Hayat Pahalılığı doğru hesaplandı

banner37

11 yıl DPÖ Müsteşarlığı yapan ve kısa süre önce görevden alınan Ödül Muhtaroğlu, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları ve son günlerde gündemden düşmeyen Hayat Pahalılığı hakkında bilgi verdi

Hayat Pahalılığı  doğru hesaplandı
banner90
banner99

“HESAPLAMADA HATA YOK”… DPÖ müsteşarlığı görevinden kısa süre önce alınan Ödül Muhtaroğlu, HP’nin yanlış hesaplandığı iddialarını kabul etmedi. Muhtaroğlu, söz konusu dönemde yani Eylül 2018’de enflasyon oranının yüzde 31.99 çıktığını ve o dönemde hükümetin bunu dondurma kararı aldığını söyledi. Eylül’den sonraki 3 ayda da enflasyon oranının yüzde 2.03 daha düşük yani yüzde 29.96 çıktığını ifade eden Muhtaroğlu, ancak hükümetin önceden aldığı dondurma kararı nedeniyle eylül ayındaki oranı yansıtmak zorunda kaldığını anlattı.

“13 YILDIR DPÖ’YE PERSONEL ALINMIYOR”… Ödül Muhtaroğlu, kurumun yapısının mutlaka korunması gerektiğini belirtti ve kadrosunun acilen güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kuruma en son 2006 yılında yeni personel alındığını söyleyen Muhtaroğlu, 13 yıldır kuruma yeni bir personel alınmadığını belirtti. Muhtaroğlu, bu kurumun öneminin kavranması ve kuruma genç insanların alınması gerektiğini söyleyerek “Şu anda görevde olan ve sayıları günden güne azalan tecrübeli kişiler kendi bilgi birikimlerini yeni gelen gençlere aktarabilsin” dedi.

“HEDEF İNSANLARI EVE KAPATMAMAK”… Muhtaroğlu, nüfus sayımını DPÖ’nün kendi çatısı altındaki İstatistik Dairesi öncülüğünde tüm dairelerin katkısı ile yürüttüğünü söyledi. En son 2011 yılında bir nüfus sayımı yapıldığını belirten Muhtaroğlu, bu sayımında insanları evine kapatarak yapılan sayım olduğunu ifade etti. O dönemde aldıkları kararın adrese dayalı nüfus kayıt sistemini hayata geçirmek olduğunu söyleyen Muhtaroğlu, insanları bu şekilde kaydedip, nüfus sayımı yapılacağı zamanda insanlardan randevu alınıp, üç dört ayda sayımı tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ceren ÖZBİL

Yıllarca Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı yapan ve kısa süre önce görevden alınan Ödül Muhtaroğlu, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

   Muhtaroğlu, DPÖ’de müdür ve müsteşar olarak çalıştığı toplam 11 yılda 8 ayrı başbakan ile çalıştığını anlattı.

   Ödül Muhtaroğlu, DPÖ’ye bağlı İstatistik Dairesi’nin , “nüfus sayımı”, “enflasyon hesaplaması”, “Milli Gelir hesaplanması” gibi çalışmalardan söz etti.

   Son günlerde gündem olan Hayat Pahalılığı’nın (HP) yanlış hesaplandığı yönündeki iddialara da değinen Muhtaroğlu, HP’nin yanlış hesaplanmadığını söyledi. Muhtaroğlu, söz konusu dönemde yani Eylül 2018’de enflasyon oranının yüzde 31.99 çıktığını ve o dönemde hükümetin bunu dondurma kararı aldığını söyledi.

   Eylül’den sonraki 3 ayda da enflasyon oranının yüzde 2.03 daha düşük yani yüzde 29.96 çıktığını ifade eden Muhtaroğlu, ancak hükümetin önceden aldığı dondurma kararı nedeniyle eylül ayındaki oranı yansıtmak zorunda kaldığını anlattı.

   Muhtaroğlu bu nedenle yıllık enflasyon oranının maaşlara yüzde 29.96 yerine yüzde 31.99 olarak yansıdığını belirtti.

“8 ayrı başbakanla çalıştım”

Muhtaroğlu, 19 yıldır kurumda çalıştığını ve bunun 11 yılını da müdür ve müsteşarlık görevlerinde geçirdiğini anlattı.

   Bu süre zarfında 8 ayrı başbakanla çalıştığını söyleyen Muhtaroğlu, şu anki Başbakan Ersin Tatar’ın ise dokuzuncusu olduğunu ifade etti.

   Muhtaroğlu bu süreç içerisinde kurumsal hafızanın korunmuş olmasının çok önemli olduğunu kaydetti ve bu durumda gerek ülkede gerekse de kurum açısından faydalı olduğunu belirtti. Ödül Muhtaroğlu, çalıştığı süre içerisinde her zaman tarafsız davrandığını ve mesleki bağımsızlık ilkelerine hep önem verdiğini söyledi.

   Her şeyin yasalar ve mevzuatlar dahilinde olmasına özen gösterdiğini kaydeden Muhtaroğlu, bu çalışmaları yürütürken de kurumda çalışan personel ile büyük bir işbirliği içinde çalıştığını ifade etti.

“Sadece 45 personel çalışıyor”

Muhtaroğlu, DPÖ’nün dört dairesi ile yani şu anda DPÖ çatısından ayrılan İstatistik Kurumu ile birlikte çok ciddi çalışmalara imza attığını belirtti.

   Ancak kurumda ciddi personel sıkıntısı olduğundan söz eden Muhtaroğlu, şu şekilde konuştu:

“Dört dairenin bağlı olduğu bu kurum 45 personelle hizmet veriyor. Buna rağmen özverili ve fedakâr çalışan bir personel yapısı var. Kadro sayısı 1976’da yapılan yasaya göre 86’dır. Ancak bu rakamda günün şartlarında yetersizdir. Olması gereken sayı 150’dir. KHK 10 personel için münhal açacak. Bu konuda bir başvuru var. Ancak 10 kişi de yeterli değildir.”

“Orta vadeli program gayet düzenli şekilde hazırlayıp, yayınladık”

Muhtaroğlu, görevde olduğu süre zarfında orta vadeli programların gayet düzenli olarak yayınlandığını belirtti ve bu programların hükümetlerin 3 yıllık yol haritası olduğunu ifade etti.

   Ödül Muhtaroğlu, bu programın 3 yıl boyunca hükümetlerin koyduğu hedef, ilke ve politikaların yol göstericisi olduğunu kaydetti. Bunları her yıl düzenli şekilde yenilediklerinden söz eden Muhtaroğlu, bunun için tüm kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle de çalıştıklarını belirtti. Muhtaroğlu şöyle devam etti:

   “Orta vadeli planı gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Baklanlar Kurulu’na sunduk. Ardından bu programlar resmi gazetede yayınlandı. Resmi bir belge olarak toplum huzuruna sunduk. Sosyal ekonomik konsey toplantıları her yıl düzenli yapıldı.

   Sosyal Konsey’de bütün kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, odaların, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin de hep görüşlerini aldık. Bunun yanında her yıl ekonomik ve sosyal göstergeler kitabı, makro ekonomik ve sektörel gelişmeler kitabını istatistik yıllığını kitabı, ekonomik ve sosyal görünüm kitabını inşaat ve parsel istatistikleri kitabını yayınladık.”

banner134
“Birçok kurul ve komisyonda yer aldık”

DPÖ eski Müsteşarı Muhtaroğlu, DPÖ’nün devletin birçok kurum ve kuruluşunda temsiliyeti olduğunu belirterek yönetim kurulları ve komisyonlarında yer aldığını alıp, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte devlet bürokrasisine de önemli hizmet verdiğini anlattı.

   Ödül Muhtaroğlu, DPÖ’nün İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Üniversite Ön Değerlendirme Kurulu, Polis Planlama Kurulu, Konut Edindirme Kurulu gibi benzeri birçok kurulda yer aldığını belirtti.

   DPÖ’nün ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına ve kurumlarına destek verdiğini söyleyen Muhtaroğlu, “bunların yanında özel sektör yatırım teşvikleri için yapılan başvuruları da titizlikle incelenip ve hak eden yatırımcılara teşvik belgelerinin veriliyor. Ülkeye bu yatırımlarla hem sermaye yatırımları hem istihdam katkıları sağlanıyor” dedi.

   Muhtaroğlu, kurumun, ekonominin birçok alanında ülkeye katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek ülkedeki bütün yasa çalışmalarında da oluşturulan teknik kurullarda DPÖ’nün temsilcisinin de yer aldığını vurguladı.

“Çalışma alanı çok geniş”

Muhtaroğlu, görevde olduğu süre zarfında yaptıkları en önemli çalışmalardan bir tanesinin de Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri ihtiyaç fazlası bölümlerin belirlenmesi çalışması olduğunu söyledi ve “Bakanlıkla ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç olan bölümlerin belirlenmesi için ortak çalışma yürüttük. Bunun yanında Eğitim Bakanlığı çatısı altında bulunan burs encümenine de temsiliyet sağlıyoruz. Görev alanımız çok geniş” dedi.

“Birçok hesaplama DPÖ tarafından yapılıyor”

Muhtaroğlu, kurumun birçok hesaplamalar yaptığını belirterek “Bunlar arasında Milli Gelir hesaplaması, Enflasyon hesaplaması, istihdam, işsizlik hesaplamaları, ödemeler dengesi, stabil sermaye yatırımı, sabit sermaye yatırımı sermaye ve yatırım hesaplamaları ve ekonominin genel dengesi hesaplamaları gibi birçok hesaplamalar da yer alıyor” şeklinde konuştu.

   Bunların hepsinin kuruma bağlı daireler tarafından yapıldığını söyleyen Muhtaroğlu, bu çalışmaların şu anda kurum çatısında çıkarılan İstatistik Dairesi ve Ekonomi Planlama Dairesi ile İzleme Koordinasyon Dairesi tarafından yapıldığını belirtti.

“Hayat Pahalılığı’nda hata yok”

   Muhtaroğlu, geçen yıl hükümetin son 3 aylık hayat pahalılığının dondurulması yönünde karar aldığını anımsatarak Eylül 2018’de toplam enflasyonun yüzde 31.99 olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu:

   “O dönemde yüzde 31.99 çıkan enflasyon donduruldu ve bunun akabinde de ‘son 3 aylık çıkan enflasyon maaşlara yansıtılmayacak’ denildi. Fakat son 3 ayda enflasyon çok düşük oranlarda ve eksi çıktı. Yılsonu gerçekleşen enflasyon 29.96 oldu. Ancak hükümet enflasyon oranını önceden dondurduğu için HP’yi maaşlara yüzde 31.99 olarak yansıtmak zorunda kaldı. Burada DPÖ’nün hatası falan söz konusu değildir.”

“Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesi için çalışma başlatıldı”

    Muhtaroğlu, nüfus sayımını DPÖ’nün DPÖ’ye bağlı İstatistik Dairesi öncülüğünde tüm dairelerin katkısı ile yürüttüğünü söyledi. En son 2011 yılında bir nüfus sayımı yapıldığını belirten Muhtaroğlu, bu sayımın da insanları evine kapatarak yapılan bir sayım olduğunu ifade etti. Muhtaroğlu, o dönemde 286 bin civarında nüfus çıktığını söyleyerek bir kez daha insanları eve kapatarak nüfus sayımı yapılmaması kararı alındığını anlattı.

   O dönemde aldıkları kararın adrese dayalı nüfus kayıt sistemini hayata geçirmek olduğunu belirten Muhtaroğlu, insanları bu şekilde kaydedip, nüfus sayımı yapılacağı zamanda insanlardan randevu alınıp, üç dört ayda sayımı tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu konuda da çalışmalara başladıklarını ifade eden Muhtaroğlu, bu konuda da İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışma yaptıklarını söyledi.

   Muhtaroğlu, orada yapılması gerekenin bütün adreslerin ve o adreslerde yaşayanların kayıt altına alınması adres değişiklikleri olduğu zamanda muhtarlar ve kaymakamlar vasıtası ile değişikliklerin bildirilmesi olduğunu ifade etti.

   Bu sistemin kurulmasıyla da adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin yürürlüğe girmiş olacağını söyleyen Muhtaroğlu, bunu eski hükümetlerle de şimdiki hükümetle de görüştüklerini söyledi.

“2020’de adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin başlaması hedefleniyor”

Muhtaroğlu, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesine yönelik çalışmaların 2020 yılında sonuçlanmasının planladığını söyledi ve “2020 ya da 2021 yılında yeni sisteme dayalı bir nüfus sayımı yapılabilecek” dedi.

   Bu süreç içerisinde her yıl nüfusu projeksiyon olarak güncellediklerini belirten Muhtaroğlu, “2018 yılı için yaklaşık 372 bin civarında nüfus projeksiyonu yaptık. İçişleri Bakanlığı da kendi yaptığı çalışmada bu rakama çok yakın bir rakam buldu” dedi. Muhtaroğlu, bu şekilde kendi yaptıkları çalışmanın da bir nevi teyit edilmiş olduğunu söyledi ve yaptıkları nüfus projeksiyonu çalışmasının içinde de KKTC vatandaşlarının, öğrencilerin ve yabancı işlerin yer aldığını belirtti.

   Ayrıca bunlarla birlikte öğrenci ve işçi ailelerinin de yer aldığını söyleyen Muhtaroğlu, buna turistlerin ve kolordunun dahil olmadığını kaydetti. Muhtaroğlu, dışarıda görünen kalabalığın da turistlerden kaynaklandığını ifade etti.

“13 yıldır DPÖ’ye personel alınmadı”

Ödül Muhtaroğlu, kurumun yapısının mutlaka korunması gerektiğini belirterek kadro olarak acil bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kuruma en son 2006 yılında yeni personel alındığını söyleyen Muhtaroğlu, 13 yıldır kuruma yeni bir personel alınmadığını belirtti.

   Muhtaroğlu, bu kurumun öneminin kavranması ve kuruma genç insanların alınması gerektiğini söyleyerek “Şu anda görevde olan ve sayıları günden güne azalan tecrübeli kişiler kendi bilgi birikimlerini yeni gelen gençlere aktarabilsin” dedi. Ödül Muhtaroğlu, böylece kurumsal hafızanın kalıcılığının sağlanacağını belirtti ve devletin kuruma hem ekipman hem de personel yönünden destek vermesi gerektiğini anlattı.

   Muhtaroğlu, devlette teknik çalışan kurum ve kuruluşların yetkililerinin mutlaka kurum içinden gelmesi ve kurum içinden yetişen kişilerden atanmış olması gerektiğini kaydetti. Ödül Muhtaroğlu şu şekilde konuştu:

   “3’lü karaname sisteminin teknik kurum ve kuruluşlarda çok hassas bir şekilde uygulanması gerekiyor. Teknik kurum ve kuruluşlarda çalışan personel eğer performansı ve başarısı varsa onlar devam etmelidir. Bu sadece DPÖ için değil. Teknik olarak çalışan birçok kurum için geçerlidir. Bu konuda hassasiyet gösterilirse ülke kazanır, toplum kazanır, devlet kazanır, halk kazanır, vatandaş kazanır. Ben içim rahat, başım dik bir şekilde görevimden ayrılıyorum. Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum.”

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75