banner6

İthalatta ilk üç araba, yakıt, inşaat demiri

banner37

Ticaret Dairesi verilerine göre, 2021 yılının ilk altı ayında ithal taşıt araçlarına 67.786.375 ABD Doları, yakıta 52.151.385 ABD Doları ve inşaat demirine 22.465.166 ABD Doları ödendiğini gösteriyor

İthalatta ilk üç araba, yakıt, inşaat demiri
banner151 banner143

PARALAR ÜÇ KALEME GİDİYOR… KKTC’de 2020’nin ilk yarısında yapılan ithalat içerisinde en büyük paya sahip taşıt araçları rakamı, 2021 yılının ilk altı ayında önceki yıla göre yüzde 20,51 artış gösterdi ve toplam payda yüzde 11,45 ile ilk sırada yer aldı. Yakıt kalemi de bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yüzde 14,06 arttı. En yüksek üçüncü paya sahip inşaat demiri kalemi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,56 yükseldi ve toplam ithalat içerisindeki payı da yüzde 2,26’dan yüzde 3,79’a yükseldi.

SALGIN GÖLGESİ TABLOYU GİZLİYOR… KKTC’de 2006-2010 yılları arasında ihracatın ithalatı karşılama oranı, ortalama olarak yüzde 5 seviyesinde gerçekleşirken; bu oran, 2011-2015 yıllarını kapsayan dönemde yüzde 7,3’e ulaştı. Bahse konu oran, 2016-2020 yılları zarfında ise ortalama yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 9,29 seviyesine ulaştı, 2021 yılının ilk altı ayında Kovid-19 salgınının ithalatta yaptığı olumsuz etkinin devam etmesiyle yüzde 13,9 bandında gerçekleşti.

Ali ÇATAL

Ticaret Dairesi tarafından kamuoyuyla paylaşılan ihracat ve ithalat verilerine göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ihracat toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,49 arttı.

2020 yılının ikinci üç ayında yapılan ihracat 28.7 milyon Amerikan Doları’yken, bu rakam, 2021 yılının aynı döneminde 36.3 milyon dolara yükseldi.


Bu doğrultuda, 2020 yılının ilk altı ayında, ihracat toplamı 65.9 milyon ABD Doları olurken, 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 82.5 milyon Amerikan Doları olarak kayda geçti.

İthalat toplamı ise 2021 yılı ikinci çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,18 bandında arttı. 2021 yılı ikinci çeyreği ithalatında, önceki yılın aynı ayına göre, nisan döneminde yüzde 107,58 ve mayıs periyodunda yüzde 86,33 artış; haziran dahilindeise yüzde 39,84 düşüş gerçekleşti.


Diğer taraftan, 2020 yılının ilk altı ayında yapılan ithalat içerisinde en büyük paya sahip taşıt araçları rakamı, 2021 yılının ilk altı ayında önceki yıla göre yüzde 20,51 artış gösterdi ve toplam içerisindeki payda yüzde 11,45 ile ilk sırada yer aldı.


Benzer şekilde, 2021 yılının ilk altı ayında en yüksek ikinci paya sahip yakıt kalemi, bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yüzde 14,06 arttı. En yüksek üçüncü paya sahip inşaat demiri kalemi, bir öncekiyılın aynı dönemine göre yüzde 79,56 arttı ve toplam ithalat içerisindeki payı da yüzde 2,26’dan yüzde 3,79’a yükseldi.


Buna göre, 2021 yılının ilk altı ayında taşıt araçlarına 67.786.375 Amerikan doları, yakıta 52.151.385 Amerikan doları ve inşaat demirine 22.465.166 Amerikan doları ödendi.

İthalat kalemleri arasından seçilmiş en yüksek on kalemin toplam ithalat içerisindeki payları, 2020 yılının ilk altı ayında yüzde 34,83, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 36,83 seviyesinde gerçekleşti. Seçilmiş on kalemin toplam ithalatındaise 2021 birinci yarıyılında, bir önceki yıla göre yüzde 15,95 artış kaydetti.

İhracat hacminde düşüş olası

KKTC’nin ihracat ve ithalatının, Haziran 2011 ve Haziran 2021 dönemleri arasındaki 10 yıllık seyri incelendiğinde, her yılın ilk yarısında artan ihracat hacminin, ikinci yarıda düştüğü görülüyor.

Buna karşılık, ihracat toplamı yıllık hareketli ortalaması 2010–2014 yıllarında istikrarlı bir artış eğilimi sergiledive Mayıs 2015 sonrası dönemde düşüşe geçtikten sonra yatay bir seyir izlemeye devam etti.


Buna göre, 2019 yılının ilk altı ayında 8.8 milyon Amerikan doları seviyesinde olan ortalama aylık ihracat da 2020 yılında 10.9, 2021 yılında ise 13.7 milyon Amerikan doları seviyesine yükseldi.


İthalatta ise Ağustos 2008 döneminden itibaren gerçekleşen en düşük seviye, Nisan 2020’de 40.8 milyon Amerikan doları ile kaydedildi. İthalatın yıllık hareketli ortalamasına bakıldığında, Şubat 2020’ye kadar normal seyrettiği, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Mart 2020’den itibaren hızlı bir düşüşe geçtiği ve 2021 yılı ikinci çeyreğine kadar düşmeye devam ettiği görülüyor.


Veriler uyarınca, 2019 yılının ilk altı ayının aylık ithalat ortalaması 125.3 milyon Amerikan doları seviyesindeyken, 2021 yılının aynı döneminin aylık ithalat ortalaması ise 98.7 milyon Amerikan doları olarak kayıtlara geçti.


Keza, 2020 yılının ilk altı ayında 106.6 milyon Amerikan doları olan ortalama aylık ticaret hacmi, 2021 yılının aynı döneminde 112.4 milyon Amerikan doları seviyesine kadar yükseldi. Ortalama dış ticaret açığı ise ilgili dönemlerde sırasıyla 84.6 milyon Amerikan dolarından 84.9 milyon Amerikan doları seviyesine çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranında ‘suni’ yükseliş

Ayrıca, rapora göre, 2006-2010 yılları arasında ihracatın ithalatı karşılama oranı, ortalama olarak yüzde 5 seviyesinde gerçekleşirken; bu oran, 2011-2015 yılarını kapsayan dönemde yüzde 7,3’e ulaştı.


Bahse konu oran, 2016-2020 yılları zarfında ise ortalama yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 9,29 seviyesine ulaştı, 2021 yılının ilk altı ayında ise Kovid-19 salgınının ithalat üzerinde yaptığı olumsuz etkinin devam etmesi nedeniyle yüzde 13,9 bandında gerçekleşti.


Yanı sıra, 2020 yılında Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri gruplarının toplam ihracat içindeki paylarında bir önceki yıla kıyasla azalış kaydedilirken; diğer Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler gruplarının payında ise artış gerçekleşti.


Bu bağlamda, 2021 yılının ilk altı ayı 2020 yılının tamamıyla kıyaslandığında, Türkiye ve diğer ülkelere yapılan ihracat paylarında artış, AB ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın payında ise azalış gözlemlendi.

KKTC’nin gerçekleştirdiği toplam ihracat içinde en büyük paya sahip Türkiye’nin payı ise 2021 yılının ilk iki çeyreği itibarıyla yüzde 53 oldu.


Buna göre, 2021 yılının ilk altı ayında toplam ithalatta Türkiye’nin payı yüzde 63,2, AB ülkelerinin payı ise yüzde 15,6 olarak ölçümlendi. 2020 yılı ile kıyaslandığında Türkiye ve diğer ülkelerden yapılan ithalatın payında artış; AB ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri gruplarının paylarında ise düşüş gerçekleştiği görülüyor.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104