banner6

İki bakanlığın arazi kavgası polislik oldu

banner37

Cumhuriyet Meclisi’nde önceki gün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı arasında başlayan “arazi kavgası” büyüdü. Lefkoşa sanayide özel bir şirkete kiralanan arazinin hangi bakanlığın kullanımında olduğuyla ilgili tartışmada iki taraf da hak iddia ediyor

İki bakanlığın arazi kavgası polislik oldu
banner99

“JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ İŞGALCİ POZİSYONDA”… Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, söz konusu arazinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ait olduğunu söyledi ve bu arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla 1978’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na verildiğini kaydetti. Arıklı, “şu anda Jeoloji ve Maden Dairesi orada işgalci pozisyonda… Ben Sayın Bakan’a da söyledim, yine söylüyorum Jeoloji Maden Dairesi’nin böyle bir yere ihtiyacı varsa, ona yasal bir zemin kazandırabiliriz” diye konuştu.

“BU ARAZİ BİZE AİT, ELİMİZDE BELGELER VAR”… Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaklaşık bir ay önce belgeleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na sunduklarını söyledi ve arazinin tamamının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “Telli alanın dışında kalan bölümü Ekonomi Bakanlığı’nın ihtiyaçları açısından değerlendirebilmesi için kendisine kullandırabileceğimizi ifade ettik. Ancak telli alanın içi devletin dairesinin deposudur ve araç park yeridir ve orayı kullandırmayacağımızı söyledik” dedi.

“20 YILDIR BU ARAZİYİ KULLANIYORUZ”… Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, ellerindeki evrakların bu arazinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait olduğunu gösterdiğini söyledi ve 20 yıldır da bu araziyi kullandıklarını kaydetti. Bu konuda ellerinde bulunan evrakları Sanayi Dairesi’ne de göndereceklerini ifade eden Deveci, “gerekli evrakları Sanayi Dairesi’ne de ileteceğiz ki doğru tespit yapsınlar. Bizim telli alanımız bizim olmaya devam edecek” şeklinde görüş belirtti.

Ceren ÖZBİL


Lefkoşa’da sanayi bölgesindeki arazinin kullanımına ilişkin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında önceki gün başlayan tartışma, dün daha da büyüdü.


Tarım Bakanlığı ekipleri dün bölgeye giderek olaya müdahale etti.

Ekonomi Bakanlığı'nın araziyi kiraladığı özel şirket tarafından bölgede parselasyon çalışması için yapılan telleme, Tarım Bakanlığı ekibi tarafından söküldü.

Olay polislik oldu


Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, söz konusu arazinin 1978’de Bakanlar Kurulu kararıyla Ticaret ve Sanayi Dairesi’ne verildiğini söylerken; Tarım Bakanı Çavuşoğlu ise yaklaşık bir ay önce belgeleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na sunduklarını ve arazinin tamamının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait olduğunu ifade etti.


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci de ellerindeki evrakların bu arazinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait olduğunu gösterdiğini ifade ederek, 20 yıldır da bu araziyi kullandıklarını kaydetti. Tarım Bakanlığı, iki bakanlık arasında yapılan yazışmaları da kamuoyuyla paylaştı.

Arıklı: Tapuda bizim üzerimize kayıtlı


Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, söz konusu arazinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ait olduğunu söyleyerek bu arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla 1978’de kendi bakanlıklarına verildiğini kaydetti.


Arıklı, şu şekilde konuştu:


“Tarım Bakanımız birilerinin dolduruşuna geldi. Söz konusu bölge Bakanlar Kurulu’nun 1978’de 327-78 sayılı kararıyla bize verildi. Yani Ticaret ve Sanayi Dairesi’ne verildi. Tapuda da bizim üzerimize kayıtlı… Şu anda Jeoloji ve Maden Dairesi orada işgalci pozisyonda…


Ben Sayın Bakan’a da söyledim ‘Jeoloji Maden Dairesi’nin böyle bir yere ihtiyacı varsa, ona yasal bir zemin kazandırabiliriz’. Bizden o yeri talep ederler ve biz de o yeri veririz. Neticede iki devlet dairesidir. Ancak meseleyi hukuki zeminde çözüp, Bakanlar Kurulu’nda çözme imkanı varken bu şekilde ‘ben yaparım olur’ mantığı ile hareket etmek doğru bir şey değildir.


Sayın Bakan’la bu konuyu salı günü Bakanlar Kurulu’nda konuşuruz, aramızda çözeriz. Çünkü Nazım Çavuşoğlu benim sevdiğim saydığım bir bakandır. Ortada bir yanlışlık varsa da düzeltiriz. Ben defalarca sordum. Bu yerin Jeoloji ve Maden Dairesi’ne ait olduğuna dair bir belge, Bakanlar Kurulu kararı ya da iskanda bir kayıt varsa bize göndersinler ve gereğini yapalım. Böyle bir kayıt yok. Ancak bize ait olduğuna dair Bakanlar Kurulu kararı var. Tapuda da bizim üzerimize kayıtlı. Yani bu durumda benden beklenen ne?”

Çavuşoğlu: Biz tüm belge ve evraklarımızı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na sunduk


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaklaşık bir ay önce belgeleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na sunduklarını ifade ederek arazinin tamamının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, şu şekilde konuştu:


“Telli alanın dışında kalan bölümü Ekonomi Bakanlığı’nın ihtiyaçları açısından değerlendirebilmesi için kendisine kullandırabileceğimizi ifade ettik. Ancak telli alanın içi devletin dairesinin deposudur ve araç park yeridir ve orayı kullandırmayacağımızı söyledik. Durum, üzüntü duyduğumuz bir aşamaya gelmiştir. Polis olaya müdahil olmuştur. Biz tüm belge ve evraklarımızı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na sunduğumuz gibi polise de sunacağız. Kanaatimce bu saatten sonra oradaki mülkün devlete ait olduğunu, Jeoloji Dairesi’ne ait olduğunu anlamış olacaklarını düşünüyorum. Sorun da kendiliğinden bitmiş olacak.”

Deveci: Bu arazi bizim


Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, ellerindeki evrakların bu arazinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait olduğunu gösterdiğini söyledi ve 20 yıldır da bu araziyi kullandıklarını kaydetti.


Bu konuda ellerinde bulunan evrakları Sanayi Dairesi’ne de göndereceklerini ifade eden Deveci, “gerekli evrakları Sanayi Dairesi’ne de ileteceğiz ki doğru tespit yapsınlar. Bizim telli alanımız bizim olmaya devam edecek” dedi.

“Polise aktarıldı”


Deveci, dün telin dışında arazisi olan vatandaşın orada bir düzeltme faaliyeti yaptırdığını ve telin bulunduğu alana da gireceğini söylediğini öğrendiklerini ifade etti.


Bunun üzerine olayı polise aktardıklarını ve telli hududa dokunulmaması taleplerini ilettiklerini kaydeden Deveci, “Gerekenin polis tarafından yapılmasını talep ettik. Şu an konu polistedir. Gerekli görüşmeleri polis yapacaktır. Şu ana kadar Sanayi Dairesi Müdürü’ne ulaşamadım, yurt dışında olduğunu öğrendim. En kısa sürede ona da gerekli evrakları ileteceğiz” dedi.

banner134

Tarım Bakanlığı, belgeleri yayımladı


Tarım Bakanlığı, “Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımında bulunan parselin sanayi arsası olarak kullanılmasına ilişkin” konuyla ilgili yazılı açıklama da yaptı.


Tarım Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında yapılan yazışmaların belgelerini de yayımlayan Bakanlık açıklamasında, “Söz konusu arazinin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi kullanımında olduğu aşikar olarak görülmektedir. Dolayısıyla Sanayi Dairesi’nin ilgili arazinin kiralaması ile yaptığı işlemin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz” denildi.


Açıklama şöyle:


“327-78 sayı ve 05/04/1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Bakanlık ve Dairelerinin ambar, atölye, araç parkı ve benzeri amaçlar için kullanılmak üzere özel bölge olarak ilan edilen bölge içerisinde yer alan Lefkoşa Kızılbaş XXI-XXII W2 Blok E’de bulunan Parsel 13 no’lu arazi için 1999 yılında Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından proje hazırlanmış ve 2000 yılında arazi tellenmiş ve gerekli binalar yapılarak Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından kullanılmaya başlanmıştır.


Parselle ilgili K(II)-1080-2012 sayı ve 9/5/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tahsisinde bulunan Lefkoşa Kızılbaş XXI-XXII W2 Blok E’de bulunan Parsel 13’ün kenarından 35 m genişliğindeki bir kısmı komşu parselde faaliyet gösteren Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne tahsis edilmiştir. Bu kararda da açıkça belirtildiği gibi ilgili parsel Bakanlığımıza bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımındadır.


Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi’nin Bakanlığımıza muhatap SND.0.00-633/03-20/E.987 sayı ve 12/8/2020 tarihli yazısından da Lefkoşa Kızılbaş mevkiinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde bulunan Blok E Pafta/Harita XXI/22.W.2 Parsel 13A ve 13B Bakanlığımızın kontrol ve yönetiminde olduğu tespiti açıkça belirtilmektedir.


Yine aynı yazıda söz konusu arazinin Organize Sanayi Bölgeleri Yasası kapsamında kiralanabilmesi için Bakanlığımızın hazırlayacağı Bakanlar Kurulu Önergesi ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü kontrol ve yönetimine verilmesi talep edilmiştir.


Yapılan talep üzerine Lefkoşa Kızılbaş mevkiinde bulunan Pafta/Harita XXI/30 WII Blok E Parsel 13’ün Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımında olup atölye binası, ambar ve iş makinesinin park alanı olduğu 1/10/2021 tarih ve JMD.0.00.633/03-21/E.736 sayı ve yazı ile Sanayi Dairesi Müdürlüğü’ne iletilmiştir.


Gelinen bu aşamada söz konusu arazinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi kullanımında olduğu aşikar olarak görülmektedir. Dolayısıyla  Sanayi Dairesi’nin ilgili arazinin kiralaması ile yaptığı işlemin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021, 10:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104