Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi toplandı

banner37

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi toplandı
banner8

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi,  bugün saat 09.00’da toplandı. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu Yasa Önerisi’nin tümünü oy birliği ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti. 
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüştü. 
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni madde madde görüşüp oylamaya başladı. Komite, Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında, yarın, ele almaya devam edecek.
“Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi şöyle;
“Ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler, son yıllarda artan kirlilik sebebiyle yok olma tehlikesi altındadır. İklim değişimi ve biyoçeşitliliğin azalması gibi küresel sorunlar da adamızı etkilemektedir. Ekosistemlerin bozulması ve çevre kirliliği, pandemi sürecinde bir kez daha görüldüğü gibi halk sağlığı ile doğrudan alakalıdır. Bu bağlamda kirliliğin önlenmesi ve doğanın korunması, toplumumuza ve gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluktur. Çevre Yasası, pek çok konuda detaylı kurallar ve cezalar içermekle birlikte bazı hususlardaki para cezaları yetersizdir. Özellikle fosil yakıt kullanan büyük tesislerin yarattığı hava ve deniz kirliliğine uygulanan cezalar, bu kirliliğin maddi ve manevi bedelinden çok daha hafif kalmaktadır. Elbette aslolan, para cezası ödenmesi ve kirliliğin devam etmesi değil, küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıt kullanımının belli bir program çerçevesinde tamamen ortadan kaldırılması olmalıdır. Ancak bu süreçte de bu gibi tesislerin minimum düzeyde kirlilik yaratması ve/veya kirliğinin bedelini ödemesi çok önemlidir. Çevre Yasamızda da yer alan “Kirleten Öder” prensibi ile çevreyi kirleten faaliyetlerden toplumun uğradığı zararın tazmini, çevrenin eski hale getirilmesi ve bu tür faaliyetlerin zarar verici etkilerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle atıkların ve/veya petrolün denizlere kaza ile de olsa boşaltılması ve büyük tesislerin bacalarından çıkan, duman ile halkın zehirlenmesi halen devam etmekte ve para cezaları çok hafif kalmaktadır. Çevre Yasası’nın 36’ncı maddesi ‘Sanayi Kirliliği Kontrolü ile İlgili Tüzük Yapma Yetkisi’ni düzenlemekte ancak baca gazı ile ilgili ayrıntılı kurallar ve bu tüzüğe uyulmaması halinde verilebilecek para cezalarının detayı Yasada belirtilmemektedir. Bu gerekçelerle bu Yasa Önerisi hazırlanarak büyük yakma tesislerinin ve atık yakma tesislerinin baca gazı ile ilgili kuralların ve cazaların detaylandırılması, denizlere atık ve/veya petrol boşaltılması konusundaki para cezalarının artırılması amaçlanmıştır.”

banner134
Komite toplantısına, “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile ilgili olarak davet edilen, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan ve Tolga Baki katılarak komiteye görüşlerini sundu.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu Yasa Önerisi’nin tümünü oy birliği ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti. 
Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle;     
“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için ‘Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”
Komite toplantısına, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili olarak davet edilen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havva Kozok; Başsavcılık’tan Savcı İlhan Damdelen; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel ve Mehmet Cezar konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75