İlk sınav başarısız

banner37

CMIRS’ın Haziran 2018 anketine katılanların yüzde 63.39’u hükümeti başarısız bulduklarını belirtirken ekonomik refah notunu da kırdı

İlk sınav başarısız

Ergül ERNUR

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’den (DP) oluşan dörtlü koalisyon hükümeti, büyük umutlarla yönetime geldi ancak ilk aylarda vatandaşlardan gördüğü büyük desteği kaybetmeye başladı.

Göreve gelir gelmez döviz kriziyle karşılaşan, ardı ardına elektrik ve akaryakıta zam yaparak bir çeşit sınavdan geçen hükümetin aldığı tedbirler ne yazık ki vatandaşlar tarafından yeterli bulunmadı. Vatandaşlar, sağlık, eğitim, trafik gibi birçok konudaki sorunları çözmede de hükümetin, bekleneni vermediğini düşünüyor.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) üç ayda bir telefonla görüşerek, düzenli olarak yaptığı anket çalışmasının Şubat 2018 raporunda, halk, dörtlü koalisyona umutla baktığını belirtmişti. Üç ayda ülkemizde yaşananlar, vatandaşların da fikrini değiştirdi. Halk artık koalisyonu başarısız bulduğunu belirtirken, hükümetin ekonomik refah notunu da kırdı.

Ankette 4 partili koalisyonun katılımcılar tarafından ne derece başarılı veya başarısız bulunduğu ölçüldü. Katılımcıların yüzde 63.39’u koalisyonu başarısız bulduklarını belirtti. Buna karşılık koalisyonun başarılı olduğunu düşünen yüzde 36.61 oranında bir kesim mevcut.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, koalisyonun oluşma dönemindeki iyimser beklentilerin bu dönemde kaybolduğunu söyledi. Özellikle ekonomi konusunda yaşanan sorunların, ekonomik kötümser bekleyişi de beraberinde getirdiğini ifade eden Yücel, diğer konularda koalisyondan umudunu tamamen kesmeden önce bir süre daha beklemeyi tercih eder bir toplum gözlemlendiğini belirtti.

Yücel, birçok iyimser beklentinin hale hazırda olumsuza dönmüş olduğunun da üzerinde durulması gerektiğine dikkat çekti. Yücel, şöyle dedi:

“Bu dönem topluma yeni bir vizyon ve yeni değerler kazandırma dönemidir.  Sosyal olarak yeniden yapılandırma dönemindeyiz. Yolsuzluklardan, adaletsizliklerden arınıp, adaletin, geleneksel değerlerimizin, Kıbrıslı Türkler olarak bizleri mutlu kılan yaşam biçiminin korunmasını sağlayacak adımların atılması gereken dönemdir.  Bundan dolayı toplum olarak bizi mutsuz kılan sosyal sorunların, adaletsizliğin, çevre sorunlarının, kirli paranın temizlenmesi, adalete güvenin ve kendi değerlerimize sahip çıkmanın önemi de burada yatmaktadır.

Haziran 2018 çalışmamızda ise hükümetle ilgili Şubat 2018 çalışmamızda ortaya çıkan olumlu beklentinin ne derece karşılık bulduğunu veya bulamadığını ve toplumun 4’lü koalisyon hükümetini ne derece başarılı veya başarısız bulduğunu ölçtük”.  

 

Yönetim trafik, gıda güvenliği ve ekonomik refahta sınıfta kaldı

CMIRS Direktörü Mine Yücel, Haziran 2018 anketinde yönetimin 10 üzerinden 5.23 ortalamayla sınıfı zorla da olsa geçtiğini söyleyerek bu notun Şubat 2018’de 5.21 olduğunu anımsattı.

Zorla da olsa genel ortalama bazında sınıfı geçmiş olan yönetimin, sırasıyla şeffaflık, insan ticaretinin önlenmesi, eğitim sistemi, sağlık sistemi, insan hayatına verilen değer, çevrenin korunması, ekonomik refah, gıda güvenliği ve trafik konularında sınıfta kaldığına dikkat çeken Yücel, katılımcılara göre yönetimin en zayıf üç notunun trafik, gıda güvenliği ve ekonomik refah olduğunu belirtti.

Yücel, “Bu dönemde karnedeki en dikkat çekici özellik yönetimin ekonomik refah notunun geçmiş çalışmalara kıyasla büyük bir düşüş yaşamış olmasıdır. Şubat 2018 çalışmasında 10 üzerinden 5.39 olan ekonomik refah notu bu dönemde 4.42 ile karnedeki en kötü 3. not olmuştur.  İlginç ve olumlu bir gelişme ise yönetimin şeffaflık notundaki artış olmuştur.  Bir önceki çalışmada 4.44 olan şeffaflık notu bu çalışmada 4.91’e yükselmiş olmasına rağmen 10 üzerinden geçer not almayı başaramamıştır” dedi.

 

Gidişat yanlış

Katılımcıların yüzde 77.9’u toplumumuzda işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor.

Bu oran Şubat 2018’de yüzde 75.67, Ekim 2017’de yüzde 72.68, Temmuz 2017’de yüzde 88.82, Nisan 2017’de ise yüzde 80.38 idi. 

 

Şahsi ekonomik durumun kötüleşeceği fikri hakim

İki sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 17.98’dir. Daha kötü olacağını düşünenlerin oranı ise %53.94’tür. 

Ülke ekonomisinden umut kesildi

İki sene içerisinde ülke ekonomisinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 11.27’dir.

Buna karşılık daha kötü olacağını düşünenlerin oranı yüzde 68.48’dir.

Koalisyona ‘ihtiyatlı’ güven

Şubat 2018 anketinde en çok güven duyulan kurumlar sırasıyla Cumhurbaşkanı, Polis ve Yargı olmuştu. Haziran 2018 anketinde de durum değişmedi.

Bu dönemde polis, en çok güven duyulan ikinci kurum olmasına rağmen geçmiş dönemlerdeki güven rakamlarına kıyasla güven oranında düşüş yaşadı.

Hükümet ve meclisin geçmiş dönemde artan beklentileri yansıtır şekilde yükselmiş olan güven oranları ise, bu dönemde maalesef yeniden düşüş sergiledi. Fakat bu düşüşün henüz parlamento seçimleri öncesindeki dönem seviyelerine gerilememiş olması dikkat çekici. Mine Yücel, bu durumu “Toplum bir süre daha bu koalisyona ve meclise güvenmeyi ‘ihtiyatlı’ bir şekilde sürdüreceğini belirtmiştir” şeklinde değerlendirdi.

Akıncı “en güvenilir” olmayı başardı

Cumhurbaşkanına güven puanı Eylül 2015’te 5 üzerinden 3.06, Ocak 2016’da 3.34, Nisan 2016’da 3.38, Temmuz 2016’da 3.28, Ekim 2016’da 3.13, Ocak 2017’de 3.29, Nisan 2017’de 3.24, Temmuz 2017’de 3.32, Ekim 2017’de 3.25, Şubat 2018’de 3.61 ve Haziran 2018’de 3.45 oldu.

Nisan 2015’te Cumhurbaşkanı seçilen ve göreve başlayan Mustafa Akıncı, “güven” seviyesini her zaman üst düzeyde tutmayı başardı. Üç ayda bir yapılan anketlerde puanını zaman zaman da olsa çok az düşüren Akıncı, her zaman “en güvenilir” olmayı sağladı.

 

Polis, istikrarlı

Polisin güven puanlarına bakıldığında da istikrarlı bir gidişi olduğu görülüyor. Polis, en yüksek güven puanını 5 üzerinden 3.68’le Ekim 2017 anketinde aldı.

Buna göre, Eylül 2015’te 5 üzerinden 3.26, Ocak 2016’da 3.27, Nisan 2016’da 3.47, Temmuz 2016’da 3.13, Ekim 2016’da 3.27, Ocak 2017’de 3.35, Nisan 2017’de 3.41, Temmuz 2017’de 3.34, Ekim 2017’de 3.65, Şubat 2018’de 3.48 ve Haziran 2018’de 3.43 puan aldı.

 

Yargı notlarını yükseltti

Yargı da güven notunu sürekli yükselten kurumların başında geliyor.

Eylül 2015’te 5 üzerinden 3.05 olan yargının güven notu, Haziran 2018’de 3.39’a yükseldi.

Yargının güven puanı Ocak 2016’da 3.05, Nisan 2016’da 3.21, Temmuz 2016’da 3.11, Ekim 2016’da 3.19, Ocak 2017’de 3.19, Nisan 2017’de 3.22, Temmuz 2017’de 3.35, Ekim 2017’de 3.29, Şubat 2018’de 3.34’tü.

 

Hükümet, meclis ve siyasi partiler güven notunu düşürdü

Cumhurbaşkanı, polis ve yargının gösterdiği güven başarısını ne yazık ki hükümet, meclis ve siyasi partiler gösteremedi.

Halk tarafından seçimle göreve getirilen siyasiler, maalesef güven konusunda pek de başarılı olamadı.

UBP-DP azınlık hükümeti sonrası göreve gelen CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümeti, halk için umuttu. Dörtlü koalisyon hükümeti göreve geldikten sonra yapılan ilk ankette (Şubat 2018) hükümete güven puanı 5 üzerinden 3.15’ti. Yani UBP-DP hükümetinden devraldıkları 2.63 puanlık güven durumunu bir anda 3’ün üzerine çıkarmayı başardılar. Ancak bu başarı, çok kısa süreli oldu ve Haziran 2018 anketinde puanları, 5 üzerinden 2.78’e düştü.

CTP-UBP koalisyonu döneminde hükümetin güven notu 5 üzerinden 2.10 (Ocak 2016) ve 1.99 (Nisan 2016) puandı.

UBP’nin ortaklıktan çekilmesiyle dağılan hükümetin ardından Nisan 2016’da görevi UBP-DP azınlık hükümeti devraldı. Bu dönemki hükümetin güven notu ise şöyle oldu:

Temmuz 2016’da 2.22;  Ekim 2016’da 2.37; Ocak 2017’de 2.26; Nisan 2017’de 2.44; Temmuz 2017’de 2.43; Ekim 2017’de 2.63.               

Meclisin güven puanı da hükümetlerle paralel oldu. Meclisin güven puanı Ocak 2016’da 1.90, Nisan 2016’da 1.88, Temmuz 2016’da 2.16, Ekim 2016’da 2.32, Ocak 2017’de 2.10, Nisan 2017’de 2.32, Temmuz 2017’de 2.21, Ekim 2017’de 2.53, Şubat 2018’de 2.98; Haziran 2018’de 2.68 oldu.

Siyasi partilere güven: Eylül 2015’te 1.75; Ocak 2016’da 1.72; Nisan 2016’da 1.73; Temmuz 2016’da 1.79; Ekim 2016’da 1.94; Ocak 2017’de 1.73; Nisan 2017’de 1.99; Temmuz 2017’de 1.83; Ekim 2017’de 2.21; Şubat 2018’de 2.65, Haziran 2018’de 2.20.

Finansal kurumlara güven notu da düştü

Finansal kurumlara güven: Eylül 2015’te 2.70; Ocak 2016’da 2.58; Nisan 2016’da 2.56; Temmuz 2016’da 2,58; Ekim 2016’da 2.79; Ocak 2017’de 2,79; Nisan 2017’de 2.69; Temmuz 2017’de 2.96; Ekim 2017’de 2.37; Şubat 2018’de 2.84, Haziran 2018’de 2.61.

Dini kurumlara güven: Eylül 2015’te 2.67; Ocak 2016’da 2.58; Nisan 2016’da 2.66; Temmuz 2016’da 2,25; Ekim 2016’da 2.60; Ocak 2017’de 2.77; 2.58; Temmuz 2017’de 2.63; Ekim 2017’de 2.25; Şubat 2018’de 2.82; Haziran 2018’de 2.36.

Medyaya güven: Eylül 2015’te 2.57; Ocak 2016’da 2.54; Nisan 2016’da 2.51; Temmuz 2016’da 2,67; Ekim 2016’da 2.59; Ocak 2017’de 2,73; Nisan 2017’de 2.85; Temmuz 2017’de 2.85; Ekim 2017’de 2.73 Şubat 2018’de 2.91; Haziran 2018’de 2.67.

Ombudsman’a güven: Nisan 2016’da 2.93; Ekim 2016’da 3.63; Ocak 2017’de 3.16; Nisan 2017’de 3.18; Temmuz 2017’de 3.31; Ekim 2017’de 3.30; Şubat 2018’de 3.25; Haziran 2018’de 3.29.

Sendikalara güven: Nisan 2016’da 2.26; Ekim 2016’da 2.99; Ocak 2017’de 2,61; Nisan 2017’de 2.55 puan; Temmuz 2017’de 2.49; Ekim 2017’de 2.81; Şubat 2018’de 2.84; Haziran 2018’de 2.60”.

Güven duyulmayandan memnuniyet de yok

Haziran 2018 anketinde “en çok memnun olunan kurum” da Cumhurbaşkanlığı oldu. İkinci ve üçüncü sıralarda ise polis ve yargı yer aldı.

“Güven” duyulan kişiler ile “memnuniyet duyulan” kurumlar arasında doğru orantılı bağ var.

Bu kapsamda, hükümet ve meclis “güven”de olduğu gibi “memnuniyet” notunda da önemli kayıp yaşadı.

Beş üzerinden puanlandırılan anketlerin sonucu şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı’ndan memnuniyet: Eylül 2015’te 3.01; Ocak 2016’da 3,33; Nisan 2016’da 3.33; Temmuz 2016’da 3,25; Ekim 2016’da 3.19; Ocak 2017’de 3,27; Nisan 2017’de 3.27; Temmuz 2017’de 3.28; Ekim 2017’de 3.24; Şubat 2018’de 3.61; Haziran 2018’de 3.54.

Hükümet’ten memnuniyet: Eylül 2015’te 2.09; Ocak 2016’da 2.03; Nisan 2016’da 1.80; Temmuz 2016’da 2.26; Ekim 2016’da 2.48; Ocak 2017’de 2.30; Nisan 2017’de 2.48; Temmuz 2017’de 2.40; Ekim 2017’de 2.70; Şubat 2018’de 3.15; Haziran 2018’de 2.81.

Meclis’ten memnuniyet: Eylül 2015’te 2.08; Ocak 2016’da 1.95; Nisan 2016’da 1.88; Temmuz 2016’da 2.23; Ekim 2016’da 2.47; Ocak 2017’de 2,18; Nisan 2017’de 2.40; Temmuz 2017’de 2.22; Ekim 2017’de 2.65; Şubat 2018’de 2.92; Haziran 2018’de 2.65.

Polisten memnuniyet: Eylül 2015’te 3.20; Ocak 2016’da 3.03; Nisan 2016’da 3.35; Temmuz 2016’da 3.13; Ekim 2016’da 3.26; Ocak 2017’de 3.24; Nisan 2017’de 3.36; Temmuz 2017’de 3.15; Ekim 2017’de 3.54; Şubat 2018’de 3.31; Haziran 2018’de 3.37.

Yargıya memnuniyet: Eylül 2015’te 3.04; Ocak 2016’da 2.91; Nisan 2016’da 3.17; Temmuz 2016’da 3.02; Ekim 2016’da 3.20; Ocak 2017’de 3.18; Nisan 2017’de 3.23; Temmuz 2017’de 3.26; Ekim 2017’de 3.18; Şubat 2018’de 3.33; Haziran 2018’de 3.36.

Finansal kurumlardan memnuniyet: Eylül 2015’te 2.70; Ocak 2016’da 2.52; Nisan 2016’da 2.60; Temmuz 2016’da 2,51; Ekim 2016’da 2.75; Ocak 2017’de 2,89; Nisan 2017’de 2.81; Temmuz 2017’de 3.01; Ekim 2017’de 2.44; Şubat 2018’de 3.00; Haziran 2018’de 2.63.

Medyadan memnuniyet: Eylül 2015’te 2.51; Ocak 2016’da 2.48; Nisan 2016’da 2.65; Temmuz 2016’da 2,67; Ekim 2016’da 2.68; Ocak 2017’de 2,79; Nisan 2017’de 2.85; Temmuz 2017’de 2.87; Ekim 2017’de 2.70; Şubat 2018’de 3.00.; Haziran 2018’de 2.70.

Ombudsmanlıktan memnuniyet: Nisan 2016’da 2.96; Ekim 2016’da 3.60; Ocak 2017’de 3.53; Nisan 2017’de 3.66; Temmuz 2017’de 3.22; Ekim 2017’de 3.24; Şubat 2018’de 3.27; Haziran 2018’de 3.25”.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 09:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER