Geleceğimiz tehdit altında

KTTB Asbaşkanı ve Çevre Sorumlusu Teksen Köroğlu, ülkemizdeki suçlular ve suç olgularında patlama yaşandığına dikkat çekerek, bunun çok tehlikeli bir hal aldığına vurgu yaptı

Geleceğimiz tehdit altında
  • 20 Mart 2018, Salı 9:25

Ali CANSU

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Asbaşkanı ve Çevre Sorumlusu Teksen Köroğlu, ülkemizde suçlularda ve suç olgularında patlama yaşandığını söyledi. Köroğlu, suçların böylesine artış göstermesinin, ülkemizin geleceğini tehdit eder boyutlara geldiğini, hatta aştığını vurguladı.

Ülkemizdeki basın yayın organlarında çıkan haberlerde suçların inanılmaz yer kapladığını ve başka haberlere yer bırakmadığına dikkat çeken Köroğlu, bunları özetle şöyle sıraladı:

“Ülkemizde cinayetler, planlayarak insan öldürmeler, envai çeşit hırsızlıklar, haraç çeteleri, kavgalar, burun

kemiği kırmalar, kadına ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, çalıştığı iş yerini soyma, yasa dışı kürtaj, tanığa baskı, yasa dışı kumar, gece kulubleri kadın ticareti, fuhuş, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kullanıcıları, uyuşturucu satıcıları, devlet dairelerinde yolsuzluklar, kurum ve kuruluşlardaki yolsuzluklar, bilinçsiz uygulamalar, yargının kararına uymayan idareler, vatandaşların borç- alacak meseleleri, kundaklama, dolandırıcılık, çevreye karşı suçlar, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kamu sağlığına ve güvenliğine karşı suçlar, millete ve devlete karşı işlenen suçlar, sonuçsuz uzayan davalar, artış göstermiştir”.

Bu veriler ve analizlerin toplanmasında halk sağlığı uzmanlarının da içinde olacağı konunun uzmanlarından oluşacak bir ekibin erken bir zamanda çalışmalara başlamasının ve kaynak oluşturulmasının önemine işaret eden Köroğlu, halk sağlığı, toplumun bedensel, sosyal ve zihinsel açıdan iyilik halini korumak için çeşitli alanlarda çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

“İyi yönetilen bir devlette cezalar azdır” sözünü hatırlatmak isterim

KIBRIS’a konuşan Köroğlu, adamızda ve dünyadaki gazetelere baktığımızda, televizyonları dinlediğimizde,

değişen ekonomik, hukuksal, siyasal ve kültürel değişikliklere bağlı olarak işlenen suçlarda, suça katılan insan sayısında açık bir artışın gözlenmekte olduğunu, bunun da ülkemiz yönetim biçimimizdeki eksiklikleri sorgulama ve gündeme taşımaya neden olduğunu söyledi.

Köroğlu, “J.J.Rousseau’un ‘İyi yönetilen bir devlette cezalar (suçlular) azdır’ sözünü, bu beyanda hatırlatmak isterim. İç güvenlik hizmetleri yönetiminde, suç ve suçlularla mücadelede, bilimsel verilerin ve analizlerin, oluşturulacak stratejilere kaynak teşkil etmesi açısından büyük önemi vardır” dedi.

Köroğlu, şöyle devam etti:

“Gıda analizlerinde bitmek bilmeyen olumsuzluklar, gıda güvenliği ihlalleri, trafik canavarı yollar, kazalarda

yaralanmalar ile sakatlıklar, kazalara bağlı ölümler, başta kanser ve diğer hastalıklara neden limit üstü tarım ilaçları, gıda katkı maddelerindeki denetimsizlik, engellilere konulan engeller, iş ve işçi güvensizlikleri, çevre katliamı, denize akıtılan lağım suları gibi suçlar, suç unsurları, suçlularla dolu bu haberleri sadece bir günde, bir günlük gazetemizdeki ve ayni gündeki diğer gazetelerimizin manşet ve içindeki haberlerden oluşan başlıklardan gördüklerimizdir dersek inanmak istemezsiniz.

Günümüzde çeşitli türleriyle sosyal yapıları etkileyen suç olgusu, sosyal sistemin ve bireylerin korunması için giderek çok daha fazla çaba harcanmasını gerektirmektedir.

Suçlardaki fazlalık, ülkemizdeki önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Çeşitli suç olgularını incelediğimiz zaman, bunları bir halk sağlığı meselesi olarak kabul etmemiz gerektiğini bize göstermektedir.

Sağlığın, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir tanımından yola çıktığımızda suç unsurlarının ve çoğalan suç olgularının toplumun ruh sağlığı ve sosyal yönden halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de görmememiz mümkün olmamaktadır.

Bu konuda artan ilgi ise bir yandan toplumu suçtan temizlemek, artan suç olaylarına karşı önlem almak, çözümler ortaya koymak kadar, diğer bir yandan suç olarak görülen davranışlar ile bunların tabiatını anlamak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Suç ve suç olgusu günümüzde toplumların çözüm bekleyen önemli sorunlarından birisidir.”

Suçlar, toplumun gündemini işgal eder konuma geldi

Özellikle gelişmiş ülkelerde suçluluk veya suç eylemlerinin, gelişmekte olan ülkelere nispeten daha önemli olduğuna dikkat çeken Köroğlu, bunun toplumların gündemini işgal ettiğini belirtti.

Bu tip ülkelerdeki istatistiksel verilere bakıldığında, suç oranlarının ürkütücü bir boyut aldığının görüldüğünü anlatan Köroğlu, KKTC’de hiç bir konuda yeterli istatiksel çalışmalar yapılmadığını, veri değerlendirilmesi  olmadığı için bu önemli konunun, toplumumuzda önemi giderek büyüyen tehlikeli bir sorun olarak durduğunu ifade etti.

“Dikkat çekilmesi gereken suçun önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için gerekli tedbirlerin zamanında alınmasında nasıl bir çalışmanın yapılmakta olduğudur veya böyle bir çalışmanın ciddi olarak yapılıp yapılmadığıdır?” diyen Köroğlu, suç oranlarının nedenlerinin araştırılması ve anlaşılması gerektiği üzerinde durdu.

Genelde, suçluluğun önlenmesi yaklaşımları, tabiatı, derecesi, kapsamı, zaman dilimi ve parasal değeri bakımından değişiklik gösterdiğini anlatan Köroğlu, etkilerini değerlendirmek kolay olmasa da, eşitsizliklerin azaltılması ve sosyal adaletin artan ölçüde gerçekleştirilmesinin, suçluluğu önlemede kritik derecede önemli olduğunu vurgu yaptı.

Suçlar geleceğimizi tehdit eden boyutlara ulaştı

Suçun, her ülkenin kanunları ile sınırları çizilmiş bir kavram olduğunu anlatan Köroğlu, suç kavramının çok farklı şekillerde tanımlanabildiğini söyledi.

Suç tanımının farkı toplumlarda, farklı milletlerde, farklı anlamlara gelebildiğini kaydeden Köroğlu, “Asya ülkesinin birinde suç olarak görülen bir şey, Avrupa ülkelerinde suç olarak görülmeyebilir. Ya da bu durum tam tersi de olabilir. Dünyanın daha güvenilir ve yaşanılabilir bir yer olması için suç oranlarını düşürmek bütün devletlerin öncelikli yükümlülükleri arasındadır” dedi.

Köroğlu, toplum yönetimindeki ve toplumdaki bireylerde suçların böylesine artış göstermesinin, ülkemizin geleceğini tehdit eden boyutlara geldiğini, hatta aştığını belirtti.

Köroğlu, şöyle devam etti:

“Suçluluğu önleme, tek bir bakanlık yerine tüm toplumun amacı ve aktivitesi olarak algılanmalıdır: Suç işleme nedenlerine başlıklar halinde şöyle bir bakarsak, nüfus artışı, yoksulluk, ırkçılık, televizyon ve medya, bölgecilik, depresyon ve diğer ruhsal hastalıklar, aile ortamı, haksız kararlar, adalet ve eşitlikte dengesizlik, eğitimsizlik, sosyal çözülme, ilaçlar, alkol, uyuşturucu(madde bağımlılığı) önemli nedenler olarak söyleyebiliriz.

Toplumun güvenliği, sosyal devlet olma ilkesinin en vazgeçilmez hedeflerinden bir tanesidir. Devlet, vatandaşlarına huzurlu ve güvenli bir yaşamı sunmak ,insanların tedirgin olmadan, rahat ve özgürce yaşayabilmelerini temin ve tesis etmek durumundadır. Bu amaçtan hareketle, güvenlik kuvvetleri gerek ülke güvenliği, gerekse toplum güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Suç olgusu toplumun varlığından beri süregelen bir kavramdır. Devletler suçla mücadelede etkin kanunlar hazırlayıp uygulamakla ceza sistemleri geliştirmişlerdir. Ancak zamanla sadece cezai müeyyidelerle caydırıcılık unsurunu devreye sokarak suçlarla mücadele etmenin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla sosyal devletin bir diğer görevi de, suç işlenmesinin önlenmesi için programlar üreterek uygulamaya koymaktır.Yine suç işlemiş olan şahısların toplumla uyum içinde yaşamalarına devam etmeleri ve suç işlemeye devam etmelerinin önüne geçebilmek amacıyla çalışma yürütülmesi de sosyal devletin ödevleri arasındadır.”

Cezaevimizdeki mahkum sayısı rekor düzeye ulaştı

Köroğlu, yıllardır 175 kişilik KKTC Merkezi Cezaevi’nde kapasitenin çok üstünde tutulan mahkum sayısı ile geçmiş hükümetlerin suça ve suçlu rehabilitasyonuna verdiği önemi kamuoyunun takdirine bıraktığını kaydetti.

Konunun uzmanlarının araştırmaları ve bilimsel yayınları incelendiğinde, suç ve suçlular ile mücadelede, gelişen ve değişen suç kategorileri ile suçların işleniş biçimlerindeki değişimler dikkate alınarak yeni mücadele yöntemleri geliştirdiğini kaydeden Köroğlu, “Bu yöntemlerin uygulanmasında sadece kolluk güçleri değil, gerek resmi kurumların, gerek sivil toplum kuruluşlarının ve gerekse toplum desteğini ve yardımını almak kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak görüldüğünü anlamaktayız” şeklinde konuştu.

Dünyada ve KKTC’de, özellikle son yıllarda işlenen suçların ve suça karışan insan sayısının arttığının herkes tarafından gözlemlendiğine dikkat çeken Köroğlu, cezaevimizdeki mahkum sayısının rekor bir düzeye ulaştığını söyledi.

Teksen Köroğlu, kişiye ve mala karşı işlenen suçlardaki mevcut artışın iç güvenlik hizmetleri yönetiminde farklı teknik ve stratejiler geliştirip, suçun işlenmesindeki temel faktörlerin derinlemesine incelenerek suç ve suçluların önüne geçebilmeyi zorunlu kıldığını kaydeti.

Demokratik bir ortamda insanların huzur içinde yaşayabilmelerinin ve hukukun tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinin yolunun da suçtan uzak bir toplumun hedeflenmesiyle gerçekleşebileceğini anlatan Köroğlu, şunları anlattı:

“Bunların ışığında, kontrolsüz ve plansız bir şekilde çoğalan nüfustaki toplumun refahının sağlanması veya artması için gelişen teknoloji, kültürel değerler, ekonomik ve siyasal yapının farklılığı ve sürekli olarak değiştiği de göz önünde bulundurularak, insanların huzurunun sağlanması, suçların önlenmesi ile suçluların tekrar suç işlemelerinin önüne geçilerek topluma kazandırılmaları ve sosyal bir hukuk devleti olma adına iç güvenlik ve iç güvenlik hizmetlerinin kolluk güçlerinin bu amaçlar doğrultusunda yönetimi büyük önem taşımaktadır”.

Beğendim 2 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 TÜRK OCAĞI LİMASOL 1 1 0 0 2 3
2 ÇETİNKAYA TSK 1 1 0 0 1 3
3 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
4 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
5 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
6 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
7 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
8 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
9 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
10 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
11 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
12 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
13 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
14 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
15 BAF ÜLKÜ YURDU 1 0 0 1 -1 0
16 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 1 0 0 1 -2 0
yukarı çık