Hedef, liyakata dayalı bir terfi sistemi getirmek

banner37

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, halk arasında “Müşavirlik Yasası” olarak adlandırılan Üst Düzey Yöneticilik Yasası’ndaki değişiklik hakkında bilgi verdi

banner87
Hedef, liyakata dayalı  bir terfi sistemi getirmek
banner90
banner8

Ceren ÖZBİL

Halk arasında “Müşavirlik Yasası” olarak adlandırılan Üst Düzey Yöneticilik Yasası’ndaki değişiklik Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Geçmişte müşavirlik hakkı kazanan kişileri, geçmiş hükümet döneminde üst düzey yönetici olarak atanıp, hâlâ görevde olan kişileri ve bundan sonra üst düzey yönetici olarak atanacak kişileri kapsayan bu değişiklikle öncelikle bu hükümet döneminde yapılacak atamalarla yeni müşavirlerin yaratılmasının önüne geçmek ve kamunun daha verimli çalışması, kamusal hafızanın devamı ve kimsenin evinde oturarak devletten para almadığı bir sistem oluşturmak hedefleniyor.

Üst Düzey Yöneticilik Yasası’ndaki değişiklik çalışmalarını yapan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, yasada yapılan değişiklikler ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Jale Refik Rogers, yapılan bu değişikliğin sadece ilk adım olduğunu ve hedeflenenin kamu reformuyla birlikte üst düzey yöneticilerin liyakata dayalı, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınavlarla atanması olduğunu anlattı.

KIBRIS: Üst Düzey Yöneticilik Yasası’nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verir misiniz?

Jale Refik Rogers: Ülkemizde müşavirlik çok uzun yıllardır kanayan bir yara haline gelmiştir. Müşavirlik, kamu kaynaklarının israfına yol açan, kamusal hafızayı yok eden, deneyimli birçok insanın çalışmayarak evde oturup maaş almasına yol açan bir düzenlemeydi. Biz hükümet olarak müşavirliğin kaldırılması konusunda çok kararlıydık. Hükümet oluşurken imzalanan protokoldeki ilk madde müşavirliğin kaldırılması ile ilgiliydi. Ayrıca bu hükümet döneminde yeni müşavir yaratılmaması adına bir protokol de imzalandı. Bu nedenle de hükümet kurulur kurulmaz ilk ele aldığımız noktalardan biri Üst Düzey Yöneticilik Yasası’nda değişiklik yapmak oldu. Bu yapılan yasa değişikliği ile müşavirliği ortadan kaldırdık. Yasadaki “müşavirlik” ile ilgili maddeyi kaldırdık. Bu hükümet döneminde ve bundan sonra üst düzey yönetici olarak atanan kişiler görevden alındıklarında müşavir olmayacaklar. Eski baremlerine ve eski kadrolarına geri dönecekler. Böylece, uzun süredir toplumda sorunlara yol açmış, tepki gören bu düzenlemeyi ortadan kaldırmış olduk. Kamudaki uzun yıllardır kronikleşmiş olan sorunların hepsini bir anda düzeltmek mümkün olmasa da, hükümet olarak taahhüt ettiğimiz, toplumda büyük tepki gören müşavirlik uygulamasına bu yasa değişikliği ile son verdik. Ancak bu konu bizim hükümet olarak çok üzerinde durduğumuz bir konuydu ve hükümetin taahhüdüydü. Bizim bu süreçteki amacımız bu yasa değişikliğini ivedilikle yapmaktı ki bundan sonra bu hükümet döneminde atanan kişilerin müşavir olmak gibi bir olasılığı olmasın. Bu hükümet döneminde atanacak üst düzey yöneticilerle yeni müşavir yaratma olasılığını ortadan kaldırmak için, kamu reformu yasası gibi uzun sürecek bir yasa çalışmasına girmek yerine, mevcut üst düzey yöneticilik yasasında bir değişiklik yaparak müşavirlik konusunu tek başına ele almayı tercih ettik.

KIBRIS: Sizce bu değişiklik uzun süreli bir çözüm mü?

Jale Refik Rogers: Gayet zorlu geçen, iki uzun toplantı sonrasında bu değişikliği komiteden geçirdik. Daha sonra genel kurulda da onayladı. Biz hükümet olarak bu değişikliğin uzun süreli bir çözüm olmadığının farkındayız. Bunun tamamıyla önüne geçilmesi için kamu reformu şarttır. Kamu reformu aslında uzun yıllar üzerinde çalışılan, ancak mecliste kadük olmuş bir yasa tasarısıdır. Kamu Reformu Yasası’yla özel kalem müdürü ve müsteşar gibi siyasi atamalar dışındaki müdürler, üst düzey yöneticiler liyakata göre ve terfi sınavları ile atanabilecekler. Bizim artık kamudaki tüm üst düzey yönetici ve müdürlüklerin siyasi olarak atamasının önüne geçmemiz gerekir ki gerçekten kamuda bir düzen kurulabilsin, kamusal hafıza korunabilsin. Müdürler ya da diğer üst düzey yöneticiler her gelen hükümetle görevden alınmasın. Kamu Reformu Yasası da kısa süre içinde komitemize gelecek. Tahminim yaklaşık bir, iki hafta içinde komitemizde bulacağız ve sıkı bir çalışma temposuna gireceğiz.

KIBRIS: Kamu reformu ile hedeflenen nedir?

Jale Refik Rogers: Kamu reformu dendiğinde kamuya nasıl girileceğinden, kamuda performans değerlendirmesi, verimlilik, sınavla yapılacak bir terfi sistemi gibi birçok unsuru barındırıyor. Bunun kapsamı gayet geniştir. Bence kamu reformunu gibi büyük bir yasal değişikliği hayata geçirebilmekteki en önemli unsur siyasi iradedir. Böyle bir yasayı geçirmek için kararlılık ve biraz da cesaret göstermek gerekiyor. Çünkü herkesi bir anda mutlu etmek mümkün değildir. Gerçekten kamu yararını güderek, ona göre öncelikleri belirleyip, biraz cesaret göstermek gerekiyor ki ülkede uzun süredir şikayet ettiğimiz bu sistemsizlikten kurtulabilelim ve bir değişimi hayata geçirebilelim. Mevcut hükümetin o siyasi iradeye sahip olduğuna inanıyorum.

KIBRIS: Bu yasanın yürürlüğe girmesinin ardından tepki gördüğünüz kesimler oldu mu?

Jale Refik Rogers: Bu süreçte çok büyük tepkiler de gördük. Sonuçta bu sistemden yararlanan birçok kişi vardı. Bu nedenle yasada değişikliğe gidilmesi bazı kesimler tarafından da tepkiyle karşılandı. Bu gayet doğal bir durumdur. Herkesi mutlu etmeniz mümkün değildir. Bizim, gerek Halkın Partisi olarak, gerek hükümet olarak önceliğimiz her zaman kamu yararı olmuştur ve kamu yararı için her zaman gereken her ne ise ağırlığımızı koyup onu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kamuda çok ciddi bir israf var, buna artık son vermemiz gerekir. Çok zengin bir devlet değiliz. Olan kaynaklarımızı da, iyi verimli kullanmamız, iyi değerlendirmemiz gerekir. Özellikle üst düzey yöneticilerden, çok bilgi birikimi olan, uzun yıllar kamuda deneyimi olan kişiler bu düzenden dolayı bazen evde oturmak zorunda kalıyor. Bunun hem maddi hem de manevi açından israf olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu değişikliğin yapılması çok elzemdi diye düşünüyorum ve bunu hayata geçirebildiğimiz için de çok mutluyum.

IBRIS: Bu yasa kimleri kapsıyor?

Jale Refik Rogers: Yasada üç farklı kesimi kapsayan bir düzenleme var. Bu kesimlerden biri şimdiki hükümet döneminde üst düzey yöneticiliğe atanan ile bundan sonra atanacak olan, ikinci kesim önceden üst düzey yönetici olarak göreve atanıp, daha sonra da görevden alınarak müşavirlik hakkını kazanan kişiler ve en çok tartışma konusu olan diğer bir kesim ise bir önceki hükümet döneminde üst düzet yöneticiliğe atanmış, ancak hâlâ görevden alınmamış olmaları nedeniyle müşavirlik hakkını kazanmamış kişilerdir.

KIBRIS: Nasıl uygulanacak?

Jale Refik Rogers: Bu hükümet döneminde atanan üst düzey yöneticiler ve bundan sonra atanacak üst düzey yöneticiler artık müşavir olmayacak. Müşavirlik ile ilgili madde, yapılan değişiklikle, yasadan çıkarıldı. Bu hükümet döneminde atanan üst düzey yöneticiler, eğer bir gün gelir de görevden alınırlarsa, eski görev ve baremlerine geri dönecek. Diğer kesim ise daha önce üst düzey yönetici olarak atanmış ve görevden de alınması nedeniyle müşavir olmuş kişilerdir. Bizim, bu kişilerin müşavirlik hakkını hali hazırda kazandığı için ellerinden almamız söz konusu olmadı. O kişiler hali hazırda müşavir statüsündedir. Biz de müşavirlerin kamuya tekrar kazandırılması, onlardan verim alınması açısından, müşavirlik kelimesini geçici bir madde ile tekrar tanımladık. Bu doğrultuda, onların çalışma saatleri, görev, yetkileri ve sorumlulukları yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda eğer Cumhurbaşkanlığı’nda çalışıyorsa Cumhurbaşkanlığı’nda, eğer bakanlıklarda çalışıyorsa bakanlıklarda ve eğer mecliste çalışıyorsa mecliste tekrar çalışma hayatına kazandırılmaları ile ilgili bir düzenleme getirdik. Bu hükümet döneminde, geçmişte müşavir olmuş kişiler de ilgili bakanlıklarda çalışmaya başladı.

KIBRIS: Geçmiş hükümet döneminde atanmış ve görevden alınmaması nedeniyle de henüz müşavirlik hakkı kazanmayan kişilerle ilgili uygulama nasıl olacak?

Jale Refik Rogers: En çok tartışma yaratan konu bundan sonra üst düzey yönetici olarak atanacak kişiler değil de hali hazırda üst düzey yönetici olarak çalışan kişiler ile ilgiliydi. Bu kişiler geçmiş hükümet döneminde atanmış, ancak hali hazırda görevden alınmadıkları için müşavirlik hakkını kazanmamış kişilerdir. Burada büyük bir tartışma konusu oldu. Çünkü müşavirlik, bir kişinin üst düzey yönetici olarak atanıp, daha sonra görevden alınmasıyla ortaya çıkan bir durumdu. Görevden alınmadığınız sürece aslında müşavir değilsiniz ve müşavir olma hakkını da kazanmamışsınızdır. Bu durumda olan kişiler için müşavirlik hali hazırda kazanılmış bir hak değildir ve onların elinden müşavirliği almak gibi bir şey söz konusu değildir. Ancak bu kişiler için Başsavcılık ve Barolar Birliği görüşüne göre haklı bir beklenti olabileceği konusu üzerinde duruldu. Biz bu noktayı göz önünde bulundurarak, bu kişilerle ilgili eski yasanın ruhuna uyumlu bir şekilde iki yıl kriteri getirdik. Bu kişilerin maaş düzenlemeleri eski yasa ile uyumlu bir şekilde bırakıldı. Yani, örneğin, iki yıldan az bir süre üst düzey yöneticilik yapmışlarsa ve görevden alınırlarsa eski görevlerine geri gönderilecekler ama maaşlarını eski yasayla uyumlu bir şekilde yani 17 B üzerinden alacaklar. Eğer iki yıldan fazla çalışmışlarsa da çalıştıkları yerde danışman olarak çalışacakları bir düzenleme getirdik. Bu eski yasa ile büyük oranda uyumlu bir uygulamadır hemen hemen uygun bir uygulamaydı. Göz ardı edilmemesi gereken diğer nokta ise şudur ki geçmiş hükümet döneminde atanan üst düzey yöneticilerin hepsinin de görevden alınması söz konusu olmayabilir, mevcut hükümet ile uyum içinde verimli çalışan üst düzey yöneticiler görevlerine devam da edebilirler.

Zaten yaklaşık 20 kişi iki yıldan uzun bir süredir bu görevlerde çalışmaktadır. O kişilerin büyük bir bölümü de 5 ile 10 yıl arasında görev yapmış kişilerdir. Bu kişilerin uzun yıllardır şu anda bulundukları yerlerde görevlerini yürütmeleri nedeniyle onların bilgi birikimlerinin daha çok şu anda görev yaptıkları yerde olduğunu göz önünde bulundurduk.

KIBRIS: Bu yasa ile hedeflenen nedir?

Jale Refik Rogers: Bir bakıldığında bir bakanın müsteşarını ve özel kalem müdürünü kendisinin atamak istemesini anlayabilirsiniz. Ancak, bütün müdürlerin siyasi atama olması pek de verimli bir çalışma olmaz ortamı yaratmıyor. Uzun yıllar bir yerde kamu dairesinde görev yapan müdür olarak görev yapan kişiler var ve bu kişilerin bir bilgi birikimleri var. Kamusal hafıza verimlilik açısından çok önemli bir noktadır. Ne yazık ki ülkemizde, her gelen yeni hükümetle kamusal hafızanın silindiği görünüyor. Her gelen yeni hükümetle üst kademe yöneticilerinin değişmesi o bakanlıklardan verimliliği ve oradan verim alınmasını zorlaştırıyor. Her yeni bakanla birlikte oraya atanan üst düzey yöneticiler orada ne olup bittiğini anlayana dek, oraya alışana kadar görevden alınması söz konusu olabiliyor. Bu kısır döngüye artık bir son vermemiz gerekiyor. Ancak kamu reformu ile sürdürülebilir bir devlet yapısına ulaşmamız mümkündür.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2018, 09:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75