'Güvensiz' gıda ölümcül risk taşır

banner37

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu, gıda yoluyla bulaşan yüzlerce hastalığın insan sağlığını tehdit ettiğini vurguladı

'Güvensiz' gıda ölümcül risk taşır
banner90
banner99

Ali CANSU

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekerek, gıda yoluyla bulaşan yüzlerce hastalığın alerjik reaksiyondan felce kadar pek çok farklı sonuçla insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Köroğlu, bugün dünyada ve KKTC’de gıda güvenliğinin ne kadar önemli hale geldiğini yıllardır söylediklerini ifade ederek, ülkemizin kanayan yarası kanser hastalığını bile gıda güvenliğimizdeki bağnazlığın tetikleyip, arttığını vurguladı.

Üreticinin ve tüketicilerin bu zararlarla boğuştuğunu gördüklerini anlatan Köroğlu, gıda güvenliğine dikkat edilmemesi halinde hamileler, bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin kalıcı hasar veya ölümcül risklerle karşı karşıya kalacağını belirtti.

“Daha ne kadar yıl bunları hükümetlere söylememiz gerekir?” diye soran Köroğlu, geçmiş hükümetlerimizin yöneticilerine de babalarımızın hep söylediği “Bala gudalla, Bala gudalla” yakıştırmasını yaptı.

Dileği ve isteğinin omuzlarına çok büyük yükler almış yeni hükümetin bu konuda aynı yakıştırmayı yapmayacağı uygulamaları hayata geçirmesi olduğunu anlatan Köroğlu, “Yeni hükümetin çalışma alanlarında paydaş sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olan yapıcı ve ortak akla yönelik çözüm odaklı yaklaşımları ile takdir etmekte olduğumuzu, gıda güvenliğinin sağlanmasını başarabileceklerine inandığımızı ve bu beklenti içinde olduğumuzu da kamu oyumuzun bilmesini isterim” dedi.

“Şehirleşmenin artması yeni tehlikelere yol açıyor”

KTTB As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu, KKTC nüfusunun ve şehirleşmenin artması ile gıda üretim ve tüketim sürecindeki köklü değişiklikler ve gıda kaynaklarındaki değişimlerin, gıda zincirinin uzamasına, yeni tehlikelerin ortaya çıkmasına veya var olan tehlikelerin şiddetinin artmasına yol açtığın kaydetti.

“Gün geçmiyor ülkemizde ve Dünyamızdan gıda kirliliği ile ilgili oluşan tehlikeleri hastalıkları, ölümleri duymayalım” diyen Köroğlu, mikrobiyolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, gıdaların tahrişi, GDO’lu yeni ürünlerin gıda güvenliğindeki risklerden sadece bir kısmı olduğuna dikkat çekti. Bu durumun gıda güvenliği problemleri, gıda kaynaklı hastalıklar ve önlenebilir ölümlerin yanında ağır ekonomik kayıpların da oluşmasına yol açtığını anlatan Köroğlu, şöyle devam etti:

“Birçok ülkede gıda maddelerinin daha güvenli hale getirilmesi için ilerlemeler sağlanmakla birlikte her yıl milyonlarca insanın kontamine olmuş gıdaları tüketmesi nedeniyle sık sık gıda kaynaklı hastalıklara daha fazla maruz kaldığı görülmektedir.

Örneğin, sizlerin sorduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bir kısım donmuş gıdaların toplatılmasına neden olan Listeria Hastalığı ‘Listeria monocytogenes ve Clostridium botulinum’, işlenmiş ve ambalajlanmış gıdalardaki değişimler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu tür mikroorganizmaların etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolü, birincil üretim aşamasından itibaren gıda tüketimine kadar gıda zincirindeki her bir aşamanın dikkatle incelenmesini ve kontrol tedbir prensiplerinin uygulanması sistemlerin yerleştirilmesini gerekli kılmaktadır”.

“Tarım ilaçları ve katkı maddeleri önemli tehdit”

KTTB As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu, globalleşmenin, maliyetlerin düşürülmesi için yapılan sahteciliklerin, ürün dayanıklılığını artıran katkı maddeleri ve zirai ilaç kullanımının artması ile çevresel kirleticilerin gıdalara bulaşmasının gıda güvenliğini tehdit eden temel parametreler olduğunu söyledi.

Dünyada ve KKTC’de gıda güvenliğinin oldukça önemli bir konu haline geldğini kaydeden Köroğlu, toprak, yem, su ve her türlü gıdanın başta olmak üzere tüketicinin daha sağlıklı ve kaliteli besine ulaşması için tedarik, üretim, paketleme ve sunumun da yer aldığını belirtti.

Köroğlu, “çiftlikten sofraya”, “imalattan çatala”kadar tüm süreçlerin kontrol edilmesini sağlayacak labaratuvarlar ve bağımsız kurumlarım olması gerektiğine dikkat çekti. İnsan sağlığını tehdit eden gıda kaynaklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tespit edecek bu kurumların önleyici ve koruyucu önlemleri aldırtarak gıda güvenliğindeki bu risklerin önüne geçilebileceğini kaydeden Köroğlu, “Ayrıca kontrolsüz zirai ilaç kullanımını önlemeye yönelik üretici ve tüketici bilincinin yıllar yılı yeterli düzeyde gelişmesine katkı sağlamasına da Tarım Bakanlığı’nın tek başına yetişemediğini görüyoruz” dedi.

Dr. Teksen Köroğlu, gelmiş geçmiş hükümetlerin “eleman ve mühendis eksikliği” gibi nedenleri ileri sürerek bir türlü beceremediği ve koltukları, oy kaygıları yüzünden yapamadıkları kamu reformlarının yapılamamasının bedelini KKTC halkının hastalanarak ve ölerek ödemesinin kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

“İstatistiksel verilerden yoksunuz”

banner134
Köroğlu, ülkemizde büyük eksiklik olan istatiksel çalışmaların gıda kontaminasyonu ve gıda kaynaklı hastalıkları sistematik olarak değerlendirilmesinin maalesef yapılmadığına dikkat çekti.

Bu çalışmaların bir an önce başlatılmasını beklediklerini belirten Köroğlu, ABD, Avustralya, Almanya ve Hindistan’daki çalışmaların milyonlarca insanın gıda kaynaklı çeşitli olumsuzluklardan etkilendiğini (hastalandığı, öldüğü veya ekonomik zarara uğradığı) sonucunu doğrmakta olduğunu ifade etti. Köroğlu, “Bu konuda, sanayileşmiş ülkelerdeki nüfusun yüzde 30’u her yıl bu tür olumsuzluklardan etkileniyor. Mikroorganizmaların neden olduğu gıda kaynaklı olumsuzlukların ekonomik maliyetine gelince; ABD’de sadece yedi patogenin insan sağlığına maliyetinin 34 milyar Dolar’a ulaşıyor” dedi.

“Gıda kaynaklı enfeksiyondan hayat kayıpları yaşandı”

Teksen Köroğlu, 1996 yılında İngiltere ve Galler’de beş gıda kaynaklı infeksiyon nedeniyle hayat kayıpları yanında tıbbi maliyetin 300-700 milyon Dolar arasında olduğun tahmin edildiğini kaydetti.

Avustralya’da da günlük ortalama 11 bin 500 gıda zehirlenmesi olduğu noktasından hareketle yılda yaklaşık 2.6 milyar Dolarlık bir maliyet çıkarıldığını ifade eden Köroğlu, şöyle devam etti:

“Acaba, çok büyük sağlık sorunları yaşayan toplumumuzda gıda kaynaklı olumsuzlukların maliyetinin devlet ve vatandaşın bütçesine ne çok büyük maliyetler çıkardığını kim tahmin edebilir? KKTC’de yıllardır uygulanmaya çalışılan sistem, önleyici-koruyucu yaklaşımı tam olarak karşılamaması nedeniyle günümüz şartlarında gerekli etkinliği gösterememekte ve sonuçta gıda güvenliği sağlanamamaktadır” dedi.

“Gıda güvenliği tüm ülkelerde önemi artan bir konu”

Köroğlu, son yıllarda gıda güvenliği konusunun tüm ülkeler açısından, halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeniyle önem kazanan ve önemi giderek artan bir konu haline geldiğini söyledi.

Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkması ile sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan toplumları etkilediğini kaydeden Köroğlu, “Artık, çok iyi anlaşılmaktadır ki, izin verilen seviyeler üzerinde gıdalarda bulunabilecek mikrobiyolojik tehlikeler, biyotoksinler, kimyasal konta- minantlar, mikotoksinler ve gıda katkı maddeleri, gıda maddelerini, insan sağlığı için zararlı duruma getirmektedir” dedi.

KTTB As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu, artık günümüzde gıda işleme, üretim, dağıtım ve tüketim sürecindeki meydana gelen köklü değişimler nedeniyle tüketicilerin yalnız ülkemizde değil dünyanın her bölgesinde, tükettikleri gıda maddelerinin güvenliği hakkında emin olamadığını ve gıdalardan kaynaklanan sorunların daha bir dikkatle izlenmekte olduğunu söyledi. Gıda güvenliğinin sağlanmasındaki amacın besleyici unsurlara sahip, yasal düzenlemelere uygun ve sağlığa zararlı unsurları içermeyen, gıda maddelerinin tüketiciye ulaştırılması olduğuna dikkat çeken Köroğlu, şöyle devam etti:

“Biz, KKTC olarak bu amaca, uluslararası mevzuatlara uygun gıda güvenliğinin bir bütün olarak uygulanmasını ne zaman göreceğiz? Görebilecek miyiz?

Gıda üretim süreçlerindeki hatalı uygulamalar yüzünden gözümüzün önünde çocuklarımızın halkımızın hasta olmalarına hatta ölmelerine göz yummaya daha ne kadar devam ederek görmezden geleceğiz?

Hükümetlerimiz tüketicilerdeki bu gıdalarımıza karşı güvensizlikleri ne zaman son bulduracak?

Çiftçilerin ve son tüketicinin bilinçlenmesiyle KKTC daha kaliteli tarım ürünleriyle beslenecek. Kaliteli sertifikalı üretimle çiftçi daha çok kazanacak. Son ürün kaybı önlenerek ekonomiye önemli katkı sağlanacak. Turizm ve üniversiteler ülkesi olan adamızda insana verilen değeri tam anlamıyla gösterdiğimiz zaman Kıbrıs’a her yönden yapılacak tercihlerin de pozitif yönde patlama yapacağını tarım ihracatının bile katlanarak artacağını hep birlikte göreceğiz ben buna inanıyorum”.

“Eksiklerimizi görmüyor muyuz?”

KTTB As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu, “Analiz, denetim ve danışmanlık konularındaki eksikliklerimizi yıllardır görmekteyiz, yaşamaktayız, söylemekteyiz” dedi. Devlet Laboratuvarı yangını sonrası yaşananlar ve halen yaşadıklarımızın devlet ciddiyetine yakışmayan utanç verici başarısızlıklarımızdan bir diğeri olarak karşımızda durduğunu anlatan Köroğlu, “Artık, yeni yapılanmayla yapılanmalarla analiz, denetimi ve danışmanlığı içeren entegre iş modeliyle çalışacak Tarım ve sağlık bakanlıklarına da bağlı veya daha değişik biçimlerde hizmet verilecek Laboratuvarların ,kurumların kurulmasını ciddi olarak gündeme koymalıyız konuşmalı tartışmalıyız” dedi.

Köroğlu, bu laboratuvar sayımızı yedi ilçenin hepsinde olmasa bile sayılarını artırmamı gerektiğine dikkat çekti.

Her bir ilçemizde var olan üniversitelerimizinde gerek eğitim, gerek bölge halkının devlet-üniversite işbirliğinde katkı koyabileceklerini düşündüğünü anlatan Köroğlu, hakim kaboratuvarların varlığı, kolay ulaşılabilirliği, tarafsız denetim, zamanında alınan sonuçlarla toplumdaki güvensizliğin de aşılacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 09:23
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75