri yetkilisi ve eğlence yeri yetkilisi bu tür işletmelerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişi yetkilileri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyen yetkililer, aylık brüt asgari ücretin sekiz (8) tutarında idari para cezası verilir ve bu yerler bir hafta süreyle kapatılır. Organizasyon ve etkinlikler derhal durdurulur.

Yukarıdaki (A),(C),(Ç),(D) ve (E) bentlerinde öngörülen aykırılıklara ilişkin idari para cezalarını 30 gün içerisinde ödemeyenler, bir suç işlemiş olurlar ve bu suçun bu Yasanın 42’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca mahkemeye intikali ve mahkumiyet halinde, aylık brüt asgari ücretin 10 (on) katı tutarına kadar para cezasına veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırabilirler.’’

Bu maddenin (6)’ncı fıkrasının (A),(C),(Ç),(D) ve (E) bentlerinde öngörülen idari para cezası ve kapatma cezası verme ile organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi, Bakanlığın yetkilendirdiği kişiler ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılır.’’

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75