banner6

Halkın Partisi'nden CTP'ye: Girne'deki kaosta en büyük pay sahibi, kendi geçmişiyle yüzleşmelidir

banner37

Halkın Partisi (HP), Girne Belediyesi'nin uygulamalarıyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Belediye Başkanı Nidai Güngördü arasında yaşanan tartışmaya müdahil oldu.

Halkın Partisi'nden CTP'ye: Girne'deki kaosta en büyük pay sahibi, kendi geçmişiyle yüzleşmelidir
banner151

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanlığı, CTP Girne İlçe Yönetimi’nin 18 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklamaya bakıldığında, CTP’nin geçmişiyle yüzleşmeden, halka geçmişte yapılan usulsüzlükleri unutturmaya çalışma çabasını ve kendi kötü yönetim geçmişinin konuşulmaması amacını güden hedef şaşırtma politikasını üzülerek izlediklerini belirtti.

Açıkılamada, CTP'nin Meclis'te temsil edilen ve kendi dönemlerine ait Sayıştay raporlarından haberi olan bir siyasi parti olduğunu, geçmişte önüne gelen raporlara karşı kayıtsız kalarak, kendi sosyal, siyasi ve toplumsal sorumluluğunu yerine getirmediği ifade edildi. CTP'nin ayrıca sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olduğu kimselerden, bunun yerine getirilmesini talep etmediği, takip yapmadığı ve hesap sormak için herhangi bir adım atmadığına işaret edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Halk nezdinde kendi dönemiyle ilgili Sayıştay tarafından raporlanan usulsüzlükleri açıklığa kavuşturamayan bir siyasi partinin, herhangi bir konuda eleştiri yaparak hedef şaşırtmaya çalışmasını son derece yanlış buluyoruz. Halkın talebi, her alanda iyi yönetim ve sosyal adaletin sağlanmasıdır. Halkın Partisi olarak her dönemin takipçisi olacağımızı bildiririz.

KKTC Sayıştay’ın 27 Temmuz 2012 tarihli Girne Belediyesi 2009–2010 Mali Yılları Kesin Hesap Denetimi Raporu bulguları aşağıdaki gibidir;

1.  İhale Tüzüğü’nün 4. maddesinde düzenlenen yetki ve yetki sınırları hükümlerine uyulmamış ve ihaleye çıkılmadan 3 firmaya toplam 3.134.526,50 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

2.  19/1963 sayılı Pul Yasası’na aykırı olarak pullanmayan sözleşmelere ilişkin bilgiler SAY.0.00-BE.1.14.000-12/622 sayı ve 27 Temmuz 2012 tarihli yazımız ile bilgi ve gereği için Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’ne iletilmiştir. Gelir ve Vergi Dairesi’ne konu sözleşmelerin pullanması ile ilgili herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, 19/1963 sayılı Pul Yasası’nın

34. maddesine göre önlerine getirilen vergiye bağlı herhangi bir enstrümanın hakkıyla pullanmış olup olmadığını saptamakla sorumlu olmalarına rağmen bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri, yine aynı yasanın 20. maddesi kurallarına aykırı olarak pullanmamış enstrümana işlem yapmaları nedenleriyle sözleşmelerin pullanması için gerekli olan miktarı Belediye Başkanı, Belediye Müdürü ve Belediye Müdür Muavininin saptanacak sorumlulukları çerçevesinde 3 ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırmaları gerekmektedir.

Sözleşmelerin pullanmamasının devletin gelir kaybına neden olması nedeniyle pullanması konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

3.  Girne Belediyesi İhale Tüzüğü’nde yetki limitleri ve alım yöntemleri belirlenmiş olmasına rağmen, uygulamada zaman zaman bu kurallara uyulmamış ve aynı amaç veya niteliğe sahip alımlar faturalara bölünmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu tür uygulamaların haksız rekabete yol açması yanında, suistimale ve çeşitli spekülasyonlara açık olması nedeniyle, belediye tarafından gerçekleştirilecek her türlü alımın ihale tüzüğünde belirlenen usul ve yetki limitlerine bağlı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4.  ‘Spor Kulüplerine Yardım’ kaleminden gerçekleştirilen ödemelere ilişkin düzenlenen bazı ödeme belgeleri ekinde mevcut olmayan harcamaları tevsik edici belgeler ile ilgili Girne Belediyesi tarafından başlatılan çalışmanın sonlandırılarak konu belgelerin tarafımıza iletilmesi, iletilmemesi durumunda ödemelere onay veren ve gerçekleştiren ilgililerin saptanacak sorumlulukları çerçevesinde 18/78 sayılı Sayıştay Yasası’nın 22. maddesi gereği 3 ay içerisinde 192.035.-TL’yi Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

KKTC Sayıştay’ın 01 Şubat 2012 tarihli Ocak 2009 - Ağustos 2011 Döneminde Girne Belediyesi’nde Gerçekleştirilen Birim Fiyat Uygulamasına ve Fatura Karşılığı Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Denetim Raporundaki bulguları aşağıdaki gibidir;

1.  ‘Girne Belediyesi Kaldırım ve Altyapı Düzenleme İnşaatı İşleri’ olarak adlandırılan işler için müteahhitlerden alınan tekliflerde yer alan birim fiyatları gösteren cetvellerde yalnız birim fiyatlar belirtilmiş, yapılması öngörülen işin kapsamının belli olmaması nedeniyle toplam bedel belirtilmemiştir. Birim fiyat üzerinden teklif alınarak, alınan bu birim fiyatlarla toplam bedel ve işin kapsamı belli olmadan yıllar boyunca ilgili firmalara yaptırılan cadde ve sokakların kaldırım ve altyapı düzenlemesi işleri ihale kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilmiştir.

2.  Gerçekleştirilecek işlere ilişkin alınan Belediye Meclis kararları ile imzalanan sözleşmeler yönünden uygulamada herhangi bir standart mevcut değildir, diğer bir ifade ile gerçekleştirilecek işlere ilişkin alınan Belediye Meclis kararları ile imzalanan sözleşmeler yönünden bir keyfilik söz konusudur.

Şöyle ki;

 • Bazı işlerde Belediye Meclis kararı alınmış ve sözleşme akdedilmiştir.

 • Bazı işlerde Meclis kararı alınmış ancak sözleşme imzalanmamıştır.

• Bazı işlerde sözleşme imzalanmış ancak Meclis kararı alınmamıştır.

• Bazı işler Meclis kararı olmadan ve sözleşme imzalanmadan gerçekleştirilmiştir.

 • Doğanköy yol yapım ve genişletme projesi kapsamında mevcut zeminin kazılıp mekanik dolgu yapılması işleri gerçekleştirildikten sonra ilgili firma ile sözleşme akdedilmiştir.

3.  İhaleye çıkılması gerekirken ihalesiz bazı mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş ve birim fiyat listesi içerisinde yer almayan bu mal ve hizmet alımları birim fiyat uygulaması içerisinde gösterilmiştir.

4.  Dönem ile ilgili firmalara ödenen toplam 11.441.954,61 TL’nin % 46.0’sı tek bir şirkete ödenmiştir. İlgili firmalara yaptırılan işlerin dağılımında görülen dengesizlik firma seçiminin tam bir keyfilik içinde gerçekleştirildiğini göstermektedir.

5.  Birim fiyat uygulaması dışında anılan firmalara fatura karşılığında yapılan 1.277.968,50 TL’lik ödemenin

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2016, 09:07
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner75

banner88

banner110