banner6

İşsizler ordusu büyüyor!

banner37

İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, 2020 yılında yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC genelinde toplam istihdamın 132 bin 885 kişi, işsiz sayısının 14 bin 950 kişi, işsizlik oranının ise yüzde 10,1 olduğunu açıkladı

İşsizler ordusu büyüyor!
banner99

Ceren ÖZBİL

“GENÇ VE KADIN İŞSİZLİK ORANI ÇOK YÜKSEK”… İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, en son yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi’nin sonuçlarına göre, ülkedeki genç işsizlik oranının çok yüksek ve kadın istihdam oranın ise çok düşük saptandığını belirtti. Öksüzoğlu, “Ülke genelinde işsizlik oranı yüzde 6.3’ten 10.1’e, genç işsizlik oranı ise yüzde 19.4’ten yüzde 29.3’e yükseldi. Ülkemizdeki kadın işsizlik oranı da yüzde 8’den yüzde 12.2’ye yükselmiştir” dedi.

“KARAR ALICILAR BU VERİLERDEN YARARLANMALI”… Kurum Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, 2021’de yani bu yıl yapılacak Hanehalkı İş Gücü Anketi’nin, pandemi döneminde, özellikle ülkenin işgücü yapısının nasıl değişeceğini açıkça ortaya koyacağını kaydetti. Öksüzoğlu, bu anketin karar alıcılar için çok kıymetli veriler sağlayacağını ifade etti ve ne yazık ki karar alıcıların bugüne kadar kurumun ürettiği verilerden yeterince yaralanmadığını söyledi.

İstatistik Kurumu tarafından son yapılan 2020 Hanehalkı İşgücü Anketi’ne göre, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 10.1’e yükselirken, bu oranının 2021’de daha da artmış olmasından endişe ediliyor.

Bilindiği üzere pandeminin etkisiyle de ülkede birçok işyeri kapandı, birçok işyeri ise küçülmeye gitti. Bu durumun işsizlik oranına yansıması ise 2021’de yapılanacak Hanehalkı İş Gücü Anketi’nde ortaya çıkacak.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan İstatistik Kurumu Başkanı Öksüzoğlu, Hanehalkı İşgücü Anketi hakkında bilgi verdi.

Öksüzoğlu, kurum tarafından en son yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi’nin sonuçlarına göre ülkedeki genç işsizlik oranının çok yüksek, kadın istihdam oranın ise çok düşük olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Türel Öksüzoğlu, ayrıca kurum tarafından birçok verinin üretildiğini ancak karar alıcıların yeterince faydalanmadığını düşündüğünü belirterek,“ya biz kendi kurumlarımızın ürettiği verileri okuyamıyoruz, ya da konunun uzmanı kişilerden destek istemiyoruz. Bence her ikisi de geçerlidir” dedi.

“Anket, kurumsal olmayan nüfusa uygulanıyor”

Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı İşgücü Anketi yaparak, ülkedeki işgücü piyasasının yapısını ortaya koyduğunu söyledi ve bu anketin de yine hanehalklarından alınan bilgilerle gerçekleştirildiğini belirtti. Öksüzoğlu şu şekilde konuştu:

“Hanehalkı İşgücü Anketi ülkemizde her yıl aynı dönemde yani ekimde yapılıyor ve 15 gün içerisinde tamamlanıyor. Bu anket ile ülkenin işgücüne katılan, katılmayan ama en önemlisi, 15 yaş ve üzerindeki yani çalışma çağına gelmiş nüfusun işgücü durumu ortaya konuyor. Bu konuda iki önemli nokta vardır. Bu da kurumsal olmayan nüfus ve 15 yaş ve üzeri çalışma çağına gelmiş nüfus üzerinde yapılıyor olmasıdır. Yani kurumsal olmayan nüfus derken yurtlar, kışlalar, hastaneler, kreşler ve bakım evleri gibi çoklu yaşanılan yerler anket kapsamına alınmıyor ve ankethanelerde yapılıyor. Adı üstünde Hanehalkı İşgücü Anketi…”

“Kadın işsizlik oranı yüzde 12.2”

En son yapılan Hanehalkı İş Gücü Anketi’nin 4 bin 32 hanede yapıldığından söz eden Öksüzoğlu şu şekilde konuştu:

“Son yapılan işgücü anketi pandemi döneminde, yani 2020 yılında yapıldı. Bu anket, ülkedeki işgücüne katılma oranı, işsizlerin sayısı ve oranı, istihdamda olanların sayısı ve oranı aynı zamanda işgücüne katılmayanların sayısı ve oranını ortaya koyan bir ankettir. En can alıcı noktası ise işgücüne katılanların ne kadarının erkek, ne kadarının kadın olduğunu, kadın oranının istihdamda ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.

2020 yılında işsizlik oranı yüzde 10.1’e, genç işsizlik ise yüzde 29.3’e yükseldi. İşgücü yapısındaki büyük değişikliklerden söz ediyoruz. Anket sonuçlarına göre, ülke genelinde işgücüne katılanların oranı yüzde 51.1’dir. İşgücüne dahil olan yüzde 51.1 dilimin sadece yüzde 35’i kadınlardan oluşmaktadır. İşgücüne katılmayan ise yüzde 48,9’luk bir kesim var. Bunu öğrenciler, emekliler, çalışamaz durumda olanlar, mevsimlik işçiler ve ev kadınları oluşturuyor. Belirttiğimiz sebeplerle, hemen hemen ülke nüfusunun yarısı işgücüne katılmamaktadır. İşgücüne katılmayan grubun yüzde 59.2’si kadınlardan oluşuyor. Bu anket sonuçlarına göre, kadın istihdamı çok düşük, kadın işsizliği yüksektir. O zaman burada bir durup düşünülmelidir.”

“Kurum verileri kılavuz niteliğindedir”

Geçen yıl Dünya Bankası’nın ülke ekonomisi ile ilgili yayınladığı bir rapordan söz eden Öksüzoğlu, “bu raporda çoğunlukla İstatistik Kurumu’nun verilerinden yararlanılmıştır ve kadın ile genç istihdam oranının düşük olup, kadın ve gençlerin istihdama katılmasının sağlanması ile kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla’nın iki katına çıkacağı’ belirtilmiştir” dedi.

Öksüzoğlu kurum olarak zaten bunu bildiklerini söyledi ve şu şekilde konuştu:

“Zaten ülkenin işgücü yapısı ile ilgili göstergeleri her yıl yayınlıyoruz. Ayrıca son iki yıl 8 Mart Kadınlar Günü vesilesi ile “Kadın İstatistikleri” adı altında ülkedeki kadın profili ve statüsünü rakamlarla ortaya koyduk ve kamuoyunun bilgisine sunduk. ‘Kadının bu ülkede adı yok’… Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Bilimsel göstergeler ve rakamlar net olarak bunu ortaya koyuyor.”

“Atıl bir sermaye oluştu”

Öksüzoğlu, kadın ve gençlerin ekonomiye dahil edilememesinden dolayı “atıl bir sermaye” oluştuğunu, bunun da ülke adına büyük bir kayıp olduğunu belirtti ve “eğer biz bu ülkede yol kat etmek istiyorsak, ülkemizin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlar ve tehditlerini ortaya koyacak SWOT analizlerini yaparak, kurumun yayınlamış olduğu verileri de kullanarak bir yol haritası belirlemeliyiz” dedi.

Öksüzoğlu, kurumun verilerinin yol gösterici ve fener ile kılavuz niteliğinde olduğunu söyledi ve “Siz kılavuz niteliğindeki verileri kullanarak hedefe ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

“Üst kademe yöneticiliğinde  kadınlar tercih edilmiyor”

Bir akademisyen ve uzun yıllardır cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışan bir kadın olarak da kadının bu ülkede istenilen noktada olmadığını yayınların bize söylediğini ifade eden Öksüzoğlu şu şekilde konuştu:

“Kadınlara daha çok imkân sağlanması gerekiyor. Çünkü gerçekten imkân sağlanmıyor, imkân sağlanmadığı için de kadınlar belli bir noktaya kadar geliyor ve orada kalıyor. Ülkemizde kamuda çalışan kadın oranı yaklaşık yüzde 50 iken Üst Kademe Yöneticiliği atamalarında yüzde 30 oranında… Yani kamuda çalışmaya gelince eşit olabiliyor ancak üst kademe yöneticiliğine gelince durum değişiyor.”

“Kadın atamalarının daha az olmasının nedenleri sorgulanmalı”

Ülkemizdeki kadınların eğitim düzeylerinin yüksek olduğuna vurgulayan Öksüzoğlu, “buna rağmen neden atamalarda kadın daha az tercih ediliyor?” diye sordu.

Öksüzoğlu, bu durumun incelenmesi gerektiğini kaydetti ve “Kadın bürokratları izliyorum, hepsi konularında uzman ve başarılıdırlar” dedi.

  Kadınlarımıza, üst kademe ve siyasi yönetimde fırsat eşitliği yaratılmasının zamanı geldiğini hatta geçtiğini belirten Öksüzoğlu, gerekli açılımların yapılmasının ülke adına elzem olduğunu vurguladı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104