Girne'ye yeni kumarhane izni, tartışma yarattı

banner37

Şans Oyunları Yasası doğrultusunda Girne’de yeni kumarhane açma izni verilmesinin sınırlandırılmasına rağmen, bir işletmeye izin verilmesi eleştirilere neden oldu ancak Maliye Bakanı Denktaş, “ortada gayrı yasal bir durum yoktur” dedi

banner87
Girne'ye yeni  kumarhane izni,  tartışma yarattı
banner99

Ceren ÖZBİL

Şans Oyunları Yasası’ndaki şans oyunları salonu sayısı sınırlaması doğrultusunda her ne kadar Girne’ye yeni bir kumarhane açılması için izin verilmesi yasaklansa da Bakanlar Kurulu bu yasağı deldi.

Bakanlar Kurulu 25 Haziran’da yaptığı toplantı da Maliye Bakanlığı’na, Girne’ye kumarhane açmak için başvuran, Wintersun Investment’ın başvurusunu onayladı.

Bu doğrultuda Girne Bahçeli’de yapılmakta olan bin 492 yatak kapasiteli ve 305 yat kapasitesine sahip, marinalı 5 yıldızlı otele bu kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasına müteakip 3 yıl süreyle ve bu süre zarfında her yıl izin başlangıç tarihini takip eden bir ay içerisinde sabit ruhsat harcının yüzde 10’u kadar olan harç miktarının ödenmesi kaydıyla şans oyunu salonu ön izni verildi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı bu karar Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Kısa süre önce de başka bir otele “kumarhane iznini transfer ettik” denilerek, şans oyunu salonu ön izni verildi.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı sert tepkilere neden oldu. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz konuyla ilgili açıklama yaparak hükümeti kınadı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç ile Girne İnisiyatifi aktivisti Halil Paşa hükümeti yasalara uymamakla suçladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, söz konusu kumarhane izniyle ilgili BRT’ye bir açıklama yaparak “Her şey yasal” dedi.

Denktaş: Casino izninde yasa dışılık yok

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, son günlerde ortaya atılan “yasa dışı casino izni” konusunda da hiçbir yasa dışılık olmadığını, uzun süre yatırım yapılmaması nedeniyle iptal edilen bir iznin, başka bir yatırımcıya verildiğini kaydetti.

BRTK’ya konuşan Denktaş, casinolardan devletin geliri bulunduğunu ancak daha fazla gelir elde edilebileceğini anlattı. Denktaş, örneğin nakit yerine kartla harcama yapılması ve ciroyu görerek o ciro üzerine vergi alınması yönünde sektörle formül bulma çalışması yapıldığını açıkladı.

Bunun başarılabilmesiyle ek bir gelir sağlanacağını ve kontrol da olacağını ifade eden Denktaş, “Bu bir sektörse bunu lehimize kullanmak zorundayız. Bu sektör kapanırsa ve turizm yapılması düşünüyorsa çok büyük bir gelirden vazgeçilmek zorunda kalınacağının bilinmesi gerekir” dedi.

“Yatırım yapmayanın iznini iptal ettik”

Denktaş, son iki üç gündür yasa dışı kumarhane izni konusunun gündemde olduğunu anımsatarak, sökonusu iddiayı ortaya atan gazetecilerin kendilerinin görüşünü sormamasından yakındı.

Denktaş, yasa dışı denilen konuda hiçbir yasa dışılık bulunmadığını, geçen süreye rağmen yatırım yapılmaması üzerine iptal edilen bir izin bulunduğunu, bunun yerine bir yerel işletmeye verilmiş bir ön izin olduğunu aktardı.

Ülkeye yatırım yapmış, inşaata başlamış bir yerel yatırımcıya ön izin verildiğini yineleyen Denktaş, “Her şey yasaldır. Yasa dışılık iddiasında olan gelecek karşıma” dedi.

KKTC vatandaşlarının casinolara girişi

Denktaş, casinolara KKTC vatandaşlarının girişinin yasak olduğunu ancak girildiğini belirterek, devletin izniyle açılmış bir yere polisin baskın yaptığını, turistlerin de buna tanık olduğunu, oradaki kişilere bunu yaşatma hakları bulunmadığını anlattı.

Bundan yola çıkarak KKTC vatandaşlarının casinolara girişi ve turizme katkı sağlayacak birçok konu barındıran yasa konusunda bir süredir çalışma yaptıklarını ifade eden Denktaş, yasanın geçmemesi halinde sektörün şu andaki haliyle kalmayacağı, daha kötü duruma düşeceği uyarısında bulundu.

Denktaş, sektörün çok hızlı geliştiğini, kendilerinin de uluslar arası standartları uygun düzenlemeler yapmak durumunda olduklarını kaydetti.

Ön izin için yasal şartlar açık ve net

Şans Oyunları Yasası’na göre; ülke sınırları içerisinde en fazla 5 tesise ön izin verilebilir ve tesisin veya projenin en az 500 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı turistik tesis ya da 500 yatak kapasiteli birinci sınıf tatil köyü olması gerekir.

Ayrıca yine aynı yasaya göre; şehir merkezlerindeki tesislere ön izin verilmez, tesisin okullardan en az 500 metre uzakta olması gerekir, tesisin yer aldığı bölgedeki şans oyunu salonu yoğunluğu dikkate alınır ve öncelikle şans oyunu salonu yoğunluğu olmayan bölgelerde ön izin verilir.

Ayrıca ön izin, yalnızca inşaatı filen başlamış olan projelere verilebilir.

Bafra için uygulama farklı

Şans Oyunları Yasası’na göre; Bafra Turizm Yatırım Bölgesi için ülkedeki diğer bölgelere göre uygulama farklı....

Söz konusu yasaya göre; Bafra Turizm Yatırım Bölgesi’nde bulunan mevcut tesislerin (elinde mevcut Kumarhane İşletme İmtiyaz İzni olmayan tesise sahip tüzel kişilerin) tadilat projeleri ile Şans Oyunu Salonu Ruhsatı alabilme şartlarına uydurabilmek için bakanlığa ön izin başvurusunda bulunulması şart.

banner9
Ayrıca başvurusu Bakanlar Kurulunca kabul edilen bu Yasanın 7’nci maddesinde belirtilen kıstaslara sahip turistik tesis sahibi veya turistik tesisin zilyetliğini elinde bulunduran tüzel kişilere Şans Oyunu Salonu ön izni verilir.

Turistik tesisleri için Şans Oyunu Salonu ön izni alan tüzel kişiler yıllık Şans Oyunu Salonu Sabit Ruhsat harcının yüzde 10’u kadar olan harç miktarını, iznin başlangıç tarihini takip eden bir ay içinde ödemek zorundadır. Tesis ve Şans Oyunu Salonu faaliyete geçinceye kadar bu harç her yıl ödenir. Ancak verilen ön izin, uzatılmaması halinde üç yılın sonunda hitam bulur.

Yıllık harç miktarını gününde ödemeyen tüzel kişilerin Şans Oyunu Salonu Ön İzinleri iptal edilir.

Projede öngörülen inkişafın bütününün tamamlanması ve nihai tasvip şahadetnamesinin (final approval) verilmesinden önce ve/veya kısmi tasvip şahadetnamesinin verilmesi ile müracaat sahibi Şans Oyunu Salonu Ruhsatı veya Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsatı almak için başvuramaz ve Şans Oyunu Salonunu faaliyete geçiremez.

Şartlara uymazsa, izin iptal edilir

Şans Oyunu Salonu İzni asgari 500 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı turistik tesislere veya 500 yatak kapasiteli birinci sınıf tatil köylerine sahip olan tüzel kişilere veya tesisin zilyetliğini elinde bulunduran tüzel kişilere verilebilir.

Ancak bu izin ülke sınırları içerisinde, Bafra Turizm Yatırım Bölgesi hariç olmak üzere en fazla 5 (beş) tesise verilebilir.

Şans Oyunu Salonu İzni alan tüzel kişi daha sonra söz konusu şartları kaybederse Şans Oyunu Salonu İzni Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilir.

Şans Oyunu Salonu İzni iptal olan tesiste Şans Oyunu Salonu İşletmeciliği yapan tüzel kişi faaliyetini sürdüremez ve Ruhsatı Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilir.

Vazgeçer, feragat eder ya da izni iptal edilirse, yeniden Mesleği İcra İşletmecilik İzni talep edemez

Kumar Mesleği İcra İşletmecisi ve/veya Şans Oyunu Salonu İzni sahibi durumunda olan Şans Oyunu Salonu İşletmecileri herhangi bir nedenle çalıştırdığı Şans Oyunu Salonunu çalıştırmaktan vazgeçerse veya bu haktan feragat ederse veya hak sahipliği devlet tarafından sonlandırılırsa, kazanılmış hak iddiası ile kumarhane işletme imtiyaz sahibi herhangi bir gerçek veya tüzel kişi için yeni bir Kumar Mesleği İcra İşletmecilik İzni talep edemez ve söz konusu Şans Oyunu Salonunu çalıştırmak için başka bir kişiyi atayamaz.

Büyükyılmaz: Girne’de yeni kumarhane izni yasaya aykırı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “vatandaş zam sağanağı altında ezilirken hükümet ortaklarının yasaları çiğneyerek hatırlı kişilere kumarhane izni verdiğini” öne sürerek bunun manidar olduğunu belirtti.

31/2009 sayılı yasanın 6 ve 7. maddeleri uyarınca Girne’de yeni kumarhane izni verilemeyeceğinin son derece açık olduğunu savunan Büyükyılmaz, hükümetin bu izni neye dayanarak verdiğini sordu.

Büyükyılmaz, yazılı açıklamasında, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın bu konuyu bir süre önce Meclis’te de gündeme getirdiğini ifade ederek verildiğini savunduğu kumarhane iznini eleştirdi.

“Bu iznin verilmesinde Hükümet ortağı bir siyasi partinin ortaklarına ‘hükümetten çekiliriz’ şeklinde rest çekmesi etkili olmuş mudur? Bet ofislerini kapatacağız diye halka söz vererek iktidara gelen HP’nin bu durumda söyleyecek bir sözü yok mudur?” diye soran Büyükyılmaz, hükümeti kararını iptal etmeye çağırdı.

Özboğaç: Yasalara uyulmalı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, yasaya aykırı izin verilmesinin doğrul olmadığını söyledi ve izinler verilirken yasalara uyulup uyulmadığına dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Yasaların ülkeyi korumak için olduğuna değinen Özboğaç, böyle bir izin verilirken yasaların göz önünde bulundurulması gerektiğini anlattı.

“Kumarhane bir turizm ürünü”

Özboğaz, kumarhanelerin ülkede bir turizm ürünü olduğunu söyledi ve 1995 yılından sonra kumar turizminin ülkede ivme kazandığını belirtti.

Ancak ülke turizminin sadece kumar turizmi ile sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Özboğaç, sağlık ve kongre turizminin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Paşa: Hükümet yasalara uymuyor

Girne İnisiyatifi aktivisti Halil Paşa, Bakanlar Kurulu’nun Girne’de yeni kumarhane izni vererek aslında yasaları çiğnediğini söyledi.

Bunun bir benzerinin de kısa süre önce yaşandığına dikkati çeken Paşa, başka bir otele de, başka bir otelin kumarhane iznini kullanamadığı gerekçe göstererek bir kaç önce kumarhane izni verildiğini belirtti.

Paşa, “Aslında yasalara uymayan hükümettir” diyerek, kısa süre içinde Girne’ye yeni kumarhane açılması için iki izin verildiğini ifade etti.

“Kumarhane bir turizm ürünü”

Girne-Çatalköy İmar Planı çıktığında da, henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadan 400 civarında çok katlı bina yapılması için izin verildiğini hatırlatan Paşa, plan yürürlüğe girdiğinde de bu izinlerin önceden verilmiş olması nedeniyle bu binaların yapılmasına engel olunamadığını anlattı.

Paşa, bununda yetkiyi kötüye kullanmak anlamına geldiğini belirterek, kısa süre önce bir kamu arazisinin kumarhane yapılması için özel bir şahsa verilmesinin de aynı durum olduğunu belirtti.

Kamu arazilerinin kamu yararı için kullanılması gerektiğini vurgulayan Paşa, bunun hastane, okul yapımı için kullanılabileceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2018, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner96