İhraçları gündeme gelebilir

Afrika gazetesine yapılan saldırı ve Cumhuriyet Meclisi’nin damına çıkılması olaylarıyla ilgili 6 zanlının tutuklanarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesi gündemdeki sıcaklığını korurken, hukukçular durum değerlendirmesi yaptı

İhraçları gündeme gelebilir
  • 01 Şubat 2018, Perşembe 9:45

Tünay MERTEKCİ

Afrika gazetesine yapılan saldırı ve Cumhuriyet Meclisi’nin damına çıkılması olaylarıyla ilgili 6 kişinin önceki gün mahkemeye çıkarılması ve yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesinin ardından yaşanabilecek olan gelişmeler hakkında Anonimus Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı ile Emekli Hakim ve Avukat Hasan Sözmener değerlendirmelerde bulundu.

Her iki hukukçu da, ‘bir kimsenin mahkemece yargılanarak mahkum edilinceye kadar masum olduğunu’ belirtti ve söz konusu olaylarla ilgili yargılanacak olan zanlıların mahkumiyetleri halinde neler olabileceğini anlattı.

Zanlıların yargılama sonucunda suçlu veya suçsuz olduklarının tespit edileceğini belirten Avukat Barış Mamalı, “Kesinleşmiş yargı kararları sonrasında bu kişilerin, yabancıysa ihraçları, sonradan edinilmiş ise vatandaşlıktan çıkartılmaları gündeme gelebilir” derken, Avukat Hasan Sözmener ise, bir kişi aleyhine soruşturma yapılmış olması veya o kişi aleyhine ceza davası getirilmiş olmasının, o kişinin suçlu olduğunu göstermediğini söyleyerek, anayasaya göre bir kişinin, yetkili mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilinceye kadar masum sayıldığını ifade etti.

Mamalı: Kesinlemiş bir yargı kararıolmadığı sürece suçlu addedilemez

Anonimus Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) uluslararası hukuk açısından tanınmayan, tüzel kişiliği kabul edilmeyen bir yapılanma olduğunu söyleyerek “Buna rağmen burada kurulu olan sistemin içerisinde yazılı kurallar bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Son günlerde yaşanan olayları, anayasa ve yasalar yanında, iç hukukumuzun parçası olan Uluslararası Sözleşmeler bağlamında değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Mamalı, bu değerlendirmeyi yaparken evrensel bir kaide olan Masumiyet Karinesi’ni hep akılda tutmak gerektiğini vurgulayarak; “Hiç kimse kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı müddetçe suçlu addedilemez” dedi.

“Yargıcın takdirine kalmıştır”

Bu sebeple olaya karışan kişilere suçlu değil “zanlı” tanımlaması yapılmasının gerektiğini ifade eden Mamalı, zanlıların mahkeme emri ile 1 ay süreyle tutuklu kalmalarına emir verildiğini söyledi.

“Anayasamıza göre zaten bu şekilde en fazla 3 ay süreyle tutukluluk verilebilmektedir” diyen Mamalı, bu süre sonunda tekrar mahkemeye çıkartılıp yargılama süreçlerinin başlamasının söz konusu olabileceğini söyledi.

Ancak bu süreç içerisinde, özellikle savcılık tarafından yapılacak incelemenin büyük önemi olduğuna dikkat çeken Mamalı, bu inceleme sonucunda zanlılar aleyhine dava getirilebileceği gibi suç unsuru bulunmadığı cihetle serbest de bırakılabileceklerini kaydetti.

Dava getirilmesi halinde ilgili mahkemede yargılama süreçlerinin başlayacağını vurgulayan Mamalı, zanlıların bu yargılama süreçlerinde de tutuklu kalabileceklerini, bu hususun ise önlerine çıkacağı yargıcın takdirine kaldığını belirtti.

“Hükümetin iradesi belirleyici olacak”

Zanlıların bu yargılama sonucunda suçlu veya suçsuz olduklarının tespit edileceğini belirten Mamalı, “Kesinleşmiş yargı kararları sonrasında bu kişilerin, yabancıysa “ihraçları”, sonradan edinilmiş ise vatandaşlıktan çıkartılmaları gündeme gelebilir” şeklinde konuştu.

Mamalı, bu noktada kararın hükümetin iradesine kaldığını dile getirdi.

İç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasa’da Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü’nün hukuka aykırı olmadığı takdirde teminat altına alındığını belirten Mamalı, bir düşünce açıklamasının hukuka aykırı olup olmadığına da mahkemelerin karar verdiğini ifade etti.

“Yargıya taşımak yerine voyvodalığı seçtiler”

Afrika gazetesinin malum yayını karşısında rahatsızlık duyanların yapması gerekenin konuyu yargıya taşımak olduğunu söyleyen Mamalı, fakat bunun yerine “voyvodalığın” seçildiğini kaydetti.

Mamalı, “Bu haber eğer suç taşıyorsa, hukuk davası yanında ceza davasına da muhatap olabilir” diyerek, bu noktada gazete aleyhine dava açılırken veya polise şikayet yapılırken önceden ciddi bir hukuki araştırma ve tetkikin yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Her beğenilmeyen söz ve düşünce hukuka aykırı olacak diye bir kuralın olmadığına dikkat çeken Mamalı, “Gazetecilik ilkeleri ve habercilik üzerine verilmiş AİHM ve Yüksek Mahkeme kararlarını okumak gerekir” dedi.

Sözmener: Suçlamalar, “Yasa dışı toplantı, ayaklanma ve mala kasti hasar”

Avukat Hasan Sözmener, basından öğrendiği kadarıyla, sanıklar hakkındaki suçlamaların, “yasa dışı toplantı, ayaklanma ve mala kasti hasar” olduğunu söyleyerek, yasa dışı toplantıya katılan bir kişinin, 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini belirtti.

Ayaklanmaya katılan bir kişiyle kasti hasar suçu işleyen bir kişinin 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini belirten Sözmener, “Tabii ki bir kişinin hangi suçları işlediği, o konuda yapılan soruşturma sonunca belirlenir ve kişi hakkında belirlenen suçlara ilişkin olarak ceza davası getirilir” şeklinde konuştu.

Sözmener, “Bir kişi aleyhine soruşturma yapılmış olması veya o kişi aleyhine ceza davası getirilmiş olması, o kişinin suçlu olduğunu göstermemektedir” diyerek, anayasaya göre bir kişinin, yetkili mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilinceye kadar masum sayıldığını ifade etti.

“Müfsit yayın yapıldığı iddiası var”

“Anladığım kadarıyla Ulusal Birlik Partisi de, Afrika gazetesinin müfsit yayın yaptığı iddiasındadır” diyen Sözmener, Ceza Kanunu’nun bu konudaki 48. maddesini şu şekilde olduğunu belirtti:

Müfsit Niyetin Tanımı ve İyi Niyet

41/2007

48. Bu Yasa’nın 47. madde amaçları bakımından müfsit niyet:

(a) Cumhurbaşkanı’na hakaret etmeyi ve Devleti aşağılamayı veya küçük düşürmeyi; veya

(b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğinin değiştirilmesini; veya

(c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını veya sakinlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yasa ile kurulmuş başka herhangi bir organ veya kurumun yasal olmayan yollardan değiştirilmesini sağlamaya yönelik kışkırtmada bulunmayı; veya

(d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini ve Devletin adalet ve yargı yönetimini aşağılamayı veya küçük düşürmeyi amaçlayan bir niyeti anlatır.

(e)Herhangi bir kişi tarafından,

(i)Devletin aldığı herhangi bir önlemde, Devletin yanıltılmış olduğunu veya yanılgıya düştüğünü göstermek amacıyla iyi niyetli çabalarda bulunulması; veya

(ii) Yasa ile kurulmuş devlet yönetiminde ve devletin oluşumunda veya mevzuatta veya adalet veya yargı yönetiminde mevcut yanlışlıkların veya eksikliklerin düzeltilmelerini sağlamak amacıyla iyi niyetle dikkat çekilmesi veya işaret edilmesi; veya

(iii) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının veya sakinlerinin bu maddenin (b) fıkrasında belirtilen husus dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yasa ile kurulmuş herhangi bir şeyin yasal yollardan değiştirilmesini sağlama teşebbüsünde bulunmaya iyi niyetle ikna edilmesi çabalarında bulunulması; veya

(iv) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki farklı halk sınıfları arasında kin, garaz ve husumet duyguları uyandıran veya uyandırma eğiliminde olan herhangi bir şeyin kaldırılmasını sağlamak amacıyla o şeye iyi niyetle dikkat çekilmesi veya işaret edilmesi iyi niyet sayılır ve yasaldır.

 

“AİHM birçok kararında bunu dile getirmiştir”

Sözmener, “Demokrasinin oluşabilmesi açısından düşünce ve ifade özgürlüğü şart koşulmaktadır” diyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), birçok kararında bunu dile getirdiğini bildirdi.

Dolayısıyla bu bilgiler ışığında Afrika gazetesinin suçlu olup olmadığına karar verilmesi gerektiğine dikkat çeken Sözmener, “Yine anladığım kadarıyla tüm kesimler, gelişmelerden ve olaylardan ve yaşananlardan memnundurlar” dedi.

Sözmener, “Afrika gazetesi de memnundur, cumhurbaşkanı da memnundur, siyasi partiler de memnundur. Tüm kesimler, yaşananlardan menfaat ummaktadırlar. Ben ise, kaygı duymaktayım” dedi ve yasanın ilgili maddesini şu şekilde hatırlattı:

“(i)Devletin aldığı herhangi bir önlemde, Devletin yanıltılmış olduğunu veya yanılgıya düştüğünü göstermek amacıyla iyi niyetli çabalarda bulunulması; veya

(ii) Yasa ile kurulmuş devlet yönetiminde ve devletin oluşumunda veya mevzuatta veya adalet veya yargı yönetiminde mevcut yanlışlıkların veya eksikliklerin düzeltilmelerini sağlamak amacıyla iyi niyetle dikkat çekilmesi veya işaret edilmesi; veya

(iii) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının veya sakinlerinin bu maddenin (b) fıkrasında belirtilen husus dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yasa ile kurulmuş herhangi bir şeyin yasal yollardan değiştirilmesini sağlama teşebbüsünde bulunmaya iyi niyetle ikna edilmesi çabalarında bulunulması; veya

(iv) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki farklı halk sınıfları arasında kin, garaz ve husumet duyguları uyandıran veya uyandırma eğiliminde olan herhangi bir şeyin kaldırılmasını sağlamak amacıyla o şeye iyi niyetle dikkat çekilmesi veya işaret edilmesi, yasal sayılır.”

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 30 18 7 5 30 61
2 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 30 17 6 7 19 57
3 GAÜ ÇETİNKAYA TSK 30 16 7 7 15 55
4 BİNATLI YSK 30 14 8 8 15 50
5 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 30 12 12 6 11 48
6 BAF ÜLKÜ YURDU 30 12 9 9 20 45
7 LEFKE TSK 30 13 5 12 16 44
8 CİHANGİR GSK 30 12 7 11 4 43
9 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 30 13 3 14 -1 42
10 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 30 11 8 11 7 41
11 TÜRK OCAĞI LİMASOL 30 13 2 15 2 41
12 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 30 10 7 13 -8 37
13 GENÇLİK GÜCÜ TSK 30 10 4 16 -25 34
14 YALOVA SK 30 6 7 17 -23 25
15 YENİ BOĞAZİÇİ DSK 30 5 9 16 -35 24
16 OZANKÖY SK 30 4 7 19 -47 19
yukarı çık