“İnsani” haklar için önemli adım

banner37

Ülkenin kanayan yarası olan “insan kaçakçılığı”, “insan ticareti” ve “nefret söylemine” karşı yasal düzenlemeler yolda…

“İnsani” haklar için önemli adım
banner90
banner99

YASAL DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR… Ülkenin kanayan yarası olan “insan kaçakçılığı”, “insan ticareti” ve “nefret söylemi”nin önüne geçilmesi için yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bu doğrultuda hazırlanan ve ciddi cezalar içeren Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

CİDDİ CEZALAR… Söz konusu yasa önerisi, “insan kaçakçılığına” 5 yıla kadar, bir kişiyi fuhuş yaptırmak, hizmet ettirmek, organ verdirmek için getirmeye 10 yıla kadar ve nefret söylemine de 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ayrıca öneri 18 yaşından küçük veya bedenen veya aklen savunmasız olan kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkân sağlamak amacıyla yapılan insan kaçakçılığına da 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini içeriyor. Ayrıca komitede öneride yer alan bazı cezaların da artırılıp, artırılmaması gerektiği de konuşulanlar arasında…

“ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖRÜLÜYOR”… Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı. Hasipoğlu, bu öneride “insan kaçakçılığı”, “insan ticareti”, “nefret söylemi” ve bir de “intihara teşebbüs suç olmaya devam etsin mi” konularının yer aldığını anlattı.

Ceren ÖZBİL

Ülkenin kanayan yarası olan “insan kaçakçılığı”, “insan ticareti” ve “nefret söylemi”nin önüne geçilmesi için düğmeye basıldı.

Bu doğrultuda hazırlanan ve ciddi cezalar içeren Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

Söz konusu yasa önerisi, “insan kaçakçılığına” 5 yıla kadar, bir kişiyi fuhuş yaptırmak, hizmet ettirmek, organ verdirmek için getirmeye 10 yıla kadar ve nefret söylemine de 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Ayrıca öneri 18 yaşından küçük veya bedenen veya aklen savunmasız olan kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkân sağlamak amacıyla yapılan insan kaçakçılığına da 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi hakkında bilgi verdi.

“Önemli değişiklikler öngörüyor”

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Hasipoğlu, bu öneride “insan kaçakçılığı”, “insan ticareti”, “nefret söylemi” ve bir de “intihara teşebbüs suç olmaya devam etsin mi” konularının yer aldığını anlattı.

Bu yasa önerisinde dört tane önemli başlık olduğunu kaydeden Hasipoğlu, öneriyle ilgili genel görüşmenin yapıldığını söyledi.

“Hem insani boyutu var hem de devleti ilgilendiren boyutu”

Oğuzhan Hasipoğlu, söz konusu yasa önerisi görüşmelerine Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi nedeniyle bir hafta ara verdiklerini belirtti ancak Anayasa görüşmelerinin sona ermesinin ardından Ceza   (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüşmeye devam edeceklerini ifade etti.

Hasipoğlu bu düzenlemelerin hem insani boyutu olduğunu hem de devleti ilgilendiren bir boyutu olduğunu söyledi ve “insan kaçaklığında hem devlete karşı işlenen bir suçtur hem de insani yönü olan bir suçtur” dedi.

İnsan kaçakçılığına 5 yıla kadar hapis cezası…

Bu önerinin yasalaşması durumunda yasanın birinci fıkrasına göre; her kim maddi menfaat elde etmek amacıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancının ülkeye girmesine imkan sağlarsa veya vatandaş olan bir kişinin veya bir yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlarsa, “İnsan Kaçakçılığı” adı verilen ağır bir suç işlemiş olacak.

Bu doğrultuda da söz konusu kişi ya da kişiler beş yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen fiil suretiyle, ülkeye girmesine imkân sağlanan veya yurt dışına çıkmasına imkân sağlanan kişiler hakkında, bu madde uyarınca cezai takibat yapılmayacak.

banner134
18 yaşından küçük ya da aklen savunmasız birinin

ülkeye girişini sağlamanın cezası 10 yıla kadar hapis

Yine bu önerinin yasalaşması durumunda her kim, yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen suçu; on sekiz yaşından küçük veya bedenen veya aklen savunmasız olan kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkân sağlamak amacıyla işlerse veya ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkân sağlanan kişiyi, hayati tehlike teşkil eden şartlar altında bırakarak veya onur kırıcı bir muameleye maruz bırakarak işlerse veya kamu görevinin veya hizmet sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak işlerse, ağır bir suç işlemiş olacak.

Bu doğrultuda da söz konusu suçu işleyen kişi on yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Fuhuş yaptırmak, hizmet ettirmek, organ

verdirmek için getirmenin cezası 10 yıla kadar hapis

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne göre; her kim, zorla çalıştırmak veya fuhuş yaptırmak veya hizmet ettirmek veya esarete tâbi kılmak veya vücut organlarının verilmesini sağlamak amacıyla tehdit, baskı, zor veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya kişilerin çaresizliğinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle, kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlarsa, kaçırırsa, bir yerden başka bir yere götürürse veya sevk ederse veya barındırırsa “İnsan Ticareti” adı verilen ağır bir suç işlemiş olacak ve on yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Rızası olup, olmadığına bakılmayacak…

Ayrıca yine aynı yasa önersine göre; birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası olup olmadığına bakılmayacak.

Her kim, on sekiz yaşından küçük kişinin, yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen amaçlarla ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlarsa, on sekiz yaşından küçük olan kişiyi yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen amaçlarla kaçırırsa, bir yerden başka bir yere götürürse veya sevk ederse veya barındırırsa, ağır bir suç işlemiş olur ve on iki yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Nüfuzu kötüye kullanmanın cezası 4 yıla kadar hapis

Öneriye göre; her kim yukarıdaki (1)’inci ve (3)’üncü fıkralarda belirtilen suçları kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle işlerse ağır bir suç işlemiş olacak ve on dört yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ayrıca “İnsan Ticareti” suçunun soruşturma veya kovuşturmasının devam ettiği durumlarda, bu suçun mağduru olduğuna ilişkin polis ve/veya Mahkeme tarafından makul şüphe duyulan kişiler hakkında, İnsan Ticareti suçunun doğrudan sonucu olarak işlemeye zorlandıkları, Yabancılar ve Muhaceret Yasası ve/veya İş Yasası tahtında suç oluşturan fiiller bakımından herhangi bir cezai takibat yapılamayacak ve idari para cezası uygulanamayacak.

Yabancılar ve Muhaceret Yasası ve/veya İş Yasası tahtında devam eden soruşturma veya kovuşturma esnasında İnsan Ticareti suçunun mağduru olduğuna ilişkin polis ve/veya Mahkeme tarafından makul şüphe duyulan kişiler bakımından, soruşturma veya kovuşturma, kişinin İnsan Ticareti suçunun mağduru olup olmadığı Mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar duracak.

Nefret suçuna iki yıla kadar hapis cezası…

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne göre; cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti dolayısıyla bir kişiden veya o cinsiyete, cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip bir gruptan nefret edilmesine veya tiksinilmesine, o kişi veya grubun aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, toplum içerisindeki itibarının zedelenmesine veya bir suça maruz kalacak şekilde hedef gösterilmesine yol açmak niyetiyle veya meselenin tüm ahval ve şeraiti göz önünde bulundurulduğunda böyle bir neticenin makul surette ortaya çıkmasına neden olacak şekilde beyanat veren, baskı yapan, yazı yazan, boyanmış şey veya benzer malzeme teşhir eden kişi hafif bir suç işlemiş olacak ve bir yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki fiilin basın, yayın, internet medyası veya sosyal medya aracılığıyla yapılması halinde hafif bir suç işlenmiş olacak ve bu suçu işleyen kişi iki yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75