banner6

'Fuhuşu önlemek, vizyonu olan siyasilerle mümkün'

banner37

İsveç Polis Teşkilatı’nda İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Raportörü Kajsa Wahlberg, ülkemizin en büyük sorunlarından fuhuş ve kadın ticaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Fuhuşu önlemek, vizyonu olan siyasilerle mümkün'
banner151

Ramazan SAFA

İsveç Polis Teşkilatı’nın ulusal operasyonlarında dedektif şef olarak görev yapan Kajsa Wahlberg, insan ticareti ve seks işçiliğinin, Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi dünyanın her yerinde karşılaşılabilen bir sorun olduğunu belirtti. Kıbrıs’a farklı iş kollarında çalışmak üzere gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuşa çekilerek istimara uğradıklarını belirten Wahlberg, ‘İsveç modeli’ olarak bilinen ve bugün birçok ülkede de uygulanan ‘Kvinnofrid Yasası’nın Kuzey Kıbrıs’ta uygulanabilmesi için vizyonu olan politikacılara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Wahlberg sözlerine şöyle devam etti:

“İsveç modeli dünyanın her yerinde uygulanabileceği gibi Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanabilir. Ancak üst kademedeki yöneticilerin bunu gerçekten istemesi gerekiyor. Sonrasında araştırmalar ve tartışmalar sürdürülmeli.

Örneğin İsveç’te yasadan önce 30 yıl boyunca fuhuşun ne olduğu, fuhuştan kimin zarar gördüğü ve kimin fuhuştan fayda sağladığı konularında tartışmalar sürdürülmüştü. O tartışmaların sürdüğü dönemde fuhuşa karışan iki tarafın da cezalandırılması gerektiğine dair görüşler ortaya çıkmıştı. Ancak konuyu biraz daha derinlemesine inceleyip nedenlerini irdelediğinizde kimin istismar edildiğini, kimin sosyal servise ihtiyacı olduğunu ve fuhuşun asıl nedeninin ‘arz’ değil, ‘talep’ olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz”.

İnsan ticaretinin Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi diğer ülkelerde de büyük bir sorun olduğunu söyleyen Wahlberg, bu yasayla birlikte İsveç’te fuhuşu ve insan ticaretini önleme konusunda büyük yol kat edildiğini belirtti. Birçok ülkenin bu yasadan yola çıkıp yasayı kendi ülkelerinde uygulamaya çalıştırdıklarını ifade eden Kajsa Wahlberg, İsveç’in bu yasayı uygulamak isteyen ülkelere elinden geldiği kadar yardım ettiğini ve etmeye devam edeceğini vurguladı.

İsveç modeli sömürülenin yanında

Wahlberg, İsveç modelini kısaca “Arza değil, talebe ceza” olarak tanımladı ve ekledi, “Yasa, fuhuş yaparak vücudunu satan kadınlara (ve ya erkeklere) herhangi bir ceza getirmemekle birlikte, alıcı kimselere ise 6 ay hapis cezası getiriyor. Bunun nedeni ise satıcı kişilerin asıl ‘sömürülen’ olması. Satıcının sömürülmesi dolayısıyla cezalandırılan kişi müşteri oluyor”.

İsveç modelinin fuhuşu önlemedeki işlevselliğinin sadece ceza kaynaklı olmadığını anlatan Wahlberg, “1999’da başlanan uygulama ile fuhuşa talep azaldı. Müşteriler sadece verilen cezadan dolayı değil aynı zamanda, toplum içerisinde küçük düşeceklerini, işlerini kaybetme riskiyle karşılaşabileceklerini ve sosyal statülerini kaybedeceklerini düşünüp, para karşılığı seks konusuna daha uzak bir noktada durmaya başladılar.

Para karşılığı seks suçunun müşterilerin sabıka kaydına da işlenmesi ile birlikte, müşteriler için caydırıcı önlemler etkisini göstermeye başladı. İfşa ile birlikte, ceza dışında, sosyal statü kaybetme ve küçük düşme bu caydırıcılığı sağladı” dedi.

Uygulamada zorluklar da var

Yasanın uygulama sürecinde karşılaşılan zorluklardan da bahseden Wahlberg, “Polisler genellikle fuhuşa suç olarak değil, bir sosyal problem olarak bakıyor. Polislik genel olarak erkek egemenliğini gördüğümüz bir meslek. Bazı polis memurlarına ve bazı hakimlere baktığımızda zaten kendilerinin müşteri durumunda olduklarını görüyoruz.

20 yıl öncesinde polisler kendilerini suçlunun yerine koyup işlenen suçlara göz yumabiliyordu. Rapor edilmesi gereken bir olay, memurun inisiyatifiyle rapor edilmiyordu.

Ancak polislere bu yasa ve fuhuş hakkında eğitimler verip onları bilgilendirdiğimiz zaman, fuhuştan fayda sağlayanların kimler olduğunu, kimlerin zarar gördüğünü, seks işçilerinin özellikle çocukluk yıllarında neler yaşadıklarını ve fuhuşun asıl nedenlerini onlara anlattığımız zaman bir şeylerin değiştiğini gördük.

Onlara bir kadının, günde 40 insanla sevişmek istemeyeceğini ve bunu sadece paraya ihtiyaç duydukları ya da buna zorlandıkları için ‘işi’ yaptıklarını anlattık” ifadelerini kullandı.

Sosyal destek hizmetleri de sunuluyor

Ekonomik anlamda müşterisinden çok çok geride olan seks işçisini dışlama ve toplumsal baskı uygulamanın yerine, İsveç modeliyle seks işçilerine yönelik sosyal destek programlarının başlatıldığını ve seks işçilerinin bu mesleği bırakmaları için onlara sosyal olanaklar sunulduğunu söyleyen KajsaWahlberg, toplumsal anlamda dışlanmış bir kesime ceza vermeyi çok mantıklı bulmadığını ifade etti.

Seks işçilerine yönelik terapiler ve onlara sağlanacak sosyal destek ile bu kişilerin kendilerini rehabilite edip toplumsal hayatta var olarak seks işçiliğini bırakacağını belirten Wahlberg, bu imkanların da İsveç modeliyle birlikte seks işçilerine sunulduğunu vurguladı.

Seks işçisine sunulan bu sosyal desteği müşterilere de istemeleri halinde sunduklarını belirten Wahlberg, “Müşteri pozisyonundaki kişileri problemleri olduğuna ikna etmek zor olsa da, istemeleri halinde kendilerine sosyal servisimizi sunuyoruz. Onların da fuhuşu talep ederek mahvettikleri bir aile hayatı, ekonomileri ve sosyal hayatları var. İfşa edildikçe sosyal statülerini kaybediyorlar. Sosyal servis olanaklarımızı sunarak kendilerini rehabilite etmelerini amaçlıyoruz. Ancak öncelikle bu desteği talep etmeleri gerek. Sonuç olarak, nasıl kumar, alkol, sigara bağımlılıksa, bu da bir nevi tedavi gerektiren bir bağımlılık” dedi.

Yasanın verimli bir şekilde uygulanabilesi için eğitimlerin dışında, sunulan ek hizmetlerin de öneminin büyük olduğunu belirten Wahlberg, bu yasayı uygulayabilmek için istekli olmanın ön koşul olduğunu söyledi.

Eleştiriler yersiz

Söz konusu yasanın, seks işçilerinin müşterilerini kaybetmelerine yol açtığı şeklinde eleştirilere değinen Wahlberg, “Bu eleştirileri anlayabiliyorum ancak insan ticaretinde ve fuhuşta istismar edilen seks işçileridir. Çok küçük bir azınlık fuhuşu bir iş kolu olarak görüyor. Bizim bu noktada çoğunluğu düşünmemiz gerekir. Ayrıca seks neden kadın için bir iş ve erkek için zevk veren bir şey olmak zorunda?

Seksi iş olarak gören kesim İsveç’te çok küçük bir azınlık. Dünyada seks işçiliği biraz daha fazla kabul edilmiş durumda ancak bu İsveç için geçerli değil” dedi.

“Yasa ile birlikte fuhuş azaldı”

Bu yasayla birlikte 1999-2003 yılları arasında fuhuşun çok yüksek bir oranda azaldığını söyleyen Wahlberg, hiçbir yasanın yüzde yüz sonuç vermeyeceğini vurguladı. Wahlberg, “Hala daha fuhuş konusunda kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Fakat, diğer ülkelerle karşılaştırma yaptığınızda göreceksiniz ki, İsveç bu yasayla birlikte fuhuşu engellemede büyük aşamalar kaydetti” dedi.

İsveç modelinin yeteri kadar işlediğini düşünen Wahlberg, yasanın cezalandırma sisteminde eklemeler ve geliştirmeler yapılabileceğini de belirtti. KajsaWahlberg, talep edenin daha ağır cezalarla da kalmasıyla daha önleyici bir yasaya sahip olunabileceğini söyledi.

İsveç, yasanın uygulanabilmesi için 7 milyon 800 bin Euro ayırdı

Yasanın uygulanabilmesi için İsveç hükümetinin bu güne kadar 7 milyon 800 bin Euro bütçe ayırdığını söyleyen Wahlberg, bu paranın bir kısmının eğitimler için ve diğer bir kısmının ise sosyal hayatta bu yasanın işleyişini sağlayabilmek için harcandığını vurguladı. Wahlberg, bu eğitimlerin tek bir aktöre değil, daha çok polislerin, seks işçilerinin, sosyal servis çalışanlarının birlikte olduğu ortamda onların birbirlerini anlayabileceği bir atmosferde verildiğini söyledi.

Halihazırda uygulayan ülkeler var

İsveç modelinin diğer ülkelerde de uygulanmaya çalıştığını söyleyen Wahlberg, “Norveç, İzlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Kanada ve Fransa şu an bu modeli deniyor. Güney Afrika da İsveç modelinin uygulanabilmesi için çalışma başlatmış durumda. Norveç’te yasanın verimli bir şekilde işlediğini hatta yasayı bir nebze daha geliştirdiklerini söyleyebilirim. Finlandiya’da ise benzer bir yasa olsa da seks işçileri olarak istismar edildiğinizi ve seks işçiliğini bir iş olarak yapmak istemediğinizi kanıtlamanızı istiyorlar. Tabi bunu kanıtlamak da kolay değil. Bizde fuhuş tamamen yasak ve bu bize uygulamada kolaylık sağlıyor. Fransa çok yakın bir zamanda uygulamaya başladı. Önümüzdeki günlerde İsveç’e gelip uygulama konusunda bilgi almak istiyorlar. Sanırım, onlar bizim 20 yıl önce bulunduğumuz noktadalar diyebilirim” dedi.

Diğer ülkelerde bu yasanın yeni teknolojilerle daha kolay uygulanacağını düşünen KajsaWahlberg, internet ile birlikte suçun tespitinin kolaylaştığını ve yasanın getirdikleriyle seks işçilerinin de cezalandırılma korkusu olmadan polisle iş birliği yapabileceğini söyledi. Bu yasanın getirdiği en önemli şeyin, suçun tespitinin kolaylaşması olduğunu vurgulayan Wahlberg, yasadan önce istismar edilen kadının, bulunduğu durumla alakalı cezalandırma korkusu ile polise bilgi vermediğini belirtti.

İsveç’te bu konu üzerine çalışma yapan özel birimler mevcut

KajsaWahlberg, İsveç’te bazı polis birimlerinin sadece bu konu üzerine çalıştığını söyledi ve ekledi:

“İsveç 7 bölgeye ayrılıyor. Ülkemizde bölgesel birimler olduğu gibi ulusal düzeyde de insan ticaretine ve fuhuşa karşı operasyonları yöneten bir birimimiz mevcut. Bu birimler, polisle birlikte çalıştığı gibi konu hakkında araştırmalar yapmak, delilleri toplamak, analizler hazırlamak ve kişilerin rehabilitasyonu için onlara sosyal servis olanaklarını sağlamak gibi görevler de edinmiş durumda”.

 

 

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2017, 12:57
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner75

banner88

banner110