İzmarit atıp yangın çıkarmak “suç” değil!

banner37

Ülkede 1995’ten bu yana meydana gelen büyük orman yangınlarını araştırmak üzere oluşturulan meclisteki özel komitenin hazırladığı rapor, Orman Yasası’ndaki birçok çarpıklığın da ortaya çıkmasına neden oldu

İzmarit atıp yangın çıkarmak “suç” değil!
banner99

Ceren ÖZBİL

ORMAN YASASI’NDA SUÇ KAPSAMINA ALINACAK… Ülkede meydana gelen orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında tam olarak sönmemiş sigara izmaritinin ormana atılması yer alsa da, Orman Yasası’nda bu durum suç olarak tanımlanmıyor. Suç sayılmadığı için de Orman Yasası’nda bu konuyla ilgili herhangi bir ceza da yer almıyor. Yıllardır var olan bu sorunu çözmek için çok kısa süre önce düğmeye basıldı ve bu durumun Orman Yasası’nda ceza kapsamına alınıp, bazı cezaların da daha caydırıcı hale getirilmesi için bir grup milletvekili tarafından Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi meclise sunuldu

HEM HAPİS, HEM DE PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR… Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde, cezaların güncelleştirilmesi, ağırlaştırılması ve orman yangınlarının en başlıca nedeni olduğu bilinen ancak Orman Yasası’nda suç olarak tanımlanmayan “tam olarak sönmeyen izmariti ormana atmanın” suç kapsamına alınması yer alıyor. Bu önerinin yasalaşması durumunda, ormana tam olarak sönmemiş izmariti atmanın3 yıla kadar hapis, ya da asgari ücretin on katına kadar para, ya da hem hapis, hem de para cezası olacak

“CEZA YASASI İLE ORMAN YASASI UYUMLAŞTIRILACAK”… Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni meclise sunan isimlerden olan CTP milletvekili Erkut Şahali, sönmemiş sigara izmaritinin ormana atılmasının Orman Yasası’nda tanımlanmamış olduğunu söyledi ve Ceza Yasası’nda ise bu durumun tedbirsizlik sonucu bir kazaya sebebiyet verme olarak yer aldığını ifade etti. Bu nedenle Orman Yasası’nda bunun da tanımlanmış olmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Şahali, “Ceza Yasası ile Orman Yasası’nın uyumlaşması için çalışılıyor. Tatil öncesi bu yasa önerisini meclisten geçirmeyi hedefliyoruz” dedi

Ülkede 1995’ten bu yana meydana gelen büyük orman yangınlarında ihmal olup olmadığını araştırmak üzere Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan özel komitenin hazırladığı rapor, bu alandaki yasal eksiklileri gün yüzüne çıkardı. Bu yasal eksiklikler arasında, Orman Yasası’nda, ormanlık alana tam olarak sönmemiş sigara izmariti atmanın suç olarak tanımlanmaması ve cezasının da bulunmaması var.

Yasal eksikliklerin giderilmesi için 1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi’nde yer alan milletvekilleri Yasemin Öztürk, Zeki Çeler, Özdemir Berova, Biray Hamzaoğulları ve Erkut Şahali, meclise Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi sundu.

Söz konusu yasa önerisinde, cezaların günceleştirilmesi, ağırlaştırılması ve orman yangınlarının en başlıca nedeni olduğu bilinen ancak Orman Yasası’nda suç olarak tanımlanmayan “tam olarak sönmeyen izmariti ormana atmanın” suç kapsamına alınması yer alıyor.

Bu önerinin yasalaşması durumunda, ormana tam olarak sönmemiş izmariti atmanın3 yıla kadar hapis, ya da asgari ücretin on katına kadar para, ya da hem hapis, hem de para cezası olacak.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan CTP milletvekili Erkut Şahali, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi hakkında bilgi verdi.

Şahali, bu ihtiyacın, ülkede meydana gelen orman yangınlarını araştırmak için oluşturulan komitenin çalışmaları sırasında fark edildiğini ve bunun üzerine öneri hazırlandığını ifade etti.

“Hedef, Ceza Yasası ile Orman Yasası’nı uyumlaştırmak”

Şahali, sönmemiş sigara izmaritinin ormana atılmasının Orman Yasası’nda tanımlanmamış olduğunu söyledi ve Ceza Yasası’nda ise bu durumun tedbirsizlik sonucu bir kazaya sebebiyet verme olarak yer aldığını ifade etti.

Bu nedenle Orman Yasası’nda bunun da tanımlanmış olmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Şahali, şöyle konuştu:

“Orman yangınlarının sebeplerinin araştırılmasıyla ilgili komite çalışmasında aldığımız bilgilerde, büyük ölçüde orman yangınlarının nedeninin, sönmemiş sigara izmariti atılması olduğunu gördük.

Bu nedenle de bu suçun tanımlanması gündeme geldi.

Bu değişiklik yasa önerisi ile de Ceza Yasası ile Orman Yasası’nın uyumlaşması için çalışılıyor.

Tatil öncesi bu yasa önerisini meclisten geçirmeyi hedefliyoruz.

Bu yasa önerisinde ana hedef, caydırıcılığı sağlamaktır. Ayrıca orman yangınlarının sebeplerinden birinin bertaraf edilmesidir.

1995 yılında çıkan yangında çok ciddi bir yetersizlik söz konusuydu. O günden bugüne çok yol kat edilmiş olmasına rağmen hâlâ kasıtlı ya da kaza sonucu olan yangınların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılması gereken çok şey var.

banner134
Umarım bu yasa bizi arzu ettiğimiz hedefe biraz daha yaklaştırır.”

Cezaların artırılması öngörülüyor

Söz konusu yasa önerisinde, bazı suçların cezalarının ağırlaştırılması yer alıyor. 3 yıla kadar hapis, ya da asgari ücretin on katına kadar para, ya da her iki cezanın öngörülmesiyle ilgili bu suçlar ise şöyle:

“Orman müdürü veya kaymakam tarafından veya onun direktifi ile yapılan veya dikilen herhangi bir sınır veya kadastro işaretini kasten kaldırmak, yok etmek, bozmak veya zarara uğratmak;

Herhangi bir kereste veya orman ürününün devlet malı olduğunu veya yasal olarak kesilebileceğini veya götürülebileceğini veya orman memurlarınca sınıflandırıldığını göstermek için orman memurlarınca kullanılan damganın sahtesi ile kereste veya orman ürünlerini damgalamak;

Kereste veya orman ürünü kesilmesi, taşınması veya satılması ile ilgili herhangi bir ruhsatnamenin sahtesini yapmak veya gerekli yetkisi olmadan ruhsatname ısdar etmek;

Orman Dairesi’nce veya bu yasa veya onun uyarınca yapılan tüzüklerin verildiği yetki ile kullanılan veya ısdar edilen herhangi bir mühür, damga, işaret veya ruhsatnamede değişiklik yapmak, onları silmek veya bozmak.”

Yanan ya da sönmemiş sigara izmaritini ormana atmanın hem hapis, hem de para cezası olacak

Yine aynı yasa önerisinde herhangi bir yüksek veya alçak ormanın içinde veya ormanın kenarından bir çeyrek mile kadar olan mesafe içinde ateş yakana; yakılmış bir ateşi söndürülmemiş olarak bırakana ve yanmakta olan veya tam olarak sönmemiş sigara veya benzeri bir tütün ürünü bırakana 3 yıla kadar hapis cezası ya da asgari ücretin on katına kadar para ya da her iki cezanın birden verilmesi yer alıyor.

Ancak bir orman memurunun önceden alınan rızası ile böyle bir orman içinde veya ormanın kenarından bir çeyrek mile kadar olan mesafe içinde ateş yakan herhangi bir kişiye, böyle bir orman içinde veya ormanın kenarından bir çeyrek mile kadar olan mesafe içinde bulunan bir evde oturan ve kendi evcil amaçları için böyle bir evde ateş yakan herhangi bir kişiye bu ceza uygulanmayacak.

Ağır cezası olacak

Söz konusu yasa önerisinde ayrıca yetkili makamlardan izinsiz bir biçimde bir alçak ormanda, “Herhangi bir ağacı, ağaççığı veya çalıyı devirmenin, kesmenin, sökmenin, kabuğunu çıkarmanın, deler veya herhangi bir suretle yaralamanın”, “herhangi bir ağaç veya ağaççığı aşılamanın veya bakımını yapmanın”, “herhangi bir orman ürününü çekip çıkarmanın, toplamanın yerinden kaldırmanın veya götürmenin” ve “herhangi bir hayvanla yüksek veya alçak ormanlara tecavüz etmenin veya hayvanları orada otlatmanın veya hayvanların ormanlara tecavüz etmesine veya orada otlamasına müsaade etmenin” cezalarının da artırılması yer alıyor.

Ayrıca bu yasa önerisinde cezası artırılması öngörülen suçlar arasında “herhangi bir amaç için yüksek veya alçak ormanlardaki bir araziyi temizlemek, kazmak, kesmek veya böyle bir arazinin toprağını sürerek veya başka surette alt üst etmek”, “herhangi bir bina, ağıl, fırın veya ımbık veya başka herhangi bir yapı yapmak”, “Kuyu kazmak, su kanalları açmak, baraj yapmak veya ormandaki suları başka yöne çevirmek veya başka biçimde kullanmak” bulunuyor.

Tüm bu suçlar içinse 3 yıla kadar hapis cezası veya suçun işlendiği tarihte yürürlükteki aylık asgari ücretin 10 katına kadar para cezası veya her iki ceza birden verilmesi öngörülüyor.

Ceza Yasası’nda orman yakmak ağır bir suç

Şu anda yürürlükte bulunan Ceza Yasası’nda ise orman yangınları ile ilgili düzenleme ise şu şekilde:

“Devlet malı olan veya devletin muhafazası, kontrol veya yönetiminde bulunan herhangi bir ormanı ateşe veren herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve on dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75