banner6

Kamu hizmetleri daha verimli hale getirilecek

banner37

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kamu reformu olarak adlandırılan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı hakkında bilgi verdi:

Kamu hizmetleri daha verimli hale getirilecek
banner150 banner150 banner151 banner143

Ceren ÖZBİL

Kamu hizmetlerini daha etkili ve verimli hale getirip, üzerindeki siyasi etkiyi de azaltmak için hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın kısa süre içerisinde Cumhuriyet Meclisi gündemine getirilerek, onaya sunulması bekleniyor.

Kamu çalışanlarının örgütlü olduğu sendikalardan biri olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, teknik kurulda söz konusu tasarı hakkında görüşüp, uzlaşıya vardıkları konular hakkında bilgi verdi.

Mevcut 7/1979 sayılı yasanın doğru şekilde uygulanmasının bile kamudaki verimliliği artırmak için yeterli olduğunu hatırlatan Bengihan, ancak yürürlükte olan yasada “üçlü kararname (siyasi atama) ile atamalar”, “doğum izinleri” ve “derece terfileri uygulamasında” gibi hem güncelliğini yitiren ve hem yetki karmaşası bulunan hem de adaletsizlik yaratan maddeler bulunduğunu anlattı.

Bu doğrultuda söz konusu reform kapsamında üçlü kararname ile atamalara sınır getirildiğini, doğum izinlerinin artırıldığını ve kamuda yetki kargaşası yaratan derece terfisi uygulamasının da ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyleyen Bengihan, tasarının komite üyeleri ile müzakere edilerek, yeniden düzenlenmiş şeklini desteklendiklerini açıkladı.

Bengihan: Mevcut yasa bile yeterli

KTAMS Başkanı Bengihan, mevcut Kamu Görevlileri Yasası’nın bile şu anda tam anlamıyla uygulanması durumunda kamudaki hizmetlerin daha kaliteli olacağını söyledi.

Bengihan ayrıca yöneticilerin bu yasanın doğru ve adil bir şekilde uygulaması durumunda personelin daha kaliteli ve verimli hizmet sağlayabilmesi için yeterli olduğunu anlattı ve sıkıntının yöneticilerin yasaya uygun hareket etmemesinden kaynaklandığını savundu.

Kamudaki reformun sadece yasalarla yapılamayacağına işaret eden Bengihan, reformun; önce düşünceyle, olaylara partizanlık, adam kayırma ya da şahsi menfaatler doğrultusunda bakmayıp, ülke ve kamu yararını göz önünde tutarak yapılması gerektiğini anlattı.

“Mevcut yasada güncelliğini yitiren maddeler var”

Begihan, mevcut yasa içerisinde güncelliğini yitiren maddeler olduğunu söyledi ve bu maddeler arasında üçlü kararname ile atamaların yer aldığını vurguladı.

Bu konudaki maddenin değişmesi gerektiğinin elzem olduğunu ifade eden Bengihan, “reform önce düşüncelerde olmalıdır. Eğer düşüncelerimizde reform yoksa adam kayırmaca, partizanlık varsa, dünyanın en iyi yasasını alıp, burada uygulamaya çalışalım hiçbir şey değişmeyecek. O yasayı uygulayacak olanların düşünceleri zihniyetinde hizmet yararı, kamusal fayda ve halkın daha fazla hizmet alabilmesi olmalıdır” dedi.

Bengihan, şu anki kamu görevlileri yasasında bir takım sıkıntıların bulunduğunu belirterek, bu konu gerekli düzenleme önerisini sunarken de hizmet alacak halkın daha kaliteli hizmet alabilmesini, çalışanların daha verimli iş yapabilmesini, çalışanların daha huzurlu ve mutlu bir ortamda yasaların kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda daha verimli çalışabilmelerini göz önünde bulundurduklarını söyledi.

“Siyasi atamalar sınırlandırıldı”

Kamu reformu içerisinde kendileri açısından en önemli olan noktalardan birinin üçlü kararname ile yapılan atamaların, yani siyasi atamaların sınırlandırılması olduğunu söyleyen Bengihan, ayrıca yine bu reformla kurumsal hafızanın da korunacağı ilkesiyle yola çıkılmasının önemini vurguladı. Bengihan, kamu reformuyla üçlü kararname sisteminin sadece danışmanlarda ve üst kademe yöneticileri olan müsteşarlarda devam etmesinin hedeflendiğini anlatarak şöyle devam etti:

“Daire müdürleri ve genel müdürler sınav sistemi ile liyakata dayalı ve hiyerarşik silsile yoluyla sınavlara girip, yarışacaklar ve yazılı sınavlardan sonra daire müdürü ve genel müdür olacaklar. Yine bu reformla üst kademe yöneticileri daraltıldı. Üst kademe yöneticileri sadece müsteşarlar ve Bakanlar Kurulu Genel sekreteri olacak. Bunlar dışarından ya da içerden üçlü kararname ile atanacak. Atanacak olan müsteşar ya da danışman özel sektörden atanan biriyse bakanın görev süresi bittiğinde geri dışarıdaki görevine gidecek, üç ay süreyle tazminat olarak aylık maaşını alacak. Kamu görevlisi ise geldiği göreve geri gidecek. Eğer birinci derece memursa birinci derece memur olacak. Eğer şube amiri ise şube amiri olacak. Bu üçlü kararname ile atananlar için geçerlidir.”

Siyasi atamalar neler olacak?

Güven Bengihan, bu reformla yöneticilik hizmetleri sınıfının da ayrıldığını söyledi ve bu yöneticilik hizmetleri sınıfının da genel müdürler, daire müdürleri, müdür muavini, şube amirlerinden oluşacağını belirtti.

Bu kişilerin göreve liyakata dayalı sınav sistemiyle geleceğini kaydeden Bengihan ve bu görevde olan kişilerin hükümetin değişmesiyle artık değişmeyeceğini ifade etti.

Bengihan, genel müdürün müsteşar düzeyine denk geleceğini ve müsteşar hangi baremden maaş alıyorsa genel müdürün de aynı baremden maaş alacağını söyleyerek, yani genel müdürle, müsteşarın maaşının bir birine denk olacağını kaydetti.

“İlerleme kademe kademe olacak”

KTAMS Genel Başkanı Bengihan, genel müdür olabilmek için de kamu görevinin yöneticilik hizmetleri sınıfının ikinci derecesinde olunması koşulunun aranacağını ifade etti ve “önce müdür olunacak, müdür olunduktan sonra kademeli olarak genel müdür olunabilinecek” dedi.

Genel müdür olmanın koşulunun daire müdürü olmak, daire müdürleri arasında yapılan sınavda başarılı olmak olduğunu belirten Bengihan, yani genel müdürlerin Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapacağı sınavlarla belirleneceğini söyledi.

Bengihan daire müdürü olabilme koşulunun ise müdür muavinliği görevinden geçtiğini ayrıca, müdür muavini olmak için de şube amirliği yapmak gerektiğini ifade etti.

“Kurumsal hafıza korunacak”

Güven Bengihan, genel müdür, müdür ve müdür muavini ve şube amirlerinin üçlü kararnameden ayrıldığı için de sistemin liyakata ve beceriye dayalı olacağını söyledi.

Ayrıca kurumsal hafızanın da böylelikle korunacağını belirten Bengihan, emekli çıkılana kadar da görevlerinde başarılı olan kişilerin üçlü kararname ile atanmamaları nedeniyle görevlerinden de alınamayacağını anlattı.

“Kamu için ayrı, dışarıdan atama için ayrı koşullar”

Bengihan, müsteşar olma koşulunun kamu görevlileri için yöneticilik hizmetleri sınıfının birinci ve ikinci derecesinde bulunmaları olduğunu ifade etti.

Dışarıdan atanacak müsteşarlar için de 5 yıl yöneticilik ve ilgili alanda 15 yıl çalışması koşullu aranacağını belirten Bengihan, böylece müsteşar atamalarına da bir düzenleme getirildiği üzerinde durdu.

“Başarı notu 70 olacak”

Güven Bengihan, kamu reformuna göre sınavlarda başarı notunun 70 olacağını söyledi ve şimdi ise sınavlarda geçme notunun ilk atamalarda 60, derece terfilerinde ise 50 olduğunu belirtti. Güven Bengihan bu konuda şunları söyledi:

“Münhal sayısının bir buçuk katı mülakata çağrılacak. Ancak, münhal 3 ya da 3’ten az ise iki katı mülakata çağrılacak. Bununla birlikte terfilerde yazılı sınavının ağırlığı yüzde 60 sözlünün ağırlığı ise 40’tır. Ancak ilk atama sınavlarında yazılının ağırlığı yüzde 80, sözlünün yüzde 20’dir. Şu an ki yasaya göre dışa açık münhallerde münhal sayısı kadar başarılı olanlar mülakata çağrılıyor. Örneğin 5 ise münhale 5 kişi çağrılıyor, 7 ise ilk 7’de olanlar çağrılıyor. Buradaki düşünce ben daha fazla çağırır da elersem torpil yapabilme ihtimali vardır düşüncesidir. Bunun önünü kesmek için var. Şimdiki uygulamada puanlarda eşitlik olması durumunda ise ilk mezun olan çağrılacak.”

“44/2006 sayılı derece terfisi uygulaması kalkıyor”

Bengihan, kamu reformu ile 44/2006 sayılı derece terfisinin de ortadan kalkacağını söyledi ve bununla birlikte de kadro fazlası oluşacak şekilde sınavlarda yükselmelerin olmayacağını anlattı.

Münhal sayısı kadar kişinin yükseleceğini belirten Bengihan, şu anda üçüncü derece olan kişilerin ikinci dereceye çıkmak için sınava girdiğini ve bu sınava girip 50 alan herkesin geçip, ikinci dereceye yükseldiğini söyledi.

Münhal adedi 1 ise ve sınava 3 kişi katılıp 50 almışsa 3 kişinin de ikinci dereceye çıktığını kaydeden Bengihan, “en yüksek olan asıl kadroya geçer, diğerlerine de kadro fazlası olarak yukarı çıkar. Böylece aşağıda kimse kalmaz. Ancak, kamu reformu ile hiyerarşinin piramit gibi çıkması hedefleniyor” dedi.

Bengihan, şu anda herkesin yukarı çıkması nedeniyle aşağıda birinin kalmadığını ve bunun da sistemi hantallaştırdığını belirtti.

“Ek mesailer, izin olarak verilemez”

Bengihan, ek mesailer konusunda da bir düzenlemeye gidildiğini ve eğer bir personel ek mesai çalıştırılmışsa bunun izin olarak verilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Yasa taslağının son halini görmediğini kaydeden Bengihan ancak ek mesailerin izin olarak verilmesine karşı çıkıp, bunu değiştirdiklerini belirtti.

“Performans değerlendirmesi zaten var ancak sorun uygulamada”

Güven Bengihan, performans değerlendirmenin şimdi de yapıldığını ancak sicil amirlerinin kimse ile kötü olmamak için herkese olumlu verdiğini söyledi.

Buradaki sorunun yasadaki eksiklikten değil uygulamadaki eksiklikten kaynaklandığını belirten Bengihan, “artık yöneticilik hizmetleri sınıfındaki genel müdürlere de daire müdürlerine de performans değerlendirmesi olacak. Bunların iki yıl üst üste olumsuz değerlendirilmesi durumunda bunlar KHK tarafından eski görevlerine döndürülecek” dedi.

Bengihan yöneticilik hizmetleri sınıfının dışında kalanlar içinse, performans değerlendirmelerinin olumsuz çıkması durumunda, aynı konumdaki başka bir sicil amirinin denetimine verileceğini ve iki yıl performansın olumsuz çıkması durumunda personelin işine son verileceğini söyledi.

“Nakiller de düzenlendi”

KTAMS Başkanı Bengihan, ilçeler arası nakillerde çalışanın onayının alınması gerekeceğini ve şu andaki yasada ilçe arası nakillerde çalışanın onayının istenmediğini söyledi.

Bengihan, “sendikamızın talebi ilçeler arasındaki nakillerde çalışanın onayının alınmasıdır” dedi.

Bengihan ayrıca görevlendirmelere ise üç ay sınır getirildiğini belirtti ve üç aydan fazla olacak durumlarda KHK’dan izin alınması gerekeceğini kaydetti.

Bengihan görevlendirmelerin en fazla iki yıl olacağını ifade etti.

“Suistimale açık”

Güven Bengihan, bu reformun içinde kendilerinin olumlu bulmadığı bir hususun da vekalet koşulları olduğunu söyledi. Bengihan bu konuda, “15 günden uzun bir vekalet olduğunda oraya vekalet eden kişi vekalet ettiği kadronun maaşını almaya hak kazanıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu sürenin 3 ay olması daha uygundur. Bu durumda birine 15 gün izne çıktığında vekalet verilebilecek. Böylece bir üst kadronun maaşını almaya hak kazanacak. Bu suistimale açıktır” dedi.

“İzinler iş günü olarak değiştirildi”

Bengihan, mevcut yasa göre bir çalışanın ilk iki yılda ayda iki buçuk, iki yıllık görev süresinden sonra da ayda üç buçuk gün izin kazandığını söyledi.

Çalışanın izin biriktirme hakkının ise bir yılda en fazla 84 gün olabileceğini belirten Bengihan, bir yıllık iznin de 42 gün kazandığını ifade etti.

Bengihan, kamu reformunda ise bu izinlerin artık iş günü olarak hesaplanmasını içerdiğini ifade etti ve “örneğin kişi şu anki yasaya göre 7 gün izin alırsa hafta sonları buna dahil edilir. Ancak kamu reformuna göre artık 7 gün izin alındığında hafta sonları bunun dışında kalacak. Yani hafta sonları ile birlikte bu izin 9 gün olacak. Kamu reformunda da 25 iş günü dendi. Biz buna itiraz ettik 30 olarak düzelttik. Geçmişten kalan izinleri hesaplamak için ise kalan izinleri 7 ile bölüp 5 ile çarpacaksınız ve iş günü olarak hesaplayacaksınız ” dedi.

“Doğum izinlerinde çok güzel bir düzenleme oldu”

Bengihan radyoaktif ışın yayan cihazlarla çalışanlara verilen 21 günlük şua izinin kamu reformunda 15 gün iş günü olarak düzenlendiğini söyledi.

Güven Bengihan şu şekilde konuştu:

“Doğumdan 40 gün önce ve doğumdan 40 gün sonra olan hamilelik izinleri, doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan sonra 8 hafta olarak değiştirilecek, ancak istenirse doğumdan öncesi iki haftaya kullanılır, kalan süre doğumdan sonraya eklenerek 14 haftaya çıkarılabilir. Çoğul, gebelik olduğunda ise doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta ek ve doğumdan sonraki 8 haftaya da 4 hafta ek izin olacak. Yani doğumdan önceki izin 10 hafta sonraki de 12 hafta doğum izin olacak. Prematüre doğum yapanlara doğumdan sonra 12 hafta ek izin verilecek. Yani 8 hafta olan izin 20 haftaya çıkarılacak. Emzirme izinleri ise doğum izni bittikten sonra 9 aya çıkarılacak. Mevcut yasada bu 6 aydı. Evlat edinmede de 14 hafta ödenekli izin verilecek.”

“Hastalık izinleri de düzenlendi”

Güven Bengihan, hastalık izinlerinin şu anda 42 gün olduğunu ancak 21 gün sonrası için kurul raporu istediğini anlattı. Bunun da kamu reformuyla değiştirileceğini kaydeden Bengihan, hastalık izninin 15 iş günü olduğunu ve 3 gün, 3 gün şeklinde ayrı olarak alınabileceğini söyledi.

Ancak, ciddi bir hastalık olması durumunda bir yıla kadar izin verileceğini belirten sendika başkanı Bengihan, yine iyileşmemesi durumunda kurul raporu ile 4 yıla kadar ödenekli izin verileceğini kaydetti.

Bengihan “çocuğun hasta olması” gibi mazeret izinlerinin hem anne hem de baba için 15 güne çıkarıldığını ayrıca engelli çocuğu olan anne ile babalara da ekstra 15 gün izin verileceğini ifade etti.

Güven Bengihan ayrıca çocuğun ya da eşin uzun süreli tedavisi için izin isteniyorsa sağlık kurulu raporu ile 2 yıla kadar mazeret izni verilebileceğini söyledi, ayrıca eşin doğum yapmasına 5 iş günü ve evlenme ile ölümlere de 3’er iş günü izin verileceğini belirtti.

 

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 09:20
banner343
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110