İşte işbirliğini içeren o mutabakat zabtı!

banner37

İşte işbirliğini içeren o mutabakat zabtı!
banner90
banner99

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZABTI

Bu zapt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası ve eğitimle ilgili diğer mevzuatla birlikte okunur ve bundan sonra “taraflar” olarak anılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın iyi niyet temelindeki işbirliği hususlarını içerir.

Madde 1   Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki eğitim-öğretim faaliyetleri, KİSAV’ın Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden kiralama protokolü koşullarına uygun olarak yürütülür.

Madde 2  Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde hâlâ hazırda bulunan Kolej Programının yanında, aynı kampüs, aynı bina, aynı müdürlük altında 2019-2020 Öğretim Yılından itibaren, kademeli bir yaklaşımla İlahiyat Anadolu Lisesi Programı açılacaktır.

Madde 3  Kademeli bir yaklaşımla açılacak İlahiyat Anadolu Lisesi Programı; 2019-2020 Öğretim Yılında altıncı (6.) sınıfına ve 2020-2021 Öğretim Yılında lise kademesinde bulunan İlahiyat Meslek Alanı Programının, İlahiyat Anadolu Lisesi Programına dönüştürülmesiyle dokuzuncu (9.) sınıfına öğrenci kabul etmeye başlayacaktır.

Madde 4  İlahiyat Anadolu Lisesi Programına kayıt hakkı verilmesi kolej sınavlarının kapsamı dışında bir anlayışla okulun imkânları ve programın ihtiyaç duyduğu yeterlilikler programlar arasındaki denkliği sağlamak üzere TC Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre olacaktır.

Madde 5  Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yer alacak İlahiyat Kolej Programı ile İlahiyat Anadolu Lisesi Programı arasında öğrenci yatay geçişleri olanaklı kılınacaktır. Yatay geçişlerde; İlahiyat Anadolu Lisesi Programından, İlahiyat Kolej Programına geçişler sınavı gerektiren, İlahiyat Kolej Programından, İlahiyat Anadolu Lisesi Programına geçişler ise sınavı gerektirmeyen düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 6  Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yer alacak İlahiyat Kolej Programı ve İlahiyat Anadolu Lisesi Programının öğretim programları (müfredat) ve haftalık ders dağılım çizelgeleri, bahse konu programların ihtiyaç duyduğu alan yeterliliklerini karşılayacak bir yaklaşımla programlar arasındaki denkliği sağlamak üzere TC Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınarak  KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca belirlenecektir.

Madde 7  Meslek derslerindeki verimi artırmak amacıyla öğretim teknikleri açısından öğrenci sayısına bağlı sınıflar oluşturulması, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin tüm programlarında da uygulanır.

Madde 8  Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğretmen, idareci ve diğer tüm görevliler KKTC mevzuatlarına göre atanır ve görev yaparlar. Ancak okulda bulunan tüm alanları dikkate alan bir anlayışla ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile işbirliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirilir.

Madde 9  Bütünlüklü bir yaklaşımla eğitimde sürenin hem yıl içindeki hem de gün içindeki süresi dikkate alınarak öğrencileri eğitim-öğretim uygulamaları ile daha fazla buluşturmak ve bu uygulamaların verimliliğini artırmak amacıyla başlatılacak tam gün eğitim projesinin pilot çalışmaları için belirlenecek okulların, farklı tür ve kademelerde olması sağlanacaktır.

Madde 10  Tam gün eğitim projesi pilot uygulamalarının, farklı tür ve kademedeki okullarımızda olması esasına bağlı olarak Hala Sultan İlahiyat Koleji de tam gün eğitim projesinin pilot uygulamasının gerçekleştirileceği okullarından birisi olarak belirlenecektir. Ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte 2019-2020 Öğretim Yılında pilot okullarda tam gün eğitime geçilebilir.

Madde 11  Tam gün eğitim projesinin gerek pilot uygulamalarında gerekse bütünlüklü bir şekilde sürdürülebilir bir anlayışla eşzamanlı olarak sisteme entegre edilmesinde ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların (ulaşım, iaşe, alt yapı, hizmetler vb.) karşılanması için her türlü ekonomik desteğin verilmesini taraflar kabul eder.

Madde 12  KKTC ile TC arasında kültürel ilişkilerin gelişmesi, mesleki uygulamalar, yaz eğitimi, kültürel etkinlikler, kardeş okul ve her kademedeki öğrencilerin staj yapmalarına imkân verilmesi için daha yoğun işbirliğine gidilecektir.

Madde 13   KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı her alan ve kademedeki öğretim programı (müfredat), ders kitabı oluşturma, materyal geliştirme ve diğer eğitimsel uygulamalar için teknik düzeyde işbirliği yapar.

Madde 14  Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinden kiralama koşullarına uygun olarak Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerinin konaklama, eğitim ihtiyaçları, takviye kurslar, bu kursların ihtiyacı olan kitap-yayın ve otomasyon desteği KİSAV tarafından koordine edilir.

Madde 15   Bu Mutabakat Zaptı 09 /07/ 2019 tarihinde Türkçe olarak iki asıl nüsha halinde imzalanmış olup, yedi (7) yıl süre ile akdedilmiştir. Bu süre sonundaki altı (6) ay içerisinde taraflardan herhangi birisinin farklı bir değerlendirmesi olmaması durumunda otomatik olarak uzamış kabul edilir.

             Ziya SELÇUK                                           Nazım ÇAVUŞOĞLU

          TÜRKİYE CUMHURİYETİ                  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

           MİLLİ EĞİTİM BAKANI                    MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI

banner134

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75