Kadınlar daha endişeli ve çaresiz

banner37

CMIRS’in Eylül 2018 anket sonucuna göre, ekonomik kriz toplumun mutluluk oranlarını diğer dönemlere kıyasla ciddi şekilde düşürdü. Mutsuz bir toplum olmamızın yanı sıra suç oranlarındaki artış da tüm bireylerin yaşadığı ülkede kendini “güvensiz” hissetmesine neden oldu

banner87
Kadınlar daha  endişeli ve çaresiz
banner90
banner99

Ergül ERNUR

Ekonomik kriz, toplumun tüm kesimlerini etkiledi… KIBRIS’ın birçok kez vatandaşlarla gerçekleştirdiği söyleşiler, toplumda psikolojik yıpranmanın olduğunu ortaya koyarken ülkemizde artan suç olaylarına karşı da vatandaşlar, “korkuyoruz, endişeliyiz” mesajı verdi.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) üç ayda bir telefonda görüşerek düzenli olarak yaptığı anket çalışmasına katılanlar da, toplumda hakim olan korku ve endişelere vurgu yaptı.

Toplum kendini “mutsuz”, “çaresiz”, “endişeli”, “depresif” ve “öfkeli” hissediyor…

Ülkemizde son dönemlerde gasp, hırsızlık, tecavüz, cinayet, silahla tehdit, bıçaklama, darp gibi olaylarda büyük artış yaşandı… Sokakta yürümeye korkar olan vatandaşlar, kendini bu tür olaylara karşı nasıl koruyacağını düşünmeye başladı… İşte bu noktada, anketten çıkan önemli bir sonucun dikkate alınması gerekiyor.

Suç oranlarındaki artış, kadınları, erkeklere kıyasla çok daha fazla etkiledi.

Toplumumuzda da bu soruna el atılmazsa, özellikle kamusal alanlarda kendini güvende hissedemeyen kadınların eve kapanması, kamusal alandan çekilmek zorunda kalması gibi yeni sorunlar baş gösterebilir.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, uyarıyor:

“Bu önemli bir sosyal sorundur ve bir an önce çözüme kavuşturulmalı, bilinçlendirme yapılmalıdır. Bu dönemde ‘kadınlar daha endişeli, depresif ve çaresiz!’. Geçmiş anketlerimize göre olumsuz duygularda genel artış var. Toplumun mutluluk seviyesi 10 üzerinden 5.43. Bu ortalama son üç buçuk sene içerisinde görmüş olduğumuz en düşük mutluluk oranıdır”.

 

Yüzler gülmüyor

Ankete katılanlara yöneltilen sorularla, toplumun mutluluk seviyesi de ölçüldü.

Eylül 2018 anketine katılanların 10 üzerinden mutluluk seviyesi 5.43 oldu. Bu ortalama son üç buçuk sene içerisinde yapılan anketlerde çıkan oranların en düşüğü…

Ekonomik krizin toplumun mutluluk oranlarını diğer dönemlere kıyasla ciddi şekilde düşürdüğünü söylemek mümkün…

Kısacası, her gün ekonomik anlamda dert çeken vatandaşların, yüzü artık gülmüyor.

Mart 2015’teki ankette toplumun mutluluk karnesi 10 üzerinden 5.54’ken bu rakam Haziran 2015’te 6.20’ye yükselmişti. Eylül 2015’te yeniden 5.73 puana gerileyen mutluluk karnesi, Ocak 2016’da 6.38, Nisan 2016’da 6.81 oldu.

Mutluluk karnesi notları şöyle: Temmuz 2016’da 5.81; Ekim 2016’da 5.66; Ocak 2017’de 6.02; Nisan 2017’de 6.27; Temmuz 2017’de 6.42; Ekim 2017’de 6.27; Şubat 2018’de 6.80 ve Haziran 2018’de 6.59.

Eylül 2018’deki mutluluk oranı ise 10 üzerinden 5.43.

 

“Çaresizlik”

Çaresizlik, endişe, depresiflik ve öfke hissi, toplumsal mutsuzluğun da yansıması. Toplumda çoğunluğun aynı duyguları hissettmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.

CMIRS, anket çalışmasında toplumun ruhsal yapısını inceledi.

Haziran ayında yapılan çalışmada bir hafta önce kendini sıkca “çaresiz” hissetiğini söyleyenlerin oranı yüzde 31.05’ken Eylül 2018’de bu oran yüzde 38.89’a yükseldi.

Yani her 10 kişiden 4’ünün son 1 hafta içerisinde kendini sıkca “çaresiz” hissettiği görülüyor.

 

“Endişe”

Yüzde 64.24 oranında bir kesim kendini sıkça “endişeli” hissettiğini belirtirken bu oranın Haziran 2018 anketinde yüzde 44.59 olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Son 1 hafta içerisinde sıkca “depresif” hissedenlerin oranı da benzer şekilde yüzde 15.53’ten yüzde 19.36’ya yükseldi. Bu da, her 5 kişiden 1’inin kendini sıkça “depresif” hissettiğini gösteriyor. 

Kendini sıkça “öfkeli” hissedenlerin oranı ise yüzde 22.39’dan yüzde 36.13’e yükseldi. Bu oran da her 10 katılımcıdan 4’ünün sıkca kendini öfkeli hissettiğini ortaya koydu.

Ruh halimiz kötü

Ankete katılanlara “Son bir hafta içerisinde hangi ruh hallerini ne sıklıkta hissettiği” de soruldu. Puanlama 3 üzerinden yapıldı. Ocak 2017’den Eylül 2018’e kadar olan sürede yapılan anket sonuçları bazında, verilen yanıtlar incelendiğinde,  insanlardaki olumlu duyguların azaldığı, olumsuz duyguların ise daha sık hissedildiği görülüyor.

Haziran 2018 anketinde kendini huzurulu hissedenlerin karnesi 3 üzerinden 2’yken, bu oran üç ay sonra 1.52’ye düştü.

Umutlu olma hissi ise, 1.91 puandan 1.39 puana gerilerken, gelecege güvenle bakma hissinin karne notu, 1.54’ten 1.09’a geriledi.

Toplumda kötü ruh halleri yaygınlaştı. Endişenin karne notu 1.40’tan 1.77’ye; öfkenin notu 0.83’ten 1.17’ye, çaresizliğin notu 1.05’ten 1.25’e, depresif olma halinin notu ise 0.58’den 0.7’ye yükseldi.

 

Kimse kimseye güvenmiyor

İnsanların birbirine olan güven kaybı da, ne yazık ki yükselişte…

banner134
Haziran 2018’de sosyal güven notu 10 üzerinden 3.48’ken, bu puan Eylül 2018 anketinde 2.04’e düştü.

Sosyal güven notu; Mart 2015’te 2.49, Haziran 2015’te 1.72, Eylül 2015’te 2.15, Ocak 2016’da 3.17, Nisan 2016’da 2.69, Temmuz 2016’da 2.01, Ekim 2016’da 2.04, Ocak 2017’de 3.50, Nisan 2017’de 2.02, Temmuz 2017’de 3.02, Ekim 2017’de 2.04, Şubat 2018’de 3.49, Haziran 2018’de 3.48, Eylül 2018’de 2.04 oldu.

Suç oranlarındaki artışın da bu döneme denk gelmiş olması ve özellikle kadına yönelik şiddet, saldırı, darp soygun gibi şiddet vakalarının ön planda olmasından dolayı özellikle kadınların sosyal güven ortalamasında ciddi düşüşler yaşandı. 

Bu da bir kez daha gösterdi ki; kadın ve erkeğin toplumsal sorunlardan kaynaklanan etkilenme oranları farklı.

Erkeklerin, sosyal güven notu 10 üzerinden 3.42’den 2.48’e gerilerken, kadınların sosyal güven notu Haziran 2018’de 2.48’den 1.71’e düştü.

 

Yücel: Sosyal sorun… Dikkate alınmalı

CMIRS Direktörü Mine Yücel’in “sosyal güven” ve toplumun “ruh haliyle” ilgili anket sonuçlarını değerlendirmesi şöyle:

“Bu tablo toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda siyasilerin daha çok bilinçlenmesi ve politikaların bu boyutu da dikkate alarak geliştirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkardı.

Suç oranlarındaki artış, toplumun tüm bireyleri üzerinde aynı etkiyi yapmamaktadır. 

Kadınlar, bu artıştan erkeklere kıyasla çok daha fazla etkilenmektedir. Toplumumuzda da bu soruna el atılmadığı her geçen gün, özellikle kamusal alanlarda kendini güvende hissedemeyen kadının eve kapanması, kamusal alandan çekilmek zorunda kalması gibi yeni sorunlar baş gösterecek. Bu önemli bir sosyal sorundur.

Uzun süredir atılan her adımda, yapılan her yasada, oluşturulan her politikada Sosyal Etki Değerlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini dile getirmekteyiz. Politikaların sadece ekonomik değil sosyal etkileri de olmaktadır.  Ve bu sosyal etkiler farklı sosyal gruplar üzerinde farklı şekillerde hissedilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği de bu boyutlardan bir tanesidir. Örneğin planlama veya uygulama noktalarında kadınların erkeklere kıyasla nasıl etkilendiklerini ölçmek, bu konuda cinsiyete göre ayrılmış istatistiki veriler oluşturmak en büyük zorunluluktur.

Aynı zamanda ülkenin ivedilikle bir İstatistik Kurumu’na ihtiyacı vardır. Bu kurum içerisinde toplumsal cinsiyet de gözetilerek veri oluşturma ihtiyacı da bulunmaktadır.  Sağlık, yargı gibi konularda kadın/erkek veya farklı yaş grupları veya farklı bölgeler bazında etkilerin/dağılımların ne olduğu yönünde derinlikli bilgiye ihtiyaç vardır.

Kadının kendine güven oranları erkeğe kıyasla daha düşüktür.  Kadınlar erkeklere kıyasla kendilerini daha sık depresif hissetmektedir. Sıkça endişeli hissedenler arasında da yine kadınlar daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. 

Kadınlar kendilerini erkeklere kıyasla çok daha sık çaresiz hissetmiştir.  Kısacası, bu dönemde ‘kadınlar daha endişeli, depresif ve çaresiz!”.

TABLO

Son bir hafta içerisinde aşağıdaki ruh hallerini ne sıklıkta hissettiniz veya hissetmediniz?

Sıklık Puanı (3= çok sık, 0=hiç)

 

Ruh hali  Ocak 2017  Nisan 2017  Temmuz 2017  Şubat 2018  Haziran 2018  Eylül 2018

Kendine güvenen  2,18  2.14  2.27  2.40  2.49  2.38

Huzurlu  1,57  1.78  1.62  1.78  2  1.52

Umutlu  1,56  1.69  1.51  1.60  1.91  1.39

Geleceğe güvenle bakan  1,51  1.55  1.21  1.66  1.54  1.09

Endişeli  1,22  1.34  1.11  1.13  1.40  1.77

Öfkeli  0,97  0.96  0.89  1.12  0.83  1.17

Çaresiz  0,97  0.98  0.84  1.16  1.05  1.25

Depresif  0,89  0.66  0.78  1.02  0.58  0.7

 

***

 

Sizce genel olarak insanlara güvenilebilir mi yoksa insanlarla iletişimde her zaman cok dikkatli mi olmak gerekir?  (10 puan üzerinden)

 

Sosyal Güven  Erkek  Kadın

Ekim 2017  2.27  1.84

Şubat 2018  3.72  3.21

Haziran 2018  3.42  3.54

Eylül 2018  2.48  1.71

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 09:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75