GDO ve GDO içeren maddeler yasaklanacak

banner37

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun olan kanser ve obeziteye neden olduğu düşünülen Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerle (GDO) ilgili yasal düzenlemeler yolda…

GDO ve GDO içeren  maddeler yasaklanacak
banner90

GDO’LAR KONUSUNDA DÜZENLEME… Ülkede 2014 yılında yürürlüğe giren ve gıda güvenliği konusunda sorumlulukları belirleyen ‘Genel Gıda ve Yem Yasası’nın ardından “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı” için de çalışmalar başlatıldı. Söz yasa tasarısının yasalaşması durumunda GDO, GDO içeren veya GDO’lardan oluşan ve/veya kısmen veya tamamen GDO’lardan elde edilen gıdaların, gıda katkı maddelerinin ve benzerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithali ve ülkede üretimi yasak olacak.

“GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMAK EN TEMEL HAK”… Gıda Mühendisi Oya Fedai tüm bireylerin en temel hakkı olan sağlıklı bir yaşamın ancak güvenilir gıda tüketmekle mümkün olacağını söyledi. Fedai bu nedenle gıda güvenliği konusunun hükümetlerin önceliklerinden olması gerektiğini söyledi ve bu konuda devlet politikaları oluşturulması gerektiğini ifade etti. Fedai, meclis alt komitelerinde görüşülmeye başlanan ‘Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nın da ülkedeki gıda güvenliğini artırmak için hazırlanan bir yasa olduğunu anlattı.

Ceren ÖZBİL

Ülkede gıda hijyeni, kontrolü ve güvenliğinin artırılması için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda gıda güvenliği konusunda sorumlulukları belirleyen ve 2014 yılında yürürlüğe giren ‘Genel Gıda ve Yem Yasası’nın ardından  “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı” için de çalışmalar başlatıldı.

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin gündeminde bulunan bu yasa tasarısının yasalaşması durumunda GDO, GDO içeren veya GDO’lardan oluşan ve/veya kısmen veya tamamen GDO’lardan elde edilen gıdaların, gıda katkı maddelerinin ve benzerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithali ve ülkede üretimi yasak olacak.

Ayrıca tasarı ülkemizdeki gıda güvenliği alanındaki mevcut eksikliklerin giderilmesi, ülkede üretilen ürünlere olan güvenin temin edilmesi ve gıdaların ticareti de dahil olmak üzere Avrupa Birliği kurallarına uyumlu mevzuatın yürürlüğe girmesi ve etkin denetimlerin hayata geçirilmesini içeriyor.

KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Gıda Mühendisi Oya Fedai, gıda güvenliği sağlanması için atılması gereken adımlar hakkında bilgi verdi.

Fedai: Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı gıda tüketmek şart

Gıda Mühendisi Oya Fedai tüm bireylerin en temel hakkı olan sağlıklı bir yaşamın ancak güvenilir gıda tüketmekle mümkün olacağını söyledi.

Fedai bu nedenle gıda güvenliği konusunun hükümetlerin önceliklerinden olması gerektiğini söyledi ve bu konuda devlet politikaları oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Gıda güvenliğini sağlamanın çağdaş bir gıda mevzuatıyla ve bu mevzuatı uygulayacak gerekli altyapıya sahip güçlü bir kadro ile mümkün olabileceğinden söz eden Fedai, “maalesef ülkemiz her iki konuda da arzu edilen noktada değildir. 2014 yılında yürürlüğe giren ‘Genel Gıda ve Yem Yasası’ çerçeve bir yasadır ve bu yasa ile gıda güvenliği konusunda sorumluluklar belirlenmiştir. Ancak bu yasa tek başına yeterli değildir, diğer tamamlayıcı yasaların da hazırlanıp yürürlüğe girmesi gerekmektedir” dedi.

“Tasarının yasalaşmasının ardından tüzükler hazırlanmalı”

Fedai, meclis alt komitelerinde görüşülmeye başlanan ‘Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nın da ülkedeki gıda güvenliğini artırmak için hazırlanan bir yasa olduğunu söyledi.

Bu yasanın hem tüketicilerin bilgilendirilmesinde, hem de gıda hijyenin, kalitesinin ve güvenliğinin artırılmasında büyük önem taşıdığını söyleyerek şu şekilde konuştu:

“Gıda güvenliği alanında görev yapan tüm kesimlerin kullanacağı bu yasa tasarısının bir an önce meclisten geçmesi için herkes çaba göstermelidir. Tasarının yasalaşmasının ardından yasaya bağlı olarak hazırlanacak olan tüzüklerin de gecikilmeden çalışılması çok önemlidir.”

“Caydırıcı cezalar olmalı”

Fedai, gıda güvenliği ile ilgili denetim yapmakla yükümlü iki kurum olan Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, Genel Gıda ve Yem Yasası’nda belirlenen yetki ve sorumlulukları dahilinde bu görevleri yürütmeye çalıştığını ifade etti ve bu iki bakanlığa ilaveten kadrosunda ilgili konuda eğitim almış personel bulunduran Belediyeler de kendi yasalarının verdiği yetkiye dayanarak belli bazı denetimleri yapmakta olduğunu söyledi.

Ancak önemli olanın denetim sayısı değil yapılan denetimlerin niteliği olduğundan söz eden Fedai, bu konudaki en büyük engelin yasaların yetersizliği ve caydırıcı cezaların olmaması olduğunu belirtti.

Fedai, “günümüz şartlarında artık komik rakamlar olan para cezaları suçun tekrarına sebep olmakta, zaten yetersiz olan kaynaklar boşa harcanmaktadır” dedi.

“Personel eksikliği giderilmeli”

Fedai, diğer önemli bir konunun da gıda mevzuatının uygulanması alanında görev yapabilecek personel eksikliği olduğunu belirten Fedai şu şekilde konuştu:

“Gıda mevzuatının tam anlamıyla uygulanması ancak ilgili tüm kurumların kadroların konu ile ilgili eğitim almış personel istihdamı ile güçlendirmeleri ve gerekli alt yapının sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu konuda yetkili iki Bakanlığa büyük görev düşmektedir. Mazeretlerin arkasına sığınmadan bu konuda üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Aksi takdirde büyük umutlarla hazırlanan tüm yasa ve tüzükler kağıt üzerinde kalmaya mahkumdurlar.”

Yasa tasarısındaki bazı önemli noktalar:

Kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmış maddeler

Yine söz konusu tasarının yasalaşması durumunda vitamin ve mineral dışındaki maddeler veya vitamin ve mineral dışındaki maddeleri içeren bileşenlerin gıdaya ilave edilmesi veya üretiminde kullanımının, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile alınması beklenen miktarın üzerinde tüketimine yol açması ve/veya tüketici için potansiyel sağlık riski oluşturması halinde uygulanacak.

Yukarıda belirtilen fıkrada belirtilen madde veya maddeyi içeren bileşenin sağlığa zararlı bir etkisi tanımlanmışsa; bu yasa uygun olarak çıkartılan tüzüklere gıdaya ilave edilmesi ve/veya üretiminde kullanımı yasaklanacak ya da bu basa uygun olarak çıkartılan tüzüklere gıdaya ilave edilmesi ve/veya üretiminde kullanımı sadece tüzükte belirtilen koşullarda izin verilecek.

Sağlığa zararlı etki yapma olasılığı bulunan ancak bilimsel olarak kanıtlanmamış madde veya maddeyi içeren bileşen bu Yasa uygun olarak çıkartılan tüzüklerde belirtilecek.

Vitamin ve mineral ilave edilen gıdaların etiketlenmesi, sunumu ve reklamı

Vitamin ve mineral ilave edilen gıdaların etiketleme, sunumu ve reklamında, dengeli ve düzenli beslenme ile yeterli miktarda besin öğesinin alınmayacağını belirten veya ima eden herhangi bir bildirim yapılamayacak.

Vitamin ve mineral ilave edilen gıdaların etiketleme, sunumu ve reklamında, gıdanın besin değerinin ilave edilen besin öğeleri ile sağlandığı konusunda tüketiciyi yanıltamaz veya aldatamayacak.

Vitamin ve mineral ilave edilen gıdaların etiketinde ilave edilen vitamin ve mineralin miktarını belirten ve bu Yasa uygun olarak çıkartılan tüzüklere düzenlenen beslenme bildirimi kurallarına uygun şekilde beslenme bildirimi zorunlu olacak.

Bu bölümde düzenlenen kurallar gıda mevzuatında belirli gıdalar için düzenlenen kurallar saklı kalmak kaydı ile uygulanacak.

Bulaşanlara ilişkin genel kurallar

İmalat, işleme, hazırlama, işleme tâbi tutma, ambalajlama, paketleme, nakliye ve muhafaza dahil gıdanın üretimden tüketime kadar bütün aşamalarında bulaşan seviyesi iyi uygulamalar sonucu elde edilebilecek makul en düşük seviyede olacak.

Bu Yasaya uygun olarak çıkarılan tüzükte belirtilen maksimum limiti aşan miktarda bulaşan içeren gıdalar, piyasaya arz edilemeyecek.

Bu yasaya uygun olarak çıkarılan tüzükte belirtilen maksimum limiti aşan miktarda bulaşan içeren gıdalar,   gıda bileşeni olarak kullanılamayacak.

Bu yasaya uygun olarak çıkarılan tüzükte yer alan maksimum limitlere uygun gıdalar,  bu maksimum limitleri aşan gıdalar ile karıştırılamayacak.

Bulaşan limitini düşürmek amacıyla ayıklama ve diğer fiziksel işlemlere tabi tutulan gıdalar, doğrudan insan tüketimine sunulması veya gıda bileşeni olarak kullanılması amaçlanan gıdalar ile karıştırılamayacak.

Bu yasaya uygun olarak çıkarılan tüzükte yer alan bulaşanları (mikotoksinleri) içeren gıdalara, kimyasal uygulamalar ile detoksifikasyon yapılamayacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner108

banner88

banner96

banner107