Kamuda atamalar, terfiler ve sınavlar durdu!

banner37

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda, mart ayında görev süresi dolan üye yerine henüz yeni bir atama yapılmaması, ya da mevcut üyenin görev süresinin uzatılmaması, kamudaki birçok atamayı, emekliliği, sınavı ve mülakatı kilitledi

Kamuda atamalar, terfiler ve sınavlar durdu!
banner90
banner8

“BİRÇOK İŞ AKSAR”… KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerinden birinin mart ayı içinde görev süresinin dolduğunu ifade etti ve bu üyenin görev süresini tamamlaması nedeniyle şu an komisyonda bir üyenin eksik olduğunu belirtti. Bengihan, boşalan üyelik koltuğu dolduruluncaya kadar komisyonun kolektif bir şekilde çalışamayacağını ve böylece de “yeterlilik sınavları”, “İngilizce yeterlilik sınavları”, “öğretmen atamaları”, “nakiller” ve “emeklilik işlemlerinin imzalanmasına” kadar birçok işlemin yapamayacağını söyledi

“TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK”… Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün, sınavların geçerlilik süresini 6 ayla sınırlandırdığını söyledi ve bunun da bazı sıkıntılara neden olduğunu belirtti. Tüzük gereği sınavların kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içerisinde mülakatlarının gerçekleştirilmiş olması gerektiğini ifade eden Bengihan, “Hem salgın, hem de komisyondaki üye eksikliği nedeniyle sınavı yapılmış ancak mülakatı yapılmamış münhaller var. Bunlardan bazıları ile ilgili 6 aylık süre dolmak üzeredir. Bu sorunun çözülmesi için tüzükte bir değişikliğe gidilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu 6 aylık sürenin uzatılması hedefleniyor” dedi

“BİNAYLA BİRLİKTE YASA DA DEĞİŞMELİ”… Bengihan,  çağdaş cezaevi kompleks binasının yapıldığını ve bitmek üzere olduğunu söyledi ancak ilgili şirketin 50 milyon TL’lik alacağı olduğunu ifade etti. Şirketin 50 milyon TL’lik alacağını aldığı anda bir ay içinde binayı teslim edebilecek durumda olduğunu kaydeden Bengihan, ancak binanın teslim alınması ile birlikte cezaevi teşkilat yasasında da değişikliğe gidilip, bu değişikliklerin yürürlüğe girmiş olması gerektiğini anlattı. Bengihan, yasal değişiklik yapılmadan yeni binaya geçilmesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini belirtti

Ceren ÖZBİL

   Kamu Hizmeti Komisyonu’nda, mart ayında görev süresi dolan üye yerine henüz yeni bir atama ya da söz konusu üyenin görev süresinin uzatılmaması, kamudaki sınavların, terfilerin, atamaların ve emekliliklerin kilitlenmesine neden oldu.

   Üye eksikliği nedeniyle kolektif şekilde çalışamayan kurul, sınavların, mülakatların, terfilerin, atamaların ve emekliliklerin yapılmasına onay veremedi. 

   Ayrıca hem Covid-19 salgınından kaynaklı idari tatil, hem de komisyonun sınav ya da mülakat yapılmasına onay verememesi, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü gereği, sınavdan sonra en geç 6 ay içinde gerçekleşmesi gereken mülakatların yapılamamasına neden oldu.

   KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’na yeni bir üye atanması ya da mevcut üyenin görev süresinin uzatılması, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’yle ilgili yapılan değişiklik çalışmaları ve çağdaş Cezaevi Yasası çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Ya görev süresi uzatılacak, ya

da yeni bir üye atanacak”

   KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmetleri Komisyonu üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığını söyledi ve Cumhurbaşkanı’nın bir görevinin de kamusal hizmetlerin devamını ve bütünselliğini sağlamak olduğunu belirtti.

   Şu anki Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerinden birinin mart ayı içinde görev süresini tamamladığını ifade eden Bengihan, bu üyenin görev süresini tamamlaması nedeniyle şu an Kamu Hizmeti Komisyonu’nda bir üyenin eksik olduğunu söyledi.

   Bengihan, komisyonda dört üye, bir de başkan olduğunu, ancak bir üyenin görev süresini tamamlaması nedeniyle şu anda bir başkan ve üç üye kaldığını ifade etti.

   Güven Bengihan, komisyona ya yeni bir üye atanması, ya da görev süresi dolan üyenin görev süresinin uzatılması gerektiğini kaydetti.

   Bu atama görevinin de Cumhurbaşkanı’nda olduğunu belirten Bengihan, bununla ilgili Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptıklarını anlattı.

   Güven Bengihan, “Cumhurbaşkanı bize en kısa sürede kamudaki hizmetlerin aksamaması adına gerekli girişimi yapacağını açıkladı. Kamudaki çalışanların tayinlerinin, emekliliklerinin, terfilerinin aksamaması adına en kısa sürede boşalan üyeliğin yerini dolduracağını belirtti” dedi.  

“Kamu, 6 ay bekleyemez”

   Bengihan,  boşalan üyelik koltuğu dolduruluncaya kadar bütün kamusal alanlarda çalışanlarla ilgili “yeterlilik sınavları”, “İngilizce yeterlilik sınavları”, “öğretmen atamaları”, “nakiller” ve “emeklilik işlemlerinin imzalanmasına” kadar birçok işlemin yapılamayacağını belirtti.

   Tüm bu işlemlerin yapılması için tüm komisyon üyelerinin kolektif bir şekilde çalışması gerektiğini söyleyen Bengihan, şöyle konuştu:

   “Şu an beklemededir. Verilecek hizmet açısından da, kamu yararı açısından da bir aksama olmaması gerekir. Şu anda böyle bir sıkıntı yaşanıyor.

   Zaten Mart’tan beri Covid-19 mücadelesi kapsamında Kamu Hizmeti Komisyonu üyeleri de idari izinliydi ve toplum sağlığı için evde kalınıyordu.

   Ayrıca nisan sonunda da Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacağı düşünülerek yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı’nın bu atamayı yapması bekleniyordu.  Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi 6 ay ileriye ertelendi.

   Kamu ise bu atamanın yapılmasını 6 ay bekleyemez. Eğer atama yapılmazsa 6 ay içerisinde bütün kamusal işlemler durur. Bu da hizmetlerin aksamasına neden olacak.

banner134
   Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’ın görev süresini uzattı ve Kayral’ın bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına rağmen bu konuda tarafsız ve objektif davrandı.  

   Kayral’ın görev süresi içerisinde gösterdiği başarıyı, adil davranmasını ve ortaya koyduğu iyi bir kamu hizmeti yönetimini göz önünde bulundurdu ve onu takdir etti”.

“Kamu Görevlileri Sınav

Tüzüğü’nde değişikliğe gidilecek”

   Güven Bengihan, Kamu Görevlilileri Sınav Tüzüğü’nün sınavların geçerlilik süresini 6 ayla sınırlandırdığını söyledi ve bunun da bazı sıkıntılara neden olduğunu belirtti. Bengihan, şöyle devam etti:

   “Şu an hem Covid-19 süreci Mart’ta başladı. Mart’ta başladığı için verilen idari izin ve önlemler çerçevesinde sınavları yapılıp, mülakatları yapılamayan birçok kamu görevlisi var.

   6 aylık sınav geçerlilik süresi Haziran’ın 10’unda, 19’unda dolacak kamu görevlileri var.

   Örneğin Merkezi Cezaevi sınavları yapıldı. Kesin listenin açıklamasından sonra en geç 6 ay içinde mülakat yapılması gerekiyor. Ancak Merkezi Cezaevi ile ilgili bu süre 11 Haziran’da doluyor. 11 Haziran’a kadar mülakatın yapılması gerekir.

   Şu anda Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerinden birinin olmaması nedeniyle mülakat yapılamıyor.

   Bir de bu süre içerisinde sınavı yapılamayan başka daireler de var. Bu sınavın 6 aylık geçerlilik süresinin uzatılması ile ilgili tüzük değişikliğine gidiliyor.

   Bununla da ilgili Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi’nde bir toplantı gerçekleştirerek Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde sınav süresinin 6 aylık geçerliliğinin uzatılması ile ilgili değişiklik yapılması için görüşeceğiz.

   Sınavı geçenlerin mülakat haklarının saklı kalmasını içeren bir tüzük değişikliğine gidiyoruz.

   Bizim bu konudaki önerimiz, sınava giren kişilerin mülakat hakkının saklı kalarak mülakatı yapılıncaya kadar hakkının saklı kalmasıdır.

   Ayrıca Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde düzenlenen sınav konu başlıklarının da gerçekten bilgi ve beceriyi ölçen konu başlıklarından oluşmasıyla ilgili bir çalışmamız olacaktır. Çünkü çok farklı alanlar için açılan münhaller de yapılacak işle bağlantısız sorular soruluyor. Yapacağı meslek ile ilgili sorular sorulacak”. 

“Yeni Cezaevi binasıyla birlikte

yeni Cezaevi Teşkilat Yasası da yürürlüğe girmeli”

   Güven Bengihan, çağdaş cezaevi kompleks binasının yapıldığını ve bitmek üzere olduğunu söyledi ancak ilgili şirketin 50 milyon TL’lik alacağı olduğunu ifade etti.

   Şirketin 50 milyon TL’lik alacağımı aldığı an, bir ay içinde binayı teslim edebilecek durumda olduğunu kaydeden Bengihan, şunları kaydetti:

   “O binada kapalı cezaevi, açık cezaevi, kadın cezaevi ve çocuk cezaevi diye adlandırılan dört kısım bulunuyor.

   Oranın kompleks olması nedeniyle oradaki mahkum ve tutukluların topluma kazandırılabilme adına, rehabilite edilmesiyle ilgili çağdaş ve günümüz koşullarına uygun branşların da kadrolarının oraya alınması gerekiyor. Bu da mevcut Cezaevi Yasası’nda değişiklik yapılmasını gerektirir.

   Mevcut Cezaevi Teşkilat Yasası’yla da ilgili çağdaş cezaevine uyumlaştırma adına teknik kurul toplantıları yapıyoruz.

   Hem mevcut kadro sayısı artırılması hem de yeni çağdaş uzman kadroların yaratılması ve çağdaş cezaevinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek mevzuatında bu yasa içerisinde yerleştirilmesi için çalışıyoruz.

   Şartlı Tahliye Kurulu’nun tekrardan düzenlenmesi,  çalıştırılan mahkumlarla ilgili döner sermaye tüzüğünün yürürlüğe girmesi, çalışanlarının orantılı güç kullanma yetkisi tüzük değişikliği istiyor.

  Yani işin özeti çağdaş cezaevi binasına uygun mevzuatın günümüz koşullarına uyarlanması gerekir. Mevcut yasa 45/88 diye geçiyor. Belli dönemlerde tadilat yapılmıştır ancak yetersiz. Şu anki yeni cezaevinin ihtiyacına cevap verecek bir yasa değildir. Yeni kompleksin ihtiyacına cevap verecek bir yasa çalışması yapıyoruz. Cezaevi açılmadan yasanın da tamamlanması gerekir. Paralel gitmesi gerekir. Yoksa yeni cezaevi açılıp, yasada gerekli düzenleme yapılmazsa bina hiç bir şey ifade etmez.

     O cezaevinde ihtiyaç olan personellerin de istihdam edilmesi gerekiyor. Oraya atölyeler, spor salonları yapıldı. Örneğin şu an cezaevinde sosyal hizmetler uzmanı kadrosu yok, alanında uzman eğitmen yok. Şu anda cezaevinde gardiyana doktorluk, hemşirelik, öğretmenlik yaptırıyoruz. Gardiyan her işi yapar. Gardiyanlar görevinin dışında özverili ve elinde olan tüm imkanları kullanarak yetersiz imkanlarda en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Şu anda cezaevinde bir tane psikolog var. 700 kişilik cezaevinde bir tane psikolog var”.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75