İzolasyon kuralını ihlal edenler polise bildirilecek

banner37

Bakanlar Kurulu’nun Koronavirüse karşı aldığı önlemler içerisinde “yurt dışından gelenlerin 14 gün evlerinden çıkmaması” da olduğunu açıklandı. Ancak vatandaşlar bu kişilerin evlerinden çıktığından endişe ediyor. Ulaştırma Bakanı ise bu konuda gerekenin yapılacağını açıkladı:

banner87
İzolasyon kuralını ihlal edenler polise bildirilecek
banner90
banner99

DENETİM OLMALI… Ülkede Koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte halkın yaşadığı panik devam ederken Bakanlar Kurulu’nun bu konuda açıkladığı önemlere ne kadar uyulduğu merak ediliyor. Merak edilen konuların en başında ise “yurt dışından gelenlerin 14 gün evlerinden çıkmamasına” uyulup uyulmadığı geliyor. Halk 14 günlük süre boyunca evlerinden çıkmaması gereken bu kişilerin evlerinden çıkıp, çıkmadığının denetlenmesini istiyor.

“SAĞLIK BAKANLIĞI EKİPLERİ KONTROL EDİYOR”… Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yurt dışından gelen ve 14 gün evde tutulacak kişilerin evlerinden dışarı çıktığı ile ilgili duyumların kendilerine de ulaştığını söyledi. Bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda gündemlerine alacaklarını ifade eden Atakan, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bu kişilerin evlerinde kalıp kalmadıklarını kontrol ettiğini belirtti. Atakan, “Eğer böyle bir durum varsa, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında gerekli ceza verilecek” dedi.

DOLAŞIMI KISITLANABİLİR… Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre; bir kişinin bulaşıcı bir hastalık yayma ihtimalinin hekim tarafından imzalanmış bir raporla Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bildirilmesi halinde daire, mahkemeye başvurmak suretiyle alacağı bir mahkeme kararıyla, kamu sağlığını korumak ve salgın hastalıkları önlemek amacıyla bu kişinin dolaşımını dört hafta süreyle sınırlandırabilir ve/veya dört haftayı geçmeyecek bir süre kişiyi işe gitmekten alıkoyabilir.

Ceren ÖZBİL

Ülkede Koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte halkın yaşadığı panik devam ederken Bakanlar Kurulu’nun bu konuda açıkladığı önemlere ne kadar uyulduğu merak ediliyor.

Merak edilen konuların en başında ise “yurt dışından gelenlerin 14 gün evlerinden çıkmamasına” uyulup uyulmadığı geliyor.

Halk 14 günlük süre boyunca evlerinde çıkmaması gereken bu kişilerin evlerinden çıkıp, çıkmadığının denetlenmesini ve içlerinin rahatlaması için de bu konuda kamuoyuna bilgi verilmesini istiyor.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yurt dışından gelip, 14 gün boyunca evlerinde kalması gereken kişilerin evlerinden çıktığı yönündeki duyumların kendilerine de ulaştığını anlattı.

Atakan, bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda ele alacaklarını söyledi ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında da gerekli cezaları uygulayacaklarını belirtti.

Ayrıca konuyla ilgili Bakanlar Kurulu da açıklama yaptı ve bu kurala uymayanların polis tarafından tutuklanıp, oluşturulacak gözlem merkezine götürüleceğini belirtti.

“Ev izolasyonuna uymayanlara gerekli cezalar uygulanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yurt dışından gelen ve 14 gün evde tutulacak kişilerin evlerinden dışarı çıktığı ile ilgili duyumların kendilerine de ulaştığını söyledi.

Bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda gündemlerine alacaklarını ifade eden Atakan, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bu kişilerin evlerinde kalıp kalmadıklarını kontrol ettiğini belirtti.

Atakan, bu kişilerin evlerinde kalmadıklarının tespit edilmesi durumunda gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

“Yasal olarak yetkimiz var”

Tolga Atakan, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre ev izolasyonuna uymayan kişilere yaptırım uygulanabileceğini kaydetti ve şu şekilde konuştu:

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası bize yaptırım uygulama yetkisi veriyor. Bizde bu konuda gerekli uygulamaları yapacağız. Vatandaşlara da bu konuda ciddi bir sorumluluk düşüyor. Eğer ev izolasyonundaysalar bu kurallara uymaları ve dikkat etmeleri gerekir.”

“Ercan’da gerekli ilaçlamalar yapılıyor”

Atakan, Ercan Havaalanı’nda gerekli ilaçlamaların yapıldığını söyledi ve şu anda adaya geliş için çok yolcu olmadığını belirtti.

Yoğunluğun daha çok dönüş için bekleyen yolculardan kaynaklandığını belirten Atakan, “Bakanlar Kurulu’nda tüm konular ele alınacaktır” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası şunları içeriyor:

Bildirim sorumluları

Bir bulaşıcı hastalığın ihbarı ve bildiriminden; hekimler, veteriner hekimler, sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel sağlık kuruluşları ve devlet ve/veya özel laboratuarlar sorumludur.

Bulaşıcı hastalığı düşündüren bir olayın ihbarından ve bildiriminden tüm kurum ve kuruluşların ve toplu yaşam alanlarının sorumluları sorumludur.

Bilgi akış sisteminin çalışma esasları

ile bildirimi zorunlu hastalıklar

Bildirimi zorunlu hastalıklar, bildirim sorumluları tarafından hastalığın niteliği ve/veya aciliyetine göre derhal veya yirmi dört saat veya haftalık olarak Daireye bildirilmek zorundadır.

Bilgi akış sisteminin çalışması, bilgi akış sistemi kapsamında yer alan bildirimi zorunlu hastalıkların listesi ve bu hastalıkların seçim ölçütleri ve vaka tanımlarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Kamuoyuna bilgi verilmesi ve alınacak önlemler

Daire, yukarıdaki 24’üncü maddede belirtilen bir olay geliştiğinde, ilgili meslek gruplarını ve kamuoyunu olay ve alınacak önlemler hakkında gecikme olmaksızın bilgilendirir. Ayrıca halk sağlığı tehdidi ortadan kalktığında da bu durum ilgili taraflara gecikme olmaksızın bildirilir.

Erken uyarı ve yanıt sistemi kapsamında her bir erken uyarı düzeyinde alınacak önlemler ve sistemin işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.

Bulaşıcı hastalığı olduğundan

şüphelenilen kişinin dolaşımının kısıtlanması

Bir kişinin bulaşıcı bir hastalık yayma ihtimalinin hekim tarafından imzalanmış bir raporla daireye bildirilmesi halinde Daire, mahkemeye başvurmak suretiyle alacağı bir mahkeme kararıyla, kamu sağlığını korumak ve salgın hastalıkları önlemek amacıyla bu kişinin dolaşımını dört hafta süreyle sınırlandırabilir ve/veya dört haftayı geçmeyecek bir süre kişiyi işe gitmekten alıkoyabilir.

Mahkemeye başvuru şekli ve kriterlerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Bulaşıcı hastalığı olan kişinin

yargıç kararıyla hastaneye nakli

Hastalığa yakalanmış ve/veya hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınamayacağı bir konut veya mülkte bulunan bir kişinin, bulaşıcı bir hastalık yayma ihtimalinin Hekim tarafından imzalanmış bir raporla Daireye bildirilmesi halinde Daire, mahkemeye başvurmak suretiyle alacağı bir mahkeme kararıyla kamu sağlığını korumak ve salgın hastalıkları önlemek amacıyla bu kişiyi Bakanlığın belirleyeceği bir hastane veya birime sevk eder. Hastane giderleri Bakanlık tarafından karşılanarak enfekte olduğu müddetçe orada alıkonabilir.

Mahkemeye başvuru şekli ve kriterlerine ilişkin usul ve esaslar, bu Yasanın 28’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca çıkarılacak tüzükle düzenlenir.

Denetçinin, sağlıklı olma durumunu tespit etmesi

Denetçi, bulaşıcı hastalığı olan ve hastalığın yayılmasına sebep olacak bir işte çalışan herhangi bir kişiyi, hastalığın bulaştırıcı olduğu süre kadar çalışmasını engelleyebilir ve belirli aralıklarla tıbbi muayeneler ve incelemelerden geçmesini emredebilir.

Kişi bu emre uymayı reddederse Daire, mahkeme kararı ile uygulamayı yapar. Mahkemeye başvuru şekli ve kriterlerine ilişkin usul ve esaslar, bu Yasanın 28’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca çıkarılacak tüzükle düzenlenir.

Temizletme, dezenfekte etme ve imha ettirme yetkisi

Denetçi, enfeksiyonu muhafaza eden herhangi bir konutun, toplu yaşam alanının veya onun bir parçasının veya orada bulunan eşyaların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi veya imha edilmesinin bir hastalığın yayılmasını önleyeceği veya kontrol altına alacağı kanaatine sahip olduğunda, binada ikamet eden kişilere  yazılı bir tebligatla, hastalığın bulaşıcılığına bağlı olarak belirlenen süre içerisinde konut veya bölümlerini veya içindeki eşyaları önerilen şekilde temizlenmeleri, dezenfekte edilmeleri veya eşyalarla ilgili olarak, gerektiğinde imha edilmelerini bildirir.

Gemi, uçak, kara taşıtı veya içindeki yolcularla ilgili kurallar:

Bulaşıcı hastalıklardan herhangi birinin olduğu konusunda şüphe olması durumunda, gemilerde, uçaklarda veya kara taşıtlarında bulunan eşyaların ve kişilerin alıkonulması amacıyla gerekli görülen yerlerde karantina istasyonları tayin edilebilir. Kişilerin bir karantina merkezinde alıkonulması aşağıdaki şekilde olur:

(A) Alıkonulan kişiye, alıkonmasını gerektiren nedenler, anladığı dilde bildirilir.

(B) Alıkonulan kişinin bulaşıcı bir hastalık taşıyıp taşımadığı tespit edilir.

(C)          (a)           Bulaşıcı hastalık taşımadığı tespit edilen kişi alıkonulduğu yere bırakılır.

(b)           Bulaşıcı hastalık taşıdığı tespit edilen kişiye yurttaş olması halinde, bu Yasanın 28’inci ve 29’uncu madde kuralları uygulanır. Yurttaş olmayanlara ise Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (c) bendikuralları uygulanır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner107

banner75

banner108