banner6

İnternet üzerinden ‘bahis izni’ için peşin 550 bin Euro ödenecek

banner37

Ülkemizde ‘sanal bahis’ izni için yeni kayıt ve koşullar belirlendi

İnternet üzerinden ‘bahis izni’ için peşin 550 bin Euro ödenecek
banner150 banner151 banner143

400 BİN EURO’LUK TEMİNAT MEKTUBU… Bakanlar Kurulu’nca Müşterek Bahis Düzenleme İzni verilen her şirket, 400 bin Euro’luk teminat mektubu sunmakla yükümlü olacak ve izin sahibi, en az 5, en çok 15 bahis evi açabilecek. 5 adet bahis evi açacak şirket, her bahis evi için 170 bin Euro ödemekle, 6-10 arası bahis evi açacak şirketler, her bahis evi için 180 bin Euro ödemekle ve11-15 arası bahis evi açacak şirketler de her bahis evi için 200 bin Euro ödemekle yükümlü olacak

İnternet üzerinden oynatılan sanal bahis izni için yeni koşullar belirlendi.


Bakanlar Kurulu, Müşterek Bahis Düzenlemesi’ne ilişkin kayıt ve koşulların yeniden belirlendiği kararı onayladı, karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre; Bakanlar Kurulu’nca Müşterek Bahis Düzenleme izni verilen her şirket, 400 bin Euro’luk teminat mektubu sunmakla yükümlü olacak ve izin sahibi en az 5, en çok 15 bahis evi açabilecek.

Ayrıca izin sahibi, internet üzerinden bahis alabilmek için peşin olarak 550 bin Euro ödemek zorunda olacak ve izinsiz internet üzerinden bahis alan şirket sahipleri aleyhine yasal işlem yapılacak.

İşte detaylar


Resmi Gazete’de yayınlanan Müşterek Bahis Düzenlemesi’ne ilişkin kayıt ve koşullar şöyle:


“Bakanlar Kurulu’nca Müşterek Bahis Düzenleme izni verilen her şirket 400.000 (dört yüz bin) Euro’luk teminat mektubu sunmakla yükümlüdür.


Yetkili Merci izin sahibine; izin sahibi müşterek bahis lisans bedellerini peşin ödemekle yükümlüdür. İzin sahibi en az 5, en çok 15 bahis evi açabilir. 5 adet bahis evi açacak şirket her bahis evi için 170 bin Euro ödemekle yükümlüdür. 6-10 arası bahis evi açacak şirketler her bahis evi için 180 bin Euro ödemekle yükümlüdür. 11-15 arası bahis evi açacak şirketler her bahis evi için 200 bin Euro ödemekle yükümlüdür.

İzin sahibi internet üzerinden bahis alabilmek için peşin olarak 550 bin Euro ödemek zorundadır. İzinsiz internet üzerinden bahis alan şirket sahipler aleyhine yasal işlem yapılacaktır.

Lisans sahibi, yılın başında açtığı ofis adedini artıramaz, ancak adres değişikliği yapabilir.

İmtiyaz sahibine verilen lisans izninin süresi 01.01.2022 tarihinde 31.12.2022 tarihine kadar 1 (bir) yıldır

İmtiyaz sahibi 2022 yılı içerisinde imtiyaz sözleşmesini ihlal ettiği veya devlete olan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde imtiyaz izni Bakanlar Kurulu’nca feshedilir.

İmtiyaz sahibi bahis oynatacağı binada ve/veya şubelerinde yetkili mercinin uygun göreceği tamiratları ve/veya dekorasyonu değiştirmekle yükümlüdür.


İmtiyaz sahibi müşterek bahis şubelerinde sadece 21 yaş üstü kişilerin girebileceği ve müşterek bahis oynayabileceğini kabul eder. Emniyet mensupları ve yetkili merci temsilcileri tarafından yapılan denetlemeler sonucu Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na Müşterek Bahis Tüzüğü’ne yürürlükteki sair yasalar ve tüzüklere aykırı eylemlerin saptanması halinde yetkili merci gerekli işlemleri başlatır, işletme herhangi bir cezadan dolayı hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve deruhte eder.


İşletme sahibi verilen izni 10.00 ile 24.00 saatleri arasında kullanabilecektir.


İşletme sahipleri bu izni devredemez, kiralayamaz. Ancak bu izni aynı imtiyaz sahibinin diğer şubeleri için kullanılabilir.


Bahis Evlerinin her türlü sorumluluğu imtiyaz sahibindedir. İmtiyaz sahiplerinin belirleyeceği azami ödeme miktarı bir kuponda 15 bin Euro’yu geçemez.


İzin sahipleri kendilerine ait bahis evlerinde oynatılacak oyunlar ve kuralları Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’ne yılında bildirmekle yükümlüdür. Bildirimi yapılanlar dışında oyun ve kural belirlenemez.

Müşterek bahis oynatma izni olan şirketler Müşterek Bahis Tüzüğü gereğince ibraz edilen, kazanılan kuponların karşılığını en geç 24 saat içerisinde ödemek zorundadır, aksi takdirde Genel Yönetim Kurulu’nun raporu ve bakanın onayı ile izin sahibinin teminatından ödeme yapılır ve izin hakkı 1 (bir) ay süreyle askıya alınır.


Müşterek Bahis oynatma izni olan kurumlar, 31/2009 Şans Oyunları Yasası kapsamında faaliyet gösteren Şans Oyunu Salonu’nda (Casino) oynatılan oyunları ve benzeri oyunları oynatamaz. Oyun değişikliğinde Spor Dairesi’ne bağlı, Piyangolar Birimi’nin onayı alınması koşuldur.


İmtiyaz sahibi yetkili mercinin gerekli gördüğü durumlarda talep edeceği ek teminatları yerine getirmeyi kabul eder ve taahhüt eder.


Bahis Evleri sadece Şehir Planlama Dairesi’nin öngördüğü ilgili yasalara uygun alanlara açılabilir. Sadece futbol bahis evleri (ki bunlar spor müsabakaları oynatabilir, kesinlikle global at, köpek oynatamaz) açabilmek için yerleşik nüfusun 2 binin üzerinde, canlı bahis evleri açabilmek için yerleşik nüfusun 5 binin olması koşuldur. Bahis evlerinin eğitim ve öğretim kurumlarından ve/veya ibadet yerlerinin sınırından en az 100 metre uzak olması zorunludur.


İmtiyaz sahibine, Beden Eğitim ve Spor Yasası Müşterek Bahis Oynatma Tüzüğü’nün oynatma iznine ilişkin kurallar maddesinde belirtilen Gelir ve Vergi işleri ile görevli daireden temin edecekleri Vergi Güvenlik Belgesi’ni ve borcu bulunmadığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Sosyal sigortalar Kurumu’ndan temin edecekleri borcu bulunmadığını gösteren belgeyi ibraz etmek, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü’nden temin edecekleri borcu bulunmadığını gösteren belgeyi ibraz etmek koşulları ile Bakanlar Kurulu’nca izin verilir.

İzin sahibi Beden Eğitim ve Spor Yasası Müşterek Bahis Oynatma Tüzüğü, diğer yasa ve tüzüklerdeki tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi ve tüm koşullara uymayı kabul ve taahhüt eder. İzin sahibi imtiyaz sözleşmesine ve yukarıda belirtilen yasa ve tüzüklere aykırı hareket ederse ve/veya yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal ederse yetkili merci sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder. İzin sahibi böyle bir halde yetkili merciden herhangi bir hak talep edemez.”

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110