'Huzur ve güven adalet anlayışının yaygın olmasına bağlı'

banner37

banner87
'Huzur ve güven adalet anlayışının yaygın olmasına bağlı'
banner99

Her Adli Yıl açılışında genelde yargının, özelde de Avukatların mesleki sorunlarını gündeme getirmeye, bu amaçla atılan, atılmaya çalışılan ve atılması gereken adımları dile getirmeye çalışmaktayız. Yargıda ve avukatların meslek icrasında yaşanılan sorunların çözüme kavuşturulması maksadıyla gerek Yüksek Mahkeme tarafından, gerekse Barolar Birliği öncülüğünde tüm Mahalli Barolar birlikte hareket edilerek bir takım adımlar atılmış ve atılmaya da devam edilecektir. Temennimiz atılan veya atılacak adımların bu adli yılda daha görünür bir şekilde meyvesini vermesidir. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, yargıdaki sorunlar sadece Yargı camiasının çabaları ile çözülebilecek bir noktada değildir.

Ülkedeki birlik ve düzenin korunabilmesi için devletin temeli olan adaletin sağlanacağına olan inancın toplumda sarsılmaması gerekmektedir. Bu nedenle adaletin sağlanmasına katkıda bulunacak olan devletin tüm organlarına, kurumlarına çok büyük görevler düşmektedir. Yargı, içinde bulunduğu tüm koşullarda adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak için üzerine düşen görevleri herzaman olduğu gibi bugün de yapmaya devam edecektir. Ancak adalet yalnızca Mahkemelerde görülmemektedir; yaşamın her safhasında kendini göstermektedir. Adaletin sağlanması için yalnızca Yargıçların, Avukatların ve Savcıların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi yeterli değildir. Adil bir düzen oluşturmanın ilk evresi toplumu oluşturan bireylerden başlar. Bir toplumda yapılan işler, verilen kararlar, başkalarının haklarını gözetme, bireylere eşit davranılıp davranılmaması, fertler arasında ekonomik paylaşım, yasaklar, cezalandırma ile ilgili hususlar adalet hukukunu meydana getiren temel etkenlerdendir. Bu nedenledir ki bir toplumda huzur ve güvenin, düzenin olması adalet anlayışının yaygınlığına ve yerine getirilmesine bağlıdır. Bir toplumda yaşayan bireyler, adaletin bireylerin yeteneğine ve aldıkları role uygun olarak dağıtıldığını gördüğü, hissettiği zaman adaletin doğru olarak dağıtıldığını kabul ederler. Toplumda adaletin en önemli tezahürü ise hakkaniyettir. Hakkaniyet, toplum bireylerini yaşadığı hayat içinde dengede tutan bir kavramdır. Adil bir düzen, toplum oluşturmanın yolu kurumların hakkaniyete göre oluşturulması ve yasaların da adalet ilkesi temelinde uygulanmasıdır.

İşte tam da bundandır ki çağdaş, hukukun üstünlüğüne bağlı toplumlarda adalet, sosyal adalet olarak da kendini göstermektedir. Sosyal adalet, bir toplumdaki nimet ve külfetlerin toplum bireyleri arasında adil bir şekilde dağıtılması olarak tanımlanabilir. Adalet veya sosyal adalet olmayan yerde dirlik, düzenden söz edilemez, kaos çıkmasına neden olur. Bu nedenle hukukun üstünlüğüne dayanan rejimler, devletler, toplumun değişik kesimlerinin yaşam, refah düzeyinin dengeli olmasını gözeterek varlıklarını sürdürebilmektedir.

Ülkemizin halen içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle toplumsal sorunlarımız artmakta ve toplum bireyleri her geçen gün daha ağır şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadır.

Biz Avukatlar Yargının üç bacağından biri olarak kamu görevi yaptığımızın bilinci içerisinde meslek icra etmekteyiz ve mesleğimizi icra ederken de kamu menfaatini ilgilendiren sıkıntıları dile getirmeyi ve bunların çözümü için çareler üretmeyi kendimize bir borç bilmekteyiz. Bu nedenle Barolarımız, görevleri icabı mesleki ve yargıdaki sorunlarla uğraş içerisinde olmalarının yanında gönüllü bir şekilde toplumsal konulara da katkı koymak için ciddi uğraşlar içerisindedirler.

Bu vesile ile yeni adli yılımızın ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarca hukukun üstünlüğünün ve adaletin ön planda tutulacağı bir adli yıl olmasını temenni eder, yeni adli yılın başta biz avukatlar olmak üzere tüm yargı camiasına ve toplumuza hayırlı olmasını dileriz.

17/09/2018, Lefkoşa.

Av.Arzu İzveren

Lefkoşa Mahalli Barosu(a)

(Başkan)

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 09:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner96