banner6

Harçlar % 100 arttı

banner37

Yabancıların taşınmaz mal alımlarında alınan harçların yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkarılmasını öngören tüzük, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Harçlar % 100 arttı
banner90
banner99

DEPREMZEDELERE DE YARDIM EDİLECEK… Düzenlemeye göre, harç miktarının, toplam harcın yarısına tekabül eden yüzde 6’sı tapu harcı olarak alınacak. Tahsil edilen söz konusu yüzde 6 tapu harcının yüzde 3’ü Gelir ve Vergi Dairelerinde açılan TMK adı altındaki tazminat kalemine yatırılacak. Yüzde 2 Gelir ve Vergi Dairelerinde Konut Edindirme Birimi tarafından ihtiyaç sahiplerini konut sahibi yapabilmek için faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılmış kaleme yatırılacak. Yüzde 1 ise depremzedeler için Maliye Bakanlığı tarafından açılan kaleme aktarılacak.

“OLGULARA GÖRE HAREKET EDİLMELİ”… İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yabancıların taşınmaz mal alımlarında alınan harçların yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkartıldığını ve bu konuda yapılan tüzük değişikliğiyle de geleceği planlayacak fonlar oluşturduklarını belirtti. ‘Olaylara değil, olgulara göre hareket edilmesinin’ önemine vurgu yapan Öztürkler, yabancıların taşınmaz mal alımlarında alınan harçların yüzde 6’dan yüzde 12'ye çıkartıldığını ve burada yapılan tüzüksel değişiklikle geleceği de planlayacak fonlar oluşturduklarını belirtti.

“İKİ KALEM DE HAYATİYDİ”… KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yapılan düzenlemeyle oluşturulacak kaynağın bir kısmının sosyal konut yapımını öngören projelerde kullanılacağını, bir kısmının da Mal Tazmin Komisyonu için ayrılacağını kaydetti. “İki kalem de hayatiydi” diyen ve gençlerin ev sahibi olmasının iyice zorlaştığına dikkat çeken Gürcafer, Mal Tazmin Komisyonu’na gerekli kaynağın oluşturulamaması durumunda ise komisyonun kapanarak ‘KKTC’deki mülkiyet rejiminin çökeceği’ uyarısını yaptı. Gürcefer, buna göre, komisyona ayrılan kaynağın da son derece önemli olduğunu söyledi.

Ali ÇATAL

   Yabancıların taşınmaz mal alımlarında alınan harçların yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkarılmasını öngören tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmî Gazete’nin 10 Şubat 2023 Cuma tarihli 36’ncı sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

   Buna göre, harç miktarının satış sözleşmesinde belirtilen satış bedeli üzerinden veya ilçe tapu dairelerinin belirleyeceği rayiç kıymet üzerinden sözleşmenin kaydı esnasında toplam harcın yarısına tekabül eden yüzde 6’sı ‘tapu harcı’ olarak alınacak; ancak rayiç bedel veya satış bedelinin hangisinin miktarı yüksek ise onun üzerinden işlem yapılacak.

   Tahsil edilen söz konusu yüzde 6 tapu harcının yüzde 3’ü Gelir ve Vergi Dairelerinde açılan, anayasanın 159’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren ‘Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası’ tahtında bu yasanın amacına uygun kullanılmak üzere kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) adı altındaki tazminat kalemine ve/veya hesabına yatırılacak.

   Yüzde 2’lik tutar Gelir ve Vergi Dairelerinde Konut Edindirme Birimi tarafından ihtiyaç sahiplerini konut sahibi yapabilmek için faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılmış kaleme ve/veya hesaba yatırılacak.

   Yüzde 1 ise depremzedeler için Maliye Bakanlığı tarafından açılan kaleme ve/veya hesaba aktarılacak.

   Satış işleminin sözleşme yapılmadan doğrudan Tapu ve Kadastro Dairesi İlçe Amirliklerinde devir yapılması durumunda, bahse konu fıkranın (b) alt bendinde yer alan yüzde 12’lik harç, bir defada tahsil edilecek ve bu harcın yüzde 3’ü tapu harcı olarak yatırılacak.

   Yüzde 4 bandındaki tutarı Gelir ve Vergi Dairelerinde açılan TMK adı altındaki tazminat kalemine ve/veya hesabına yatırılacak.

   Yüzde 3’ü Gelir ve Vergi Dairelerinde konut edindirme amaçlı faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılmış kaleme ve/veya hesaba yatırılacak.

   Yüzde 2’si ise depremzedeler için Maliye Bakanlığı tarafından açılan kaleme ve/veya hesaba yatırılacak.

Alıcı ve devralan kişi aynı olursa

   Tapu ve Kadastro Dairesi İlçe Amirliklerine kaydı yapılmış satış sözleşmeleri devir aşamasında sözleşmede alıcı olarak yer alan kişinin, tapuda devir alacak kişiyle aynı olması durumunda ilgili fıkranın (b) alt bendindeki yüzde 12 harç miktarının geriye kalan yüzde 6’sı tahsil edilecek ve bu harcın yüzde 3’ü tapu harcı olarak yatırılacak.

   Yüzde 1’lik kısım da Gelir ve Vergi Dairelerinde açılan TMK adı altındaki tazminat kalemine ve/veya hesabına yatırılacak.

   Yüzde 1’i Gelir ve Vergi Dairelerinde konut edindirme amaçlı faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılmış kaleme ve/veya hesaba yatırılacak.

   Yüzde 1’i ise depremzedeler için Maliye Bakanlığı tarafından açılan kaleme ve/veya hesaba yatırılacak.

   Tapu ve Kadastro Dairesi İlçe Amirliklerine yatırılmış satış sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda, sözleşme kaydı esnasında yatırılan harç ise iade edilmeyecek.

   Söz konusu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce Tapu ve Kadastro Dairesi İlçe Amirliklerine kaydı yapılmış satış sözleşmeleri ise kazanılmış hakları nedeniyle devir aşamasında, 2022 yılında Tapu ve Kadastro Dairesi’nin uyguladığı harç oranlarını ödeyecek.

Öztürkler: Gençlerin yuva sahibi olmasının önü açılıyor

   İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de katıldığı bir televizyon programında, yabancıların taşınmaz mal alımlarında alınan harçların yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkartıldığını ve bu konuda yapılan tüzük değişikliğiyle de geleceği planlayacak fonlar oluşturduklarını belirtti.

   ‘Olaylara değil, olgulara göre hareket edilmesinin’ önemine vurgu yapan Öztürkler, yabancıların taşınmaz mal alımlarında alınan harçların yüzde 6’dan yüzde 12'ye çıkartıldığını ve burada yapılan tüzüksel değişiklikle geleceği de planlayacak fonlar oluşturduklarını belirtti.

   Öztürkler, “Eski tüzükte vatandaşla yabancılardan alınan tapu harçları aynı orandaydı. Bunun dünyada çok örneğine rastlayamazsınız. Bu hususta hem vatandaşlarımıza sosyal konut yapımı için ilk kez ayrı bir fon ayrıldı hem de TMK’ye fon yaratılması konusunda mecliste de ana muhalefet milletvekili Sayın Fikri Toros’un defaatle gündeme getirdiği bu hususta da ilk kez bir adım atıldı. Satış sözleşmelerinden de ilk anda yüzde 6’lık bir oranda harç alınacak ve tapu devir işlemleri sırasında da geriye kalan kısmı alınarak ayrılan fonlara aktarılacak” diye konuştu.

   Vatandaşlara sosyal konut yapımı için ilk kez yapılan tüzük değişikliğiyle bir fon oluşturulduğuna da dikkat çeken Öztürkler, şöyle konuştu:

   “Burada gençlerimizi yuva sahibi yapabilmek için önemli bir planlamanın zeminini yaratarak, kendi imkanlarımızla planlama yapılmasının önünü açıyoruz. Ayrıca yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacak depremzedeler için kullanılacak bir kalem de ayrıldı. Gelecekte yaşanacak hadiselere hazır olunması, sağlıklı planlama yapılabilmesi adına olaylara göre değil, neden-sonuç ilişkisi üzerine hareket edilmesi gerekmektedir. Bilimsel çerçevede hareket tarzımızı geliştirmeliyiz.”

Gürcafer: Sosyal konut yapımı ve mal tazminine harcanacak

   Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ise yapılan düzenlemeyle oluşturulacak kaynağın bir kısmının sosyal konut yapımını öngören projelerde kullanılacağını, bir kısmının da Mal Tazmin Komisyonu için ayrılacağını kaydetti.

   Hem gayrimenkul fiyatlarındaki artış hem de TL’nin yabancı para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı göz önünde bulundurulduğunda, TL bazında maaş alan gençlerin ev sahibi olmasının iyice zorlaştığına dikkat çeken Gürcafer, bu bağlamda, sosyal konut projelerinin, ülke için ‘olmazsa olmaz’ hale geldiğini belirtti.

   Mal Tazmin Komisyonu’na gerekli kaynağın oluşturulamaması durumunda ise komisyonunun kapanarak ‘KKTC’deki mülkiyet rejiminin çökeceği’ uyarısını yapan Gürcefer, buna göre, komisyona ayrılan kaynağın da son derece önemli olduğunu söyledi.

   Her iki kaleme yönelik gelir artırımının ‘hayati’ olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini vurgulayan Gürcafer, görünen tek sıkıntının ise harçların yüzde 6 bandından ‘bir anda’ yüzde 12’ye yükseltilmesi olarak göründüğünü ifade etti.

   Gürcafer, ayrıca, bu oranın azaltılması için temaslarının da halen sürdüğünü belirtti.

GUNLUKLER/2023/SUBAT/240223/TUZUK

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023, 14:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104