Fakir devletimiz 86 milyon TL’lik zarara uğratıldı

banner37

Büyük mali sıkıntılar içerisinde olan ve parasızlık nedeniyle birçok projeyi yürütemez hale gelen devlet, yetkililerin akıl almaz bir hataya imza atması nedeniyle, 2 milyon 272 bin TL’lik projeye, 88 milyon 298 bin TL ödeyecek

banner87
Fakir devletimiz 86 milyon TL’lik zarara uğratıldı
banner90
banner8

Ercan Havaalanı’nda İstanbul Hava Yolları’na ait yıkılan ve yenisi yapılacak olan “Uçak Bakım Hangarı” için önceden 2 milyon 272 bin 531TL bedel belirlenirken, daha sonra hazırlanan çok daha kapsamlı bir projeye incelemeden imza atan yetkililer, devleti 88 milyon 298 bin 898 TL ödemeye mahkum etti. Bu dikkatsizlikle devlet, 86 milyon TL’yi aşkın bir mükellefiyet altına sokuldu.

2012 yılında başlayan hangar macerası, 2019 yılında devletin büyük bir zarara uğratılmasıyla son buldu. Devletin kendi dairesi olan Devlet Planlama Dairesi’nin 2014’te belirlediği bedel dikkate alınmayıp, İstanbul Hava Yolları’nın hazırladığı projeye sorgulamadan imza atılınca, devletin fazladan 86 milyon TL ödenmesi kabul edilmiş oldu. Yetkililer, önlerine gelen projede, “yıkılan sıradan bir hangarın yerine, birçok eklemeler yapılarak çok lüks bir binanın çıktığını” anlayamadı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, “Sivil Havacılık Dairesi” ve “Planlama İnşaat Dairesi”nden gelen “uygunluk onayını” sorgulamadı ve 88 milyon 298 bin 898,20TL’lik projeyi imzaladı.

2014 yılında hangara 2.272.531,63 TL bedel biçen Planlama ve İnşaat Dairesi’nin 2018’de bu kez nasıl olup da 88 milyon 298 bin 898,20TL’lik projeye onay verdiği merak konusu oldu.

Büyük sıkıntılar içinde olan ve maddi yetersizlikler nedeniyle birçok projeyi yürütemeyen devletin, fazladan 86 milyon TL ödeyecek olması, hükümette de şok etkisi yarattı. Proje dikkat edilmeden yeni şekliyle imzalanıp da fahiş bedel ortaya çıkınca hükümet yetkilileri, “şimdi ne yapacağız?” demeye başladı.

Konu Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun da gündemine de götürüldü. Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, konuyu araştırmak için görevlendirildiklerini doğruladı ancak araştırmanın sürdüğünü, bu aşamada daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi.

Hangarın yıkılması sorun olmuştu

Ercan Devlet Havalimanı’nın işletme hakkının devredilmesi için açılan ihaleyi 27 Eylül 2012’de yüzde 47.80 ciro paylaşım oranı veren “T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited” kazanmıştı. Ercan Havaalanı özelleştirildiği ve işletmesi “T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited”e devredildiği için, yeni terminal binası ve pistlerin inşa edilebilmesi için Ercan Havalimanı’nda atıl durumda bulunan İstanbul Hava Yolları’na ait mevcut “Uçak Bakım Hangarı”nın yıkılması gündeme gelmişti. İstanbul Hava Yolları’na ait hangar için “Hava ve uçuş emniyeti” açısından tehlike arza ettiği gerekçesiyle yıkım kararı alındığı bildirilmişti. Ancak İstanbul Hava Yolları, ara emri almış, uzun süre bu yıkım gerçekleşememişti.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited ise hangarın yıkılmamasını gerekçe göstererek, devlete yapacağı ödemelerden kesinti yapmıştı. Hangarın yıkımı 2015 yılında gerçekleşti.

2014 yılında devlet yetkililerince hangara 2 milyon 272 bin 531,63 TL değer biçilmişti. Ancak hükümet yetkilileri, büyük bir hataya imza atarak, yeni hangar binası yapımı için akıl almaz bir şekilde 88 milyon 298 bin 898,20TL’lik bir projeye onay verdi.

Planlama İnşaat Dairesi, “2 milyon 272 bin 531,63TL” demişti

Eylül 2012’de dönemin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Sadık Ulupınar’ın yazdığı bir yazıyla İstanbul Hava Yolları’nın hangar sözleşmesi iptal edildi. Planlama İnşaat Dairesi Mimarı M. Oğuz Akçay ve İnşaat Mühendisi Hıfzı Avdan, Eylül 2014’te hangar binasının “4.042,50 metrekare” değerini KDV hariç 3 milyon 496 bin 205.50 TL tespit etti. Bu rakamdan yüzde 35 amortisman payı olan1 milyon 223 bin 670.88 TL düştükten sonra hangarın değeri 2 milyon 272 bin 531,63 TL olarak tespit edildi.

Dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Ocak 2015’te bir yazı ile TC Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü talimatlarına uygun olarak ön iznin alınması şartıyla, KKTC Devleti tarafından

yeni bir “Uçak Bakım Hangarı” yapılacağı İstanbul Hava Yolları’na bildirildi.

Bakanlığa protokol imzalama yetkisi verildi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açılan 8734/2012 davaya ilişkin 10.04.2015 tarihinde yapılan oturumda;

“TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü talimatlarına uygun olarak, KKTC Devleti tarafından yeni bir “Uçak Bakım Hangar” yapılacağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener tarafından ifade edildi ve tutanaklara geçirildi. Ardından da TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2015 tarih yazısıyla İstanbul Hava Yolları’na Ercan Havalimanı’nda “Uçak Bakımı Hangarı” için ön izin verildi.

Dönemin Hukuk Dairesi Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk’ün Mayıs 2017 tarihli yazısında; 8734/2012 numaralı davaya ilişkin tarafların “Ercan Havalimanı hudutları içerisinde İstanbul Hava Yolları A.Ş’ye yeni bir “Uçak Bakım Onarım Hangar Binası” arazisi kiralanmasına ilişkin protokol şartları çerçevesinde anlaşıldığı belirtildi. Bakanlar Kurulu’nun 30.05.2017 tarihli kararında; dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile İstanbul Hava Yolları arasında protokolün imzalanması için yetki verildi.

Maliyet keşfini Planlama İnşaat Dairesi yapacaktı

Önergenin ekinde yer alan “Mali Etki Değerlendirme Formu”nda bu faaliyetin gerçekleşmesi halinde

herhangi bir mali etki olmayacağı, dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dönemin Bütçe Dairesi Müdürü ve Devlet Emlak Malzeme Dairesi Müdürü Eralp M. Pınar tarafından onaylandı.

Yine dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgen, dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bumin Paşa, dönemin Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile İstanbul Hava Yolları yetkilisi tarafından 21.06.2017 tarihinde protokol imzalandı.

Yeni yapılacak hangar binasının metre karesi keşif bedeli dikkate alınarak 4.043 metrekare prorata usulünde tekabül edecek bedeli İstanbul Hava Yolları’na yeni hangar binası inşaatında kullanmak üzere bazı şartlar dikkate alınarak ödemeyi taahhüt etti.

Bu şartlar çerçevesinde, inşa edilecek uçak bakım onarım hangar binasının inşaat maliyet keşfinin Planlama İnşaat Dairesi tarafından yapılacağı bildirildi.

Planlama İnşaat Dairesi tarafından yayınlanan birim fiyat tablolarında olmayan özel malzemenin, birim fiyatlarının gerçek piyasa değeri üzerinden olacağı kaydedildi.

İmza koyanlar hazırlanan projeyi iyi sorgulamadı

Hesaplanacak toplam keşif bedeli üzerinden 4.043 metrekare prorata usulünde tekabül edecek bedel inşaata başlama tarihinde bir kerede İstanbul Hava Yolları’na ödeneceği hükmü yer aldı. İşte bu noktada, binanın nasıl olacağı ve çıkacak keşif bedelinin, bir defada nasıl ödeneceğinin imza koyanlar tarafından çok sorgulanmadı.

8734/2012 numaralı dava, 21.06.2017’de taraflarca uzlaşılarak çekildi. İstanbul Hava Yolları tarafından 24.07.2017 tarihinde yeni bina projesi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na teslim edildi. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 24.03.2018 tarihinde hangar binasının inşa yeri değiştirildi.

İstanbul Hava Yolları, 18.05.2018 tarihinde söz konusu projenin onaylanması için tekrardan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na başvurdu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı imzalı ve 03.08.2018 tarihli yazı ile projenin Sivil Havacılık Dairesi ve Planlama İnşaat Dairesi tarafından uygun görüldüğü İstanbul Hava Yolları AŞ’ye bildirildi. 2014 yılında hangara 2.272.531,63 TL bedel biçen Planlama ve İnşaat Dairesi’nin 2018’de bu kez nasıl olup da 88 milyon 298 bin 898,20TL’lik projeye onay verdiği merak konusu oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, “Sivil Havacılık Dairesi” ve “Planlama İnşaat Dairesi”nden gelen “uygunluk onayını” sorgulamadı ve 88 milyon 298 bin 898,20TL’lik projeyi imzaladı.

“Devlete bedeli çok ağır”

İstanbul Hava Yolları tarafından 03.10.2018 tarihinde “Uygulama Projesi’nin” onaylanması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na başvurdu ve 19 10.2018’de onaylandı. İstanbul Hava Yolları tarafından 30.01.2019 tarihinde “Mimari Proje”, “Statik Proje”, “Mekanik Proje” ve “Elektrik Proje”nin onaylanması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na başvuruldu.

Planlama İnşaat Dairesi tarafından hazırlanan 02.04.2019 tarihli teknik raporda; yıkılan hangara ilişkin 27.08.2014 tarihinde hazırlanan raporda tespit edilen 2.272.531,63 TL dikkate alınmadı ve İstanbul Hava Yolları’na ait “Ercan Havalimanı Uçak Bakım Hangarı Projesi”ni 88 milyon 298 bin 898,20TL olarak onaylandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı imzalı BUB.0.00-423/09-19.E.777 Sayı ve 11.04.201 tarihli yazı ile yapı maliyetleri onaylandı ve İstanbul Hava Yolları AŞ’ye bildirildi. Bu onay yazısıyla devlet, büyük bir yükümlülük altına girdi.

YORUM EKLE
YORUMLAR
DELİ OZİ
DELİ OZİ - 9 ay Önce

madem yannıs imza attılar imzayı atanlar bankadan kredi cekip odesin bu kadar düşünmeye ne gerek var ki

Kıbrıslı
Kıbrıslı - 9 ay Önce

Bana hiç hikaye hem lololo okumasınlar
Kimlerin cebine girdi bu paralar
imzayı kim attı ödesin

Pileli
Pileli - 9 ay Önce

Yeyiniz bakalım Ne zaman patlayacaksınız hasbanizi yeyesiniz.

SIRADAKİ HABER

banner75