banner6

Herkes en güncel, modern tedavilere erişim ve yaşam hakkına sahip olmalıdır

banner37

 Nadir hastalıklar, gelişmiş ülkelerdeki tanımıyla; 2000’de 1 ya da daha az sıklıkta görülen, çoğu ilerleyici, metabolik, kronik ve bazıları ölümcül olabilen hastalıklardır.

Herkes en güncel, modern tedavilere erişim ve yaşam hakkına sahip olmalıdır
banner90
banner99

 Çok sık görülmedikleri için tanı almakta ve tedavide zorluklarla karşılaşılmaktadır. Özellikle bazı nadir görülen hastalıkların tedavilerinde yeni teknoloji, örneğin gen tedavisi kullanıldığı için maaliyetleri oldukça yüksek olmaktadır. Her bir hastalığın kendine ait klinik bulguları, ilerleyiş şekli, özel tanı yöntemi ve spesifik tedavisi mevcuttur.

 Nadir hastalıklar, gelişmiş ülkelerdeki tanımıyla; 2000’de 1 ya da daha az sıklıkta görülen, çoğu ilerleyici, metabolik, kronik ve bazıları ölümcül olabilen hastalıklardır. Çok sık görülmedikleri için tanı almakta ve tedavide zorluklarla karşılaşılmaktadır. Özellikle bazı nadir görülen hastalıkların tedavilerinde yeni teknoloji, örneğin gen tedavisi kullanıldığı için maaliyetleri oldukça yüksek olmaktadır. Her bir hastalığın kendine ait klinik bulguları, ilerleyiş şekli, özel tanı yöntemi ve spesifik tedavisi mevcuttur. Çoğu ağır gidişli ve zor hastalıklardır.

Nadir görülen hastalıkların yaklaşık %80’i genetik geçişli olmakla birlikte, 8000 kadar nadir hastalık bilinmektedir. Hastaların yarıdan fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. Nadir hastalıkların %30’a yakınını yaşamlarının ilk 5 yıllarında kayıp edilmektedir. Ulusal bir bilgi işlem, veri ağımız olmadığı ve hastaların bir kısmı yurt dışında tedavi aldıkları için elimizde ülke verilerimiz mevcut değildir. Türkiye verilerinde her 16 kişiden 1’inde toplam 5 milyon nadir hastalık tanılı birey olduğu bilinmektedir. Dünyada ise yaklaşık 350 milyon kişi nadir bir hastalığa sahiptir.

Ülkemizde Evrensel Hasta Hakları Derneği öncülüğünde Nadir Hastalıklar Çalışma Grubu’nun yaptığı Nadir Hastalıklar Çalıştayı göstermiştir ki, ülkemizdeki sağlık sistemi kaosu nadir hastalıklar da daha da ağırdır. Tanı almada gecikmeler, tedaviye erişimde zorluklar çok açıktır. En güncel tedaviler sağlık sisteminin kapsamı dışındadır.

Nadir görülen hastalıklarda esas olan ilk adım, korunma, önlemedir. Burada doğum öncesi genetik ve diğer taramalar çok önemlidir. Doğum sonrası yenidoğan tarama programları, tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı programları içerisinde yenidoğan ve çocuk sağlığında koruyucu sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Maalesef yenidoğan metabolik-endokrin tarama programının devlet güvencesi ile ücretsiz yapılmadığı nadir ülkelerdeniz. Türkiye Cumhuriyeti 1987’de Fenil ketonüri taraması ile başladığı tarama programını yıllar içinde genişletip, geliştirip, tüm ülkeye yayıp en son Mayıs 2022’de Spinal müsküler Atrofi’yide programına eklemiştir. Bizde, Kıbrıs’ın kuzeyinde devlet eliyle uygulanan bir yenidoğan metabolik tarama programı yoktur. Özellikle mevcut ekonomik krizde toplumun alım gücü düşmesi nedeni ile testlerin yapılamaması neticesinde bu çocukların erken tanı şansını kaybetmesinde endişe etmekteyiz.  Erken tanı ile spesifik tedaviler ve beklide basit bir diyet ile normal yaşam sürebilecek olan bu çocukların geç tanı alıp kaybedilmesi veya sekelli yaşam sürmesi sonucunu doğurması ile yüzleşmekten korkmaktayız.

Yenidoğan metabolik-endokrin ve SMA tarama programı Sağlık bakanlığı tarafından ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması elzemdir. Tarama programı hayata geçirilmeli ve adanın kuzeyinde doğan tüm çocuklar ücretsiz olarak taranmalı, etkin ve efektif sistem alt yapısı kurulmalıdır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104